báo cáo chuyên đề học phần bảo tồn đa dạng thực vật

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG THỰC VẬT

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG THỰC VẬT

Nông - Lâm - Ngư

... tác bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam Để ngăn ngừa suy thoái đa dạng sinh học, Việt Nam tiến hành công tác bảo tồn đa dạng sinh học sớm Hai hình thức bảo tồn ĐDSH phổ biến áp dụng Việt Nam là: Bảo ... pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Tuy nhiên, thực tế đặt nhiều thách thức bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân 1 Đa dạng sinh học Việt ... điểm đại bảo tồn vừa bảo tồn, vừa phát triển 2.2 Bảo tồn chuyển vị (Ex situ) Bảo tồn chuyển vị bao gồm vườn thực vật (VTV), vườn động vật, bể nuôi thuỷ hải sản, sưu tập vi sinh vật, bảo tàng,...
 • 19
 • 504
 • 1
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC

Nông - Lâm - Ngư

... đới, hệ thực vật phong phú đa dạng nên chứa đựng tiềm lớn thuốc Theo số liệu thống kê, thành phần loài làm thuốc thường chiếm khoảng 10% số loài thực vật biết quốc gia Tổng số loài thực vật làm ... xanh khu bảo vệ, Vườn quốc gia, nơi mà thảm thực vật môi trường sống bảo vệ tương đối tốt Bảng 34Số lượng loài thực vật bậc cao làm thuốc số Vườn quốc gia Tên vườn Tổng số loài thực vật Yokdon ... phát triển sinh học đại có ứng dụng to lớn việc nghiên cứu đa dạng thuốc ứng dụng chuyên sâu phân tích hoạt tính, tách chất từ thuốc từ khẳng định định vai trò thực vật ngành y học đại Bên cạnh...
 • 28
 • 778
 • 2
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI PHÍA ĐÔNG BẮC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN - HỮU LŨNG - LẠNG SƠN" ppt

Báo cáo khoa học

... đương với hệ thực vật Ba Bể thấp nhiều so với hệ thực vật Cúc Phương, Sa Pa PSP Điều chứng tỏ tính đa dạng thực vật tương đương với hệ thực vật Ba Bể, đa dạng so với hệ thực vật Cúc Phương, Sa ... bảo tồn sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật vùng đá vôi, chọn đề tài:" đánh giá tính đa dạng thực vật núi đá vôi phía Đông Bắc khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên - Hữu Lũng - Lạng Sơn" Các mẫu vật ... NXB Thế giới NXB Khoa học kỹ thuật (Bộ khoa học công nghệ môi trường) (1996), Sách đỏ Việt nam (phần thực vật) , Hà Nội Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Thời (1998), Đa dạng thực vật có mạch vùng núi...
 • 15
 • 408
 • 0
Báo cáo chuyên đề học nhóm

Báo cáo chuyên đề học nhóm

Tư liệu khác

... * Theo khả học sinh: - Nhóm học sinh hỗn hợp: Bao gồm học sinh giỏi, khá, xen lẫn học sinh trung bình, yếu, Hình thức nhằm giúp em giúp đỡ lẫn học tập - Nhóm học sinh có trình độ: Học sinh giỏi ... dụ: với vấn đề hóc búa, khó giải cần chia nhóm với số lượng thành viên nhiều bao gồm đầy đủ đối tượng học sinh Nếu vấn đề gồm nhiều đề tài, giáo viên cần chia nhóm đề tài khác hai nhóm đề tài - ... Hoạt động giúp lớp học sôi hơn, hiệu hơn, học sinh hứng thú học tập,… Nếu hoạt động học sinh buồn chán thụ động, không tự giác, không tích cực ý kiến đóng góp vào hoạt động học em lớp VII Kiến...
 • 5
 • 872
 • 10
Báo cáo Chuyên đề .net Phần mềm quản lý sản xuất phim

Báo cáo Chuyên đề .net Phần mềm quản lý sản xuất phim

Kỹ thuật lập trình

... chọn  Form Nhân Viên Báo Cáo • File Báo Cáo Trần Phan Thanh: 51210063| Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Phim 12 - FormNhân Viên Báo Cáo, Chọn báo cáo tương ứng xuất File Báo Cáo GroupBox(Chọn Công ... Việc) : Tick chọn Report File Báo cáo xuất nhiều định dạng tùy thuộc vào người dùng  Form Thống Kê Quản Lý FormThống kê báo cáo, Chọn báo cáo tương ứng xuất File Báo Cáo - - GroupBox(Chọn Công ... tình trạng riêng phim Phân quyền nhằm mục đích bảo mật thông tin, sử dụng mô hình Client – Server giúp thao tác nhanh tốt Xuất File báo cáo ngày, báo cáo cho người quản lý Giao diện đơn giản, dễ...
 • 13
 • 696
 • 1
Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 1  cao thị lý

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 1 cao thị lý

Sinh học

... 2: Bảo tồn đa dạng sinh học 21 Bi 4: Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học 22 Bảo tồn đa dạng sinh học 22 Các sở bảo tồn đa dạng sinh học 23 Các nguyên tắc bảo tồn đa ... lý bảo tồn đa dạng sinh học 33 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học khu bảo tồn 33 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học 39 Chơng 3: Đa dạng sinh học v bảo tồn đa dạng ... 9: Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 66 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học 66 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học 68 Định hớng hoạt động bảo tồn đa dạng...
 • 47
 • 399
 • 0
Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học

Cao đẳng - Đại học

... 9-11 12-13 dạng sinh học, nguyên nhân hậu đa dạng sinh học Chương 3: Phương pháp điều tra giám sát đa dạng sinh học Chương 4: Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 5: Luật đa dạng sinh học 14-15 Chương ... dạng sinh học 4.2 Bảo tồn cấp quần thể, Bảo tồn in-situ, bảo tồn ex- 4.3 Bảo tồn nguồn tài nguyên sở phát triển cộng situ đồng Chương Luật đa dạng sinh học 5.1 Nội dung Luật đa dạng sinh học 5.1 ... hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3 4.1.3 4.1.3 Chương Công tác bảo tồn đa dạng sinh học ĐBSCL 6.1 Bảo tồn đa dạng...
 • 4
 • 419
 • 4
Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học

Cao đẳng - Đại học

... (tiết) Thực hành (tiết) 14 Bài 1: Báo cáo trạng 14 đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn ĐBSCL Bài 2: Điều tra tính đa dạng hệ động, thực vật Khu bảo tồn Bài 3: Phân tích mẫu, báo cáo ... tra tính đa dạng hệ động, thực vật Khu bảo tồn 2.1 Khảo sát (thu mẫu) thực vật khu bảo tồn 2.2 Điều tra (phỏng vấn người dân xung quan khu bảo tồn) hệ động vật Bài Phân tích mẫu, báo cáo kết 3.1 ... thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm tập nhóm Quy định - Báo cáo -...
 • 3
 • 324
 • 0
Chuyên đề quần xã sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề quần xã sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Sinh học

... vấn đề tìm cách giải vấn đề I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Mô tả chuyên đề * Chuyên đề gồm “chương II: Quần xã sinh vật, Phần 7: Sinh thái học chương trình Sinh học 12 Cơ bản”: - Bài 40: Quần xã sinh vật ... chuyên đề “Quần xã sinh vật – giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học - Kế hoạch thực chuyên đề (03 tiết) - Kế hoạch tự học nhóm - Kế hoạch thực dự án học tập nhóm - Phiếu học tập 2.2 Chuẩn bị HS ... xã sinh vật Phần “Sinh thái học : - Sưu tầm số hình ảnh Quần xã sinh vật địa phương - Giấy roki, bút lông, máy ảnh… Tiến trình dạy học chuyên đề HOẠT ĐỘNG 1: GV nêu tình có vấn đề, gợi ý học sinh...
 • 13
 • 510
 • 2
Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 2  cao thị lý

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 2 cao thị lý

Sinh học

... biểu thực trạng quần thể, cụ thể l mức độ suy giảm quần thể sinh vật vùng đợc xem l báo cần thiết cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học Trong nghiên cứu đa dạng sinh học v l bảo tồn đa dạng ... bảo vệ (KBV) có thay đổi KHHĐĐDSH tuyên bố nhiệm vụ l lm no để quản lý đợc KBV l trung tâm đa dạng sinh học Việt Nam KHHĐĐDSH đa chuyên đề lớn: Chuyên đề I: Tình trạng bảo tồn đa dạng sinh học ... lý KBTTN v VQG; + Chơng trình bảo tồn biển; + Chơng trình bảo tồn khu đất ớt Chuyên đề IV: Những hnh động đồng công tác bảo tồn đa dạng sinh học 77 Chuyên đề ny đề cập v phân tích tình hình nh...
 • 67
 • 355
 • 0
Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang

Kinh tế - Thương mại

... thức vấn trực tiếp Báo cáo nghiên cứu mô tả kịch thỏa hiệp mà thực sơ đồ quản lý Khu bảo tồn Houay Nhang Trong tương lai, nguồn tài trợ để bảo tồn quản lý đa dạng sinh học Khu bảo tồn Houay Nhang ... DỤNG CHO WTP ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa  Nhận thức khu bảo tồn: Khu bảo tồn Houay Nhang khu đất bảo vệ quy định pháp luật quyền sở Khu bảo tồn bảo vệ nghiêm ngặt khỏi ... triển để định giá, bảo khu bảo tồn, loài động vật quý hiếm, dịch vụ cấp nước sinh hoạt Nghiên cứu áp dụng CVM để định giá cho việc bảo tồn đa dạng sinh học sử dụng bền vững Khu bảo tồn Houay Nhang...
 • 58
 • 1,938
 • 16
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS 9.2 TRONG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS 9.2 TRONG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Công nghệ thông tin

... định dạng liệu 73 Nội dung 73 Thực hành 73 Bước 7.1 Chuyển lớp đường từ định dạng Microstation (*.DGN) 73 Bước 7.2 Chuyển ranh giới VQG, thảm thực ... nhận dạng hiển thị dạng thư mục (Catalogue tree) hay biểu tượng (icons) giống chương trình Windows explorer (H.2.1) 15 Có thể xem sơ (preview) liệu địa lý dạng đồ (geographic view) hay dạng bảng ... khác hiển thị biểu tượng Hình vẽ biểu thị chế độ Preview, liệu thể dạng bảng (H.2.4) 17 Hình: 2.4 Chuyển từ dạng table sang dạng Geography thấy đồ (H.2.5) Hình: 2.5 Nhấn vào trang Metadata để...
 • 84
 • 874
 • 2
NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN

Môi trường

... tạo,… 4.1.2 Thực trạng quản lý bảo tồn Kết đánh giá dựa vào thực tế ba VQG, mô tả tranh chung thực trạng công tác bảo tồn VQG (Bảng 4.2) Bảng 4.2: Thực trạng quản lý bảo tồn đa dạng sinh học VQG ... vấn đề từ lý luận, thực tiễn nghiên cứu liên quan đến bảo tồn ĐDSH giới nội dung: i) Bảo tồn ĐDSH; ii) Chiến lược toàn cầu thực trạng bảo tồn ĐDSH; iii) Phương pháp tiếp cận nghiên cứu bảo tồn; ... sở để quản lý bảo tồn tổng hợp bao gồm sách, quy hoạch quản lý bảo tồn; phương pháp tiếp cận phù hợp hoạt động quản lý, giám sát đánh giá phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) Thực tế thiếu...
 • 31
 • 1,440
 • 16
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh họcbảo vệ môi trường của đồng bằng bắc bộ và Việt Nam" pdf

Báo cáo khoa học

... GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC 21 Đa dạng loài giá trị bảo tồn 21 3.2 Thảm thực vật, sinh cảnh VQG Tam Đảo 33 VAI TRÒ VQG TAM ĐẢO ĐỐI VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌCBẢO VỆ MÔI ... tỉ mỉ thành phần loài thực vật kiểu rừng nêu cần thiết để có hình ảnh đầy đủ, khách quan tính đa dạng loài thực vật, giá trị thảm thực vật theo khía cạnh bảo tồn đa dạng sinh học lẫn bảo vệ thiên ... xuất phát từ lợi to lớn đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học Đó là: - Có giá trị đa dạng sinh học cao: biết gần 2500 loài động, thực vật; có 116 loài có giá trị bảo tồn (14 loài bậc E, 30...
 • 59
 • 5,285
 • 22
Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Thạc sĩ - Cao học

... 3.5 Đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học VQG Cúc Phƣơng Từ kết lượng hóa đây, đề tài đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn đa 16 dạng sinh học VQG Cúc Phương 3.5.1 Đối với phát ... Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Cúc Phương biết đến VQG đơn vị bảo tồn thiên nhiên Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao Thông qua kết lượng hóa giá trị ... hợp chặt chẽ chuyên gia sinh thái, chuyên gia kinh tế môi trường nhà quản lý Chuyên gia sinh thái giúp xác định số liệu VQG sinh thái, môi trường, đa dạng sinh học VQG Trên sở này, chuyên gia kinh...
 • 21
 • 833
 • 1
Tài liệu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂM LẤN CỦA CÁC LOÀI CÂY DẠI Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ NHẰM ĐỀ RA BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC pot

Tài liệu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂM LẤN CỦA CÁC LOÀI CÂY DẠI Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ NHẰM ĐỀ RA BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC pot

Báo cáo khoa học

... tiêu diệt loài nhằm bảo vệ yên lành cho hệ thực vật địa Như mức độ nguy hiểm trên, loài tác động mạnh đến nhiều nơi VQG Cát Tiên, khu du lịch Đồng Mô - Ngải Sơn Bên cạnh đó, thực vật theo người như: ... nguồn đe doạ trực tiếp tới khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.5 Hiện trạng vùng đệm thuộc huyện Nam Đông Những khảo sát vùng cho thấy mức độ tác động loài xâm lấn tới hệ thực vật địa cao, số lượng loài xâm ... phân khu dịch vụ hành vùng đệm Các phương pháp điều tra theo tuyến, thiết lập OTC, giám định mẫu vật thực theo phương pháp thông thường áp dụng phổ biến Việt Nam II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Kết chung...
 • 7
 • 1,109
 • 4
XÂY DỰNG KHUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 pot

XÂY DỰNG KHUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 pot

Cao đẳng - Đại học

... hiệu toàn hệ thống bảo tồn thiên nhiên quốc gia Nhằm đáp ứng mục tiêu bảo tồn, sử dụng bền vững phát triển ĐDSH cách góp phần thực Luật ĐDSH, năm 2010 Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Hội BVTNMTVN ... khoa học, chưa có Qui chế quản lý; Không thống hệ thống phân hạng khu Bảo tồn rừng ,Khu Bảo tồn biển; khu tồn ĐNN vùng nước nội địa; Còn thiếu khu Bảo tồn thiên nhiên xuyên biên giới, Bảo tồn ... 5.2 Quy hoạch bảo tồn chuyển chổ Đánh giá trạng bảo tồn chuyển chổ Việt Nam, đề xuất giải pháp tăng cường sở vật chất tiềm lực cho bảo tồn chuyển chổ; tiến tới quy hoạch hệ thống bảo tồn chuyển...
 • 47
 • 2,476
 • 2

Xem thêm