bất đẳng thức trong đề thi đại học

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

Toán học

... bài toán về bất đẳng thức đối xứng hay hoán vị. Nội dung của phương pháp “Bán Schur – Bán S.O.S”. Khi đứng trước một bài toán BĐT đối xứng hay hoán vị ta tìm cách đưa bất đẳng thức cần chứng ... a : 1 2 na a a= = =. L ưu ý: V iệc xảy ra dấu “=” trong bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng (đặc biệt là khi sử dụng BĐT Cauchy trong bài toán cực trị ).Vì thế khi giải bài toán cực trị ... giải bằng phương pháp bán Schur- bán S.O.S. VI. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức cổ điển: Lâu nay ta đã sử dụng khá nhiều bất đẳn g t h ức Cauchy hay Bunhiacopski nhưn g c h ưa biế t rõ bản...
 • 11
 • 2,832
 • 141

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... +=+ ĐS : [ ]0;2Minf(x) (1) 1f= = ; [ ]0;2Maxf(x) (0) 3f= = GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2003) Cho x ,y ,z là ba số dương và 1x y z+ + ≤ ... nào đẳng thức xảy ra?ĐS : 0x =Bài 7 (ĐH D2005) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng : 3 3 3 33 31 113 3yzx y y zz xxy zx+ + + ++ ++ + ≥ .Khi nào đẳng thức ... biểu thức 5 5 5.P x y z= + +ĐS : 5 6 6 6MaxP ;36 3 6x y z= ⇔ = = = − Bài 26 (ĐH D2012) Cho các số thực x, y thỏa mãn (x – 4)2 + (y – 4)2 + 2xy ≤ 32. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
 • 3
 • 3,220
 • 117

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2002) Cho phương trình . 3 32 2log ( ) log ( ...   ĐS : 0 2m≤ ≤ Bài 2 (ĐH B2002) Giải bất phương trình : 3log (log (9 12)) 1xx− ≤ ĐS : 9log 73 2x< ≤ Bài 3 (ĐH D2002) Giải bất phương trình : 2 2( 3 ) 2 3 2 0x x x x− ... Giải phương trình: 2 222 2 3.x x x x− + −− = ĐS : 1; 2x x= − = Bài 5 (ĐH A2004) Giải bất phương trình: 22( 16)733 3xxxx x−−+ − >− − ĐS : 10 34x ≥ − Bài 6 (ĐH...
 • 3
 • 2,235
 • 102

Các dạng phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ trọng tâm trong đề thi đại học

Các dạng phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ trọng tâm trong đề thi đại học

Toán học

... chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi http:// Baigiangtoanhoc.com. Biên soạn : Nguyễn Đăng Dũng- GV chuyên SP-Chuyên gia luyện thi Đại Học. 29 Bất ...  Phương pháp đánh giá.  Dùng bất đẳng thức.  Dùng hàm số. Ví dụ 1 : Giải bất phương trình http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp ... http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học 2013 Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi http:// Baigiangtoanhoc.com. Biên soạn : Nguyễn Đăng Dũng- GV chuyên SP-Chuyên gia luyện thi Đại Học. 7 ...
 • 29
 • 944
 • 5

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

Hóa học

... Giá trị của m làA. 29,9. B. 24,5. C. 19,1. D. 16,4. (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013)Hướng dẫn giải Theo giả thi t suy ra : Trong phản ứng với H2O (TN1), nhơm chưa phản ứng hết ... Giá trị của m làA. 2,87. B. 5,74. C. 6,82. D. 10,80. (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A và khối B năm 2013)Hướng dẫn giải Theo giả thi t, ta có :22 222 2FeCl NaCl FeClFeClFeFeCl NaCl ... loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m làA. 5,36. B. 3,60. C. 2,00. D. 1,44. (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)Hướng dẫn giải Bản chất phản ứng là Fe khử hồn tồn Ag+, Cu2+...
 • 3
 • 8,521
 • 240

công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa

công thức tính ph và poh trong đề thi đại học môn hóa

Hóa học

... xem Video bi ging ti : http://aotrangtb.comCH CềN T THI GIAN NA L THI I HC, MT MC QUAN TRONG TRONG CUC I, VY CC BN TRANG B NHNG Gè CHO K THI Y KH KHN V KHC LIT NY. BN PHI Cể MT CUC CHIN TRANH ... HAY THI HY NHN TIN CHO TễI, NU BN THY KHễNG HAY THI HY NHN TIN GểP í NHẫ: XIN CHN THNH CM N. NU BN MUN HC MT KHểA ễN THI CP TC NGH AN THè HY GI CHO TễI NHẫ: 098.92.92.117nh vậy trong MT THI ... bài giảng tại : http://aotrangtb.comSỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH TÍNH pH HOẶC pOH(8 BÀI TOÁN CHỈ ĐƯỢC GIẢI TRONG 3 PHÚT)I. CÔNG THỨCTuy thi ĐH thì phần này ra 1 câu chỉ được 0,2 điểm thôi,...
 • 4
 • 1,623
 • 4

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG docx

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG docx

Vật lý

... loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a(g) Ca(OH)2. Giá trị của a là A. 0,444 B. 0,222 C. 0,180 D. 0,120 20. (CĐ-2010) Dãy các ion cùng tồn tại trong một dung dịch ... dịch NH4Cl D. Dung dịch NaCl 22. (ĐH B-2007) Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 ... CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thi t, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. y = 100x B. y = x-2 C. y = 2x D....
 • 2
 • 12,538
 • 681

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán học: Cách luyện thi phần khảo sát hàm số trong đề thi đại học cao đẳng

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán học: Cách luyện thi phần khảo sát hàm số trong đề thi đại học cao đẳng

Toán học

... sách tham khảo ơn thi ðại học năm 2008 40 Q tặng cho con trai : Trần Hồng Việt – ðà Nẵng nhân ngày sinh nhật 27/10 2. Tùy theo giá trị m, hãy khảo sát sự biến thi n của hàm số a. ... * Bảng biến thi n y' + 0 - x −∞ 13 +∞ y x −∞ 0 e +∞ y' + 0 – y Nguyễn Phú Khánh – ðà Lạt Bản thảo xuất bản sách tham khảo ôn thi ðại học năm 2008 ... 1x≥. Bất phương trình cho ( )3 233 11x xax x+ −⇔ ≤− − f ' (x) + x −∞ 1 +∞ f (x) 3 Nguyễn Phú Khánh – ðà Lạt Bản thảo xuất bản sách tham khảo ơn thi ðại học...
 • 60
 • 981
 • 0

các dạng toán thường gặp trong đề thi đại học

các dạng toán thường gặp trong đề thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trên về pt theo m. Giải pt tìm m , so với đk (*) để được m cần tìm.Bài 1. 5 : Chứng minh bất đẳng thức P(x) > Q(x), ( ),x a b∀ ∈ bằng cách sử dụng tính đơn điệu( Chuyển vế đưa BĐT về ... toán thường gặp Đại số 12 chương 1 www.VNMATH.com GV : Nguyễn Thị A( )( )P xyQ x= có tọa độ nguyên* Phân tích ( )( )( )( )P xay A xQ x Q x= = +, với A(x) là đa thức , a ∈¢* ... tắc 1: + Tìm TXĐ + Tính y’. Cho y’ = 0 tìm nghiệm (nếu có) +Lập bảng biến thi n + Kết luận : Hàm số đạt cực đại tại x =… và yCĐ = … Hàm số đạt cực tiểu tại x =… và yCT = …• Quy...
 • 5
 • 1,664
 • 50

Các dạng toán câu hỏi phụ hàm số trọng tâm thường gặp trong đề thi đại học

Các dạng toán câu hỏi phụ hàm số trọng tâm thường gặp trong đề thi đại học

Toán học

... đề trọng tâm ôn thi đại học cấp tốc 2013 Bài giảng độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Th.S. Đỗ Viết Tuân –Trung tâm gia sư VIP CHỦ ĐỀ 1: CHỦ ĐỀ CÂU HỎI PHỤ HÀM SỐ ÔN THI ...           lập thành một cấp số nhân. http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học cấp tốc 2013 Bài giảng độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Th.S. ... 42x xmx g x m x m xx          http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề trọng tâm ôn thi đại học cấp tốc 2013 Bài giảng độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Th.S....
 • 27
 • 779
 • 4

Các dạng toán trọng tâm về số phức trong đề thi đại học

Các dạng toán trọng tâm về số phức trong đề thi đại học

Toán học

... :Các chủ đề trọng tâm ôn thi đại học Biên soạn: Nguyễn Đăng Dũng-GV chuyên sư phạm-GV trung tâm luyện thi VIP. 4 Giải Đặt z a bi  ,a b R z a bi   . Giả thi t 1 ... Khóa hoc :Các chủ đề trọng tâm ôn thi đại học Biên soạn: Nguyễn Đăng Dũng-GV chuyên sư phạm-GV trung tâm luyện thi VIP. 3 Giả sử z a bi  ,a b R . Từ giả thi t bài toán suy ... . http://baigiangtoanhoc.com Khóa hoc :Các chủ đề trọng tâm ôn thi đại học Biên soạn: Nguyễn Đăng Dũng-GV chuyên sư phạm-GV trung tâm luyện thi VIP. 8 Vậy : 2z i; 1 3 .z i...
 • 12
 • 1,317
 • 2

Các dạng bài tập tích phân thường gặp trong đề thi đại học

Các dạng bài tập tích phân thường gặp trong đề thi đại học

Toán học

... chủ đề ôn thi cấp tốc môn toán 2013 Chuyên đề độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com http://edufly.vn Biên soạn: Đỗ Viết Tuân Chủ đề 3: CÁC DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC ... http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề ôn thi cấp tốc môn toán 2013 Chuyên đề độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com http://edufly.vn Biên soạn: Đỗ Viết Tuân 23) Đặt 1xe t  27) Dùng công thức từng phần ... ''5I . Dùng công thức tích phân từng phần với sin x cosu x du dxdv dx v x       http://baigiangtoanhoc.com 14 chủ đề ôn thi cấp tốc môn toán 2013 Chuyên đề độc quyền bởi...
 • 19
 • 2,056
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25