bảo mật trong hệ cơ sở dữ liệu

Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... Các lỗi trong Hệ phân tán.a. Lỗi giao tác.b. Các lỗi vị trí (hệ thống):- Dữ liệu trong bộ nhớ mất.- Lỗi toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân tán.- Lỗi một phần các vị trí trong hệ thống ... phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. Kiến trúc bản của CSDL phân tán.Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả ... Kiến trúc Hệ CSDL phân tán 1. đồ tổng thể. Định nghĩa tất cả dữ liệu sẽ đợc lu trữ trong CSDL phân tán. Trong mô hình quan hệ, đồ tổng thể bao gồmđịnh nghĩa của tập các quan hệ tổng thể.2....
 • 14
 • 1,195
 • 6
Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... Các lỗi trong Hệ phân tán.a. Lỗi giao tác.b. Các lỗi vị trí (hệ thống):- Dữ liệu trong bộ nhớ mất.- Lỗi toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân tán.- Lỗi một phần các vị trí trong hệ thống ... đồng thời đảm bảo tính nhất quán của CSDL phân tán. Còn một số vấn đề cần quan tâm là:1. Các thuật toán điều khiển tơng tranh. phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. ... Kiến trúc Hệ CSDL phân tán 1. đồ tổng thể. Định nghĩa tất cả dữ liệu sẽ đợc lu trữ trong CSDL phân tán. Trong mô hình quan hệ, đồ tổng thể bao gồm định nghĩa của tập các quan hệ tổng...
 • 14
 • 793
 • 0
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... đích giảm dung lượng,lưu trữ, nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường bảo mật dữ liệu. Khi dữ liệu dạng nén mới được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng ... Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh.Sinh viờn : Lờ Vn m.I. Mc ớch yờu cu chung:ã Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL v ... địng trong bảng chữ cái.xét thêm cách khác đó là nén giảm d liệu để giảm dữ liệu bộ nhớ lưu trữ bộ nhớ đó.Thuyết trình: Mã hóa độ dài hàng loạt là cách nén dữ liệu khi trong tệp các dữ...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật hệ thống?ã Chính sách và ý thứcã Phân quyền ... thông tin và nén dữ liệu 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin?ã MÃ hoá thông tinĐể bảo mật thông tin, ... định trong bảng chữ cái Thế nào là bảo mậtsở dữ liệu? ã Ngăn chặn các truy cập không được phépã Hạn chế tối đa các sai sót của người dùngã Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay...
 • 9
 • 18,952
 • 145
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Báo cáo khoa học

... 13. BO MT THễNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆUI. MỤC TIÊU* Kiến thức: Nhất thiết phải chế bảo vệ trong mọi hệ CSDL ; khái niệm về đối tượng bảo vệ và phương thức bảo vệ. II. ĐỒ DÙNG ... 13. BO MT THễNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆUI. MỤC TIÊU* Kiến thức: Nhất thiết phải chế bảo vệ trong mọi hệ CSDL ; khái niệm về đối tượng bảo vệ và phương thức bảo vệ. II. ĐỒ DÙNG ... chính sách và ý thức?o Nêu gải phảp bảo mật bằng phan quyền v nhn dng ngi dựng?Đ 13. BO MT THễNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU3. Mã hoá thông tin và nén dữ liệu Các thông tin quan trọng thường...
 • 16
 • 4,804
 • 2
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... mà hoá Nén dữ liệu Ví dụ :BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B11A6C Dữ liệu đà nén: Dữ liệu gốc:Nén dữ liệu nhằm giảm dung lợng lu trữ và tăng cờng tính bảo mật. Các bản sao dữ liệu thờng đợc ... tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Ngời dùng các quy định, cung cấp tài chính, nguồn lựcCác tổ chức: Bảo mật trong hệ CSDL là :- Ngăn chặn các truy ... phép đánh giá mức độ quan tâm của ngời dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống. 3. Mà hoá thông tin và nén dữ liệu Làm thế nào để bảo vệ thông tin? Mà hoá thông tinbac dceChữ...
 • 7
 • 1,465
 • 2
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ppt

Tin học văn phòng

... đích giảm dung lượng,lưu trữ, nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường bảo mật dữ liệu. Khi dữ liệu dạng nén mới được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng ...  Tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu.  Các giải pháp bảo mật chủ yếu.  Cần lưu ý: Hiện nay các giải pháp cả phần cứng và phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn ... giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh. Sinh viên : Lê Văn Đảm. I.Mục đích yêu cầu chung: Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL...
 • 7
 • 2,116
 • 5
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu pot

Tin học văn phòng

... liệu. Khi dữ liệu dạng nén mới được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng các chương trình riêng Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở ...  Tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu.  Các giải pháp bảo mật chủ yếu.  Cần lưu ý: Hiện nay các giải pháp cả phần cứng và phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn ... cao hiệu quả bảo mật, các tham số của hệ thống bảo vệ phải thường xuyên phải được thay đổi. địng trong bảng chữ cái.xét thêm cách khác đó là nén giảm d liệu để giảm dữ liệu bộ nhớ lưu...
 • 8
 • 1,429
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " MÔ HÌNH SỞ DỮ LIỆU MỜ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) " pot

Báo cáo khoa học

... theo mô hình dữ liệu vector – topology và mô hình sở dữ liệu mờ trong GIS cùng với một số bước phân tích hiển thị dữ liệu mờ. 2 . MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 2.1 . Dữ liệu GIS Dữ liệu GIS bao ... tượng vào các hệ thống thông tin địa lý cần quan tâm đến hệ thống sở dữ liệu hiện và những dị thường khi cập nhật dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu không gian). Mô hình sở dữ liệu mờ để biểu ... thuyết sở dữ liệu. Hiện tại, dữ liệu thuộc tính được phát triển theo mô hình quan hệ với mỗi đối tượng không gian trong một lớp (layer) quan hệ 1:1 với một bộ (tuple) trong bảng dữ liệu...
 • 8
 • 751
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Một mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI trong đào tạo điện tử với hệ sở dữ liệu XML nguyên sinh " ppt

Báo cáo khoa học

... nhiên. Các hệ sở dữ liệu XML về bản chất chia làm hai họ, các hệ sở dữ liệu khả XML (XML-enable) và các hệ sở dữ liệu nguyên sinh XML (native XML). Các hệ sở dữ liệu quan hệ nổi tiếng ... QTI với sở dữ liệu XML. 4.3. Tổ chức các sưu tập tài liệu XML Hệ sở dữ liệu eXist, cũng như một số hệsở dữ liệu nguyên sinh XML khác, tổ chức dữ liệu ở mức lô gic thành hệ cây phân ... quản trị các tài liệu XML trên nền mô hình dữ liệu quan hệ. sở dữ liệu nguyên sinh XML là hệ sở dữ liệu ñược phát triển dành riêng cho các tài liệu XML, coi toàn bộ tài liệu XML là ñơn...
 • 11
 • 582
 • 0

Xem thêm