bản đồ chức năng quản lý và lãnh đạo căn cứ để xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý và lãnh đạo

Phương pháp đánh giá giá trị công việc làm căn cứ để xây dựng thang, bảng lương và trả lương theo giá trị công việc (vị trí công việc) trong các doanh nghiệp

Phương pháp đánh giá giá trị công việc làm căn cứ để xây dựng thang, bảng lương trả lương theo giá trị công việc (vị trí công việc) trong các doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... ký trình Lãnh đạo Bộ văn thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Bộ + Vụ trưởng có nhiệm vụ xây dựng tổ chức thực quy chế làm việc mối quan hệ công tác Vụ; quy định nhiệm vụ phòng chức năng; quản lý, phân ... thêm giờ, làm việc vào ban đêm, ngừng việc; Tiêu chuẩn cấp bạc kỹ thuật công nhân; Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ doanh nghiệp nhà nước ( kể tiêu chuẩn viên chức quản doanh nghiệp, ... thuộc Bộ địa phương quản để Bộ tập trung thực chức quản nhà nước.Theo Nghị đinh số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, cấu tổ chức Bộ gồm: 18 đơn vị thuộc khối quản Nguyễn Văn Linh...
 • 27
 • 2,526
 • 10
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân trong khảo sát địa điểm và thiết kế nhà máy điện hạt nhân

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân trong khảo sát địa điểm thiết kế nhà máy điện hạt nhân

Báo cáo khoa học

... Notices) Theo Thông tư xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị phát điện hạt nhân ban hành tháng 1/2006, tiêu chuẩn tổ chức khoa học xây dựng bảo trợ quan quản sử dụng làm tiêu chuẩn kỹ thuật quy ... NMĐHN, IAEA có nhiều tiêu chuẩn Danh mục tiêu chuẩn IAEA chọn làm tài liệu tham khảo để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn đề tài trình bày Phụ lục I Báo cáo tổng kết Các tiêu chuẩn an toàn Hoa Kỳ an ... thảo tiêu chuẩn Việt Nam xây dựng khuôn khổ đề tài Viết chuyên đề nghiên cứu quy định, hướng dẫn nước tương ứng với nội dung dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam xây dựng - Nghiên cứu quy định, tiêu chuẩn...
 • 672
 • 379
 • 0
tiểu luận Thực trạng hoạt động của Điện ảnh Bộ đội và những căn cứ để xây dựng đề án

tiểu luận Thực trạng hoạt động của Điện ảnh Bộ đội những căn cứ để xây dựng đề án

Báo chí

... nhân viên hợp để thực nhiệm vụ chuyên môn khác (biên tập, đạo diễn, quay phim, dựng phim…) gắn với xây dựng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn cho chức danh tương đương với tiêu chuẩn, trình độ ... trình Truyền hình… 2.4 Những để xây dựng đề án 2.4.1 Căn pháp Lực lượng B§BP thực chức năng, nhiệm vụ lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền ANBG Tổ quốc; đồng thời có trách nhiệm phối ... Bộ đội Biên phòng xây dựng đề án xây dựng củng cố Điện ảnh Bộ đội Biên phòng thành Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng - Căn NQ11 - 2005/NQ - TW BCT ngày 5/8/1995 BCT Xây dựng B§BP tình hình...
 • 16
 • 676
 • 0
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tư liệu khác

... Giáo dục Đào tạo Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng ban hành; phòng học có đủ bàn ghế học sinh phù hợp với lứa tuổi, bàn ghế giáo viên, bảng viết đủ điều kiện ánh ... pháp tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực kế hoạch tới cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường Chỉ đạo xây dựng phê duyệt lộ trình thực KH chung cho toàn trường Tổ chức đánh ... với diện tích 20.000m2 địa điểm thôn để dự tính tách trường THCS Đạ Rsal vào năm học 2013-2014 với 213/7 lớp Về phổ cập 1.1 Tiêu chuẩn 1: a Đạt chuẩn trì chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu...
 • 6
 • 892
 • 3
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành lưu trữ việt nam thực trạng và giải pháp  luận văn ths thông tin 60 32 24 pdf

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành lưu trữ việt nam thực trạng giải pháp luận văn ths thông tin 60 32 24 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... đề sau: “+ Cơ sở pháp việc xây dựng tiêu chuẩn + Mục đích nhiệm vụ việc xây dựng tiêu chuẩn + Các đặc trưng đối tượng tiêu chuẩn hóa + Nội dung tiêu chuẩn + Các tiêu chuẩn tài liệu pháp quy ... việc xây dựng đề nghị ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành xây dựng tiêu chuẩn địa phương Thủ trưởng sở chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng đề nghị ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ... có: Tiêu chuẩn ISO 15489:2001; Tiêu chuẩn ISO/TR 13028:2010; Tiêu chuẩn ISO 16175:2011; Tiêu chuẩn ISDIAH; Tiêu chuẩn ISAD(G)…, Tổ chức Liên hợp quốc ban hành số tiêu chuẩn riêng để quản hồ...
 • 94
 • 2,011
 • 11
Phân tích bản chất,chức năng hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Phân tích bản chất,chức năng hình thức vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế thị trờng vào xây dựng tổ chức điều hành sách tín dụng ; Xác định sách tín dụng công cụ quản điều hành vĩ mô nên kinh tế nói chung, sách tiền tện nói riêng Quá trình xây dựng điều hành ... xét cách cụ thể Về vấn đề này: để thực mục tiêu kinh doanh ngân hàng không nên sử dụng vốn huy động dài hạn vay ngắn hạn nhng lại sử dụng nguồn vốn huy động không kỳ hạn , ngắn hạn vay dài hạn Đồng ... năm ; Các công cụ trực tiếp nhằm kiểm soát tín dụng nh ấn định hạn mức tín dụng , quy định tiêu chuẩn điều kiện cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng thực mang tính chủ quan , hành chính; Các công...
 • 20
 • 1,332
 • 3
Phân tích bản chất,chức năng hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta

Phân tích bản chất,chức năng hình thức vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế thị trờng vào xây dựng tổ chức điều hành sách tín dụng ; Xác định sách tín dụng công cụ quản điều hành vĩ mô nên kinh tế nói chung, sách tiền tện nói riêng Quá trình xây dựng điều hành ... xét cách cụ thể Về vấn đề này: để thực mục tiêu kinh doanh ngân hàng không nên sử dụng vốn huy động dài hạn vay ngắn hạn nhng lại sử dụng nguồn vốn huy động không kỳ hạn , ngắn hạn vay dài hạn Đồng ... năm ; Các công cụ trực tiếp nhằm kiểm soát tín dụng nh ấn định hạn mức tín dụng , quy định tiêu chuẩn điều kiện cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng thực mang tính chủ quan , hành chính; Các công...
 • 20
 • 1,283
 • 0
Giáo trình hướng dẫn thăm dò chức năng nguyên tử và ghi hình đồng vị nguyên tử bằng phóng xạ p1 pot

Giáo trình hướng dẫn thăm chức năng nguyên tử ghi hình đồng vị nguyên tử bằng phóng xạ p1 pot

Vật lý

... nh đồng thời ghi hình thận với thận đồ đồng vị việc đánh giá chức v hình thái thận thuận lợi v xác nhiều Hình 4.15: Thận đồ đồng vị bệnh nhân bị ứ nớc đ i bể thận - Hình B, C: Hình ảnh thận đồ ... thận để ghi lại HĐPX thận Từ đánh giá đợc chức thận Trong thực tế nay, ngời ta thờng tiến h nh đồng thời ghi thận đồ đồng vị v ghi hình thận máy Gamma Camera máy SPECT 2.1.5 Phân tích thận đồ: ... lic c Hình 4.14: - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng gồm pha: pha mạch, pha tiết, pha b i xuất Ghi hình máy Gamma Camera (bên trái) - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng: đợc ghi đồng thời hoạt độ phóng...
 • 5
 • 323
 • 2
Bản chất, chức năng, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán

Bản chất, chức năng, ý nghĩa tác dụng của kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... Bản chất, chức năng, ý nghĩa tác dụng kiểm toán Chức kiểm toán Từ chất kiểm toán thấy kiểm toán có chức xác minh bày tỏ ý kiến Chức xác minh Chức xác minh nhằm khẳng ... kiểm soát nội bộ, chế độ quản lí tài đơn vị Qua khai thác có hiệu lực tài phát triển đơn vị 2/3 Bản chất, chức năng, ý nghĩa tác dụng kiểm toán Ý nghĩa tác dụng kiểm toán quản lí Kiểm toán hoạt ... tới tình hình tài phản ánh tài liệu kế toán, bao gồm: • • • • • Các quan nhà nước Các nhà đầu tư Các nhà quản trị doanh nghiệp nhà quản lí khác Người lao động Khách hàng, nhà cung cấp người quan...
 • 3
 • 2,264
 • 5
ĐO CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

ĐO CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Y - Dược

... Đo chức thông khí phương pháp đánh giá chức thông khí phổi thông qua thể tích, lưu lượng khí chu trình hô hấp (hít vào, thở ra) CÁC CHỈ SỐ CNTK Thể tích dự trữ hít vào (IRV) Dung tích hít vào ... đường cong đạt chuẩn  Không tích tụ khí  Dễ làm  Có thể đo MVV HÔ HẤP KÝ Hạn chế:  Phụ thuộc vào thao tác người đo phối hợp đối tượng đo  Không đặc hiệu cho bệnh hô hấp  Vài số biến thiên ... phẫu thuật ngực, bụng, mặt Bệnh tim mạch nặng: suy tim xung huyết, bệnh mạch vành, nghi ngờ xác định phình tách động mạch Thao tác thực CHUẨN MÁY HÔ HẤP KÝ  Định chuẩn ngày syringe lít lít ...
 • 86
 • 965
 • 2
đại cương về thăm dò chức năng sinh lý

đại cương về thăm chức năng sinh

Y học thưởng thức

... sinh Xây dựng số sinh thăm chức cần thiết để so sánh đối chiếu với thông số thu bệnh nhân 2.1 Tiêu chuẩn số sinh Một số thực có giá trị, đáng tin cậy, phải đạt hai tiêu chuẩn sau: - Tiêu ... sau thực kỹ thuật c Xây dựng số thường dùng: trung bình, lệch chuẩn, sai số chuẩn d Xây dựng tham số đối chiếu chung cho tất đối tượng Các tiêu chuẩn việc xây dựng số sinh lý, NGOẠI TRỪ: a Yêu ... chức cần đưa tiêu chí đánh giá qui chuẩn định để tiện so sánh, đối chiếu để phù hợp với đối tượng Các qui chuẩn là: - Qui chuẩn đối tượng: đối tượng phải chuẩn bị để đạt tiêu chuẩn định trước...
 • 162
 • 884
 • 1
Một số giải pháp quản lí để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trên địa bàn huyện quỳnh lưu  tỉnh nghệ an

Một số giải pháp quảnđể xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

Khoa học xã hội

... vong tổ chức[ 33,109] 1.2.1.2 Chức quản Chức quản dạng quản chuyên biệt, thông qua chủ thể quản tác động vào khách thể quản nhằm thực mục tiêu định Các nhà nghiên cứu quản đa nhiều ... thông tin chức đặc biệt với chức bản, chức thông tin chức trung tâm Sơ đồ: Minh họa chức quản Lập kế hoạch Kiểm tra Thông tin Tổ chức Chỉ đạo 1.2.2 Khái niệm Quản giáo dục -Quản trờng ... pháp công cụ quản + Để xác định chủ thể quản phải trả lời câu hỏi Ai quản lý? Chủ thể quản ngời tập thể lớn nh Nhà nớc chủ thể quản quốc gia + Để xác định đối tợng quản phải trả...
 • 116
 • 1,281
 • 12
cơ sở phương pháp luận và công cụ để xây dựng hệ thống thông tin quản lý

cơ sở phương pháp luận công cụ để xây dựng hệ thống thông tin quản

Quản trị kinh doanh

... dựa chủ yếu vào sở liệu tạo hệ xử giao dịch nguồn liệu tổ chức Chúng ta tạo báo cáo cho nhà quản cách định kỳ theo yêu cầu Các báo cáo tóm lược tình hình mặt đặc biệt tổ chức Các báo cáo ... phận chức nghiệp vụ - HTTT tài - HTTT marketing - HTTT quản trị nguồn nhân lực - HTTT quản kinh doanh sản xuất - HTTT văn phòng 2.1.3 Nguyên nhân cần xây dựng HTTT Mục tiêu cuối cố gắng xây dựng ... PHƯƠNG PHÁP LUẬN CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN 2.1 Tổng quan HTTT 2.1.1 Khái niệm, mô hình, chức HTTT • Khái niệm HTTT - HTTT tập hợp người, thiết bị phần cứng, phần mềm, liệu,...
 • 21
 • 380
 • 0
Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân chấn thương tại việt nam

Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá độ nặng tiên lượng bệnh nhân chấn thương tại việt nam

Báo cáo khoa học

... pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Công trình thuộc loại nghiên cứu mô tả loạt trờng hợp (nằm nhóm nghiên cứu quan sát) nghiên cứu tiến cứu Nghiên cứu đợc thực phòng khám cấp cứu khoa bệnh ... sàng nhiều nghiên cứu bệnh viện [13], [98-100] Các tiêu chuẩn đợc sử dụng hàng ngày bệnh viện Việt Đức đánh giá độ nặng tiên lợng chấn thơng Việc tiếp tục nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn đánh giá ... khác có đạo cấp Bộ thực cần thiết Các tiêu chuẩn cần đợc hoàn thiện, thống điều kiện Việt Nam để trở thành công cụ đánh giá thực hành cấp cứu chấn thơng Vì vậy, tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: ...
 • 110
 • 704
 • 5
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của tổ chức potx

Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của tổ chức potx

Thủ tục hành chính

... kết đồ Tổ chức nhận kết đồ nơi ký hợp đồng Khi đến nhận kết đồ, tổ chức phải mang theo hợp đồng Bước đo đạc hoá đơn tài thu tiền từ hợp đồng giấy giới thiệu, có ghi rõ liên hệ để nhận kết đồ hợp ... việc thực TTHC: Bản đồ trạng vị trí Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp khách hàng Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa số 38H ... thành phần hồ sơ, đầy đủ Bước lập hợp đồng đo đạc Nếu chưa đủ thành phần hướng dẫn tổ chức chuẩn bị đầy đủ trước lập hợp đồng Hợp đồng sau ký, bên giữ 01 Trên hợp đồng Mô tả bước Tên bước có ghi cụ...
 • 4
 • 627
 • 0
Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Kinh tế

... Văn Giang Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Cơ cấu kinh tế huyện Văn Giang ( 2011-2014) 45 Bảng 3.7 Dân số lao động huyện Văn Giang 47 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 ... ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU ĐÔ THỊ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG ... đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp khu đô thị - Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp có để tiếp tục giải việc làm, ổn định sống cho lao động địa phƣơng đã, thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp...
 • 110
 • 610
 • 3

Xem thêm