báo cáo sơ kết học kỳ 1 bậc mầm non

Tài liệu Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2010-2011

Tài liệu Báo cáo kết học kỳ 1 năm học 2010-2011

Tư liệu khác

... kiểm:KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 TỔNGTổng số 11 7 11 3 11 7 11 0 10 0 557Thực hiện đầy đủ 11 7 11 3 11 7 11 0 10 0 557Chưa đầy đủ 0 0 0 0 0 0 b. Xếp loại học lực :MônLớpGiỏi Khá Trung bình YếuSL ... VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Điền, ngày 31 tháng 12 năm 2 010 BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ IVÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 010 - 2 011 Kèm theo văn bản ... học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 10 0 %,( 10 6 /10 6 ) khơng cịn trẻ trong độ tuổi ngồi nhà trường, trẻ 11 tuổi hồn thành bậc tiểu học 91/ 100 em tỷ lệ 91% . . Đầu năm học 2 010 - 2 011 đơn vị đã tiếp đồn...
 • 8
 • 715
 • 0
Tài liệu Báo cáo sơ kết học kỳ 1 Đồng Tâm a

Tài liệu Báo cáo kết học kỳ 1 Đồng Tâm a

Tư liệu khác

... ĐỒNG TÂM A Đồng Tâm, ngày 25 tháng 12 năm 2 010 BÁO CÁOSƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KÌ INĂM HỌC 2 010 – 2 011 Căn cứ công văn sốá 01 của HĐĐ huyện Đồng Phú về việc thực hiện ... và phong trào thiếu nhi năm học 2 010 – 2 011 . Căn cứ vào kếhoạch hoạt động của Liên đội trong học kì I. Nay Liên Đội TH Đồng Tâm A, báo cáo kết học kì I như sau: 1. Chương trình :“BẢY MƯƠI ... chức tuyên truyền giáo dục thiếu niên nhi đồng nhân các ngày lễ lớntrong HKI như: 2/9 ,15 /10 , 20 /10 ,20 /11 ,22 /12 Qua đó khơi dậy trong thiếu nhi niềmtự hào về truyền thống của Đảng, của dân tộc...
 • 3
 • 613
 • 0
Bài soạn Báo cáo sơ kết học kỳ 1 - MG Nam Chính 2

Bài soạn Báo cáo kết học kỳ 1 - MG Nam Chính 2

Tư liệu khác

... tháng 12 năm 2 010 BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ INăm học: 2 010 – 2 011 Trong học kỳ I của năm học 2 010 – 2 011 , trường mẫu giáo Nam Chính 2 đánh giávề việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau: 1. Thực ... thời vào các hoạt động và các bài dạy.- 5 - Báo cáo kết học kỳ I- 10 - Báo cáo kết học kỳ Ichăm sóc trẻ, một số trẻ bị bệnh khi cân nên vẫn còn học sinh giảm cân và đứng cânở 3 lớp này.- ... học sinh đạt tỉ lệ 11 1.4% (có 9 học sinh nơi khácđến).- Mở 8 lớp trong đó:+ 5 lớp 5 – 6 tuổi: 88 học sinh.+ 4 lớp 4 – 5 tuổi: 64 học sinh.+ 1 lớp 3 – 4 tuổi: 17 học sinh.- 2 - Báo cáo sơ...
 • 10
 • 796
 • 1
Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ 1 - MG Nam Chính 2

Gián án Báo cáo kết học kỳ 1 - MG Nam Chính 2

Lịch sử

... năm 2 010 BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ INăm học: 2 010 – 2 011 Trong học kỳ I của năm học 2 010 – 2 011 , trường mẫu giáo Nam Chính 2 đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau: 1. Thực hiện nghiêm ... 88/79 học sinh đạt tỉ lệ 11 1.4% (có 9 học sinh nơi khác đến).- Mở 8 lớp trong đó:+ 5 lớp 5 – 6 tuổi: 88 học sinh.+ 4 lớp 4 – 5 tuổi: 64 học sinh.+ 1 lớp 3 – 4 tuổi: 17 học sinh.- 2 - Báo cáo ... (số trẻ tại địa phương đi học ở Họa Mi là 12 học sinh và Nam Chính 11 học sinh. Như vậy số trẻ ra lớp tại đơn vị là 16 9 + 13 = 18 2 học sinh), duy trì tốt sỉ số học sinh so với đầu năm không...
 • 10
 • 649
 • 0
Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010

Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010

Tư liệu khác

... Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. ..BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2 010 – 2 011 TỔ : HOÁ- ĐỊANam Ban, ngày 05 tháng 012 năm 2 011 .I. Đặc điểm tình hình tổ. 1. Thuận lợi :- Đội ngũ giáo viên ... Huệ KH KH 1 KH (1) 6. Kết quả chất lượng giảng dạy- MÔN ĐỊA- Giỏi: 3,8% Khá: 28,4% Trung Bình: 45,3% yếu: 21, 2% kém :1, 3 %- MÔN HOÁ- Giỏi: 14 ,3% Khá: 27,7% Trung Bình: 34,2% yếu: 21, 3% kém:2,5 ... 04 .Học sinh giỏi: 05. kết của cụ thể từng giáo viênTT Họ và tên GV XL tiết dạy XL hồ Tiết CNTT Thao giảng 1 Nguyễn Bá Tân Tốt Tốt 1 2 Nguyễn Thị Tâm TB KH3 Nguyễn Thị Thu Sương KH KH Tốt (1) 4...
 • 3
 • 546
 • 0
Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Báo cáo kết học kỳ I năm học 2010-2011 trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Biểu mẫu

... ngày 01 tháng 01 năm 2 011 BÁO CÁO KẾTCÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 010 -2 011 Trên cơ sở Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2 010 -2 011 của ... thực hiện Hướng dẫn số 01/ HD-HĐĐ của Hội đồng Đội thành phố Đông Hà về việc báo cáo kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kì I - Năm học 2 010 - 2 011 . Trong học kì I vừa qua, Liên đội ... và trao 1 phần quà gồm 10 0 tập vở và 10 0 bút(trị giá 620.000 đồng) cho các bạn học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, Ủng hộ Xã Xy (Hướng Hóa) 1. 163.000. - Phối hợp lực lượng công an F1, tổ chức...
 • 3
 • 1,975
 • 2
Báo cáo sơ kết Học kì 1 08-09

Báo cáo kết Học1 08-09

Tiểu học

... 20 30,0 13 19 ,7 5 7,6 19 28,8 36 54,5 10 15 ,2 1 1,556333 52,4 7 11 ,1 21 33,3 2 3,2 34 54,0 16 25,4 12 19 ,0 1 1,6Cộng348 213 61, 2 64 18 ,4 59 17 ,0 12 3,4 16 8 48,3 11 8 33,9 56 16 ,1 6 1, 7TB ... % SL % 1 8059 73,8 15 18 ,8 5 6,3 1 1,3 48 60,0 24 30,0 4 5,0 4 5,027248 66,7 16 22,2 7 9,7 1 1,4 36 50,0 18 25,0 18 25,0 0 0,036745 67,2 6 9,0 13 19 ,4 3 4,5 31 46,3 24 35,8 12 17 ,9 0 0,046628 ... độtuổi ra lớp đạt 10 0% . Cụ thể:6 tuổi: 63/63 Đạt 10 0% 7 tuổi: 62/62 Đạt 10 0% 8 tuổi: 64/64 Đạt 10 0% 9 tuổi: 61/ 61 Đạt 10 0% 10 tuổi: 43/43 Đạt 10 0% 11 tuổi: 63/63 Đạt 10 0% Với thực tế...
 • 15
 • 617
 • 1
Gián án Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2010-2011

Gián án Báo cáo kết học kỳ I, năm học 2010-2011

Tư liệu khác

... thuận tiện trong việc quản lí. 1 Báo cáo kết học kỳ I_ Năm học 2 010 – 2 011 c1dakblo_dg@kontum.edu.vnHIỆU TRƯỞNG 10 Báo cáo kết học kỳ I_ Năm học 2 010 – 2 011 c1dakblo_dg@kontum.edu.vn- Nhà ... giỏi: 2 /13 1 đạt 1, 6%+ Loại khá: 32 /13 1 đạt 25,2%+ Loại trung bình: 68 /13 1 đạt 53,5%7 Báo cáo kết học kỳ I_ Năm học 2 010 – 2 011 c1dakblo_dg@kontum.edu.vn+ Loại yếu: 25 /13 1 chiếm 19 ,7%* ... tế cuối học kỳ I năm học 2 010 – 2 011 của đơn vị. Nay Trường tiểu học xã ĐăkBLô báo cáo kết học kỳ I năm học 2 010 – 2 011 với những nội dung như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận...
 • 10
 • 488
 • 0
Gián án bao cao sơ ket hoc ki 1 (2010-2011)

Gián án bao cao ket hoc ki 1 (2010-2011)

Tin học

... Trường TH Hương Giang 1 Báo cáo kết1 năm học 2 010 – 2 011 A. Thống kê số liệu. I . Học Sinh. 1. Số lượng:Khối Tổng số Số HSDân tộcKh tật Học tăng buổi HS yếuHS được tai ... chungLoạiALoạiBLoạiCLoạiDLoạiALoạiBLoạiCLoạiDLoạiALoạiBLoạiCLoạiD 1 2345CộngKhối lớpSố học sinhHạnhkiểmThủ côngKĩ thuật TNXH lớp 1, 2,3Anh văn Tin học Hát nhạcMĩ thuậtĐạo đứcThể dụcTHĐ ĐTHC ... buổi HS yếuHS được tai trợ HBGhi chúSố lớpLớp ghépTổngLớp ghép 10 b/tuần8-9 buổi /tuần>5 buổi /tuần 1 2345Cộng2. Tổng hợp đánh giá chất lượng :3. Tổng hợp số luwongj...
 • 3
 • 513
 • 1
Gián án BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Gián án BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tư liệu khác

... (+); giảm (-)Trong đóC. đến C. đi Chết Bỏ học % bỏ học 6 17 0 17 1 + 01 01 7 212 212 - 01; + 01 01 01 0,46%8 2 21 222 (+) 01 01 9 2 51 250 (-) 01 01 0,39%T.trường 854 855 +03; -02 03 02 0,23%3. ... thứ 71 1229850 (I)8406 12 680 (8)62077070 (15 ) 91 1424040 (II)6508 12 180 (9) 81 06 6460 (16 )92 14 23870(III) 61 06 12 040 (10 )8605 6430 (17 )6406 19 250 (IV)74078860 (11 )6303 ... thi tỉnh 13 .em , kết quả giải cụ thể từng môn như sau:Giải/ môn TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ T/CNhất 1 2 3Nhì 2 2 1 5Ba 3 1 1 5Kh.khích 1 1 1 4T/c 2 6 1 6 2 17 VT Môn 11 Ba 15 Nhất...
 • 9
 • 517
 • 0
Bài giảng BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Bài giảng BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Mầm non - Mẫu giáo

... nămSố HS cuối kỳ ITăng (+); giảm (-)Trong đóC. đến C. đi Chết Bỏ học % bỏ học 6 17 0 17 1 + 01 01 7 212 212 - 01; + 01 01 01 0,46%8 2 21 222 (+) 01 01 9 2 51 250 (-) 01 01 0,39%T.trường ... ĐIỂMVịthứLỚPSLHSĐIỂMVịthứ 71 1229850 (I)8406 12 680 (8)62077070 (15 ) 91 1424040 (II)6508 12 180 (9) 81 06 6460 (16 )92 14 23870(III) 61 06 12 040 (10 )8605 6430 (17 )6406 19 250 (IV)74078860 (11 )6303 ... thi tỉnh 13 .em , kết quả giải cụ thể từng môn như sau:Giải/ môn TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ T/CNhất 1 2 3Nhì 2 2 1 5Ba 3 1 1 5Kh.khích 1 1 1 4T/c 2 6 1 6 2 17 VT Môn 11 Ba 15 Nhất...
 • 9
 • 451
 • 0
Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tài liệu BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Tư liệu khác

... HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ T/CNhất 1 2 3Nhì 2 2 1 5Ba 3 1 1 5Kh.khích 1 1 1 4T/c 2 6 1 6 2 17 VT Môn 11 Ba 15 Nhất 8HS BD dự thi tỉnh 01 06 05 01 13 + Các bộ môm đạt kết quả cao hơn năm học ... thứ 71 1229850 (I)8406 12 680 (8)62077070 (15 ) 91 1424040 (II)6508 12 180 (9) 81 06 6460 (16 )92 14 23870(III) 61 06 12 040 (10 )8605 6430 (17 )6406 19 250 (IV)74078860 (11 )6303 ... (11 )6303 5700 (18 )75 12 17 410 (V)82058540 (12 )96045680 (19 )72 10 614 0 (VI)83038 310 (13 )9503 3500 (20)9309 14 650 (7)73047470 (14 )85052940 ( 21) 9405 219 0 (22) về cá nhân...
 • 9
 • 510
 • 0
Gián án BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Gián án BAO CAO KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

Thể dục

... giảm (-)Trong đóC. đến C. đi Chết Bỏ học % bỏ học 6 17 0 17 1 + 01 01 7 212 212 - 01; + 01 01 01 0,46%8 2 21 222 (+) 01 01 9 2 51 250 (-) 01 01 0,39%T.trường 854 855 +03; -02 03 02 0,23%3. Đội ... tật6 17 1 05 79 037 212 05 10 1 01 01 8 222 06 12 6 049 250 06 11 8 01 04Toàn trường 855 22 424 02 12 Khối Số HS đầu nămSố HS cuối kỳ ITăng (+); giảm (-)Trong đóC. đến C. đi Chết Bỏ học % ... trường./var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2 010 -2 011 13 85 511 0878580/mmr1379 214 964.doc Trang 4 / 9PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO KẾT HỌC KỲ...
 • 9
 • 437
 • 0

Xem thêm