bằng chứng chứng minh adn là vật chất di truyền

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. ... tế bào của chúng không có vỏ bao, nên khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống miễn dịch của động vật tiêu di t, không gây nên bệnh. Griffith đã phát hiện ra rằng, nếu tiêm dịch ... của vi khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật không thể tấn công tiêu di t được, vì vậy, khi xâm nhập vào cơ thể, chúng gây nên bệnh sưng phổi. - Dạng...
 • 3
 • 2,023
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... chết này đã truyền tính gây bệnh cho tế bào sống dạng R. Hiện tượng này gọi biến nạp. Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1952, bằng thí nghiệm ... Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. ... của virus bacteriophage T2 (gọi tắt phage) vào vi khuẩn E. Coli, Alfred Hershey và Martha Chase đã chứng minh trực tiếp rằng, DNA chính vật chất di truyền. Sơ đồ về sự xâm nhập của...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Điện - Điện tử

... bệnh bằng một chất di truyền không biết nào đó bắt nguồn từ các tế bào S đã chết; điều này dẫn đến hiện tượng tế bào R trở nên có lớp vỏ. Điều gì nếu ? Tính trạng di truyền có thể truyền ... bào S đã chết để có thể chuyển thành dạng vi khuẩn độc (gây bệnh) ? Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? Thí nghiệm Alfred Hershey và Martha Chase đã sử dụng các đồng ... vi khuẩn S (khuẩn lạc trơn) gây viêm phổi ở chuột; đây là chủng độc vì tế bào của chúng có lớp vỏ kháng được hệ thống bảo vệ ở động vật. Chủng vi khuẩn R (khuẩn lạc nhăn) không có lớp vỏ và...
 • 5
 • 1,203
 • 6
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền. Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của DNA mới được chứng minh và đến năm 1952 mới được công nhận. 1. Các chứng minh gián tiếp Nhiều ... và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này có ... hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc...
 • 7
 • 1,806
 • 28
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 160 Một số lưỡng ... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 640
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 176 và trên cả phân ... t. t của vật chất di bảo tồn được tính ấyền thông tin di truyền (trái), oàn do Watson và Crick đề xuấ1. Các nguyên tắc và đặc điểm chung của tái bản DNA Tái bản (replication) một đặc ... chúng hoàn toàn giống với các virus sinh ra từ sự cho lây nhiễm bằng các virus còn nguyên vẹn. Bằng chứng RNA thành phần di truyền của TMV cũng đã được Fraenkel Conrat và B.Singer tái xác...
 • 32
 • 534
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 173 khuôn cho sợi ... telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 468
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... làm suy thoái chỉ các RNA, cũng như của các protease (như trypsin và chymotrypsin) - enzyme phân giải protein. Vào năm 1944, nhóm nghiên cứu của Avery đã chứng minh được rằng: DNA vật chất ... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các ... chúng hoàn toàn giống với các virus sinh ra từ sự cho lây nhiễm bằng các virus còn nguyên vẹn. Bằng chứng RNA thành phần di truyền của TMV cũng đã được Fraenkel Conrat và B.Singer tái xác...
 • 32
 • 638
 • 1
Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Sinh học

... F2: Cây cao, chín muộn ( A-;bb) = 12,75% ≠ 18,75 → quiluật di truyền chi phối sự di truyền hai cặp tính trạng qui luật di truyền hoán vị gen+L9I:- Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab ... tỉ lệ F2 9 : 3 : 3 : 1 trong đó cây cao, hạt trongchiếm 3/16 = 18,75% ≠ 24% ⇒ 2 cặp gen phân bố trên 1 cặp NST và qui luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng là qui luật di truyền hoán ... số nuclêôtit bao nhiêu?Hướng dẫn giải bài tập1. Hàm lượng ADN ở kỳ đầu có số nuclêôtit là: 2. 6. 109 = 12. 109 cặp nuclêôtit.2. Hàm lượng ADN ở tinh trùng có số nuclêôtit là: . 109 = 3....
 • 28
 • 1,244
 • 0
MẪU BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ppt

MẪU BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ppt

Biểu mẫu

... THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ II.1. Cơ sở vật chất - Di n tích mặt bằng sản xuất …… m2, Trong đó di n tích nhà xưởng sản xuất ……… m2; - Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất ... lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM I. THÔNG TIN CHUNG - Cơ sở: - Đại di n cơ sở: - Địa chỉ văn phòng: - Địa ... thông gió II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 1 2 3 4 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất,...
 • 3
 • 6,899
 • 62

Xem thêm