báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:" KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU" potx

BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:

Tài chính - Ngân hàng

... 08 năm 2012 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 3.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 3.3.2.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu khác tại công ty KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: ... tài “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả ... sổ KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN 10 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 2.1. KẾ TOÁN TIỀN 2.1.1. Những vấn...
 • 47
 • 7,854
 • 25

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH ... giữa các tài khoản các sổ sách kế toán có liên quan giữa sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp . Công tác lập báo cáo vào cuôí quý , năm được kế toán tiến hành đầy đủ nộp cho các cơ ... tế phát sinh trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu rất thu n lợi cho quá trình kiểm tra đối chiếu .- Về sổ sách kế toán : Các sổ sách dùng theo đúng mẫu của...
 • 7
 • 11,548
 • 97

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... lương , tiền thưởng cho nhân viên công ty.- Kế toán tiêu thụ tính giá thành: Theo dõi việc nhập , xuất , tồn kho vật KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN VẬT TƯ_TSCĐ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TIÊU ... khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , kế toán căn cứ vào các chứng từ như : uỷ nhiệm thu, lệnh chuyển có , uỷ nhiệm chi, giấy nộp tiền mặt, Kế toán vào sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng. Các ... phiếu , ký chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán trưởng. (3)Sau khi kiểm tra chứng từ ký , kế toán tưởng chuyển cho giám đốc. Người nộp tiền Kế toán thanh toán (KTTT) Kế toán trưởngThủ...
 • 28
 • 5,616
 • 47

47 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

47 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... số tiền 375.500đ. kế toán hạch toán. Nợ TK 111: 357.500CóTK 141: 375.500B. KẾ TOÁN CÁC KHỎAN THANH TOÁN.2.2.4. Kế toán các khoản phải thu. 2.2.4.1. Khái niệm.- Các khoản phải thucác khoản ... chưa thu được hàng.- Các khoản phải thu bao gồm: phải thu của khách hàng phải thu khác • Phải thu của khách hàng: là các khoản phải thu phát sinh trong nội bộ công ty.• Phải thu khác: là các ... thành lập hoạt động của công ty khá lâu nên bộ phận kế toán được thiết kế một cách gọn nhẹ nhưng rất chặt chẽ đặc biệt là ở bộ phận hạch toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả...
 • 50
 • 1,244
 • 7

56 Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

56 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

Kế toán

... THIỆU PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. I/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. A/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 19B/ NHỮNG ... THIỆU PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. I/ Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu: A/Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền: + Phương pháp ... phải thu, mở các sổ theo dõi nợ phải thu cho từng đối tượng .II/Cơ sở lý luận của kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu: 1 /Kế toán tiền mặt tại quỹ: a /Kế toán chi tiết:*Khái niệm:Tiền...
 • 83
 • 1,514
 • 12

27 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

27 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... 2.2.4.8. Kế toán tổng hợp phải thu. a./ Tài khoản sử dụng.- Tài khoản 131 – “ [hải thu khách hàng”- Tài khoản này phản ánh các nợ phải thu tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của ... tình hình thanh toán của công ty với Nhà Nước về các khoản thu như : tiền bán sản phẩm , hàng hoá, . . . các khoản khác.d./ Nội dung kết cấu tài khoản 333 – “ Thu các khoản phải nộp Nhà ... chủ động tính xác định số thu , phí lệ phí phải nộp cho Nhá Nước theo luật định kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thu phải nộp trên cơ sở các thông báo của cơ quan thu khai...
 • 50
 • 855
 • 3

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

Kế toán

... kê, báo cáo các tài liu cn thit cho công tác k toán. K toán tng hp: - Có nhim v tng hp báo cáo v chi phí sn xut, ngun vn, TSC thu chi,…đ lp báo cáo k toán, báo cáo thu , ... chính, Các mu báo cáo tài chính: Bng cân đi k toán – mu s: B 01 - DN Báo cáo kt qu hot đng kinh doanh – mu s: B 02 – DN Báo cáo lu chuyn tin t - mu s: B 03 - DN Bn Thuyt ... Nam - Công ty chp hành ch đ k toán thng theo đúng pháp lnh k toán thng kê, các vn bn pháp vi hin hành v k toán, kim toán. - Ch đ báo cáo tài chính áp dng theo quyt...
 • 106
 • 974
 • 0

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

Kế toán

... 08 năm 2012 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 3.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 3.3.2.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu khác tại công ty KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: ... BÁO CÁO THỰC TẬP Khóa kế toán kiểm toán Đề tài KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN ... tài “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả...
 • 47
 • 905
 • 1

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

Kế toán

... hiện các chức năng của kế toán. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁNGVHD: Lê Trọng TínSVTH: Đào Ngọc Cẩm QuyênKẾ TOÁN TRƯỞNGKẾTOÁNTỔNGHỢPKẾTOÁNTIỀNMẶTKẾTOÁNNGÂNHÀNGKẾTOÁNVẬTTƯKẾTOÁNTHANHTOÁNKẾTOÁNGIÁTHÀNHTHỦQUỸLuận ... nghiệpTrang 4- Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chéphàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số ... quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủquỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt.1.1.3 Tài khoản sử dụng -Kế toán tổng...
 • 71
 • 1,024
 • 4

Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

Tài chính - Ngân hàng

... tin, s liu k toán theoăđiătng ni dung công vic k toán theo chun mc ch đ k toán.  Kim tra giám sát các khon thu chiătàiăchính, các nghaăv thu np, thanh toán n, kim ... toán tng hp  Chu trách nhimătrc k toán trng v các công vicăđc phân công K TOÁN VTăT,ăCCDC TSC K TOÁN THANH TOÁN TH QU K TOÁN CÔNG N K TOỄNăTRNG K TOÁN ... 1.3 K toán n phi thu khách hàng, phi tr ngi bán 1.3.1. K toán n phi thu khách hàng  N phi thu khách hàng.  N phi thu ni b.  N phi thu khác. a. Nguyên tc hch toán ...
 • 106
 • 873
 • 9

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần VPP hợp nhất

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần VPP hợp nhất

Tiến sĩ

... chi tiếtSổ cái Báo cáo tài chính2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN2.1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 2.1.1.1 Khái niệm, nội dung đặc điểm của vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là bộ phận ... hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu hiệu quả, ngay từ đầu công ty đã xây dựng hệ thống các loại chứng từ kế toán quy định cho từng loại nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào đó. ... mực kế toán chế độ kế toán  Báo cáo Tài chính được lập trình bày phù hợp với các chế độ kế toán Việt nam hiện hành.1.6.2. Chính sách kế toán áp dụng Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền...
 • 33
 • 1,086
 • 1

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỈ MỚI

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỈ MỚI

Kế toán

... khi thu nợ để ghi:KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 3.3.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU 3.3.1. Kế toán khoản phải thu khách hàng 3.3.1.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu tại công ty Các khoản phải ... chức kế toán của Công ty 1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 1.6.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Kế toán trưởng Kế toán tổng hợpThủ Kế toán Kế toán tiền quỹ công nợ mặt, tiền gửiKẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN ... 2KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU - Phiếu thu (khi thu tiền hoặc nhận tiền ứng trước của khách hàng) - Biên bản bù trừ công nợ 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 131 Phải thu...
 • 93
 • 938
 • 2

kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân hứa ngọc lợi

kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân hứa ngọc lợi

Kế toán

... LUẬN VỀ VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 5 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu 5 1.1.1 Những nội dung về kế toán vốn bằng tiền 5 1.1.2 Kế toán tiền mặt ... 1.2.2 Kế toán phải thu khách hàng 26 1.2.3 Kế toán phải thu nội bộ 29 1.2.4 Kế toán các khoản tạm ứng 32 1.2.5 Kế toán phải thu khác 35 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN ... 1.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng 12 1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển 18 1.1.5 Kiểm kế vốn bằng tiền 20 1.2 Những vấn đề chung về kế toán phải thu 25 1.2.1 Những nội dung về kế toán phải thu...
 • 129
 • 1,157
 • 6

Luận văn kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội

Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội 703.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ... thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội 703.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ... kiểm tra 1.2.2 .Kế toán vốn bằng tiền 1.2.2.1 .Vốn bằng tiền của công ty: a .Vốn bằng tiền hiện có của công ty bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng. Kế toán phải mở sổ chi tiết...
 • 88
 • 1,989
 • 6

Xem thêm