báo cáo khoa học ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus pdf

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus. pdf

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus. pdf

Báo cáo khoa học

... độ đường cao q dẫn đến áp suất thẩm thấu cao q mức giới hạn mà tế bào Dừa cạn có nên ảnh hưởng đến việc tăng trưởng tế bào Nồng độ đườngảnh hưởng đến tạo thành sản phẩm thứ cấp ni cấy tế bào ... cytokinin tăng dần từ 0,1 – 0,5 mg/l làm lượng sinh khối tăng tỉ lệ thuận theo Ni dịch huyền phù tế bào mơi trường MS có chất điều hòa tăng trưởng khác Mục đích: Khảo sát ảnh hưởng thay đổi nồng độ chất ... 0.01 Hormone thực vật đóng vai trò quan trọng điều khiển điều hồ tăng trưởng, phát triển, biệt hố Hormone thực vật khơng cảm ứng tạo sẹo mà chất cảm ứng, chất gây stress cho tế bào thực vật 2,4-D...
 • 8
 • 648
 • 4
Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoa học

... kinetin mg/l, sau tuần tách rời phôi thể hệ trưởng thành khỏi khối mô sẹo Các phôi cấy chuyền vào môi trường Sau tuần nuôi cấy, hoá điều kiện phòng tăng trưởng có nhiệt độ 302oC, ánh sáng 5000100 ... Các lát cắt ngang qua tử diệp nuôi cấy tất nghiệm thức thời điểm ngày cho thấy tế bào nhu mô quanh mạch gân bắt đầu có phân chia mạnh (Hình 3) Sau ngày nuôi cấy, tế bào tiếp tục phân chia Màu sắc ... ĐHQG-HCM Như vậy, bổ sung ethephon vào môi trường nuôi cấy có lẽ cản phát sinh phôi thể hệ Khi cấy chuyền khối mô sẹo tuần tuổi lên môi trường MS4, bên cạnh phôi trưởng thành bình thường, có xuất...
 • 10
 • 628
 • 2
Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROPIOTIC VÀO THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ THỊT docx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROPIOTIC VÀO THỨC ĂN NƯỚC UỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ THỊT docx

Báo cáo khoa học

... nên ảnh hưởng việc cải thiện sinh trưởng chuyển hoá thức ăn gà hạn chế Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn nước uống đến tốc độ sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn gà thịt Ảnh hưởng ... đối chứng tiêu cực 37 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 20 -T háng 10-2009 Bảng Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Probiotic vào phần đến sinh trưởng gà thịt Lô ĐC (-) Lúc ... sung vào thức ăn làm tăng chiều cao lông nhung ruột gà, nhờ làm tăng tỷ lệ tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng thức ăn Một số tác giả khác lại cho vi sinh vật probiotic diện đường tiêu hóa làm tăng...
 • 9
 • 836
 • 5
báo cáo khoa học ' ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lóc bông (channa micropeltes) giai đoạn bột lến giống ương trong bể xi-măng'

báo cáo khoa học ' ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng tỉ lệ sống của cá lóc bông (channa micropeltes) giai đoạn bột lến giống ương trong bể xi-măng'

Báo cáo khoa học

... độ tăng trưởng chiều dài tăng lên Tăng trưởng chiều dài cá từ thí nghiệm đến 20 ngày tăng nhanh (6,68%/ngày, 6,98%/ngày 7,07%/ngày mật độ tương ứng 600, 900 1.200 con/m ) sau tốc độ tăng trưởng ... định vào cuối thí nghiệm Các tiêu theo dõi bao gồm tốc độ tăng trưởng tương đối (%g/ngày), tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày cm/ngày) tỉ lệ sống cá nghiệm thức KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng ... tự, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối khối lượng cá Lóc giai đoạn giảm dần mật độ cá tăng lên nghiệm thức khác biệt Ở giai đoạn 20 ngày sau ương, tốc độ tăng trưởng tương đối tốc độ tăng trưởng tuyệt...
 • 9
 • 407
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong vi nhân giống cây hồng môn (Anthurium andraeanum) từ mô lá

Nghiên cứu ảnh hưởng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong vi nhân giống cây hồng môn (Anthurium andraeanum) từ mô lá

Công nghệ - Môi trường

... phƣơng pháp nuôi cấytế bào thực vật 1.1.1 Khái niệm phƣơng pháp nuôi cấytế bào thực vật Nuôi cấytế bào thực vật (nuôi cấy thực vật in vitro) phạm trù khái niệm cho tất loại nuôi cấy nguyên ... chất hữu làm chết mẫu 1.2.2 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 1.2.2.1 Cơ sở lý thuyết việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật [3] Chất điều hòa sinh trưởng thực vật chất hữu có chất ... phƣơng pháp nuôi cấytế bào thực vật …………… 1.1.1 Khái niệm phƣơng pháp nuôi cấytế bào thực vật … 1.1.2 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nuôi cấytế bào thực vật … 1.1.2.1 Tính toàn tế bào ………………………………………...
 • 89
 • 672
 • 1
tìm hiểu vai trò của chất điều hòa tăng trưởng thực vật để kéo dài đời sống của hoa bibi (gypsophila paniculata l ) trên phát hoa cắt rời

tìm hiểu vai trò của chất điều hòa tăng trưởng thực vật để kéo dài đời sống của hoa bibi (gypsophila paniculata l ) trên phát hoa cắt rời

Thạc sĩ - Cao học

... hiểu vai trò chất điều hòa tăng trưởng thực vật để kéo dài đời sống hoa Bibi (Gypsophila paniculata L.) phát hoa cắt rời” nhằm tìm hiểu ảnh hưởng chất điều hòa tăng trưởng thực vật đến trình ... hiểu vai trò chất điều hòa tăng trưởng thực vật để kéo dài đời sống hoa Bibi (Gypsophila paniculata L.) phát hoa cắt rời” nhằm tìm hiểu ảnh hưởng chất điều hòa tăng trưởng thực vật đến trình ... trí chất điều hòa tăng trưởng thực vật dạng tự nhận diện phương pháp đặc trưng so với sắc kí chứa dung dịch chất điều hòa tăng trưởng thực vật dạng hỗn hợp - Auxin để khô tự nhiên cho màu nâu vàng...
 • 76
 • 555
 • 0
Báo cáo khoa học: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHE PHỦ KHÁC NHAU ĐẾN HÀM LƯỢNG L-theanine, Caffeine VÀ CÁC Catechin TRONG LÁ CHÈ TƯƠI THUỘC HAI GIỐNG CHÈ NHẬT (YABUKITA VÀ SAYAMAKAORI) TRỒNG TẠI VÙNG NEW SOUTH WALES (ÚC) pptx

Báo cáo khoa học: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHE PHỦ KHÁC NHAU ĐẾN HÀM LƯỢNG L-theanine, Caffeine CÁC Catechin TRONG LÁ CHÈ TƯƠI THUỘC HAI GIỐNG CHÈ NHẬT (YABUKITA SAYAMAKAORI) TRỒNG TẠI VÙNG NEW SOUTH WALES (ÚC) pptx

Báo cáo khoa học

... v ngt c bit ca nc chố xanh, c bit l chố xanh Nht (Horie v cs., 1998; Kato v cs., 2003) S cú mt Khoa Cụng ngh thc phm, i hc Nụng nghip I i hc Lt mt lng va phi caffeine, mt thnh phn cú tớnh kớch...
 • 11
 • 416
 • 0
BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN NUÔI BÒ THỊT TẠI QUẢNG TRỊ pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN NUÔI BÒ THỊT TẠI QUẢNG TRỊ pot

Báo cáo khoa học

... vào hiệu sử dụng thức ăn trình bày Bảng Bảng Lượng thức ăn ăn vào hiệu sử dụng thức ăn Khẩu phần Chỉ tiêu Chất khô ăn vào (kg/con/ngày) Chất khô ăn vào (% khối lượng) Tiêu tốn TĂ* (kg CK/kg tăng ... béo bò Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y, Huế 28-30/6/1999) tr 25-29 Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thành Trung, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Thiện Trường Giang, Lưu Thị Thi (2005) Ảnh hưởng mức ... LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Sử dụng từ 0,23 đến 0,46% thân lạc ủ chua tính theo khối lượng thể phần nuôi bò cho tăng trọng từ 0,56 đến 0,58kg/con/ngày tiêu tốn từ 10,57 đến 11,69kg vật chất khô/kg tăng...
 • 6
 • 401
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA CÂY VỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO VÀO VỤ HÈ TẠI ĐÀ NẴNG" potx

Báo cáo khoa học

... 3(38).2010 3.4 Sự sinh trưởng phát triển vừng GA3 chất kích thích sinh trưởng có vai trò thúc đẩy sinh trưởng kéo dài, phân chia tế bào làm cho tế bào có kích thước lớn số lượng tế bào nhiều hơn; đồng ... TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(38).2010 Thực vật có khả thích nghi khác để chống lại tác hại nóng tăng cường thoát nước để hạ nhiệt độ thể, tăng độ nhớt độ bền vững chất nguyên ... Thông báo Khoa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 5, tr.55-59 [2] Nguyễn Như Khanh, Cao Phi Bằng (2008), Sinh lý học thực vật, NXB Giáo dục, Hà Nội [3] Nguyễn Bá Lộc (1993), "Ảnh...
 • 6
 • 652
 • 2
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: " ảnh hưởng của cấu trúc đến cường độ bê tông bê tông cường độ cao" pdf

Báo cáo khoa học

... chồng lên C-ờng độ 150 MPa ứng với vắng mặt lỗ rỗng mao quản vết nứt Vữa xi măng pôlime đ-ợc đổ khuôn, ép, định hình nh- vật liệu dẻo Nó đ-a vào vật liệu composit chứa cát, bột kim loại, sợi để tăng ... tông c-ờng độ cao (CĐC) Ba đặc tính vật liệu ảnh h-ởng đến c-ờng độ bê tông cấu trúc vi mô vữa xi măng, chất liên kết vữa xi măng - cốt liệu chất l-ợng cốt liệu điều kiện công nghệ môi tr-ờng biển ... th-ờng yếu học bê tông C-ờng độ bê tông tăng lên - Hàm l-ợng vôi tự nhỏ - Trong bê tông xuất trạng thái ứng suất đ-ợc minh hoạ cách vĩ mô co ngót nội chắn sinh siết chặt mạnh cốt liệu, làm tăng lực...
 • 6
 • 525
 • 1
Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT TRÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN PHÁT SINH PHÔI SOMA Ở CHUỐI (Musa sp L.) KHOAI MÌ (Manihot esculenta Crantz) " pot

Báo cáo khoa học

... Việt 2003 Vai trò chất điều hòa tăng trưởng thực vật tăng trưởng tế bào chuối Cau mẵn (Musa paradisiaca L.) nuôi cấy môi trường lỏng Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc (Huế ... (ảnh 4) Ảnh 1:Phôi hình cầu sau ngày nuôi cấy môi trường Ma3 Ảnh 2: Sự thành lập phôi sau tuần nuôi cấy môi trường Ma3 Ảnh 3: Nhóm tế bào dịch treo tế bào khoai mì dòng Cuống trầu sau ngày nuôi ... Bùi Trang Việt 2004 Tạo mô sẹo dịch treo tế bào khoai mì (Manihot esculenta Crantz) Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ ba – Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống (Thái Nguyên tháng 9/2004):...
 • 4
 • 689
 • 0
Báo cáo khoa học vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự hình thành rễ bất định từ các khúc cắt mang chồi ở một vài giống chuối

Báo cáo khoa học vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự hình thành rễ bất định từ các khúc cắt mang chồi ở một vài giống chuối

Thạc sĩ - Cao học

... cao chuối hột (BB) Bên cạnh vai trò kiểu gen, chất nồng ñộ chất ñiều hòa tăng trưởng thực vật có vai trò quan trọng hình thành rễ Có lẽ, diện chất ñiều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh khúc cắt ... gồm kéo dài tế bào sẵn có tiếp tục phân chia tế bào sơ khởi rễ Bên cạnh ñiều khiển hấp thu chất hòa tan tế bào, auxin kích thích kéo dài tế bào thông qua tác ñộng trực tiếp lên vách tế bào Auxin ... KH&CN, TẬP 12, SỐ 09 - 2009 4.2.Hoạt tính chất ñiều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh chồi in vitro Ở chuối cau mẵn (AA) diện chất ñiều hòa tăng trưởng thực vật thuộc nhóm kích thích (AIA, Zeatin...
 • 8
 • 333
 • 0
Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro

Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro

Công nghệ - Môi trường

... phương pháp nuôi cấytế bào thực vật Một phương pháp để đạt mục tiêu nuôi cấytế bào thực vật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng (bao gồm nuôi cấy chồi đỉnh chồi bên) Sau vô trùng mẫu nuôi cấy môi trường ... từ tế bào, chứng minh cách tốt tính toàn tế bào thực vật Khả nuôi cấy tế bào thực vật bình lên men dùng công nghiệp vi sinh khả tái tạo làm hoàn chỉnh tế bào mở triển vọng việc tạo dòng tế bào ... trình nuôi cấythực vật, giai đoạn đưa đối tượng nuôi cấy từ điều kiện tự nhiên vào điều kiện nuôi cấy vô trùng Đối tượng nuôi cấy hầu hết phận khác thực vật như: phát hoa, đỉnh sinh trưởng, ...
 • 64
 • 1,275
 • 9
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... phun ti p 3,5,6 - TPA ñã làm su t c a c hai gi ng tăng ñáng k Gi ng Feizixiao t 1,3 kg/cây tăng lên x p x 3,6 kg/cây, gi ng Heiye t 1,0 kg/cây tăng lên 3,1 kg/cây s khác gi a công th c x lý T t ... ppm (vào th i ñi m: hoa n r , hình thành qu , hình thành cùi, qu ch c xanh) ñã làm t l ñ u qu tăng lên t 2,78% lên 4,92 - 5,05%; qu to hơn; mã ñ p hơn; t l n t v gi m; t l ph n ăn ñư c tăng t ... di p tăng trư ng nhanh: ðư c tính t cùi xu t hi n ñ n h t ñ y ñ n (kho ng 14 ngày) Cùi xu t hi n phát tri n t g c h t lên phía bao b c l y h t, khoang h t d n d n ñ y t di p H t l n nhanh tăng...
 • 121
 • 481
 • 1
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão  hải phòng

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất phẩm chất vải thiều tại an lão hải phòng

Khoa học tự nhiên

... trởng, phát triển tế bào Các chất điều hoà sinh trởng tạo gọi phytohocmon Các nhà khoa học tổng hợp đợc hàng loạt chấtchất hoá học khác nhng có hoạt chất giống photohocmon để điều khiển sinh ... ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu cung cấp dẫn liệu khoa học ảnh hởng số chất điều hoà sinh trởng vi lợng đến hình thành quả, suất, phẩm chất nh thời gian ... 4.1.1 Điều kiện khí hậu 36 iii 4.2 ảnh hởng chất điều hoà sinh trởng, vi lợng đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 37 4.2.1 ảnh hởng -NAA đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 38 3.2.2 ảnh hởng...
 • 89
 • 630
 • 2

Xem thêm