báo cáo tốt nghiệp triết học

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

Toán học

... phương pháp tự học. Nếu làm được như vậy, thì sẽ tạo được cho học sinh tinh thần ham học hỏi, khơi dậy nội lực vốn có tron gmỗi con người học sinh và kết quả học tập của học sinh sẽ tốt nhanh lên ... BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 45 phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học, ... chuyển dần sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhấn mạnh vai trò của người học và trong một chừng mực nhất định thì học sinh phải có trách nhiệm về nội dung học và cách học tập. Giáo viên...
 • 115
 • 874
 • 2
Báo cáo tốt nghiệp: Tổng quan về đa dạng sinh học là nền tảng của nông nghiệp bền vững

Báo cáo tốt nghiệp: Tổng quan về đa dạng sinh học là nền tảng của nông nghiệp bền vững

Báo cáo khoa học

... ………………….KHOA……………………….  Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Tổng quan về Đa dạng sinh học là nềntảng của Nông nghiệp bền vững.1Hình 1. Thành phần, chức năng và các chiến lược tăng cường đa dạng sinh học trong ... học là nền tảng của Nông nghiệp bền vững”.PHẦN III. ĐA DẠNG SINH HỌC LÀ NỀN TẢNG CỦA NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG3.1. Sự khác nhau giữa Đa dạng sinh học hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp. Hệ ... Hệ sinh thái Nông nghiệp …63.4. Nông nghiệp với bảo tồn đa dạng sinh học ………………………………………83.5. Bảo tồn các hệ sinh thái đảm bảo sự sống ổn định Đa dạng sinh học trong Nông nghiệp ………………………………………………………………………………...
 • 22
 • 631
 • 0
Báo cáo tốt nghiệp Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp Việt Nam

Báo cáo tốt nghiệp Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp Việt Nam

Báo cáo khoa học

... công nghiệp, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại lạc hậu so với thế giới và hình thành từ SV: NguyÔn ThÞ Kim Phîng Báo cáo tốt nghiệp Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp ... nghiệp (4,5%). Sự tăng nhanh tốc độ phát triển công nghiệp làm cho cơ cấu kinh tế được chuyển nhanh theo hướng từ cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp ... TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Khoa học công nghệ là động lực phát triển ngành công nghiệp Việt NamQuá trình phát triển ngành công nghiệp việt...
 • 28
 • 830
 • 1
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Báo cáo khoa học

... người học. Đối tượng của hoạt động học là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, được thể hiện ở nội dung môn học, bài học bằng hệ thống khái niệm khoa học, khái niệm môn học. Thành quả học tập ... quảcông việc”.1.2.2.Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:1.2.2.1 .Học tập và kết quả học tập (KQHT): Học tập xét về bản chất là hoạt động liÜnh héi của người học dưới sựhướng dẫn, tổ chức của ... thành tích học tập hay kết quả học tập thể hiệnchất lượng của quá trình dạy học, xuất hiện khi có những biến đổi tích cựctrong nhận thức, hành vi của người học, được hiểu theo khoa học và thực...
 • 88
 • 841
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Một số biện pháp tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy tự học ở Trường ĐH Vinh pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Một số biện pháp tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy tự học ở Trường ĐH Vinh pptx

Báo cáo khoa học

... tự học và phong trào tự học& quot;. Báo GD-TĐ chủ nhật, số 41/1997.10CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂNPPDH Phương pháp dạy học GVTH Giáo viên tiểu học HSTH Học sinh tiểu học HĐTH Hoạt động tự học NHTT ... HOẠT ĐỘNG DẠY- TỰ HỌC.1.2.1. Khái niệm hoạt động tự học. 1.2.1.1. Thế nào là hoạt động tự học: Tự học là cốt lõi của việc học. Hễ có học là có tự học, vì không ai có thể học hộ người khác được. ... hiệu quả dạy học. 1.2.2.3. Quy trình dạy- tự học và các hình thức dạy tự học cần được tổ chức ở trường đại học. “Quy trình dạy- tự học hay là quy trình dạy học tích cực, lấy người học làm trung...
 • 34
 • 1,017
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trường Đại học Vinh trong giai đoạn mới docx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trường Đại học Vinh trong giai đoạn mới docx

Báo cáo khoa học

... Yêu cầu trình độ:- Tốt nghiệp phổ thông trung học, chữ viết đẹp, rõ ràng.- Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên.- Có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tin học từ 3 đến 6 tháng.1.4. ... tổng kết,đánh giá hiệu quả và báo cáo nghiệp vụ lên cấp trên. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của viên chức quản lí nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lí nghiệp vụ.= 27 =9. Lưu trử viêntrung ... thốngnhất (thông tin quản lí – thống kê số liệu, hồ sơ lưu trử, nề nếp báo cáo thường kì, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ theo yêu cầucủa lãnh đạo).- Tổ chức tập hợp tình hình,...
 • 89
 • 571
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp- Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh KonTum trong giai đoạn hiện nay ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp- Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh KonTum trong giai đoạn hiện nay ppt

Báo cáo khoa học

... chất của các trường tiểu họcphòng học Phòng học 1961Phòng học tạm 280Phòng học cấp 4 1309Phòng học xây kiên cố 372Phòng học mượn, học nhờ 25Phòng chung với các lớp học khác 106Trường có ... lớp 1 95 % 97,3%Tỉ lệ trẻ 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 82,4 % 92,2%Tỉ lệ trẻ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học 35,5% 69,4%Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 56,2% 81,3%Hiệu quả đào tạo 49,8 ... (năm 2001 là 95%), nâng số học sinh 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học từ 82,4% năm 2001 lên 92,2% năm 2005. Bảng số 8: Xếp loại học lực học sinh tiểu học từ 2001 - 2005:NĂM HỌC TỈ LỆ XẾP LOẠI (%)Giỏi...
 • 72
 • 841
 • 1
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên doc

Báo cáo khoa học

... hàng ngày. Hoạt động học tập đã trở thành hoạt động chủđạo của lứa tuổi học sinh Tiểu học. Như vậy về mặt tâm lý, học sinh Tiểu học có những đặc điểm sau :- Mỗi học sinh Tiểu học là một chỉnh thể ... Tiểu học làbộ phận nền tảng để trên đó chúng ta xây dựng toà nhà học vấn cho toàndân".II- Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay:II.1 Đặc điểm tâm lý của học sinh Tiểu học ... dân, Tiểu học là bậc học có ý nghĩa vôcùng quan trọng. Bởi vì Tiểu học ngày nay là bậc học tương đối độc lập vàhoàn chỉnh ; bậc học dành cho 100% dân cư của đất nước Việt Nam, đây làbậc học có...
 • 35
 • 608
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”. pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”. pptx

Báo cáo khoa học

... nhận học sinh tốt nghiệp ra trường trong mỗi năm học. + Đưa hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung củanhà trường ở từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) từng mảng công vịêc (học ... HƯỚNGNGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG.1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬNThế nào là hướng nghiệp? : Hướng nghiệp là hệ thống những biệnpháp dựa trên cơ sở tâm lý học sinh học, sinh lý học, y học và nhiều khoa học ... động hướng nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội, học sinh phổ thông cuối các cấp học và bậc học chưa đượcchuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp...
 • 34
 • 695
 • 5
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng pptx

Báo cáo khoa học

... kể một số học sinh có mục đích học tập rất thụ động như: học để chờ thi lại đại học, học vì bố mẹ muốn con học. Từ động cơ học tập không đúng đắn dẫn đến tình trạng một số bộ phận học sinh có ... học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông theo hướng tăng nhanh quy mô học nghề ( đào tạo kỹ thuật thực hành ). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập bậc trung học ... đua dạy tốt - học tốt cũng không thực sự diễn ra theo đúng tính chất thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Sự tham gia của các giáo viên và học sinh với số lượng rất ít (trong năm học 2006...
 • 61
 • 588
 • 1
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang docx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang docx

Báo cáo khoa học

... thực hiện Tốt( %) Khá(%) T.B(%) Yếu(%) Kém(%)25- Đối tượng tuyển sinh bao gồm: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh hệ cử tuyển thuộc con em dân tộc trong tỉnh, học sinh tốt nghiệp ... pháp học tập cho học sinh: Phương pháp học tập là vấn đề hết sức quan trọng trong việc nâng caochất lượng học tập của học sinh. Vì vậy quản lý việc hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh ... Làm cho học sinh nắm được kỹ năng chung của hoạt động học tập.- Làm cho học sinh có kỹ năng học tập phù hợp với từng bộ môn.- Giúp học sinh có phương pháp học tập ở trên lớp.- Giúp cho học sinh...
 • 66
 • 663
 • 2
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Xây dựng mô hình học kết hợp để dạy sinh học 10 (THPT) nâng cao với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle" pptx

Báo cáo khoa học

... learning được xem như là một giải pháp hữu hiệu cho nhu cầu " ;Học mọi nơi, học mọi lúc, học mọi thứ, học mềm dẻo, học một cách mở và học suốt đời" [12] của mọi Ph¹m Xu©n Lam - K56A ... theo quy mô lớp học có: Hình thức dạy học toàn lớp; Hình thức dạy học theo nhóm; Hình thức tổ chức dạy học cá nhân. Căn cứ theo nội dung dạy học có: Hình thức tổ chức dạy học lĩnh hội kiến ... năng học của cá nhân học sinh. - Thứ hai: Áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến hiện nay, phù hợp với nội dung dạy, tương thích với từng đối tượng học và khả năng học của học sinh. - Thứ ba:...
 • 71
 • 650
 • 1

Xem thêm