bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... • Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’) − Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệuCác giải pháp bảo mật chủ yếu − Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối − Trả lời câu ... nhiều cách mã hóa khác Ở lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số vị trí xách địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm dữliệu...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... tạp - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật để tăng cường khả bảo mật Mã hoá thông tin nén liệu Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp để bảo mật thông tin? ... tin? Mã hoá thông tin Để bảo mật thông tin, người quản trị thường lưu trữ thông tin dạng mã hoá để giảm khả rò rỉ thông tin Mã hoá theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số ... nêu giải pháp bảo mật hệ thống? Chính sách ý thức Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng Mã hoá thông tin nén liệu Lưu biên Chính sách ý thức Hiệu qủa việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào...
 • 9
 • 18,952
 • 145
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Báo cáo khoa học

... giải pháp bảo mật sách ý thức? o Nêu gải phảp bảo mật phan quyền nhận dạng người Gv đánh giá, ghi điểm dùng? § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ 10’ LIỆU Mã hoá thông tin nén liệu - GV: ... m ục v Tiết 48 § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU I MỤC TIÊU * Kiến thức:  Nhất thiết phải chế bảo vệ hệ CSDL ;  khái niệm đối tượng bảo vệ phương thức bảo vệ II ĐỒ DÙNG DẠY ... trình khai thác bảo vệ hệ CSDL, ví dụ mật Để nâng cao hiệu bảo mật, người dùng, pp mã hoá thông thông số hệ thống phải thường tin, Những yếu tố gọi Các xuyên thay đổi tham số bảo vệ - Hiện giải...
 • 16
 • 4,804
 • 2
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... quy định bảo mật Các tổ chức: quy định, cung cấp tài chính, nguồn lực Người phân tích thiết kế người quản trị CSDL giải pháp tốt phần cứng phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống ... thông qua User Name Password Ngày sử dụng nhiều cách khác như: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, để nhận dạng cấp quyền hạn 3 Mã hoá thông tin nén liệu Làm để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông ... BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC Dữ liệu nén: 8B11A6C Các liệu thường mã hoá nén chương trình riêng 4 Lưu biên Hệ CSDL tổ chức lưu biên hệ thống biết: - Số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào...
 • 7
 • 1,465
 • 2
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ppt

Tin học văn phòng

...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệuCác giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... nhiều cách mã hóa khác Ở lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số vị trí xách địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm dữliệu...
 • 7
 • 2,116
 • 5
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu pot

Tin học văn phòng

...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệuCác giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... lượng,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ liệu Khi liệu dạng nén liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa...
 • 8
 • 1,429
 • 1
Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ cơ sở dữ LIỆU

Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ sở dữ LIỆU

Tư liệu khác

... chế nhận dạng phức tạp + Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu GV: Ngoài việc bảo mật phân - Trong chương trình lớp 10 ... mã hóa thông tin theo chấp hành chủ trương nguyên tắc vòng tròn thay kí tự sách giải pháp để kí tự khác bảo mật thông tin mã hóa thông tin - Mã hóa độ dài cách nén Khi mã hóa theo phương liệu pháp ... HS Các điểm số Đ Đ Đ Đ ĐSBX Đ Đ Đ Đ ĐSBX Các thông tin khác K K K Đ ĐSBX quyền truy cập cao hơn: Xem kết thông tin khác HS trường Người quản lí học tập quyền nhập điểm, cập nhật thông tin...
 • 5
 • 952
 • 1
Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Công nghệ thông tin

... ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES 26 số ký tự bảng chữ La tinh, cách tương tự định nghĩa cho bảng chữ Đồng thời ta dễ dàng thấy mã đẩy hệ mật mã dK(eK(x)) = x với x∈Z26 b Hệ KEYWORD-CEASAR Trong hệ ... thích hợp hệ mã đối xứng tạo hệ tính an tồn cao • bảo mật cho việc truyền khóa cần xử lý cách nghiêm túc NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES Và hệ mã hố liệu đời ... kiện a 26 ngun tố bảo đảm thơng tin mã hóa hàm ek giải mã giải mã cách xác Gọi φ(26) số lượng phần tử thuộc Z26 ngun tố với 26 NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES m e Định...
 • 104
 • 1,888
 • 0
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Tin học

... bảo mật thông tin ? - Mã hóa thông tin nén liệu * Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị cách mã hóa thông tin nào? - Mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí ... - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật  tăng cường khả bảo vệ mật c Mã hóa thông tin nén liệu: * Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp khác để bảo mật ... vụ bảo mật: - Ngăn chặn truy nhập không phép; - Hạn chế tối đa sai sót người dùng; - Đảm bảo thông tin không bị thay đổi ý muốn; - Không tiết lộ nội dung liệu chương trình Các giải pháp bảo mật...
 • 15
 • 3,294
 • 8
Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Tin học

... bảo mật thông tin mã hóa thông tin Khi mã hóa theo phương pháp việc giảm dung lượng tăng tính bảo mật thông tin Mã hóa thông tin nén liệu - Trong chương trình lớp 10 đề cập đến mã hóa thông tin ... phức tạp + Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Hoạt động 3: Mã hoá thông tin nén DL (10 phút) Hoạt động GV HS Nội dung GV: Ngoài việc bảo mật phân ... Qt Mã HS Đ Đ Đ Đ Các điểm số Đ Đ Đ Đ Các thông tin khác K K K Đ ĐSB X ĐSBX ĐSBX - Người QTCSDL cần cung cấp: + Bảng phân quyền truy cập cho hệ CSDL + Phương tiện cho người dùng hệ QTCSDL nhận biết...
 • 4
 • 2,031
 • 7
BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

Tin học

... dùng cách thay đổi mật  tăng cường khả bảo vệ mật MÃ HÓA THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆU Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp khác để bảo mật thông tin? • Mã hóa thông tin Thông ... BẢO MẬT SỞ DỮ LIỆU Thế bảo mật sở liệu? • Ngăn chặn truy cập không phép • Hạn chế tối đa sai sót người dùng • Đảm bảo thông tin không bị bị thay đổi ý muốn • Không tiết lộ nội dung liệu ... Bảo vệ liệu lẫn chương trình xử lí DẶN DÒ Xem trước Bài tập thực hành 11 : BẢO MẬT SỞ DỮ LIỆU HỆ SỞ DỮ LIỆU Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, _trang 104_sách giáo khoa ...
 • 17
 • 1,909
 • 7
Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

Thạc sĩ - Cao học

... pháp nhiều người thực để bảo mật mã hoá Tuỳ thuộc vào việc triển khai sở hạ tầng khoá công khai thông tin Một mã hoá liệu, trình truyền, (PKI) mà chứng bao gồm thông tin Thông thường, bị đánh ... internet − Công nghệ thông tin tạo môi trường phát triển công nghệ cho TMĐT phát triển Công nghệ thông tin mở loại hàng Thanh toán điện tử (electronic payment) việc toán tiền thông qua thư điện ... lo sợ thông tin bị minh thông tin chứng số mà người yêu cầu xác thực đưa rò rỉ, chí bị đánh cắp, nên họ cần đến tổ chức an toàn Nếu nhà quản lý xác thực thông tin người cần xác thực CA tin tưởng...
 • 11
 • 1,845
 • 0
Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Quản trị kinh doanh

... QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Hệ thống sở liệu quốc gia thành phần tảng kết cấu hạ tầng thông tin bao gồm sở liệu (CSDL) chuyên ngành để tạo thành hệ thống sở thống bao gồm thành phần: sở liệu trị ... đến đất đai, thông tin đất đai thường thể Hệ thống thông tin Địa lý, Hệ thống thông tin đất Hai vấn đề sở hệ thống thông tin định hướng theo ô hoạt động 2.2.1 Khái niên hệ thống thông tin địa lí ... pháp xử lý thông tin khác tuỳ theo lĩnh vực (hệ thống thông tin ngân hàng, hệ thống thông tin nhân sự…) với phát triển công nghệ thông tin, thông tin đáp ứng giải toán lớn mà thực tế đặt Trong lĩnh...
 • 49
 • 2,873
 • 4
BÁO CÁO THỰC TẬP- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

BÁO CÁO THỰC TẬP- Xây dựng hệ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

Cao đẳng - Đại học

... liệu Trong sở liệu phân tán, độc lập liệu tầm quan trọng sở liệu truyền thống Khái niệm sở liệu suốt mô tả hoạt động chương trình sở liệu phân tán viết làm việc sở liệu tập trung Hay nói cách ... cập: Mô tả cách thức truy cập sẵn vị trí địa phương -Thống kê tên sở liệu: Gồm thông tin lược liệu -Tính vững thông tin (bảo vệ ràng buộc toàn vẹn): Các thông tin bao gồm thông tin công ... việc quản trị hệ thống đơn giản hơn) -Quản trị điều khiển sở liệu bao gồm công cụ quản lý sở liệu, tập hợp thông tin thao tác sở liệu cung cấp thông tin tổng thể file liệu đặt nơi hệ thống -Điều...
 • 76
 • 513
 • 0
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

Cơ sở dữ liệu

... gia du nhỏy Ký t nm sau du \ Mu Hoc [] Trong ú 0
 • 112
 • 2,025
 • 10
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... – Thông tin sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin học tập,… – Thông tin môn học: khối lượng, giáo viên, lịch học,… • Cần lưu trữ thông tin đa dạng sở liệu Ví dụ: khai thác thông tin thá ... CSDL dung” • Sinh viên – Các môn học Khoa Công nghệ thông tin ? – Điểm thi môn Hệ sở liệu ? • Giáo viên • Yêu cầu – Lưu trữ thông tin cần thiết cách xác – Truy xuất thông tin hiệu • Thực – Xác ... • Là sưu tập liệu tác nghiệp lưu trữ lại hệ ứng dụng xí nghiệp cụ thể sử dụng Hệ QTCSDL 11 12 Hệ quản trị sở liệu trị liệ Hệ sở liệu (Database Management System-DBMS) System- • Là hệ thống phần...
 • 7
 • 1,216
 • 0
Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu doc

Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu doc

Cơ sở dữ liệu

... – Thông tin sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin học tập,… – Thông tin môn học: khối lượng, giáo viên, lịch học,… • Cần lưu trữ thông tin đa dạng sở liệu Ví dụ: khai thác thông tin thá ... CSDL dung” • Sinh viên – Các môn học Khoa Công nghệ thông tin ? – Điểm thi môn Hệ sở liệu ? • Giáo viên • Yêu cầu – Lưu trữ thông tin cần thiết cách xác – Truy xuất thông tin hiệu • Thực – Xác ... • Là sưu tập liệu tác nghiệp lưu trữ lại hệ ứng dụng xí nghiệp cụ thể sử dụng Hệ QTCSDL 11 12 Hệ quản trị sở liệu trị liệ Hệ sở liệu (Database Management System-DBMS) System- • Là hệ thống phần...
 • 7
 • 1,207
 • 0
các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao

các hệ sở dữ liệu nâng cao

Cao đẳng - Đại học

... ñ/v M P trùng l p thông tin (M, P) (c) Đ ng Th Bích Th y DCBC ch ép th a ñ/v N, G, P M Không trùng l p thông tin Các h CSDLNC - Cao h c 13 Tính ch t b o toàn thông tin Khi thay th m t lư ... p thông tin (MP) Các h CSDLNC - Cao h c 10 V n ñ trùng l p thông tin (tt) L i gi i v i khái ni m D ng Chu n DC1 DC2 DC3 pth DCBC DC4 pt ña tr DC5 (DC Chi u-K t) (c) Đ ng Th Bích Th y pt k t Các ... ng Th Bích Th y Các h CSDLNC - Cao h c (N, G, M) 12 V n ñ trùng l p thông tin (tt) VD3b: LichThi (N, G, P, M) ; khóa th (N, G, M) LT1 (M, P); LT2 (N, G, M) LichThi LT1; LT2 DC3 ch ép th a n...
 • 19
 • 410
 • 0
Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ Cơ sở dữ liệu

Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... Nhập môn sở liệu Ví dụ: quản lý đào tạo Thông tin cần quan tâm Khoá học, lớp học, sinh viên, môn học, giáo viên, Thông tin sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin học tập Thông tin môn học: ... Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN Nhập môn sở liệu Hệ sở liệu Một hệ thống gồm thành phần : Hệ QTCSDL Phần cứng CSDL phần mềm ứng dụng Những người sử dụng Ví dụ: hệ quản lý ... trường hệ CSDL Hệ CSDL Ứng dụng Hệ QTCSDL CSDL CSDL 10 Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN Nhập môn sở liệu Chức hệ QTCSDL Quản lý liệu tồn lâu dài Định nghĩa liệu Quản...
 • 17
 • 1,016
 • 0
Quản lý điểm tín chỉ trên hệ cơ sở dữ liệu trên ORACLE Server

Quản lý điểm tín chỉ trên hệ sở dữ liệu trên ORACLE Server

Cơ sở dữ liệu

... tán cho hệ thống 1.1 Khảo sát nghiệp vụ Đây hệ quản trị sở liệu phân tán, dùng để quản lý điểm cho hai khoa Công Nghệ Thông Tin, Kế Toán Kiểm Toán Để thuận tiện cho việc truy xuất liệu liệu lưu ... kế phân mảnh Xác định cách thức phân chia quan hệ toàn thành đoạn liệu theo chiều dọc, chiều ngang kiểu hỗn hợp 1.2.2 Thiết kế cấp phát mảnh liệu Xác định cách thức mảnh liệu tham khảo đến ảnh ... đoạn liệu Thiết kế phân mảnh nghiên cứu gần đây, nhiên công việc phân mảnh trở thành đặc trung sở liệu phân tán Bên cạnh vấn đề cấp phát nghiên cứu phát triển hệ thống file phân tán sở liệu tập...
 • 26
 • 1,330
 • 2

Xem thêm