báo cáo sơ kết học kỳ i bậc mầm non

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Biểu mẫu

... thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-HĐĐ của H i đồng Đ i thành phố Đông Hà về việc báo cáo kết công tác Đ i và phong trào thiếu nhi họcI - Năm học 2010 - 2011. Trong họcI vừa qua, Liên đ i ... em tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", luôn biết nghĩ đến sự hy sinh của lớp ngư i i trước. Liên đ i đã tổ chức cho học sinh kh i 4-5 viết thư thăm h i các chú bộ đ i ở n i Biên gi i, ... thực hiện và đạt được một số kết quả như sau: I. SỐ LIỆU THỐNG KÊ1. Tổng số đ i viên đầu năm: 1762. Tổng số đ i viên đến cu i học kì: 199 Số đ i viên m i kết nạp: 233. Tổng số độ viên bỏ học: ...
 • 3
 • 1,975
 • 2
Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2010-2011

Gián án Báo cáo kết học kỳ I, năm học 2010-2011

Tư liệu khác

... đạo, i u hành. Hơn nữa, trong th i gian qua đồng chí phó hiệu trưởng i học nên không có th i gian trực tiếp i u hành công việc giúp hiệu trưởng. Giáo viên chưa tự giác tìm t i, học h i, sưu ... trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong th i gian t i. 4.4/ Việc triển khai dạy tiếng Anh, Tin học trong nhà trường: Chưa thực hiện được.4.5/ Việc dạy học đ i v i học sinh ... thực hiện đúng tinh thần của thông tư.- Kết quả học tập của học sinh cu i kỳ I được thể hiện qua hai môn Toán và Tiếng việt như sau:Môn Tiếng việt:+ Lo i gi i: 2/131 đạt 1,6%+ Lo i khá:...
 • 10
 • 488
 • 0
Gián án BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Gián án BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tư liệu khác

... 7/1 230 III 12NGUYỄN THILY 9/2 240 III08 tập thể lớp : Vị thứ I kh i 6 II kh i 6 I kh i 7 II kh i 7 I kh i8 II kh i8 I kh i 9 I Ikh i9 Lớp 6/5 6/4 7/1 7/5 8/4 8/1 9/1 9/24. Dạy học tự chọn: ... h i thi giáo viên gi i cấp trường-Tổ chức tham quan cho đ i tượng HS Gi i vào cu i năm học. - Tập trung thực hiện tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPUIII Biện pháp thực hiện:-Cán bộ giáo viên ... 9 Thực hiện tốt công tác b i dưỡng học sinh gi i, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. để giảm tỷ lệ HS yếu và đạt kết quả cao trong các kỳ thi HS Gi i của ngành trong th i gian đến.-...
 • 9
 • 517
 • 0
Bài giảng BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Bài giảng BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Mầm non - Mẫu giáo

... THI THU NỮ 9/3 290 I 5TRẦN HOANG QUÂN 7/3 270 II 11LÊ THỊ THUÝ NGA9/1 260 II6 LÊ THỊ HẬU 7/1 230 III 12NGUYỄN THILY 9/2 240 III08 tập thể lớp : Vị thứ I kh i 6 II kh i 6 I kh i 7 II ... tác b i dưỡng học sinh gi i, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. để giảm tỷ lệ HS yếu và đạt kết quả cao trong các kỳ thi HS Gi i của ngành trongth i gian đến.- Tổ chức thực hiện tốt ... b i dưỡng học sinh gi i ở các kh i lớp để dự thi học sinh gi i. .-Tổ chuyên môn cần tăng cường thanh tra, dự giờ giáo viên, b i dưỡng chuyên mônnghiệp vụ để nâng cao tay nghề.-Tăng cường giáo...
 • 9
 • 451
 • 0
Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tài liệu BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tư liệu khác

... 7/1 230 III 12NGUYỄN THILY 9/2 240 III08 tập thể lớp : Vị thứ I kh i 6 II kh i 6 I kh i 7 II kh i 7 I kh i8 II kh i8 I kh i 9 I Ikh i9 Lớp 6/5 6/4 7/1 7/5 8/4 8/1 9/1 9/24. Dạy học tự chọn: ... thi tuyển vào lớp 10 THPT.- Tổ chức h i thi giáo viên gi i cấp trường-Tổ chức tham quan cho đ i tượng HS Gi i vào cu i năm học. - Tập trung thực hiện tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPUIII Biện ... Dạy học Tin học: Thực hiện tốt giảng dạy môn tự chọn môn tin học cho HS kh i 6,7,8,9 6. Thực hiện dạy học 2 bu i/ ngày: Nhà trường chưa có i u kiện để dạy 2 bu i/ ngày.7. Dạy học tích hợp: (Giáo...
 • 9
 • 510
 • 0
Gián án BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Gián án BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Thể dục

... h i thi giáo viên gi i cấp trường-Tổ chức tham quan cho đ i tượng HS Gi i vào cu i năm học. - Tập trung thực hiện tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPUIII Biện pháp thực hiện:-Cán bộ giáo viên ... Thực hiện tốt công tác b i dưỡng học sinh gi i, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. để giảm tỷ lệ HS yếu và đạt kết quả cao trong các kỳ thi HS Gi i của ngành trongth i gian đến.- ... phúcBÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011Đơn vị: TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP ========== A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN:1. Số học sinh có mặt đến cu i học kỳ I: ...
 • 9
 • 437
 • 0
Bài giảng BAO CAO SO KET HOC KY I

Bài giảng BAO CAO SO KET HOC KY I

Tư liệu khác

... chuẩn quốc gia giai đoạn 2 trong học kỳ II của năm học. 5Việc thực hiện quy chế chuyên môn nghiêm túc: Soạn giảng, chấm chữa, cho i m, vào i m, tính i m tổng hợp báo cáo kịp th i. Sinh hoạt ... đạo học sinh yếu kém.7ngo i khóa tạo khoảng cách gần g i thân mật v i các em học sinh, thực hiện giờ học nhẹ nhàng tho i m i, hiệu quả giữa thầy v i trò, trò v i trò.Thực hiện tốt khẩu hiệu ... của giáo viên về các n i dung đánh giá, xếp lo i giáo viên cha đầy đủ.- Ph i kết hợp v i gia đình phụ huynh học sinh cha mang tính toàn diện nên một số họ sinh l i học cha đợc quan tâm, kiểm...
 • 8
 • 346
 • 0
Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I

Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I

Công nghệ

... của giáo viên về các n i dung đánh giá, xếp lo i giáo viên cha đầyđủ.- Ph i kết hợp v i gia đình phụ huynh học sinh cha mang tính toàn diện nênmột số họ sinh l i học cha đợc quan tâm, kiểm ... gi i khuyến khích).Giảm 03 so v i năm trớc.Vào đ i tuyển i thi tỉnh: 01 em đ i Casio.d/ Giáo dục đạo đức học sinh.GVCN đà ph i hợp v i GVBM, đoàn đ i và gia đình một cách đồng bộ trongviệc ... theo d i quản lý học sinh ở trờng và rèn luyện học sinh ở ngo i xà h i. Phát hiệnvà xử lý kịp th i các biểu hiện: Bỏ học, n i d i, đánh nhau, ăn cắp vặt, phá ho i củacông. Không thực hiện n i quy,...
 • 8
 • 335
 • 0
Bài giảng BAO CAO SO KET HOC KY I

Bài giảng BAO CAO SO KET HOC KY I

Tư liệu khác

... gần g i thân mật v i các em học sinh, thực hiện giờ học nhẹ nhàng tho i m i, hiệu quả giữa thầy v i trò, trò v i trò.Thực hiện tốt khẩu hiệu M i thầy cô giáo là một tấm gơng sáng cho học sinh ... triển khai thực hiện.- Biện pháp xử lý học sinh vi phạm đạo đức, l i học còn có những biểu hiện thiếu tế nhị.*Nguyên nhân: - Nhận thức của giáo viên về các n i dung đánh giá, xếp lo i giáo ... nhà trờng ph i hợp hoạt động i vào nề nếp ổn định.*Tồn t i: - Vấn đề quản lý học sinh giờ trống, giờ học ngo i tr i, giờ cu i bu i, giờ sinh hoạt GVCN thực hiện cha nghiêm túc, hiệu quả. -...
 • 8
 • 381
 • 0
Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ I

Gián án Báo cáo kết học kỳ I

Tư liệu khác

... các em học sinh thì đã biết sử tốt các đồ dùng dạy học, phát huy được tính độc lập của học sinh trong học tập5 Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011.Hin nay, cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc ... hi thi giỏo viờn dy gii cp trng, cp Huyn, cp Tnh vi kt qu t c: 11 giỏo viờn t GV dy gii cp trng, 08 giỏo viờn t GVDG cp Huyn,05 giỏo viờn t GVDG cp Tnh. Vi kt qu ú nh trng ó hp xp loi thi ... lo i học lực :4 Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011.chun húa.Hin nay c s vt cht ca nh trng ó tng i m bóo t chun .Tuy nhiờn hin ti vn cũn thiu mt s trang thit b cỏc phũng b mụn nờn vic...
 • 11
 • 349
 • 0

Xem thêm