báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Báo cáo khoa học

... - Công chức trong hệ thống hành pháp gồm: + Công chức làm công tác quản lý hành chính công ở các cơ quan công quyền (gọi là công chức hành chính công) , + Công chức làm công tác chỉ dẫn thi hành, ... 5 nộidung chủ yếu trong khuôn khổ rà soát cải cách hành chính nhằm hỗ trợ choviệc xây dựng một chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo đánh giá này tập trung vào các vấn đề: Quản ... là trong lĩnhvực hành chính đang thiếu công chức giỏi, thừa công chức không đủ phẩmchất năng lực. Thiếu công chức thông thạo về hành chính, về pháp luật, công chức hoạch định chính sách và có...
 • 78
 • 1,149
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Báo cáo khoa học

... cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của Việt Nam.Mục tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công; kết ... hiệnnay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các khuyến nghị về chủ trương và giảipháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Bản báo cáo này gồm 6 phần ... chính công trong nền kinh tếthị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay- Phần thứ hai: Cải cách ngân sách nhà nước Việt nam và mối quan hệ với cải cách hành chính...
 • 59
 • 824
 • 2
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

Kinh tế - Thương mại

... yếu về cải cách hành chính phục vụ việc xây dựng chiếnlược cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010.Bản báo cáo này thể hiện trong 3 phần chủ yếu sau:Phần I: Đánh giá cải cách hành chính thời ... nước về cải cách hành chính 91.1. Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thànhvà xây dựng trong tiến trình đổi mới, có kế thừa và phát triển.91.2. Cải cách hành chính ... thực hiện cải cách hành chính 306.1. Những kết quả đ đạt được 30 9Phần mộtĐánh giá cải cách hành chính thời gian qua1. chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính Kết...
 • 48
 • 954
 • 0
Tài liệu Báo cáo tổng hợp

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

Báo cáo khoa học

... cải cách hành chính Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ, Thành viên Tổ Thư Ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ChÝnh phđ, Nhãm tr­ëng nhãm 6.TM. Tỉ Th­ ký Ban Chỉ đạo CảI CáCH HàNH CHíNH của Chính ... trương, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính và xác định cải cách hành chính nhà nước phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới cả hệ thống chính trị.1.2. Cải cách hành chính nhà nước luôn được ... phân công hợp lý, rành mạch giữa 3 quyền lậppháp, hành pháp và tư pháp. Sự nghiệp đổi mới yêu cầu phải tiến hành đồngbộ cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách hành chính. Ba cuộc cải cách...
 • 48
 • 632
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Báo cáo khoa học

... Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 3:Đánh giá cải cách hành chính nhà nước tronglĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà ... pháp cải cách về tổ chức chính quyền địa phương4.1 Cần cải cách một bước căn bản tổ chức bộ máy chính quyền địaphương cho phù hợp với thực tế theo hướng:- Với tính cách là các cấp hành chính ... tư cách pháp nhân thành tổ chức có tư cách pháp nhân. Vụ muốn chuyển thành Cục, hoặc các Phòng muốn chuyểnthành Trung tâm và Trung tâm lại muốn chuyển thành Cục; Cục lại muốnnâng cấp lên thành...
 • 48
 • 2,284
 • 3
BAO CAO CONG TAC TUYEN GIAO QUY 1 pdf

BAO CAO CONG TAC TUYEN GIAO QUY 1 pdf

Tài liệu khác

... quý I đã ký công nhận 1779 đạt GĐVH năm 2011. Tổ chức họptriển khai kế hoạch hoạt động năm 2012 tới 7 ban chủ nhiệm 7 chương trìnhvà 5 ban vận động ấp. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ ... Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, VHVN – TDTT trong dịp tết nguyên đán 2012. Tham gia giải cầu lông huyện: Trung tâm VH ... trong chương trình giảm nghèo - 03 hộ bóctách).Kết quả hộ nghèo năm 2012 là: 535 hộ. (Trong đó 444 hộ thuộcchương trình giảm nghèo; 91 hộ thuộc diện bóc tách. Quà tết nguyên Đán cho hộ nghèo:...
 • 4
 • 1,153
 • 2
Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Biểu mẫu

... /BC BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công ... CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công ... Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về công tác tổ chức bộ máy của...
 • 5
 • 4,870
 • 3
Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Biểu mẫu

... /BC BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công ... CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công ... năm 200 Số: /BC BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL...
 • 5
 • 1,930
 • 2
Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... bộ, công chức 27 2.3.4 - Về cải cách quản lý tài chính công 27 2.3.5 - Về công tác thông tin tuyên truyền 28 2.4 – Giới thiệu chương trình áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính ... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước 8 1.2.1 – Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công 8 1.2.2- Các loại hình dịch vụ hành chính công 10 1.2.3-Các yếu tố cấu thành và các...
 • 100
 • 1,968
 • 13

Xem thêm