báo cáo thực tập chuyên đề quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Báo cáo thực tập : Chuyên đề : Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Báo cáo thực tập : Chuyên đề : Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Kinh tế - Thương mại

... đến giao nhận CHƯƠNG III: TỔ CHỨC GIAO NHẬN MẶT HÀNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ GIAO NHẬN ASIAN GROUPAGE SERVICES VIETNAM III QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG ... trình chuyên chở, đưa hàng cảng, làm thủ tục gởi hàng, chuyển tải hàng hóa dọc đường, gởi hàng khỏi tàu giao cho người nhận nơi đến…Những công việc gọi Giao nhận ( Forwarding) Vậy giao nhận thực ... khách hàng - Khi đảm nhận công việc vận chuyển hàng hóa, phải tuân thủ quy định pháp luật, tập quán chuyên ngành hàng hải Quy n cầm giữ định đoạt hàng hóa: - Người giao nhậnquy n cầm giữ số hàng...
 • 118
 • 27,485
 • 75
Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH quốc tế DELTA

Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH quốc tế DELTA

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động xuất nhập hàng hóa có quan hệ mật thiết với hoạt động giao nhận hàng hóa L-ợng hàng hóa xuất nhập có dồi dào, ng-ời giao nhậnhàng để giao nhận, sản l-ợng giá trị giao nhận tăng, ng-ợc ... Giá trị giao nhận Nh- nói giá trị giao nhận đ-ợc hiểu doanh thu mà ng-ời giao nhận có đ-ợc từ hoạt động giao nhận hàng hóa DELTA, giá trị giao nhận hàng hóa quốc tế chuyên chở đ-ờng biển đạt ... nhận Tại Công ty, giao nhận hàng hóa xuất nhập đ-ờng biển chiếm tới 70% tổng sản l-ợng giao nhận hàng hóa Hàng năm, khối l-ợng hàng mà công ty giao nhận qua cảng biển Việt Nam vào khoảng 80.000...
 • 96
 • 4,174
 • 24
Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Logistics Đại Cồ Việt

Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Logistics Đại Cồ Việt

Kinh tế - Thương mại

... động giao nhận hàng hóa nhập kh u đường biển, bảo vệ quy n lợi chủ hàng Giao nhận hàng hóa nhập khNu đường biển đòi hỏi nhiều loại chứng từ như: Khi nhập khNu hàng hóa đường biển, người giao nhận ... phép hàng hoá, ngoại hối, tiền Việt Nam qua cảng biển Page 21 Chuyên đề tốt nghiệp 1.3 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập kh u cảng biển Sơ dồ 1.2 : Quy trình giao nhận hàng hóa nhập kh u đường biển ... nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập kh u 18 1.2.3 Giao nhận hàng hóa xuất nhập kh u đường biển 19 1.3 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập kh u cảng biển 22 1.3.2 Đối với hàng lưu kho,...
 • 162
 • 6,922
 • 57
hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh marine sky logistics

hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh marine sky logistics

Kinh tế - Thương mại

... lý luận giao nhận hàng hóa nhập đường biển - Phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường biển - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trinh giao nhận hàng hóa nhập đường biển Đối ... KHÓA: 07 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS TP.HCM, NĂM : 2013 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ... giao nhận hàng hóa xuất đường biển công ty TNHH Marine Sky Logistics 33 2.2.1 Sơ đồ giao nhận hàng nhập đường biển 33 2.2.2 Giải thích quy trình 35 2.3Đánh giá quy trình giao...
 • 80
 • 5,209
 • 30
quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty thiên nam

quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty thiên nam

Kinh tế - Quản lý

... công ty giao SVTH: Nguyễn Hoài Phi Trang 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG : QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY THIÊN NAM 2.1 Quy trình nhận hàng hóa nhập công ... cho hàng hóa Việt Nam thị trƣờng giới Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, trình thực tập Công ty cổ phần TM DV vận tải quốc tế Thiên Nam em xin chọn đề tài QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP ... : QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY THIÊN NAM CHƢƠNG : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN Do kiến thức thời gian có hạn nên chắn không tránh khỏi thiếu sót thực báo cáo...
 • 35
 • 1,092
 • 4
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Kinh tế - Quản lý

... Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Đinh Văn Hưởng Nội dung đề tài gồm có chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NK ĐƯỜNG BIỂN BẰNG ... 12 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Đinh Văn Hưởng CHƯƠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NK ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER (FCL) công ty TNHH TM DV XNK TÂN PHONG VẬN 2.1 Sơ đồ quy trình Tìm kiếm khách hàng ... so với dịch vụ giao nhận hàng xuất Thường quy trình giao nhận hàng nhập trải qua nhiều công đoạn phí dịch vụ mà công ty Tân Phong Vận nhận cao so với dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, cấu dấu...
 • 38
 • 1,331
 • 5
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Phong Vận

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Phong Vận

Xuất nhập khẩu

... Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Đinh Văn Hưởng Nội dung đề tài gồm có chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NK ĐƯỜNG BIỂN BẰNG ... 12 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Đinh Văn Hưởng CHƯƠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NK ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER (FCL) công ty TNHH TM DV XNK TÂN PHONG VẬN 2.1 Sơ đồ quy trình Tìm kiếm khách hàng ... so với dịch vụ giao nhận hàng xuất Thường quy trình giao nhận hàng nhập trải qua nhiều công đoạn phí dịch vụ mà công ty Tân Phong Vận nhận cao so với dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, cấu dấu...
 • 38
 • 935
 • 4
DÀN bài BCTT QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG hóa NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

DÀN bài BCTT QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG hóa NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Tài liệu khác

... nhập cảng biển 1.2.1 Cơ sở pháp lý 1.2.2 Các nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập 1.2.3 Tổ chức kỹ thuật giao nhận hàng hóa cảng biển 1.2.4 Trình tự giao nhận hàng hóa nhập cảng biển 1.2.4.1 ... với hàng lưu kho, bãi cảng 1.2.4.2 Đối với hàng phải lưu kho, bãi cảng 1.2.4.3 Hàng nhập container 1.2.5 Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa 2 QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU (FCL) BẰNG ĐƯỜNG ... gửi hàng (Người xuất khẩu) 1.1.6.4.5.2 Dịch vụ thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu) 1.1.6.4.5.3 Dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt 1.1.6.4.5.4 Dịch vụ khác 1.2 Giao nhận hàng hóa xuất nhập...
 • 4
 • 485
 • 2
Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH SX TM DV nguyễn gia nguyễn

Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH SX TM DV nguyễn gia nguyễn

Kinh tế - Quản lý

... 11 1.2.3 Giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 12 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 Giao nhận hàng hóa xuất 12 Giao nhận hàng hóa nhập 15 Giới thiệu vận tải hàng hóa đường biển 18 ... tích thực trạng giao nhận hàng hóa nhập đường biển công ty TNHH SX TM DV Nguyến Gia Nguyễn 29 2.2.1 Tình hình giao nhận hàng hóa nhập đường biển 29 2.2.2 Phân tích quy trình giao nhận hàng ... nhận hàng nhập đường biển doanh nghiệp Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường biển công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình giao nhận hàng...
 • 90
 • 1,418
 • 7
Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH PCSC

Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH PCSC

Kinh tế - Quản lý

... để nhậnhàng 2.2.2 Quy trình thực dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập đường biển công ty TNHH PCSC 2.2.2.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập công ty Hình 2.05 – Quy trình giao nhận hàng hóa ... VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1 Tổng quan dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập đường biển 1.1.1 Khái niệm – vai trò hoạt động giao nhận hàng hóa nhập đường biển 1.1.1.1 ... cho Công ty trình thực quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường biển Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài : a Đối tượng nghiên cứu: - Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường biển Công...
 • 84
 • 1,669
 • 13
Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP "NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TM - DV M.T.L" pptx

Báo cáo khoa học

... thương mại c, Dịch vụ giao nhận: - Giao nhận hàng hóa nội địa - Đại lý giao nhận hàng hóa XNK đường biển, hàng không, đường - Dịch vụ gom hàng - Dịch vụ thủ tục hàng hóa XNK, hàng chuyển cửa v.v… ... NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TM DV M.T.L 2.1 Giao nhận hàng hóa nhập nguyên contain đường biển 2.2 Mở rộng cho lô hàng nhập Sân bay Tân Sơn ... chức giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển đường hàng không Công ty đảm nhận thêm dịch vụ khác như: thu gom chia lẻ hàng, khai thuế Hải quan, tư vấn hợp tác đầu tư, gia công, kinh doanh hàng...
 • 5
 • 3,833
 • 79
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH TM DV Tiên Phong

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH TM DV Tiên Phong

Kinh tế - Quản lý

... ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Khái quát chung giao nhận hoạt động ngoại thương 1.1.1 Khái niệm giao nhận, người giao nhận, dịch vụ giao nhận hiệu quy trình giao nhận Giao nhận Giao nhận ... GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG 1.1.1 Khái niệm giao nhận, người giao nhận, dịch vụ giao nhận hiệu quy trình giao nhận ... nhận hàng hóa Cuối cùng, hiểu quy trình giao nhận hàng hóa xuất container hàng phải lưu kho, bãi, cảng hàng lưu kho, bãi, cảng lý thuyết Nối tiếp, đề tài sâu phân tích thực trạng quy trình giao nhận...
 • 74
 • 729
 • 5
tìm hiểu thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần giao nhận tiếp vận quốc tế

tìm hiểu thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần giao nhận tiếp vận quốc tế

Kinh tế - Quản lý

... Quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển 23 1.3.1 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển lý thuyết 23 1.3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa ... dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa cảng thực sở hợp đồng ký kết cảng chủ hàng người vận chuyển người ủy thác 1.3 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển 1.3.1 Quy trình giao nhận hàng hóa ... GVHD: Ths Hà Đức Sơn        Giao nhận hàng không Giao nhận đường thủy Giao nhận đường sắt Giao nhận ô tô Giao nhận bưu điện Giao nhận đường ống Giao nhận vận tải liên hợp (Combined Transportation...
 • 71
 • 5,940
 • 35
phân tích và đánh giá công tác tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh tm –dv giao nhận điện biên

phân tích và đánh giá công tác tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh tm –dv giao nhận điện biên

Kinh tế - Quản lý

... - Giao nhận đường sơng - Giao nhận đường sắt - Giao nhận đường - Giao nhận bừng đường bưu điện - Giao nhận đường ống - Giao nhận vận tải liên hợp, vận tải đa phương thức d- Theo phương thức giao ... giao nhận nhập hàng đường biển a-Căn vào phạm vi hoạt động - Giao nhận quốc tế - Giao nhận nội địa b-Căn vào nghiệp vụ kinh doanh - Giao nhận hàng nhập đường biển túy hoạt động bao gồm túy việc nhận ... hành nhận hàng cảng giao hàng cho khách hàng 1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN Qua thực tế lần tổ chức thực hợp đồng giao...
 • 110
 • 789
 • 2
Chuyên đề tốt nghiệp GIAO NHẬN HÀNG hóa NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN tại CÔNG TY TNHH LD MANDARIN LOGISTICS VIỆT NAM THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Chuyên đề tốt nghiệp GIAO NHẬN HÀNG hóa NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN tại CÔNG TY TNHH LD MANDARIN LOGISTICS VIỆT NAM THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ giao nhận hàng hóa ngoại thương đường biển vai trò người giao nhận hoạt động giao nhận vận tải biển Bên cạnh đó, chương đề cập đến quy trình SVTH: TRẦN HOÀNG PHI LONG Trang CHUYÊN ĐỀ TỐT ... giao nhận chủ hàng (khi chủ hàng tự đứng đảm nhận công việc giao nhận hàng hóa mình), chủ tàu (khi chủ tàu thay mặt chủ hàng thực dịch vụ giao nhận) , công ty xếp dỡ hay kho hàng, người giao nhận ... CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1.2.2.2.3 GVHD: GS.TS VÕ THANH THU Dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt Giao nhận hàng hóa đặc biệt khác giao nhận hàng hóa thông thường chỗ công việc đòi hỏi người giao nhận...
 • 78
 • 330
 • 0
Quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần logistics vinalink và giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng xuất khẩu

Quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần logistics vinalink và giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng xuất khẩu

Kinh tế - Quản lý

... VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG .3 1.1 Khái quát chung giao nhận hàng hóa 1.1.1 Khái niệm giao nhận người giao nhận 1.1.1.1 Khái niệm giao nhận ... giao nhận hàng hóa chuyên chở đường hàng không 1.2.1 Khái niệm giao nhận hàng không 1.2.2 Đặc điểm vận tải hàng không .8 1.3 Quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng ... lý luận phân tích quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng không, cách thức thực hiện, quy trình vận tải thủ tục chứng từ để từ làm rõ lên thực trạng vấn đề quy trình giao nhận hàng xuất công ty...
 • 75
 • 2,450
 • 14
Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... Khoỏ lun tt III THC TRNG QUY TRèNH GIAO NHN HNG XUT NHP KHU TI VIETNAM AIRLINES 53 Quy trỡnh giao nhn hng xut khu Quy trỡnh giao nhn hng nhp khu Mt s nhn xột v quy trỡnh giao nhn hng xut nhp khu ... phng quy nh chung cho ngnh hng khụng dõn dng Cụng c ó thng nht c thng quyn (quyn t - Traffic Right) c bn sau : - Thng quyn 1: Quyn c bay qua bu tri nc khỏc m khụng h cỏnh - Thng quyn 2: Quyn ... chc giao nhn FIATA II QUY TRèNH NGHIP V GIAO NHN HNG HO XUT NHP KHU BNG NG HNG KHễNG Quy trỡnh nghip v giao nhn hng xut khu 1.1 Thụng qua ch hng cú cỏc chng t 1.2 Chun b hng hoỏ, lp chng t giao...
 • 136
 • 3,048
 • 21
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam” ppt

Báo cáo khoa học

... Khoỏ lun tt III THC TRNG QUY TRèNH GIAO NHN HNG XUT NHP KHU TI VIETNAM AIRLINES 53 Quy trỡnh giao nhn hng xut khu Quy trỡnh giao nhn hng nhp khu Mt s nhn xột v quy trỡnh giao nhn hng xut nhp khu ... phng quy nh chung cho ngnh hng khụng dõn dng Cụng c ó thng nht c thng quyn (quyn t - Traffic Right) c bn sau : - Thng quyn 1: Quyn c bay qua bu tri nc khỏc m khụng h cỏnh - Thng quyn 2: Quyn ... chc giao nhn FIATA II QUY TRèNH NGHIP V GIAO NHN HNG HO XUT NHP KHU BNG NG HNG KHễNG Quy trỡnh nghip v giao nhn hng xut khu 1.1 Thụng qua ch hng cú cỏc chng t 1.2 Chun b hng hoỏ, lp chng t giao...
 • 137
 • 1,321
 • 7
quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty tnhh cát tường giang

quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty tnhh cát tường giang

Tài chính - Ngân hàng

... đề dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển Cấu trúc khóa luận tốt nghiệp: – Chương 1: Cơ sở lý luận chung dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển – Chương 2: Quy trình giao nhận hàng ... đề tài: Quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển Công Ty TNHH Cát Tường Giang – (CTG-Logistics)” Thông qua đề tài em muôn sâu vào chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển ... cho hàng hóa, toán thu đổi ngoại tệ  Lập chứng từ cần thiết trình gửi hàng, nhận hàng, toán  Nhận hàng từ chủ hàng, giao cho người chuyển chở giao cho người nhận hàng; nhận hàng từ người chuyên...
 • 87
 • 2,342
 • 26

Xem thêm