báo chí việt nam thời kỳ đổi mới

Phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay.doc

Phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay.doc

Kinh tế - Thương mại

... giữa đổi mới hệ thống chính trị với đổi mới kinh tế kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính ... đến 2011 Việt Nam chính thức khởi xướng công cuộc đổi mới nền kinh tế từ năm 1986. Kể từ đó, Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn, trước hết là sự đổi mới về tư duy kinh tế, chuyển đổi từ cơ ... trong giai đoạn mới. Nhìn chung, những cải cách kinh tế mạnh mẽ trong gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua đã mang lại cho Việt Nam những thành quả bước đầu rất đáng phấn khởi. Việt Nam đã tạo ra...
 • 17
 • 1,564
 • 10
Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Khoa học xã hội

... trước chính sách đối ngoại đổi mới rộng mở cùng tồn tại hoà bình của Việt Nam (1986) và những thiện chí của Việt Nam trong vấn đề POW và MIA (người Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam) , ... các thời kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII ngoại giao Việt Nam đã phát huy vai trò to lớn của mình đối với sự nghiệp đổi mới đất nước.Với sự đổi mới ... số. Thời báo KTVN, 14/12/1998.13.Nguyễn Trọng Phúc: Vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN trong thời kỳ đổi mới đất nước.14.Tô Huy Rứa: Công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN của Đảng cộng sản Việt...
 • 37
 • 569
 • 3
Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

... tư. gợi ở họ những suy ngẫm, liên tưởng và đồng sáng tạo Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới đã đứng trước nhu cầu đổi mới tư duy tiểu thuyết. Điều này chứng tỏ sự nghiêm khắc trong sáng tạo ... của Nam Cao. Nhân vật của ông đã luôn sống trong sự giằng xé nội tâm, tự lên án, tự kết tội Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thờiđổi mới PGS. TS Nguyễn Bích Thu Phòng Văn học Việt ... Nam thờiđổi mới PGS. TS Nguyễn Bích Thu Phòng Văn học Việt Nam đương đại Nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay đã có những chuyển biến đáng ghi nhận ở hầu hết các...
 • 9
 • 1,062
 • 7
Chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới

Khoa học xã hội

... Chí Minh. III. Nhìn lại quá trình đổi mới ở đất nước ta sau hai mươi năm (từ năm 1986 – 2007)1. Vì sao Việt Nam phải đổi mới Trong thời gian dài trước đổi mới, cũng như nhiều nước khác, chúng ... tục đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội để vượt khỏi tình hình đó ngày càng trở thành đòi hỏi cấp bách đối với Đảng ta. 3II. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam sau thời kỳ đổi mới 1. ... tộc trong cộng đồng Việt Nam (gồm toàn thể người dân Việt Nam ở trong nước và cả bộ phận người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Đó là nguồn lực của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam, cần phải phát...
 • 13
 • 479
 • 0
Nghiên Cứu Chức Năng Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới Phục Vụ Công Tác Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Đáp Ứng Yêu Cầu Xã Hội

Nghiên Cứu Chức Năng Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới Phục Vụ Công Tác Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Đáp Ứng Yêu Cầu Xã Hội

Tiến sĩ

... 1.4. Thờiđổi mớiViệt Nam và những tác động đến sự phát triển của trƣờng THPT và chức năng của hiệu trƣởng. Trong phần này tác giả làm rõ đặc trưng của thờiđổi mớiViệt Nam và ... trưởng trường THPT Việt Nam, các yếu tố tác động đến chức năng của Hiệu trưởng và công tác bồi dưỡng hiệu trưởng thời kỳ đổi mới 4. Giả thuyết khoa học Trong thời kỳ đổi mới, chức năng của ... với công tác bồi dƣỡng hiệu trƣởng trong thời kỳ đổi mới Khẳng định những nghiên cứu về chức năng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam thời kì đổi mới là cơ sở khoa học để tiến hành các hoạt...
 • 27
 • 650
 • 2
Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Khoa học xã hội

... ham muốn được tìm hiểu chính sách đối ngoại đổi mới và quan hệ quốc tế của Việt Nam giai đoạn này, em mạnh dạn chọn đề tài “Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới làm chun đề thực tập. ... mạnh thời đại đưa Việt Nam thốt khỏi khủng hoảng và đi lên. Chính sách đối ngoại đổi mới là một trong những mốc đánh dấu thành tựu to lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX, tạo tiền đề cho Việt Nam ... các thời kỳ Đại hội đại biểu tồn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII ngoại giao Việt Nam đã phát huy vai trị to lớn của mình đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Với sự đổi mới...
 • 36
 • 421
 • 5
Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Khoa học xã hội

... mạnh thời đại đa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và đi lên.Chính sách đối ngoại đổi mới là một trong những mốc đánh dấu thành tựu to lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX, tạo tiền đề cho Việt Nam ... đối ngoại đổi mới rộng mở cùng tồn tại hoà bình của Việt Nam (1986) và những thiện chí của Việt Nam trong vấn đề POW và MIA (ngời Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam) , chính quyền ... các thời kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII ngoại giao Việt Nam đà phát huy vai trò to lớn của mình đối với sự nghiệp đổi mới đất nớc.Với sự đổi mới...
 • 38
 • 1,667
 • 1
các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Khoa học xã hội

... trị của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tếCác nguyên tắc xà hội của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tếCác nguyên tắc ... đức của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tếCác nguyên tắc t tởng của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tếCác nguyên ... chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế Các nguyên tắc kinh tế của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tếCác nguyên tắc chính trị của...
 • 142
 • 1,820
 • 7
Nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay

Nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay

Khoa học xã hội

... khoảng thời gian có nhiều biến động, đó là: Nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay.1KẾT LUẬNDo tác động của đổi mới nên nông nghiệp và nông thôn Việt Nam có nhiều biến đổi, kéo ... Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 - 2002. Nguyễn Sinh Cúc. Nxb chính trị quốc gia. 2002.4. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Số 6 (271). 1993.5. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, ... hóa. Nhưng những biến đổi trên mới chỉ là những biến đổi về lượng đang diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi có thời gian, nhất là trong điều kiện Việt Nam, vì ở nước ta các tiêu chí phân biệt về quy...
 • 10
 • 981
 • 12
Cơ cấu nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 - 2000

Cơ cấu nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 - 2000

Khoa học xã hội

... Tệ TRệẽC TUYENCơ cấu nơng nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 - 2000 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn trong những năm đổi mới vừa qua mà nổi bật là sản xuất ... cấu nơng nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 – 2000 (TL; 5) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN 1: ĐẠI HỘI ĐẢNG VI, VII, VIII ĐÃ TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẦN 2: ... ĐỘNG ĐẾN CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẦN 2: CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1986 - 2000 2.1. Tỷ trọng nơng nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc dân 2.2. Cơ...
 • 28
 • 691
 • 1
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Khoa học xã hội

... trị của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Các nguyên tắc xà hội của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Các ... đức của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Các nguyên tắc t tởng của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Các ... điểm của chúng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. + Xem xét thực tiễn thực hiện các nguyên tắc của pháp luật xà hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc...
 • 146
 • 674
 • 0

"Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc tế trong cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới"

Quản trị kinh doanh

... kẻ thù mang lại độc lập tự do cho đất nớc. Nhng trong thời kỳ đổi mới với xu thế thời đại mới sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đợc Đảng ta vận dụng nh thế nào. Ngay từ đại ... tỏ chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nớc ta đề ra trong thời kỳ đổi mới là đúng đắn, do sự vận dụng kịp thời và triển khai có hiệu quả đó nên đà nâng cao uy tín và vị trí quốc tế của Việt ... :" Dân tộc Việt Nam phải vạch rõ những phơng pháp và những biện pháp riêng của mình trong cuộc đấu tranh chống những âm mu của bọn đế quốc Mĩ và chính quyền miền Nam Việt Nam hòng vĩnh viễn...
 • 62
 • 622
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008