báo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 2 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo khoa học

... sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy và ban lãnh đạo công ty, các anh chị trong tổ kĩ thuật em đã hoàn thành đợt tốt nghiệp thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng. Em xin chân thành ... Bách Khoa Đà Nẵng cùng các giáo hướng dẫn thực tâp, sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị kĩ thuật của công ty . Đà Nẵng, tháng 5 năm 20 10 Sinh viên thực hiện ... Một số hình ảnh về hoạt động chế biến của công ty 1/ Phân xưởng bao gói 2/ Phân xưởng chế biến chính trống hình thành 1 lớp đá dày 0,5 – 1,5mm...
 • 11
 • 840
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt

Báo cáo khoa học

... kiểm tra sự hoạt động của máy dò kim loại. 3.3. Quy trình sản xuất cá hố nguyên con đông lạnh 3.3.1. Quy trình 3.4. Quy trình sản xuất gẹ lạnh đông 3.4.1. Quy trình Nguyên liệu ... hàng vào cấp đông. Cấp đông: Nhiệt độ tủ cấp đông hay hầm đông là -450C đến - 500C. Thời gian không quá 6 giờ ( tủ đông) , 12- 14 giờ (hầm đông) . Hầm đông chỉ dùng để cấp đông các sản phẩm không ... Cá đổng quéo Hình 3 .2. Cá đổng cờ Hình 3.3. Cá đỏ cũ 3 .2. Quy trình sản xuất tôm vỏ bỏ đầu đông lạnh Đối với mặt hàng cần cân lại sau khi ra đông thì người công nhân phải nhiệm...
 • 11
 • 1,045
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt

Báo cáo khoa học

... tiên quy t của công nghệ chế biến. Phương pháp bảo quản nguyên liệu của công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng chủ yếu dựa vào phương pháp bảo quản bằng cách ướp lạnh nguyên liệu và đem chế biến luôn. ... Những biến đổi sinh hóa của thực phẩm làm lạnh đông Nhiệt độ cuối cùng của tâm sản phẩm thực phẩm đã qua làm lạnh đông phải không quá – 12 0C. Do vậy các quá trình biến đổi sinh hóa được hạn chế ... Ngoài ra còn tôm, ghẹ, 2. 3 .2. Cách kiểm tra chất lượng và tiếp nhận nguyên liệu Đối với công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng chủ yếu là sản xuất mặt hàng tươi sống đông lạnh nên đòi hỏi nguyên...
 • 11
 • 1,016
 • 0
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 1 pdf

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 1 pdf

Báo cáo khoa học

... lý của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng 1.3.1. cấu tổ chức sản xuất của công ty Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận - Bộ phận sản xuất chính gồm: phân xưởng chế biến hàng lạnh đông. Nhiệm ... Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng Cuối năm 20 00 quy mô và năng lực sản xuất của công ty nâng lên do đầu tư xây dựng thêm một phân xưởng chế biến tại địa bàn Nại Hiên Đông Thành phố Đà Nẵng. ... theo kịp tiến trình đổi mới đất nước. 1 .2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng 1 .2. 1.Chức năng Trong quá trình thành lập và phát triển công ty tập trung thực hiện những...
 • 11
 • 1,074
 • 2
Báo cáo thực tập : tìm hiêủ về trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội

Báo cáo thực tập : tìm hiêủ về trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... cho công ty. Công ty đã biết khai thác thế mạnh tham gia vào nhiều hội chợ tại Hà Nội. Những yếu tố này đã góp phần làm tăng doanh thu của công ty. Bảng 1 .2. Kết quả sản xuất kinh doanh của ... 1.103.918Chuyển 1 phần CP từ TK 24 2 sang TK641 24 2 4. 027 .140BHXH, BHYT phải nộp 3383 1.886.490 1.886.490Tiền tăng ca 334 485.000 485.000Tiền lương 334 21 .586.9 72 21.586.9 72 Tiền thưởng 334 ... tích đạt được:+ Được công nhận đơn vị xuất sắc năm 20 02, 20 03, 20 04 do Tổng công ty Dệt may Việt Nam và Bộ công nghiệp cấp.+ Được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 20 05Cùng với xu thế...
 • 62
 • 698
 • 0
Báo cáo thực tập Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán pdf

Báo cáo thực tập Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán pdf

Kế toán - Kiểm toán

... Nội Báo cáo thực tập cuối khóaPHẦN IPHẦN TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍNAM PHÁTI. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần khí Nam Phát1. Quá trình hình thành công ty Cùng ... đốcem đã thực tập tại công ty cổ phần khí Nam Phát. Với những kiến thức đãđược học ở nhà trường với sự quan sát thực tế về hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty . Em đã tìm hiểu nghiên ... lượng cổ phần được quy n chào bán quy định tại điều lệ của công ty  Ban giám đốc công ty * Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, Giám đốc quy n và nghĩa vụ sau: - Quy t định...
 • 84
 • 574
 • 1
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về công ty Sun-Rise solution docx

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về công ty Sun-Rise solution docx

Báo cáo khoa học

... toàn bảng lương khi công ty yêu cầu hoặc những thayđổi lớn về cấu lương . Khung lương là do sự nhật trí của lãnh đạo công ty về mức của một chức vụ trong công ty thể nhận được. ... DienThoai,MaPB, MaCV)• Khối lượng:Số dòng tối thiểu: 1000Số dòng tối đa: 5000Kích thước tối thiểu: 1000 x 20 2 (Byte) = 20 2 KBKích thước tối đa: 5000 x 20 2 (Byte) = 1010 KB3.8 Quan hệ Khen thưởng ... chỉ phòng ban (ĐCPB): nơi đặt phòng ban.3) Thực thể 3: MUCLUONGMức lương là quy định của công ty về lương của nhân viên tương ứng với từng chức vụ của họ.Các thuộc tính:- Mã mức lương (MaML):...
 • 53
 • 665
 • 0
Báo cáo thực tập tìm hiểu về bia viniken

Báo cáo thực tập tìm hiểu về bia viniken

Nông - Lâm - Ngư

... cho quá trình thu hồi CO 2 , than hoạt tính, KMnO4, CaCl 2 khan. 2. 5 .2 AcidBảng 2. 7: Một số acid thường được sử dụng trong sản xuất bia: 24 3 .2 Thuyết minh quy trình công nghệ 3 .2. 1 Nghiền ... morace. Hình 2. 3: Hoa houblon 2. 2.1 Đặc tính thực vật169.Tannin 2, 5 – 6%10.Ester 4,4%11.Protein 15 – 21 % 12. Tro 5 – 10% 2. 3 Nấm men 2. 3.1 Vai trò của nấm menNấm men dùng trong sản xuất bia ... bột)0 .28 0 .21 0 .20 0 .2 0.130.10- Vai trò của vỏ trấu: Mục đích của việc giữ vỏ malt nguyên vẹn là để tạo lớp bã lọc hay lớp màng lọc cho quá trình lọc được thực hiện bằng nồi lọc, giúp quá trình...
 • 54
 • 469
 • 0
báo cáo thực tập tìm hiểu về công ty AGIFISH

báo cáo thực tập tìm hiểu về công ty AGIFISH

Kinh tế - Thương mại

... sản lượng xuất khẩu cá đông lạnh của công ty tương đương với số lượng 2. 616 tấn. Bên cạnh đó là thị trường Hồng Công với sản lượng 2. 2 52 tấn chiếm khoảng 32% kim ngạch xuất khẩu của công ty, ... triển công ty không ngừng đổi mới công nghệ đầu tư mở rộng quysản xuất tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.Từ năm 20 02 đén 20 0 3công ty dự kiến đầu tư nâng công suất và sản lượng của ... tường mỹ thời gian vừa qua công ty đã gạt háI được không ít thành công. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY AGIFISH Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản An Giang tên viết tắt...
 • 17
 • 690
 • 0
Báo cáo thực tập Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến dung dịch khoan trong khai thác dầu khí (thuyết trình)

Báo cáo thực tập Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến dung dịch khoan trong khai thác dầu khí (thuyết trình)

Hóa dầu

... vệ tầng sản phẩm, tăng tốc độ khoan.Trường đại học bà rịa – vũng tàu khoa hóa học và công nghệ thực phẩmGVHD: SV thực hiệnLớp: DH11h1BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNHĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CÁC ... là đổi mới về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công nghệ khoan dầu khí trên biển cũng như thoả mãn các yêu cầu của khách hàng trong công tác dịch ... Kết luậnChức năng và nhiệm vụ của XN Khoan và Sửa giếng là vô cùng quan trọng trong việc thực hiện thi công các giếng khoan thăm dò và khai thác theo kế hoạch của Vietsovpetro, sửa chữa lớn...
 • 23
 • 746
 • 0
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

Báo cáo khoa học

... qua một quy trình công nghệ hết sức phức tạp của máy móc, các quy trình công đoạn của công nghệ sinh hóa học, công nghệ thực phẩm hay công nghệ sinh học nói chung. Trong quá trình sản xuất ... nội nhũ còn có các thành phần: 19 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 2KH 2 PO4 + Ca(HCO3) 2 = Ca(H 2 PO4) 2 + K 2 HPO4 + 2H 2 O + 2CO 2 Malt nước Từ phản ứng trên ... lượng thực phẩm quy định.Như vậy, các công đoạn trong chế biến sản xuất một sản phẩm thực phẩm công nghiệp phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu của một quy trình công nghệ thực phẩm. Các quy trình...
 • 98
 • 1,468
 • 0
Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất nước tinh khiết tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao long

Công nghệ thực phẩm

... Trâm 42 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy Linh 2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 93 Bố trí mặt bằng 114 Sơ đồ tổ chức công ty 12 5 Tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty 12 6 ... động 131.6 .2 Phòng cháy chữa cháy 13CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU 151 Nguyên liệu chính 15 2 Nguyên liệu phụ 21 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT 22 1 Sơ đồ quy trình 22 2 Thuyết minh quy trình 23 3 Các thiết ... 34#-789:;<=>?>@A?BCDEF;GH8I9J>IF-FFKFL78MNF-78>EF>O;P8L78>QR>SL78TNFG8UQBV>DEF,WX#YBC#Z9@YBCQ;9<89[Q Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy LinhCHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT3.1 Sơ đồ quy trình SVTH: Huỳnh Trần Thị Bích Trâm 21 Báo cáo thực tập GVHD: Lê Thùy Linh+ Mua sắm...
 • 44
 • 3,492
 • 31

Xem thêm