báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính

Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

... tkns@mof.gov.vn5.4. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm: Tổng hợp tình hình thực hiện công khai tài chính trong cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp và công bố bằng hình thức phát hành ấn phẩm số liệu ... quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định ... nhân dân cấp xã ban hành Nghị quyết về quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác.5. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính đối với các...
 • 9
 • 1,461
 • 1
Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Biểu mẫu

... thường xuyên 062 KP thực hiện đề tài NCKH 073 KP thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước084 KP thực hiện CT mục tiêu quốc gia 095 KP thực hiện tinh giảm biên chế 106 KP thực hiện nhiệm vụ đột ... 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁNNăm 200…Đơn vị tính :………STT CHỈ TIÊUMã sốDự toán Thực hiện So sánhSố tương đốiSố tuyệt ... số chi trong kỳ 141 Chi hoạt động thường xuyên 151.1 Chi cho người lao động 161.2 Quản lý hành chính 171.3 Hoạt động nghiệp vụ 181.4 Tổ chức thu phí, lệ phí 191.5 Chi sản xuất, cung ứng...
 • 2
 • 686
 • 0
286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

Tài liệu khác

... 286/BC-STT&TT Quảng Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2011 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu nămvà chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 Thực hiện Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 ... Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011 – 2015 tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí và thực hiện việc giao Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011- 2015 đến các cơ quan báo chí trong ... Thị Lệ theo quy định của Luật Khiếu nại Tố cáo. Báo Quảng Nam về việc cải chính thông tin báo chí về bài báo của phóng viên Quốc Hải đã đăng trên Báo Quảng Nam liên quan đến việc thu hồi đất...
 • 9
 • 1,276
 • 2
Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án 112 tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2005

Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án 112 tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2005

... quan tâm ban hành văn bản áp dụng chế độ độc hại đối với cán bộ làm CNTT.Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án 112 tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Ủy ban khoa ... năm 2005 Ban Điều hành 112 Chính phủ tập trung đào tạo Quản trị mạng tại thành phố Đà Nẵng là 55 người. Theo chương trình đào tạo tin học ứng dụng của Ban Điều hành 112 Chính phủ, tỉnh đã ... Ban Điều hành 112 Chính phủ, Trung tâm tích hợp dữ liệu cơ bản hoàn thành và đã đưa các dịch vụ đi vào hoạt động như trao đổi thư điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan hành chính nhà...
 • 4
 • 811
 • 3
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Kế hoạch kinh doanh

... 48/2011/TT-BCT. - Thực hiện các báo cáo: Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011; Báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về PCCC; Báo cáo tình hình thực hiện ... năm 2012BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2012 A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2012:I. Tình hình thực hiện kế ... Báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III năm 2012 của ngành; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng...
 • 15
 • 1,005
 • 0
Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh quảng nam

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh quảng nam

Thương mại điện tử

... huyện, thành phố theo hướng cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến phong phú hơn, tiến tới thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu và mua sắm tài sản công qua mạng;- Thực hiện chương ... nghiệp; - Tiếp tục có chính sách hỗ trợ về kinh phí cho lĩnh vực phát triển TMĐT; - Tiếp tục tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước.Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Kế ... nghiệp.3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến- Tiếp tục duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực thi quyền...
 • 4
 • 1,681
 • 5
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công nghệ thông tin năm 2004

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công nghệ thông tin năm 2004

Tài liệu khác

... nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như nghị quyết 58 của Bộ Chính trị đã nêu; chưa kết hợp chặt chẽ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương hành chính trong ... Phúc, ngày 04 tháng 3 năm 2005BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2004Năm 2004, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự cố gắng của ... TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CNTT CÒN CHẬM 2.1- Chưa có một cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện công tác...
 • 10
 • 896
 • 0
Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 58- Ct

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 58- Ct

Tài liệu khác

... phúc Sóc Trăng, ngày 27 tháng 03 năm 2003BÁO CÁO Tình hình thực hiện Chỉ thị 58-CT/CT I . CƠ SỞ PHÁP LÝ:1. Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát ... các địa phương không thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về quản trị mạng và chế độ thông tin báo cáo. TM.UBND TỈNH SÓC TRĂNG - 7 -Biểu 4: Tổng hợp các nguồn kinh phí thực hiện, giai đoạn 2000 ... tin báo cáo và các loại văn bản) để hình thành một mô hình dữ liệu chung phù hợp theo yêu cầu qui định của ngành dọc, nhất là nguồn thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính...
 • 7
 • 907
 • 0
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng tháp

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng tháp

Quản lý nhà nước

... 2010BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tháng 11/2010,nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2010 ___________________I. Tình hình ... Lãnh, H Tháp mười, H Lấp Vò. Thành lập đoàn khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và kiểm tra tiến độ triển khai dự án 1 cửa tại các đơn vị. Hiện tại, UBND TPCL đã chính thức triển khai hệ thống ... lý.3. Cải cách hành chính một cửa:- Trong tháng, đã tiếp nhận 07 hồ sơ của các đơn vị, tổ chức trong tỉnh, trong đó: đề nghị cấp giấy phép xuất bản: 06 hồ sơ; chấp thuận cho phép họp báo: 01...
 • 3
 • 1,362
 • 5
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Tài liệu khác

... vốn địa phương: 400 triệu đồng.đ) Đề nghị Quỹ Microsoft hỗ trợ 1.500 triệu đồng để thực hiện các dịch vụ hành chính công tại các Sở trọng điểm (Tài nguyên Môi trường, Thông tin và Truyền thông, ... trợ 1.400 triệu đồng để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại 7 huyện nhằm bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các cơ quan nhà nước. b) Đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ theo ... đồng;- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn: 351.000.000 đồng;- Chờ phân bổ: 292.550.000 đồng.Tiến độ thực hiện: Các dự án đang trong bước lập thiết kế kỹ thuật, dự toán và lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh.2....
 • 3
 • 521
 • 0
Báo cáo Tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giai đoạn 2004-2009

Báo cáo Tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giai đoạn 2004-2009

Tài liệu khác

... tháng 3 năm 2010BÁO CÁO Tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giai đoạn 2004 - 2009A- Tình hình phân cấp quản lý giai đoạn 2004 - 2009:I- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp giữa Chính phủ và ... động; Thực hiện tốt chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm từng bước bổ sung nguồn nhân lực có trình độ công nghệ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở và thực hiện các chế độ, chính ... ban hành, Sở tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, hàng năm Sở tổ chức rà soát, đánh giá nội dung các văn bản với các quy định hiện...
 • 5
 • 1,635
 • 12
Báo cáo tình hình thực hiện công ước Cedaw của Việt Nam

Báo cáo tình hình thực hiện công ước Cedaw của Việt Nam

Báo cáo khoa học

... Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam 20103Và4Theo Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam 2010 Báo cáo CEDAW lần 7+ 8 (02-12-11)20 tình hình thực hiện ... hiện quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, đồng thời để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 57/NQ-CP vềban hành Chương trình hành động ... trên. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước caonhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lý việcthực hiện các nhiệm vụ chính...
 • 101
 • 1,204
 • 4
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm

Biểu mẫu

... tháng … năm …. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…. (HOẶC NĂM 20….) Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ... Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng đầu năm 20…. (hoặc năm 20…) như sau: I. TỔNG SỐ ... Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo...
 • 4
 • 873
 • 2
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Biểu mẫu

... NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………/BC-TTGTVL …… , ngày … tháng … năm …. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG ……. NĂM ……. Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và ... Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính ... phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM...
 • 3
 • 611
 • 0

Xem thêm