báo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 3 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo khoa học

... sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy và ban lãnh đạo công ty, các anh chị trong tổ kĩ thuật em đã hoàn thành đợt tốt nghiệp thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng. Em xin chân thành ... Bách Khoa Đà Nẵng cùng các giáo hướng dẫn thực tâp, sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị kĩ thuật của công ty . Đà Nẵng, tháng 5 năm 2010 Sinh viên thực hiện ... Một số hình ảnh về hoạt động chế biến của công ty 1/ Phân xưởng bao gói 2/ Phân xưởng chế biến chính trống hình thành 1 lớp đá dày 0,5 – 1,5mm...
 • 11
 • 841
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt

Báo cáo khoa học

... kiểm tra sự hoạt động của máy dò kim loại. 3. 3. Quy trình sản xuất cá hố nguyên con đông lạnh 3. 3.1. Quy trình 3. 4. Quy trình sản xuất gẹ lạnh đông 3. 4.1. Quy trình Nguyên liệu ... Cá đổng quéo Hình 3. 2. Cá đổng cờ Hình 3. 3. Cá đỏ cũ 3. 2. Quy trình sản xuất tôm vỏ bỏ đầu đông lạnh Đối với mặt hàng cần cân lại sau khi ra đông thì người công nhân phải nhiệm ... quá 30 phút cho một lần chuyển hàng vào cấp đông. Cấp đông: Nhiệt độ tủ cấp đông hay hầm đông là -450C đến - 500C. Thời gian không quá 6 giờ ( tủ đông) , 12-14 giờ (hầm đông) . Hầm đông...
 • 11
 • 1,045
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt

Báo cáo khoa học

... tiên quy t của công nghệ chế biến. Phương pháp bảo quản nguyên liệu của công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng chủ yếu dựa vào phương pháp bảo quản bằng cách ướp lạnh nguyên liệu và đem chế biến luôn. ... Những biến đổi sinh hóa của thực phẩm làm lạnh đông Nhiệt độ cuối cùng của tâm sản phẩm thực phẩm đã qua làm lạnh đông phải không quá – 120C. Do vậy các quá trình biến đổi sinh hóa được hạn chế ... dáng mái ngói. 13/ Chờ đông 2.1.1. Giới thiệu về quá trình lạnh đông Mục đích của quá trình lạnh đông thủy sản là hạ nhiệt độ xuống thấp. Vì vậy làm chậm lại sự ươn hỏng và sản phẩm được tan...
 • 11
 • 1,016
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 1 pdf

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 1 pdf

Báo cáo khoa học

... lý của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng 1 .3. 1. cấu tổ chức sản xuất của công ty Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận - Bộ phận sản xuất chính gồm: phân xưởng chế biến hàng lạnh đông. Nhiệm ... Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng Cuối năm 2000 quy mô và năng lực sản xuất của công ty nâng lên do đầu tư xây dựng thêm một phân xưởng chế biến tại địa bàn Nại Hiên Đông Thành phố Đà Nẵng. ... theo kịp tiến trình đổi mới đất nước. 1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng 1.2.1.Chức năng Trong quá trình thành lập và phát triển công ty tập trung thực hiện những...
 • 11
 • 1,075
 • 2
Báo cáo thực tập : tìm hiêủ về trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội

Báo cáo thực tập : tìm hiêủ về trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... 79 .34 1.557Nợ TK 642: 16.962.7 43 Nợ TK 133 : 3. 896.840Nợ TK 112: 2. 834 .000.000Nợ TK 33 1: 20.000.000Nợ TK 33 4: 115. 135 .7 13 Nợ TK 131 : 6. 930 .000Nợ TK 141: 9.000.000Nợ TK 33 6: 4 .32 0. 833 .205 TK 1111Q: ... 2007)Nợ TK 334 : 4.218. 030 Nợ TK 336 : 4.6 53. 450 TK 338 3: 8.871.480- BHYT, BHXH phải nộp (Tháng 9 năm 2007)Nợ TK 641: 9 .32 6.880Nợ TK 642: 1.886.490Nợ TK 33 6: 12.285. 135 TK 33 83: 23. 498.505- ... 0918.775 .36 8Nợ TK 33 83: 40.000.000Nợ TK 133 : 110 .39 2Nợ TK 642: 1.1 03. 918 TK 112: 1.988.715.848- Gửi tiền ngân hàng: Nợ TK 112: 18. 735 .405 Có TK 33 83: 533 .800Có TK 515: 2.751.605Có TK 33 6:...
 • 62
 • 699
 • 0
Báo cáo thực tập Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán pdf

Báo cáo thực tập Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán pdf

Kế toán - Kiểm toán

... 2.019600 33 8 5.512.400 31 /5 31 /5 Khấu trừ 6% vào lương 33 4 1.945.200 của CNV trong công ty 33 83 1.621.000 33 84 32 4.200 31 /5 31 /5 Thanh toán lương lần II 33 4 35 .8 63. 800cho CNV 111 35 .8 63. 800Tổng ... Nội Báo cáo thực tập cuối khóaPHẦN IPHẦN TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍNAM PHÁTI. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần khí Nam Phát1. Quá trình hình thành công ty Cùng ... lượng cổ phần được quy n chào bán quy định tại điều lệ của công ty  Ban giám đốc công ty * Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, Giám đốc quy n và nghĩa vụ sau: - Quy t định...
 • 84
 • 574
 • 1
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về công ty Sun-Rise solution docx

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về công ty Sun-Rise solution docx

Báo cáo khoa học

... toàn bảng lương khi công ty yêu cầu hoặc những thayđổi lớn về cấu lương . Khung lương là do sự nhật trí của lãnh đạo công ty về mức của một chức vụ trong công ty thể nhận được. ... chỉ phòng ban (ĐCPB): nơi đặt phòng ban. 3) Thực thể 3: MUCLUONGMức lương là quy định của công ty về lương của nhân viên tương ứng với từng chức vụ của họ.Các thuộc tính:- Mã mức lương (MaML): ... CHUCVU 30 TenHuyen Tên huyện HUYEN 31 TenKTKLTên khen thưởng, kỉ luậtKTKL 33 TenNoiCTTên nơi công tácLILICHCT 34 TenPB Tên phòng ban PHONGBAN 35 TenTDHVTên trình độ học vấnTRINHDOHV 36 TenTDNNTên...
 • 53
 • 665
 • 0
Báo cáo thực tập tìm hiểu về bia viniken

Báo cáo thực tập tìm hiểu về bia viniken

Nông - Lâm - Ngư

... chất cho quá trình thu hồi CO2, than hoạt tính, KMnO4, CaCl2 khan.2.5.2 AcidBảng 2.7: Một số acid thường được sử dụng trong sản xuất bia:24 3. 2 Thuyết minh quy trình công nghệ 3. 2.1 Nghiền ... chính).Bảng 2 .3: Chỉ tiêu kiểm soát malt của công ty STT Chỉ tiêu kiểm soát Đơn vị Yêu cầu1 Độ ẩm % 5-615PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT1.1 Lịch sử thành lập và phát triển của nhà máy ... hòa tan trong nước, thực hiện quá trình phân hủy hiếu khí để làm sạch nước. 1.6.4.5. Lắng 9Hình 3. 4: Nồi nấu malt Hình 3. 5:Cánh khuấy của nồi nấu malt Mục đích của quá trình nấu malt: Kích...
 • 54
 • 469
 • 0
báo cáo thực tập tìm hiểu về công ty AGIFISH

báo cáo thực tập tìm hiểu về công ty AGIFISH

Kinh tế - Thương mại

... lượng cổ phần Tỷ lệ % lắm giữ Cổ đông sáng lập Trong đó: +Nhà nước +Cá nhân Cổ đông là CBCNV Cổ đông ngoài công ty Trong đó: +Cổ đông nước ngoài 1 .30 5.180 835 .820 469 .36 0 1.089 .39 0 ... bảo quản công ty ty nhận thây mình đủ điều kiẹn đáp ứng. Bên cạnh đó công ty luôn đổi mới công nghệ hiện thực hiện quản lý theo quy trình mà nhà nhập khẩu yêu cầu. Công ty đã thực hiện ... tường mỹ thời gian vừa qua công ty đã gạt háI được không ít thành công. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY AGIFISH Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản An Giang tên viết tắt...
 • 17
 • 690
 • 0
Báo cáo thực tập Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến dung dịch khoan trong khai thác dầu khí (thuyết trình)

Báo cáo thực tập Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến dung dịch khoan trong khai thác dầu khí (thuyết trình)

Hóa dầu

... vệ tầng sản phẩm, tăng tốc độ khoan.Trường đại học bà rịa – vũng tàu khoa hóa học và công nghệ thực phẩmGVHD: SV thực hiệnLớp: DH11h1BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CÁC ... vào khe nứt và lỗ hỗng của đất đá xung quanh và lỗ khoan. 3. Đo độ thải nước (B, cm3 /30 ’)Xí nghiệp khoan và sửa giếng được thành lập từ tháng 6 năm 19 83, là một tập thể CBCNV quốc tế ... ngày càng cao của công nghệ khoan dầu khí trên biển cũng như thoả mãn các yêu cầu của khách hàng trong công tác dịch vụ khoan dầu khí đã tạo ra một nguồn lợi nhuận rất đáng kể về kinh tế.Chức...
 • 23
 • 747
 • 0
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

Báo cáo khoa học

... qua một quy trình công nghệ hết sức phức tạp của máy móc, các quy trình công đoạn của công nghệ sinh hóa học, công nghệ thực phẩm hay công nghệ sinh học nói chung. Trong quá trình sản xuất ... lượng thực phẩm quy định.Như vậy, các công đoạn trong chế biến sản xuất một sản phẩm thực phẩm công nghiệp phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu của một quy trình công nghệ thực phẩm. Các quy trình ... tiến hành thực hiện đề tài: Tìm hiều quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định”II – Mục tiêu nghiên cứu.1. Mục tiêu chung. Tìm hiểu thực trạng sản xuất...
 • 98
 • 1,469
 • 0
Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

Công nghệ thực phẩm

... Thuyết minh quy trình 23 3 Các thiết bị chính 25 3. 3.1 Thiết bị khử sắt 25 3. 3.2 Thiết bị làm mềm 26 3. 3 .3 Thiết bị thẩm thấu ngược RO 27 3. 3.4 Thiết bị tinh lọc 28 3. 3.5 Thiết bị ozone 28 3. 3.6 Thiết ... Trâm 42 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy Linh2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 9 3 Bố trí mặt bằng 114 Sơ đồ tổ chức công ty 125 Tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty 126 ... 34 #-789:;<=>?>@A?BCDEF;GH8I9J>IF-FFKFL78MNF-78>EF>O;P8L78>QR>SL78TNFG8UQBV>DEF,WX#YBC#Z9@YBCQ;9<89[Q Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy LinhCHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT 3. 1 Sơ đồ quy trình SVTH: Huỳnh Trần Thị Bích Trâm 21 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy Linh+ Mua sắm...
 • 44
 • 3,492
 • 31

Xem thêm