báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

BÁO CÁO  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN ANH VĂN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG MÔN ANH VĂN

Khoa học xã hội

... BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG MÔN ANH VĂN REPORTPEDAGOGY SCIENTIFIC RESEARCH APPLICATIONS ENGLISHNăm 2011III. PHƯƠNG PHÁP .III.1 Khách thể nghiên cứu .Khách thể là học ... Nô Trường THCS Nam Đà BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG REPORTPEDAGOGY SCIENTIFIC RESEARCH APPLICATIONSĐề tài :GIÚP HỌC SINH HIỂU VÀ ÁP DỤNG ĐƯỢC KIẾN THỨC NGÔN NGỮ THÔNG ... Trình Nghiên Cứu Chuẩn bị các bước nghiên cứu. Thiết kế bài dạy , các tiết kiểm tra trước và sau tác động .Dùng phép kiểm chứng T-Test kiểm tra độ lệch của dữ liệu của các nhóm nghiên cứu Phòng...
 • 11
 • 5,224
 • 26
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG

Khoa học xã hội

... GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNGA1. TÌM HIỂU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNGI. Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng là gì? Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) ... nghiên cứu, người nghiên cứu đồng thời lập ra giả thuyết nghiên cứu tương ứng (xem ví dụ ở bảng dưới). Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được chứng ... mình và tiếp tục giám sát quá trình tiến bộ của học sinh” (Rawlinson, D., & Little, M. (2004). Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng trong lớp học Tallahassee, FL: Sở Giáo dục bang Florida)....
 • 145
 • 7,216
 • 24
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Tư liệu khác

... đủCBQL Cán bộ quản líĐC Đối chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứu NCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng NXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực ... lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học ,THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Cuốn tài liệu này được biên soạn ... kế nghiên cứu B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu1826B4. Phân tích dữ liệu 45B5. Báo cáo đề tài NCKHSPƯD 67C. Lập kế hoạch nghiên cứu 75D. Phản hồi 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD...
 • 5
 • 2,417
 • 38
NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

Toán học

... giờ học ngày hôm sau . Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương trong cùng lớp học ( Lớp5/2 ) .Nhóm A ( có 13 học sinh) là nhóm thực nghiệm , nhóm B (có 13 học sinh )lànhóm đối chứng ... PHƯƠNG PHÁP a- Khách thể nghiên cứu : Tôi lựa chọn học sinh và chia lớp thành hai nhóm tương đương cùng lớp ,để có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng . * Giáo viên là giáo ... 3: Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau tác độngThực nghiệm 01 Sử dụng phiếuviết từ khó ở nhà 03Đối chứng 02 X 04Ở thiết kế này Tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test...
 • 10
 • 3,069
 • 70
DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

Toán học

... đề nghiên cứu : việc sử dụng thẻ báo cáo hằng ngày về giải bài tập toán ởnhà của học sinh . Có nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh yếu không ? Giả thuyết nghiên cứu : việc sử dụng ... thẻ báo cáo hằng ngày về giải bài tập toánở nhà của học sinh . Sẽ nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh yếu lớp 1/3. PHƯƠNG PHÁP a- Khách thể nghiên cứu Tôi lựa chọn hai học sinh ... Nội - Phương pháp dạy toán tiểu học của : Đỗ Tiến DũngPhạm Thanh Tâm ;Tc khoa giáo dục tiểu học . Thẻ báo cáo hằng ngày về kết quả giải bài tập toán sẽ giúp học sinh yếu nắm vữngcách giải...
 • 7
 • 6,352
 • 112
Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Tư liệu khác

... lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học ,THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Cuốn tài liệu này được biên soạn ... kế nghiên cứu B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu1826B4. Phân tích dữ liệu 45B5. Báo cáo đề tài NCKHSPƯD 67C. Lập kế hoạch nghiên cứu 75D. Phản hồi 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD ... giúp ích cho GV, CBQL có cơ sở để thực hiện, chứngminh những sáng tạo của mình, từ những sáng kiến kinh nghiệm trở thành các nghiên cứu mang tính khoa học có sức thuyết phục và hiệu quả cao. Tài...
 • 5
 • 2,069
 • 16
Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Mầm non - Mẫu giáo

... GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNGA1. TÌM HIỂU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNGI. Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng là gì? Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) ... nghiên cứu có 3 dạng dữ liệu cần thu thập. Căn cứ vào vấn đề nghiên cứu để sử dụng dạng dữ liệu cần thu thập phù hợp.1. Kiến thức Biết, hiểu, áp dụng …26IV.Khung nghiên cứu khoa học phạm ... KẾ NGHIÊN CỨUĐây là BƯỚC THỨ TƯ của quá trình nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu sẽ cho phép người nghiên cứu thu thập dữ liệu có liên quan một cách chính xác để chứng minh giả thuyết nghiên cứu. ...
 • 145
 • 1,571
 • 22
Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Tư liệu khác

... đủCBQL Cán bộ quản líĐC Đối chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứu NCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng NXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực ... lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học ,THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Cuốn tài liệu này được biên soạn ... kế nghiên cứu B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu1826B4. Phân tích dữ liệu 45B5. Báo cáo đề tài NCKHSPƯD 67C. Lập kế hoạch nghiên cứu 75D. Phản hồi 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD...
 • 5
 • 1,566
 • 12
Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Tư liệu khác

... đủCBQL Cán bộ quản líĐC Đối chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứu NCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng NXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực ... lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học ,THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Cuốn tài liệu này được biên soạn ... kế nghiên cứu B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu1826B4. Phân tích dữ liệu 45B5. Báo cáo đề tài NCKHSPƯD 67C. Lập kế hoạch nghiên cứu 75D. Phản hồi 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD...
 • 5
 • 1,128
 • 10
Tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG - B3: Đo lường - thu thập dữ liệu doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG - B3: Đo lường - thu thập dữ liệu doc

Cao đẳng - Đại học

... điểm số hiện tại của cùng môn học. •Tính hệ số tương quan của hai tập hợp điểm số là một cách kiểm chứng độ giá trị. 24Ví dụVấn đề nghiên cứu Thái độ của học sinh với môn Toán có sự tiến ... có khảnăng học Toán.2Cô giáo rất quan tâm đến tiến bộ học Toán của tôi.3Kiến thức về Toán học sẽgiúp tôi kiếm sống.4Tôi không tin mình có thể giảiToán nâng cao.5Toán học không quan ... sử dụng bao nhiêu tiền để mua sách? 50.000đ 50-99.000đ 100-10.000đ 150-200.000đ 39Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu2. Độ giá trị đồng quy•Về mặt logic, điểm số đạt được trong nghiên cứu...
 • 43
 • 1,787
 • 6
TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG pot

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG pot

Cao đẳng - Đại học

... giá. 8 A1. A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯDTìm hiểu về NCKHSPƯD 12010TẬP HUẤNNGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0 19Khung NCKHSPƯD5. Đo lườngXây dựng công cụ đo ... duy phê phán TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU 4Mục tiêuThái độ: Tích cực áp dụng và khuyến khích giáo viên THPT áp dụng NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học. 21Phương pháp NCKHSPƯDMột ... cơ hội cải thiện!Suy nghĩKiểm chứngThử nghiệm 2Mục tiêu1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu KHSPƯD-- Trình bày cách thực...
 • 23
 • 1,718
 • 6
CÁCH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG pot

CÁCH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG pot

Cao đẳng - Đại học

... HÀNH NCKHSPƯD 1B1. Xác định đề tài nghiên cứu B2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu B4. Phân tích dữ liệuB5. Báo cáo đề tài nghiên cứu 52. Đưa ra các giải pháp thay ... môn Hóa học sẽ làm tăng Hóa học sẽ làm tăng hứng thú học tập của học sinh.hứng thú học tập của học sinh.2. Có, việc sử dụng phần mềm mô phỏng flash trong dạy 2. Có, việc sử dụng phần mềm ... vấn đề nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi.612Vấn đề nghiên cứu 1.Việc sử dụng phần mềm mô phỏng flash trong dạy học chương 1 “Cấu tạo nguyên tử” môn Hóa học có làm tăng hứng thú học...
 • 21
 • 1,606
 • 14
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG - LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU pot

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG - LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU pot

Cao đẳng - Đại học

... trường sau khi tan học, phạt, thuyết phục, vv vì không hoàn thành bài tập Toán Lớp 3. Giải pháp thay thếGiáo viên sử dụng thẻ báo cáo hằng ngày để thông báo cho cha mẹ học sinh về hành vi ... ngày 13Lưu ý Người nghiên cứu sẽ lựa chọn thiết kế phù hợp nhất với điều kiện thực tế của môi trường nghiên cứu. Bất kể thiết kế nào được lựa chọn, người nghiên cứu cần lưu ý đến những ... NGHIÊN CỨU 4 dạng thiết kế phổ biến trong NCKHSPƯD vàThiết kế cơ sở AB hoặc thiết kế đa cơ sở ABVận dụng lựa chọn dạng thiết kế phù hợp cho một đề tài cụ thể 3Thiết kế nghiên cứu 1....
 • 25
 • 1,723
 • 8
TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG

Giáo dục học

... sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu11 Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng là gì ? Nghiên cứu khoa học phạm ứng ... bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.Vận dụng tư duy phê phán TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU10 A1. Tìm hiểu về: Nghiên cứu khoa họcphạm ứng dụng NCKH SPUD4Mục tiêu1. Kiến ... khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp của nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) . - Biết quy trình thực hiện đề tài NCKHSPƯD trong dạy học. 24Câu hỏi thảo luận...
 • 26
 • 2,273
 • 2
KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG

Giáo dục học

... quả nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng bằng văn bản là một dạng báo cáo phô biến.b. Nội dung có bản của báo cáo nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Các nôi dung cơ bản của báo cáo ... thiệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng 1.1. Tìm hiểu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng a) Khái niệm Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu (NC) trong giáo ... Mẫu báo cáo. 3. Thực hành 3: Mẫu kế hoạch nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. 4. Thực hành 4: Mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. 5. Thực hành 5: - Mỗi nhóm học...
 • 14
 • 7,479
 • 26

Xem thêm