bất bình đẳng xã hội ở việt nam hiện nay

Thực trạng về quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay, kiến nghị và giải pháp nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHXH được lâu dài

Thực trạng về quỹ Bảo hiểm hội Việt Nam hiện nay, kiến nghị và giải pháp nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHXH được lâu dài

Kinh tế - Thương mại

... Bảo hiểm hội Việt Nam với chức năng thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm hội và quản lý quỹ bảo hiểm hội theo luật định, xoá bỏ tính hành chính trong hoạt động bảo hiểm hội. Do có ... động tham gia bảo hiểm hội. Điều này có ảnh hởng trực tiếp đến số ngời lao động trong hội đợc hởng quyền lợi về bảo hiểm hội, đồng thời quy mô quỹ bảo hiểm hội bị hạn chế.33Nhìn ... hiểm hội. + Nguồn quỹ bảo hiểm hội đảm bảo thực hiện chi các chế độ bảo hiểm xà hội cho các đối tợng đang tham gia bảo hiểm hội bị ốm đau, thai sản, nghỉ dỡng sức và các đối tợng hởng...
 • 80
 • 6,090
 • 40
phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... vai trò của phụ nữ, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tam cương ngũ thường, phân biệt đẳng cấp.3, Ảnh hưởng Việt Nam hiện nay. 3.1, Vào gia đình.3.1.1, Gia đình Vịêt Nam kế thừa những giá trị ... trị, văn hoá, hội của người Việt Nam. Khi du nhập vào Việt Nam nho giáo đã có những biến đổi như thế nào? và nó có những ảnh hưởng gì? nghiên cứu vấn đề nhogiáo nước ta hiện nay thực chất ... giáo đã trở nên lạc hậu kìm hãm hội phát triển nhất là tại các khu nông thôn. nhưng cũng không thể phủđình tác dụng của nho giáo trong cuộc sống của hội Việt Nam vì không có hội phong...
 • 28
 • 830
 • 0
Thực trạng tổ chức bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng tổ chức bảo hiểm hội Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... định hướng cho các hoạt động bảo hiểm hội. * Bảo hiểm hội đó là bên nhận bảo hiểm hội từ những người tham gia bảo hiểm hội. Bên bảo hiểm hội là một tổ chức do nhà nước đã lập ... hiểm hội. Bên bảo hiểm hội có trách nhiệm thực thi trả trợ cấp cho bên được bảo hiểm hội khi có nhu cầu phát sinh và làm cho quỹ bảo hiểm hội phát triển.* Bên được bảo hiểm hội ... chức chính trị - hội; tổ chức hội – nghề nghiệp, tổ chức hội khác; cơ quan, tổ chức nước, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...
 • 26
 • 1,380
 • 6
xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay

xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHẢN BIỆN HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Phản biện hội là một hiện tượng tồn tại đồng thời với những hiện tượng khác trong đời sống hội. Nó vừa là một hiện tượng hội ... phản biện hộiViệt Nam hiện nay 2.1.1. Ưu điểm và nguyên nhânNhững ưu điểm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện hội Việt Nam hiện nay được thể hiện thông ... xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện hội Việt Nam hiện nay Từ những phân tích trên, cho thấy, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH Việt Nam hiện nay là một yêu cầu...
 • 78
 • 930
 • 8
Sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng học thuyết kinh tế - hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Kiến trúc thượng tầng của hội, trong đó bao gồm thiết chế hội và ý thức hội tương ứng.II. Sự vận dụng hình thái kinh tế - hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: 1. Việc lựa chọn ... đề hội, thực hiện công bằng hội nhằm thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh“.Nghị quyết Đại hội IX đã chỉ ra: Chiến lược phát triển kinh tế - hội ... phát triển của hội đó và đã đi đến dự báo về sự ra đời của hình thái kinh tế - hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa hội. Chủ nghĩa hội đã hình thành...
 • 9
 • 768
 • 4
Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... nghĩa hội, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa hội, trước hết cần có những con người hội chủ nghĩa”. Con người hội chủ nghĩa bao gồm cả những con người từ hội ... trong hội mới. Con người sống dưới chế độ hội chủ nghĩa mang những nét đặc trưng của chủ nghĩa hội, song vẫn chịu ảnh hưởng không ít những tư tưởng, tác phong, thói quen của hội cũ. ... mặt hội. Mối quan hệ sinh học và hội là cơ sở để hình thành hệ thống các nhu cầu sinh học và nhu cầu hội trong đời sống con người như nhu cầu ăn, mặc, ở; nhu cầu tái sản xuất hội; ...
 • 19
 • 735
 • 0
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Kinh tế - Thương mại

... Nghĩa Hội Việt Nam 21.1.1_ Quan niệm về Kinh Tế T Nhân 21.1.2 _ Đặc điểm của Kinh tế T Nhân nớc ta hiện nay 21.1.3_ Sự tồn tại, phát triển Kinh Tế T Nhân định hớng hội chủ nghĩa Việt ... độ lên CNXH nớc ta hiện nay 61.3_ Cơ sở thực tiễn về phát triển kinh tế t nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH nớc ta hiện nay 7II_ Thực trạng phát triển Kinh Tế T Nhân Việt Nam trong thời ... giải pháp phát triển kinh tế t nhân Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nớc công nghiệp theo hớng...
 • 26
 • 636
 • 1
Vấn đề thu quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Vấn đề thu quỹ bảo hiểm hội Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... tế-chính trị-xà hội đợc phát triển.6. Tổ chức quản lí bảo hiểm hội Việt Nam 6.1 Chức năng quản lí Nhà nớc về bảo hiểm hội Từ khi Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đến nay việc quản ... vấn đề thu quỹ bảo hiểm hội I. Những thành tựu bảo hiểm hội Việt Nam đạt đ ợc trong thời gian vừa qua (từ năm1995 đến nay) Bảo hiểm hội là một chính sách hội lớn của Đảng và Nhà ... quốcgia. ở Việt Nam, chính sách bảo hiểm hội đà đợc thực thực hiện từ đầu nhữngnăm 60 của thế kỉ này. Cùng với hệ thống chính sách bảo hiểm hội và phúc lợixà hội khác, chính sách bảo hiểm hội...
 • 47
 • 761
 • 3
Quan điểm chính trị-xã hội trong triết học Nho gia và vai trò của nó trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm chính trị-xã hội trong triết học Nho gia và vai trò của nó trong đời sống hội Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... trò của những Quan điểm chính trị hội trên đối với đời sống hội Việt Nam hiện nay: a. Ưu điểm:Con người Việt Nam hiện nay trong thời kỳ đổi mới có sự thay đổi định hướng giá trị nhân ... Nội dung chính 4I. Cơ sở lý luận: 4II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 53. Vai trò của những Quan điểm chính trị hội trên đối với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay: 12III. Một số biện ... nghĩa hội nhưng trong hội Việt Nam vẫn tồn tại những nếp sống không thực sự dân chủ.Như tất cả chúng ta đều biết, một nền dân chủ chân chính phải xây dựng trên cơ sở kinh tế như hội xã...
 • 24
 • 2,521
 • 10
Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn và phương pháp giải quyết

Thực hiện công bằng hội Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn và phương pháp giải quyết

Quản lý nhà nước

... chính sách hội của Nhà nước mới hướng tới công bằng hội, mà cả chính sách kinh tế và chính sách hội đều phải lấy công bằng hội làm điều kiện tiên quyết.Trong hội ta hiện nay, việc ... cứa và giải quyết. Thực hiện công bằng hội Việt Nam hiện nay, những mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết là: 1) Mâu thuẫn giữa cá nhân và hội, 2) Mâu thuẫn giữa ... thực hiện chính sách kinh tế không dẫn đến những hậu quả hội tiêu cực và việc thực hiện chính sách hội, đến lượt nó, chẳng những không cản trở, mà còn trở thành động lực của sự tăng trưởng...
 • 5
 • 911
 • 9
THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... rất khó thực hiện trong điều kiện hiện nay. 2. 3. 2. 2- Về đội ngũ cán bộ của BHXH Việt Nam Có một số hạn chế sau:Thực trạng của hệ thống tổ chức bảo hiểm hội Việt Nam hiện nay 2. 1- Đổi ... trình mục tiêu kinh tế - hội khác. 2. 2- Thực trạng hệ thống BHXH trong nền kinh tế thị trờng Việt Nam hiện nay 2. 2. 1- Thực trạng về hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam 2. 2. 1. 1- Mô hình ... BHXH Việt Nam đợc tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ trung ơng đến địa phơng, gồm có:ã trung ơng là BHXH Việt Nam; Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện nay của BHXH Việt...
 • 40
 • 972
 • 1
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUỸ BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... ngời dân Việt Nam, từ đó đạt kết quả cao hơn trong tơng lai.Thực trạng tổ chức quỹ Bảo hiểm x hội Việt nam hiện à nay I. Tạo nguồn1. Đối tợng tham giaTheo Điều lệ bảo hiểm hội ( ban ... hiểm hội đợc cơ quan bảo hiểm hội cấp sổ bảo hiểm hội, có quyền h-ởng các chế độ bảo hiểm hội quy định tại điều lệ này. Quyền hởng bảo hiểm hội của ngời lao động có thể bị đình ... hiểm hội hoặc thân nhân cha đủ điều kiện hởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp là mỗi năm đóng bảo hiểm xà hội thì đợc hởng 1 tháng mức tiền lơng bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xà hội...
 • 24
 • 664
 • 0
Tài liệu CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY docx

Tài liệu CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY docx

Cao đẳng - Đại học

... xã hội - giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa hội. Sự cống hiến của lý luận về giai đoạn này của chủ nghĩa hội chỗ coi chủ nghĩa hội là một quá trình phát triển lâu dài; giai đoạn hiện ... chứng. Xuất phát từ hiện thực, trước hết phải xác định được các giai đoạn phát triển của quá trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Đảng ta đã khẳng định Việt Nam đang giai đoạn phát triển ... nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã cho chúng ta thấy rằng, trên tổng thể, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội, những việc mang tính chất căn...
 • 5
 • 1,073
 • 2
Tài liệu Suy nghĩ về công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu Suy nghĩ về công bằng hội Việt Nam hiện nay ppt

Quản lý nhà nước

... đề công bằng hội theolối hội chủ nghĩa” ấy đã thất bại. 2. Thực trạng bất công trong hội Việt Nam hiện nay Sự thất bại về công bằng hội, như kinh nghiệm các nước hội chủ nghĩa ... những điều kiện cụ thể hiện nay là thế nào? Tuy chưa định hình rõ ràng, hội Việt Nam hiện nay đang mở ra khả năng ngày càng rộng lớn cho các cá nhân, các tầng lớp hội khác nhauphát huy ... nguy hiểm về kinh tế về hội. Một số người lên tiếng báo động về tình trạng phân hóa giàu nghèo hiện nay nước ta, coi đó như nguồn gốc của mọi bất công hội hiện nay. Ý kiến này, theo tôi,...
 • 15
 • 1,151
 • 2

Xem thêm