bất bình đẳng xã hội việt nam

Bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.DOC

Bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... hội Việt Nam. 1Nội dung chínhChơng 1: Hiện tợng bất bình đẳng giới trong đời sống x hội Việt Nam hiện nay.Ã1. Khái niệm Bình đẳngBình đẳng giới.1.1 Khái niệm Bình đẳng Khái niệm bình ... tợng bất bình đẳng giới trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.Chơng 2: Nguyên nhân của bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm giảm tình trạng bất bình đẳng ... nhân của hiện tợng bất bình đẳng giới trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiNgời viết muốn làm rõ khái niệm bình đẳng giới, bất bình đẳng giới, từ đó đi...
 • 9
 • 38,272
 • 853
Triết học Phật giáo Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa xã hội Việt Nam

Triết học Phật giáo Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa hội Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Triết học Phật giáo Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa hội Việt Nam Từ xưa tới nay có rất nhiều trường phái triết học du nhập vào Việt Nam nước Ta nó đã có ... quyền của một đẳng cấp nào, dù đó là đẳng cấp tăng nữ hay quý tộc, bình dân hay tiện nô. Nhưng đó không phải kêu gọi gián tiếp cho quyền bình đẳng về mặt chính trị mà là bình đẳng trong sự ... người Việt Nam đến nỗi không mấy ai nhớ đó là câu chuyện của Triều Tiên. Bởi lẽ, tư tưởng Từ Bi Bác ái của nhà Phật đã được diễn đạt hết sức dân gian, hết sức Việt Nam và có lẽ Việt Nam hơn...
 • 14
 • 3,604
 • 41
Vị trí và vai trò của Nho giáo trong xã hội Việt Nam

Vị trí và vai trò của Nho giáo trong hội Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam thời Nguyễn và hệ tư tưởng của nó là Nho giáo trở nên lỗi thời. Do đó, nhà nước phong kiến triều Nguyễn đã trở thành lực cản sự phát triển của hội Việt Nam. Nó đẩy hội Việt Nam ... nó đã không đáp ứng được những yêu cầu nói trên của hội phong kiến Việt Nam. Do đáp ứng được những yêu cầu khách quan của hội Việt Nam như trên đã nói, nên ngay từ thời Lý – Trần, Nho ... tới Việt Nam một kho tàng tri thức về hội và tự nhiên. Nho giáo ở Việt Nam đã từng có vị trí độc tôn (ở thế kỷ XV) và có những vai trò đáng kể đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, hội...
 • 4
 • 1,893
 • 9
ảnh hưởng của nho giáo đối với xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

ảnh hưởng của nho giáo đối với hội Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... Nho giáo tới đời sống văn hoá Việt Nam. 2Phần IT tởng nho giáo là gì ?ở Trung Quốc hội phong kiến vẫn giữ lại rất nhiều di tích của hội thị tộc và hội nô lệ, biểu hiện trong pháp ... giữ vai trò thúc đẩy sự phát triển của hội Việt Nam trên các bình diện sản xuất và củng cố quốc phòng.Nh đà biết, quá trình đi lên của Nho giáo Việt Nam không tách rời yêu cầu phát triển ... IIảnh hởng tích cực và tiêu cực của Nho giáo đối với x hội Việt Nam Sự phát triển của Nho giáo Việt Nam không tách rời những yêu cầu hội nh trên đà nói, choi nêdn trong buổi thịnh tự nhất,...
 • 10
 • 10,286
 • 166
Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

Giá trị của Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... có ý nghĩa lí luận và thực tiễn đối với hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên Nho giáo là một học thuyết chính trị, đạo đức, xã hội hết sức phức tạp nên bất cứ một nghiên cứu nào cũng đều là chưa ... cho chúng ta những điều kiện thuận lợi nhất định cho phát triển kinh tế hội nhằm nhanh chóng xây dựng nước Việt Nam hội chủ nghĩa giàu mạnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn ... hết, lễ là phạm trù chỉ tôn ti trật tự, kỉ cương của hội mà mọi người, mọi giai cấp trong hội phải học phải tuân theo. Theo đó, trong hội có vua- tôi, cha-con, chồng- vợ, có người trên...
 • 17
 • 1,792
 • 13
Thực tiễn hoạt động cứu trợ xã hội Việt Nam.DOC

Thực tiễn hoạt động cứu trợ hội Việt Nam.DOC

Kế toán

... hội Việt Nam : 1. Khái niệm , vai trò , đặc điểm, mục tiêu :2. Những quan điểm cơ bản về cứu trợ hội : II. Thực tiễn hoạt động cứu trợ hội Việt Nam : 1. Các hình thức cứu trợ ... tháng 03 năm 2000 của chính phủ về chính sách cứu trợ hội. B . Tổng quan về cứu trợ hội Việt Nam : Hoạt động cứu trợ hội Việt Nam đã có từ rất lâu đời với nhiều tên gọi khác nhau ... trị , tạo ra một hội nhân ái văn minh , từ đó góp phần đảm bảo an toàn hội ổn địn chính trị và thúc đẩy kinh tế phát triển .II. Thực tiễn hoạt động cứu trợ hội Việt Nam : 1. Các hình...
 • 22
 • 587
 • 2
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.doc

Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... vay tiết kiệm bu điện. Bảo hiểm hội Việt Nam, vay NHNN5Ngân hàng chính sách hội Việt Nam điều kiện thuận lợi cho ngời nghèo và các đối tợng chính sách hội tiếp cận nguồn vốn bảo đảm ... chính sách hội Việt Nam vơn lên làm giàu cho mình và cho đất nớc; góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng, văn minh. 28Ngân hàng chính sách hội Việt Nam và công ... trị hội là chính, không vì mục tiêu lợi nhuận; do vậy, cần phải có những chính sách tiền lơng, bảo hiểm hội phúc lợi hội thoả đáng cho những đối tợng 24Ngân hàng chính sách hội Việt...
 • 33
 • 1,288
 • 15
ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong hội Việt Nam.DOC

Kế toán

... hóa Việt Nam. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong tục,tập quán truyền thống dân tộc Việt Nam. Trải qua một khoảng thời gian dài, Phật giáo ở Việt Nam ... tinh thần của con người Việt Nam xưa.2. Đạo phật đối với vấn đề chính trị, chiến tranh và hòa bìnhViệt Nam Đối với vấn đề chính trị kể từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã có ảnh ... việc hình thành đạo đức, nhân cách con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam. Những ảnh hưởng tích cực của phật giáo vẫn đang được con người Việt Nam phát huy để phục vụ cuộc sống.Nhân cách...
 • 13
 • 1,241
 • 17
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong hội Việt Nam.DOC

Kế toán

... hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong hội Việt Nam 1. Ảnh hưởng của Phật Giáo về mặt tư tưởng và đạo lý người Việt Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên Tây lịch, rồi tồn ... chữ, học kinh, hội hè, biểu diễn rối nước, họp chợ ngay ở trước chùa.Quả thật, Đạo Phật đã có mặt ảnh hưởng khắp mọi giai tầng trong ở hội Việt Nam, không những trong giới bình dân mà còn ... đã đến với Việt Nam vào những ngày đầu của thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Trải qua hơn 20 thế kỷ, Đạo Phật đã hoà quyện cùng dân tộc Việt Nam và đã đem lại cho đất nước và con người Việt Nam suối nguồn...
 • 19
 • 2,547
 • 19
XÃ HỌI VIỆT NAM DƯỚI CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA BỌN THỰC DÂN PHÁP.DOC

HỌI VIỆT NAM DƯỚI CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA BỌN THỰC DÂN PHÁP.DOC

Kế toán

... động của chính sách cai trị khai thác thuộc địa của thực dân pháp , hội Việt Nam đà chuyển từ hội phong kiến sang hội thuộc địa , với hai mâu thuấn cơ bản :- Mâu thuẫn giữa dân tộc ... Việt Nam là chủ nghĩa xà hội, muốn xoá bỏ chế độ ngời bóc lột ngời, muốn có tự do , hạnh phúc ,bình đẳng thật sự thì phải qua hai cuộc cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng ... cảI cách văv hoá , hội , dả kích bọn vua quan phong kiến thối nát.- Tổ choc Việt Nam Quang phục hội (1912) nhằm mục đích đánh đổi thực dân Pháp , khôI phục nớc Việt Nam - Phong trào yêu...
 • 15
 • 2,680
 • 5
vấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm xã hội Việt Nam.DOC

vấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm hội Việt Nam.DOC

Kế toán

... chính sách bảo đảm hội. ở nớc ta ngoài bảo hiểm hội chính sách bảo đảm hội còn có cứu trợ xà hội và u đÃi hội. Cứu trợ hội là sự giúp đỡ của nhà nớc và hội về thu nhập và các ... bảo hiểm hội phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động và diễn ra giữa 3 bên: bên tham gia bảo hiểm hội, bên bảo hiểm hội, và bên đợc bảo hiểm hội. Bên tham gia bảo hiểm hội có thể ... làm.II. Tình hình tham gia bảo hiểm x hội Việt Nam hiện nay.Ã1.Số ngời lao động tham gia bảo hiểm hộiViệt Nam hiện nay.Theo bộ luật lao động về bảo hiểm hội, trong đó quy định các đối tợng...
 • 33
 • 750
 • 8

Xem thêm