báo cáo cuối kỳ nghiên cứu

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx

Báo cáo khoa học

... cho các hệ thống điều khiển và thông tin trong giao thông tại dải tần 5,8 GHz như:8 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIXÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC ĐỘ ... mại, công nghiệp, giao thông,…. Nhiều tổ chức lớn trên thế giới, cũng như nhiều nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu, biên soạn và xây dựng các tiêu chuẩn dành cho thiết bị thông tin vô tuyến áp dụng ... thuật điều chế …Hình 1 - Phân chia sử dụng băng tần7 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC...
 • 22
 • 1,331
 • 1
Tài liệu Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm pptx

Tài liệu Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm pptx

Báo cáo khoa học

... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NHÁNH THỬ NGHIỆM MUA BÁN HÀNG HÓA TRÊN MẠNG (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 06/2002/HĐ-ĐT-KC.01.05) Thuộc đề tài KC.01.05: " ;Nghiên cứu một số vấn ... mại điện tử Biểu mẫu điện tử, Email, Fax, điện thoại 3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng Website thử nghiệm mua bán hàng hoá trên mạng bao gồm các công việc xây dựng hệ ... được hỏi thêm về số lượng cần mua và các thông tin này sẽ được lưu vào giỏ hàng của khách hàng. Cuối cùng, khi mọi sự lựa chọn đã chấm dứt, khách sẽ phải điền thêm một số thông tin vào các đơn...
 • 33
 • 570
 • 0
Tài liệu Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật , công nghệ mới đăng ký công nnhận doc

Tài liệu Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật , công nghệ mới đăng công nnhận doc

Tài liệu khác

... Điều kiện áp dụng; 5. Đề xuất địa bàn áp dụng: 6. Kết luận và đề nghị: Tổ chức, cá nhân báo cáo (Ký tên và đóng dấu) Phần phụ lục: Một số hình ảnh liên quan (Nếu có điều kiện nên...
 • 2
 • 2,354
 • 2
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM SINH TRÙNG MÁU LEUCOCYTOZOON SP. Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ TẠI THÁI NGUYÊN " docx

Báo cáo khoa học

... chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Tình hình mắc Leucocytozoon sp ở một số giống gà tại Thái Nguyên” II/ NỘI DUNG ,VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu -Xác định tỷ ... mắc chiếm 38,46% số đàn điều tra 3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng mắc bệnh Leucocytozoon sp theo giống gà tại các điểm nghiên cứu Để nghiên cứu mức độ nhiễm sinh trùng đường máu do Leucocytozoon ... 51 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM SINH TRÙNG MÁU LEUCOCYTOZOON SP. Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ TẠI THÁI NGUYÊN Nguyễn Văn Sửu Đại học Nông Lâm Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu tình hình...
 • 6
 • 805
 • 1
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SƠN KỴ NƯỚC CHO TƯỜNG NGOÀI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG " docx

Báo cáo khoa học

... dần khi tăng lượng dùng phụ gia SK-5E trong khoảng nghiên cứu. Hình 3. Thí nghiệm độ hút nước của mẫu sơn NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SƠN KỴ NƯỚC CHO TƯỜNG NGOÀI CÔNG TRÌNH ... tác tu bổ, quét sơn định kỳ không những đòi hỏi khoản kinh phí nhất định, mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận hành, sử dụng công trình. Do đó, việc nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng ... khoảng 1,6 - 1,9 mg/ngày. Sử dụng phụ gia kỵ nước cho hệ sơn vôi, sơn xi măng trong giới hạn nghiên cứu không làm thay đổi đáng kể khả năng thoát hơi của các mẫu sơn. Giá trị hệ số thoát hơi...
 • 6
 • 758
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỦNG NẤM SINH TRÊN RỆP SÁP HẠI CÀ PHÊ TẠI TÂY NGUYÊN " doc

Báo cáo khoa học

... nặng cây cà phê bị suy kiệt, dẫn đến chết dần. Một số nghiên cứu trước đây đã đề cập đến vấn đề phòng trừ rệp sáp, tuy nhiên nghiên cứu về phòng trừ rệp sáp bằng biện pháp sinh học thì hầu ... quả tóm tắt đối với 2 chủng có hiệu lực cao nhất được trình bày trong bảng 3. 37 Kết quả nghiên cứu một số chủng nấm sinh trên rệp sáp hại cà phê tại Tây Nguyên 3.3. Khảo nghiệm hiệu lực ... chú: Trong phạm vi cột, các chữ a, b, c chỉ sự sai khác ở độ tin cậy P<0,05 39 Kết quả nghiên cứu một số chủng nấm sinh trên rệp sáp hại cà phê tại Tây Nguyên 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Rệp sáp...
 • 7
 • 602
 • 1
KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC docx

KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC docx

Cao đẳng - Đại học

... BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌCCỨU KHOA HỌC Trường Đại học Ngân hàng T P. Hồ Chí MinhThs. Trần Mai Ước Chương 1:1Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu. 11 ... luận nhằm định hướng cho quá trình nghiên cứu: bộ khái niệm công cụ; lịch sử vấn đề nghiên cứu; đặc điểm đối tượng nghiên cứu; bản chất của vấn đề nghiên cứu.  1. Phác thảo lại dàn bài ... tài nghiên cứu. + Chương 2: Hiện trạng của vấn đề nghiên cứu (nếu vấn đề phức tạp có thể tách ra làm nhiều chương).+ Chương 3: Giải pháp và kiến nghị để giải quyết vấn đề đang nghiên cứu. Chương...
 • 20
 • 2,819
 • 64
Báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập "Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường" pptx

Nông - Lâm - Ngư

... Thái Nguyên. Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng.1.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình, ... Bảng hỏi- Công cụ PRA:+ Sơ đồ lát cắt+ Sơ đồ ven+ Một số công cụ PRA khác2.7 Quá trình nghiên cứu và thảo luận- Thường xuyên xuống thăm hỏi người dân- Đi thu thập số liệu về tình hình ... trong tổng số 236 hộ trongthôn Cây Xanh- Nhóm cùng nhau thảo luận, tổng hợp số liệu và viết báo cáo. III. Kết Quả Và Thảo Luận.Sau 10 ngày thực tế tại địa phương nhóm chúng tôi thu thập được...
 • 21
 • 677
 • 1
Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

Báo cáo khoa học

... sinh học với mục đích thảo luận các kết quả nghiên cứu đã đạt được và hướng giải quyết các vấn đề tồn đọng, phương hướng thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo. Kinh phí tổ chức lấy từ đề ... để tạo phôi soma làm nguyên liệu cho biến nạp gen. 2.4.1.2. Các môi trường dùng cho nghiên cứu Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 iv2.3.3. Thiết kế ... thông qua Agrobacterium 151Hình 3.47: Hình ảnh quả của 2 giống đu đủ sử dụng trong nghiên cứu 152 Báo cáo tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 33lập gen và xác...
 • 371
 • 1,008
 • 2
Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Báo cáo khoa học

... DAD bớc sóng 265nm, pha động ACN: MeOH = 75: 25, tốc độ 1ml/ phút Báo cáo đề tài nghiên cứu Hà nội 2007 Trang 6/46 nghiên cứu của trờng Y Harvard đợc đăng trên tạp chí của hiệp hội y học Mỹ ... còn khoảng 5ml. - Làm sạch qua cột SPE - Si loại 6ml: Báo cáo đề tài nghiên cứu Hà nội 2007 Trang 17/46 Phần 4: Kết quả nghiên cứu 1. Khảo sát chọn điều kiện chạy sắc chuẩn vitamin ... 7: Dạng phổ hấp thụ UV của vitamin D2 Báo cáo đề tài nghiên cứu Hà nội 2007 Trang 8/46 Phần 3 Mục tiêu, đối tợng và phơng pháp nghiên cứu. 1. Mục tiêu Nh đà đề cập trong phần...
 • 59
 • 2,228
 • 8
Báo cáo tốt nghiệp : NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE MÁY

Báo cáo tốt nghiệp : NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE MÁY

Hệ thống thông tin

... gồm cả phần cứng, phần mềm và các hệ ứng dụng khác. Trong phạm vi đồ án này, Em sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thuật toán để giải quyết bài toán về xử lý ảnh, hiển thị được nội dung của ... một thiết bị ghi hình bất kỳ. Do đó, công việc đầu tiên là dò tìm trong ảnh, để xác định đúng vùng nào là biển số xe. Sau đó, thực hiện tách vùng và nhận dạng. Cuối cùng tuỳ thuộc vào mục ... chụp được có độ sáng và độ tương phản phù hợp cho phép xử lý ảnh.− Góc nghiêng: Ta giả thiết đầu vào bức ảnh có góc nghiêng chuẩn (không phải thực hiện phép xoay ảnh) cho bài toán xử lý ảnh.Trong...
 • 68
 • 3,354
 • 31
Báo cáo khoa học : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XANH TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA doc

Báo cáo khoa học : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XANH TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA doc

Báo cáo khoa học

... dùng nghiên cứu v bón cho cây bí xanh. Địa điểm bố trí thí nghiệm tại xà Viếng Lán - Yên Châu - Sơn La. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu Thí nghiệm thực hiện trong 2 năm 2006 v 2007. Nghiên cứu ... hiện nay. Bài báo này là kết quả nghiên cứu so sánh giống và biện pháp kỹ thuật gieo hạt, lượng phân đạm, khoảng cách trồng thích hợp cho cây bí xanh tại Yên Châu – Sơn La. Nghiên cứu được tiến ... một nguy cơ trong sản xuất ở vùng đồi núi hiện nay. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu nghiên cứu Các giống bí xanh: bí Đá (trồng phổ biến tại địa phơng); bí Sặt (Đông Anh...
 • 11
 • 620
 • 0
Báo cáo khoa học nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên công nghệ 3g

Báo cáo khoa học nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên công nghệ 3g

Báo cáo khoa học

... cuối và dịch vụ, giao tiếp và cảnh báo. - Tiêu chuẩn OMA DRM: “Open Mobile Alliance-Digital Rights Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRUYỀN ... Spread Spectrum Systems: Radio Link Protocol Type 3". Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ 3G 2010 ... tiêu chuẩn ETSI TS 126 233 được thể hiện trong hình 13. Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ 3G 2010...
 • 91
 • 493
 • 1
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD" doc

Báo cáo khoa học

... truyền giữa các giống tằm nghiên cứu bằng chương trình phần mềm NTSYS phiên bản 2.0 và trình bày ở bảng 3. Bảng 3. Hệ số đồng dạng di truyền giữa các giống tằm nghiên cứu Bảng 3 cho thấy, ... loại, nghiên cứu đa dạng sinh học của động vật, thực vật và vi sinh vật ngày càng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam [4, 5, 7, 8]. So sánh với phương pháp truyền thống, phân loại và nghiên cứu ... NTSYS-SIMUAL cho thấy các giống tằm nghiên cứu có mối tương đồng di truyền trong khoảng 0,547 đến 0,984. Bảng 2: Kết quả RAPD của các giống tằm nghiên cứu [ Cột chỉ thị RAPD: chữ cái...
 • 17
 • 422
 • 0
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN LOẠI CHI Ganoderma BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ RAPDPCR VÀ MỒI ĐẶC HIỆU LACCASE" doc

Báo cáo khoa học

... Ganoderma lucidum 103561. Bước tiếp theo của nghiên cứu này sẽ là tiến hành giải trình tự các đoạn gen laccase của các loài Ganoderma ở Việt nam, để nghiên cứu sự giống và khác nhau của các loài ... applanatum sensulato (Gb 1 và Gb 2). Giếng 8 và 9: Ganoderma australe sensulato (Ga 1 và Ga NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN LOẠI CHI Ganoderma BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ RAPD-PCR VÀ MỒI ĐẶC HIỆU LACCASE ... ADN mới của tế bào ung thư, kìm hãm sự phát triển của các khối u và hạn chế sự di căn. Các nghiên cứu y và dược học cũng cho thấy các loài Ganoderma khác nhau mẫu này có nhiều khả năng thuộc...
 • 17
 • 424
 • 1

Xem thêm