bất bình đẳng xã hội ở trung quốc

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và tân lập đan phương hà tây)

Khoa học xã hội

... Cơ cấu hội và phân tầng hội – những đóng góp về mặt lí luận và ứng dụng thực tiễn, Tạp chí hội học, số 3.2005 (91) 42. Nguyễn Đình Tấn (1998), Cơ cấu hội và phân tầng hội, Nxb ... sự phân hóa hội hết sức sâu sắc giữa các nhóm hội dẫn tới sự khác nhau về cơ hội tiếp cận các dịch vụ hội trong đó có sự tiếp cận các DVYT và CSSK giữa các giai cấp xã hội, giữa đàn ... Các yếu tố quyết định hội này có thể là nguyên nhân gây nên sự BBĐ trong tiếp cận các dịch vụ hội và DVYT của người dân. Do đó, thực hiện đề tài: Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các...
 • 16
 • 922
 • 0
Bất bình đẳng xã hội potx

Bất bình đẳng hội potx

Cao đẳng - Đại học

... t bình   ng h i” là gì? Bình   ng”    c hi u trên 2 bình di n có quan h  m t thi t v i nhau : bình di n t  nhiên và bình di n h i. Trên bình di n t  nhiên, bình ... n b t bình   ng h i là s   a d ng và khác nhau gi a các h i và n n v n hóa. Do  ó mà trong nh ng h i khác nhau thì m c   và tính ch t c a b t bình   ng h i ... nên b t bình   ng h i.Và m t trong nh ng c  s  khác t o nên b t bình   ng h i  ó là : Do s  khác nhau v    a v  h i. Nh ng y u t  t o nên   a v h i có...
 • 8
 • 430
 • 1
Bất Bình Đẳng Xã Hội pdf

Bất Bình Đẳng Hội pdf

Cao đẳng - Đại học

... K309TCNội Dung Bất bình đẳng hội Khái niệm bất bình đẳng hội. Cơ sở tạo nên bất bình đẳng hội. Phân tầng hội Khái niệm phân tầng hội. Các hệ thống phân tầng hội trong lịch ... hội là nguyên nhân tạo nên sự phân chia hội thành các tầng lớp khác nhau. Hay nói các khác phải phân tầng hội là hệ quả bất bình đẳng hội luôn gắn liền với bất bình đẳng hội. ... tầng hội với bất bình đẳng xã hội Nhóm H2TL, Lớp K309TCPhân Tầng Hội Khái niệmPhân tầng hội là trạng thái phân chia và hình thành cấu trúc hội thành các tầng hội khác...
 • 11
 • 871
 • 9
Mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của trung quốc và một số nước đông á kinh nghiệm và ý nghĩa đối với việt nam

Mô hình phát triển hội và quản lý phát triển hội của trung quốc và một số nước đông á kinh nghiệm và ý nghĩa đối với việt nam

Báo cáo khoa học

... dựng hội XHCN 1 Xem Giang Trạch Dân (2002): Xây dựng toàn diện hội khá giả, mở ra cục diện mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc (Báo cáo tại Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc) , ... phần mở đầu và kết luận, đề tài chia làm 4 chơng - Chơng I: Mô hình phát triển hội và quản lý phát triển hội của Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa - Chơng II: Mô hình phát triển hội ... phát triển hội Nhật Bản và Hàn Quốc - Chơng III: Mô hình phát triển hội và quản lý phát triển hội Malaixia, Xinhgapo và Thái Lan - Chơng IV: Những kinh nghiệm gợi mở với Việt...
 • 396
 • 699
 • 2
Công nghệ nuôi cá lồng xa bờ ở Trung Quốc pps

Công nghệ nuôi cá lồng xa bờ Trung Quốc pps

Ngư nghiệp

... mẫu để ngành nuôi hải sản Trung Quốc dập khuôn, mà chỉ đưa ra những gợi ý để họ cân nhắc”. Ngọc Diệp Công nghệ nuôi cá lồng xa bờ Trung Quốc Trung Quốc, nhu cầu nuôi cá lồng ngoài ... vào Trung Quốc từ năm 1996 nhưng khả năng mở rộng áp dụng công nghệ này rất chậm, do năng lực đầu tư thấp của các DN gia đình quy mô nhỏ.Năm 2004, Chương trình Tiếp thị Quốc tế của Hiệp hội ... giờ cấp thiết như hiện nay vì mật độ tập trung quá lớn của các lồng nuôi truyền thống các khu vực ven biển. Tại hầu hết cá khu vực ven biển Trung Quốc, số lượng các lồng nuôi đã tăng lên...
 • 5
 • 402
 • 0
Tiểu luận:

Tiểu luận: "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội nước ta"

Báo cáo khoa học

... lao động hội cao.2. Tình tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một hội toàn bộ hệ thống các yếu tố vậtchất của lực lượng sản xuất hội phù ... lực lượng lao động hội sử dụng, tác động vào để sản xuất ra của cải vậtchất đáp ứng nhu cầu hội. Chỗ dựa để xem xét sự biến đổi của cơ sở - vật chất - kỹ thuật của một xã hội là: sự biến ... kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội nước ta1MỤC LỤCPHẦN NỘI DUNG 4I. Những vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta...
 • 13
 • 972
 • 0
Tài liệu Báo cáo khoa học : Chủ nghĩa xã hội đặc sắc ở Trung Quốc pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học : Chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc pdf

Báo cáo khoa học

... CNXH". Do tam quan trpng cua nd, nen DCS Trung Quo'c da cd hai nghj quylt Trung Udng (Hpi nghj Trung Udng 6 khoa XII va Hpi nghj Trung Udng 6 khoi XIV) ban ve vd'n dl xay ... "Lich sd nhdn thdc ve CNXH ciia DCS Trung Qudc". Nxb KHXH Trung Qud'c, Bic Kinh, 2004. 3. LUu Kien Vu. "Ddc sdc Trung Quo'c vd mo hinh Trung Qud'c (Nghien cUu quan ... cua Trung Ucfng DCS Trung Qudc ve nhOng vdn de quan trgng trong viec tdng cUdng vd cdi tien cong tdc xdy diing Ddng trong tinh hinh mdi (Thdng qua tai Hdi nghj Trung 4 khoa XVII DCS Trung...
 • 11
 • 731
 • 0
LUẬN VĂN: Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung quốc hiện nay pot

LUẬN VĂN: Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường hội chủ nghĩa Trung quốc hiện nay pot

Kinh tế - Thương mại

... tình hình thực tế Trung quốc và đánh giá đúng đắn đối với giai đoạn phát triển chủ nghĩa hội Trung quốc. Trung Quốc hiện nay đang giai đoạn đầu của chủ nghĩa hội là cơ sở quan trọng của ... sắc Trung quốc. Trong giai đoạn đầu cải cách, Trung quốc chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá hội chủ nghĩa. Về vấn đề này, quan điểm của Trung quốc cho rằng, trong nền kinh tế hội ... nghĩa hội hiện thực” mỗi nước lại tiến hành trong điều liện lịch sử khác nhau, đặc biệt với Trung quốc nền kinh tế còn trình độ thấp. Do vậy, Trung quốc chủ trương xây dựng chủ nghĩa hội...
 • 33
 • 868
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Thực hành nghiên cứu giao thoa trong nghiên cứu hội học: Một phân tích phê bình về những yếu tố bao hàm, tương tác và các thể chế trong nghiên cứu về những bất bình đẳng" pot

Báo cáo khoa học

... phối” (Collins 1990) hay “sự bất bình đẳng phức hợp” (McCall 2001). Các học giả đề cập đến yếu tố này không như một cách thức thêm để hiểu về bất bình đẳng hội với nhiều thuật ngữ khác ... công trình nghiên cứu được giải thưởng này đều dựa trên các phương pháp định tính, liên quan sâu sắc tới bình đẳng hội và những phân tích sâu xa về bất bình đẳng đa phương diện. Tuy vậy mỗi ... tưởng tượng bất cứ một quá trình nào như một “tác động cơ bản” riêng biệt đối với bất cứ ai cũng rất khó. Walby (2009) coi mẫu giao thoa đầy đủ của các thể chế hội tạo ra những bất bình đẳng...
 • 31
 • 771
 • 0
VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

Thạc sĩ - Cao học

... độ lên chủ nghĩa hội với tƣ cách là trạng thái trung gian của một hình thái ý thức hội. 2.2.1. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội.  ... quá độ nước ta Vai trò của khâu trung gian trong bước quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta Vấn đề nhảy vọt và khâu trung ... 27 1.2. Khâu trung gian trong sự phát triển hội 1.2.1. Những đặc điểm của khâu trung gian trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống hội. -...
 • 93
 • 560
 • 0
Số phận của

Số phận của "chủ nghĩa hiện thực hội chủ nghĩa" Trung Quốc_1 potx

Khoa học xã hội

... tư tưởng chống “tô hồng hiện thực” và đề xướng “can dự cuộc sống” của giới lý luận văn học Liên Xô ảnh hưởng đến văn đàn Trung Quốc. Chu Dương - người đầu tiên giới thiệu CNHTXHCN Trung Quốc ... giúp cho lý luận văn học Trung Quốc được xây dựng trên cơ sở duy vật biện chứng. Đó là ảnh hưởng tích cực, còn ảnh hưởng tiêu cực cũng có nhiều. Những lý luận văn nghệ hội dung tục và tả khuynh, ... giống như cách mạng dân chủ mới của Trung Quốc là một bộ phận tổ thành của cách mạng thế giới hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản, văn học của nhân dân Trung Quốc cũng là bộ phận tổ thành của...
 • 7
 • 459
 • 0
Số phận của

Số phận của "chủ nghĩa hiện thực hội chủ nghĩa" Trung Quốc_2 pot

Khoa học xã hội

... hiện thực xã hội chủ nghĩa" Trung Quốc Những nhà lý luận Trung Quốc nghi ngờ CNHTXHCN đều hoàn toàn đồng ý với ý kiến phản bác của Ximonov phát biểu trong Đại hội đại biểu ... thực của thời đại hội chủ nghĩa”. Ông còn nói: “Sở dĩ tôi nghiên cứu khuyết điểm của định nghĩa CNHTXHCN là vì định nghĩa này đã đẻ ra một số tư tưởng dung tục, Trung Quốc chúng ta còn ... CNHTXHCN. Năm 1979, Sở nghiên cứu văn học nước ngoài thuộc Viện khoa học hội Trung Quốc cho in tập Những vấn đề CNHTXHCN thập niên 70 – Thảo luận về lý luận “hệ thống mở” của Liên Xô; năm...
 • 8
 • 339
 • 0
Chương 4: Những nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục - bất bình đẳng giáo dục và xã hội potx

Chương 4: Những nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục - bất bình đẳng giáo dục và hội potx

Cao đẳng - Đại học

... sự bất bình đẳng hội, cái mà hội đó hứa hẹn đó là sự bình đẳng về cơ hội giáo dục cho mọi người và trên cơ sở bình đẳng đó mọi người sẽ cạnh tranh nhau học tập, làm ăn… đây giáo dục ... Trong hội này sự bất bình đẳng ít nhiều được coi là kết quả không tránh khỏi của nhiều khác biệt cá nhân như trí tuệ, tài năng…+ Một hội nhiều tài năng là một hội có mang sẵn sự bất bình ... dục và hội 1. Quan điểm về người tài năng- Tăng cường sự bình đẳng về cơ hội trong giáo dục là chìa khóa để sinh ra một hội mới đó là xã hội có người nhiều tài năng. - Trong hội tài...
 • 17
 • 1,736
 • 37

Xem thêm