báo cáo đồ án học phần

thuế sử dụng đất nông nghiệp

thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tài liệu khác

... thời điểm nộp 2.500 đồng/kg Giải: Thuế sử dụng đất nông nghiệp = Diện tích (ha) x Định suất thuế (kg thóc/ha) x Gía thóc (đồng/kg) Đối với ruộng lúa x 460 x 2.500 = 2.300.000 (đồng) Đối với trồng ... hạn x 550 x 2.500 = 1.375.000 (đồng) Đối với trồng lâu năm x 400 x 2.500 = 8.000.000 (đồng) Tổng thuế SDĐNN phải nộp là: 2.300.0 1.375.000 + 8.000.000 = 11.675.000 (đồng) 4.Kê khai thuế, lập sổ ... thuế phải điều chỉnh lại chậm vào tháng hàng năm Thu thuế nộp thuế Năm thuế sử dụng đất nông nghiệp tính theo năm dương lịch từ ngày tháng đến ngày 31 tháng 12 Thuế tính năm thu năm từ đến...
 • 23
 • 328
 • 0
Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong TMĐT và triển khai thử nghiệm Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng internet

Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong TMĐT và triển khai thử nghiệm Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng internet

Báo cáo khoa học

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 116
 • 375
 • 0
Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet.pdf

Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet.pdf

Kinh tế - Thương mại

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 116
 • 814
 • 1
Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Tài chính - Ngân hàng

... nhận hoàn lại đến cuối kỳ kế toán NSNN chưa hoàn trả - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phần I: Lãi, lỗ: Phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phần II: Tình hình thực nghĩa ... thuế GTGT phản ánh thuế GTGT phải nộp: Nợ TK 111, 112… Có TK 33311 Có TK 3387 - Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp, kế toán xác định doanh thu bán hàng giá bán trả lần chưa ... đầu vào (2) Doanh thu bán hàng, dịch vụ có thuế GTGT phải nộp (3) Thuế GTGT phải nộp NSNN (4) Nộp thuế GTGT vào NSNN 2.3 Sổ sách báo cáo kế toán a) Chế độ sổ sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp...
 • 22
 • 444
 • 0
Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Tài chính - Ngân hàng

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 61
 • 412
 • 2
587 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

587 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Tài chính - Ngân hàng

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 116
 • 263
 • 0
210 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua qua mạng internet

210 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua qua mạng internet

Quản trị kinh doanh

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 116
 • 384
 • 0
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Kế toán - Kiểm toán

... CSKD đơn vị hạch toán phụ thuộc, doanh thu thực tế phát sinh xác định theo doanh thu Tờ khai thuế GTGT tháng quý CSKD + CSKD có xí nghiệp, chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ, doanh thu ... đại lý bán hàng hưởng hoa hồng, doanh thu thực tế phát sinh doanh thu theo tờ khai thuế GTGT trừ (-) giá trị hàng bán đại lý + CSKD xuất điều chuyển hàng hoá cho đơn vị trực thuộc để bán xuất ... xuất điều chuyển chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với , sử dụng hoá đơn GTGT để làm toán kê khai nộp thuế GTGT đơn vị khâu độc lập với doanh thu thực tế phát sinh không tính phần doanh thu điều chuyển...
 • 31
 • 596
 • 3
Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Biểu mẫu

... - Tháng 1, tháng không phát sinh khấu trừ thuế, tháng phát sinh khấu trừ thuế từ triệu đồng trở lên tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế sau: Tháng 1, tháng tờ khai Từ tháng trở ... khai theo tháng - Trường hợp từ tháng đến tháng không phát sinh khấu trừ thuế, tháng phát sinh khấu trừ thuế nhỏ triệu đồng tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế sau: Từ tháng đến thỏng ... hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN); - Bảng kê thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân không ký hợp đồng lao động có hợp đồng lao động tháng...
 • 2
 • 520
 • 1
Tài liệu Đề tài: THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Tài liệu Đề tài: THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Báo cáo khoa học

... In báo cáo Tạo tờ khai Gửi tờ khai Thông báo Gửi tờ khai qua mạng Nhận thông báo Gửi tờ khai đĩa Xem thông báo Nhập yêu cầu sửa đổi Danh mục tờ khai Bảng kê HH mua vào Khấu trừ In tờ khai Tạo báo ... truyền nhận thông báo từ Cục thuế tới Doanh nghiệp Mạng ngành thuế SOAP CLIENT Nhận thông báo Nhận thông báo Internet SOAP SERVER SOAP SERVER gửi thông báo CSDL lu nhật ký nhận thông báo Firewall ... giải mã chứng thực tệp thông báo CT ứNG DụNG Mô hình chi tiết cục thuế Phát sinh thông báo SOAP CLIENT nhận thông báo CT ứNG DụNG Modem Lu SOAP CLIENT gửi thông báo Router Lu Hệ thống th mục...
 • 61
 • 672
 • 1
Tài liệu THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Tài liệu THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Thương mại điện tử

... ra/mua vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm số liệu báo cáo Cơ quan quản lý thuế kiểm tra có nhu cầu (nghi ngờ có gian lận sai sót số liệu báo cáo, duyệt ... liệu báo cáo thuế hàng tháng Tuy nhiên cách làm bộc lộ số nhược điểm sau: • Thứ nhất: Khi quan quản lý thuế nhận tờ khai, hồ sơ thuế doanh nghiệp, phận nhập số liệu phải nhập lại số liệu từ báo cáo ... toán kinh doanh đối tượng nộp thuế Theo quy định Luật này, hàng tháng doanh nghiệp phải nộp cho quan quản lý thuế tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra/mua vào báo...
 • 6
 • 472
 • 0
Tài liệu Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Tài liệu Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Kế toán - Kiểm toán

... giảm so với năm trước: Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu) Nơi gửi tờ khai: - Cơ quan thuế: ... phố: Điện thoại: Fax: E- mail: Ngành nghề kinh doanh chính: Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Mã số (MS) (1) (2) Doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ 01 Trong đó: Doanh thu chuyển quyền sử dụng ... giảm so với năm trước: Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu) Nơi gửi tờ khai: - Cơ quan thuế:...
 • 4
 • 353
 • 1
Tài liệu Biểu mẫu kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt ppt

Tài liệu Biểu mẫu kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt ppt

Kế toán - Kiểm toán

... VỤ BÁN RA (kèm theo tờ khai thuế TTĐB) (Từ ngày tháng đến ngày tháng năm ) Tên sở: Địa chỉ: Hoá đơn bán hàng STT Số Tên khách hàng Ngày Mã số: Doanh số Tên hàng bán ... biệt) (Từ ngày tháng đến ngày tháng năm ) Tên sở: Mã số: Địa chỉ: Chứng từ Hàng bán kỳ Số lượng, trọng lượng Mặt Số Ngày Phần giá trị vỏ chai Số Giá bán Doanh số lượng ... cộng Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 04/TTĐB BẢNG KÊ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (Từ ngày tháng đến ngày tháng năm ...
 • 6
 • 551
 • 3
Kê khai thuế thu nhập cá nhân pot

Kê khai thuế thu nhập cá nhân pot

Ngân hàng - Tín dụng

... Phần I Giảng viên: Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: Nguyễn Tiến Trung...
 • 6
 • 248
 • 0
Thủ tục kê khai thuế qua mạng: Hướng dẫn chi tiết ppt

Thủ tục kê khai thuế qua mạng: Hướng dẫn chi tiết ppt

Kế toán - Kiểm toán

... Chữ ký số Sau thao tác gửi tờ khai Kết Bước công việc hệ thống thông báo gửi thành công đồng thời tự động gửi mail thông báo tới người nộp thuế Nội dung chi tiết Bước 4, mời bạn xem đây: Gửi ... khai nộp qua mạng lưu Xem chi tiết nội dung Bước đây: Tạo tờ khai điện tử theo quy định Pháp luật Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo nhu cầu doanh nghiệp Bước 4: Gửi tờ khai điện tử: Việc bạn cần...
 • 2
 • 599
 • 5
Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân pps

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân pps

Ngân hàng - Tín dụng

... nghi p H sơ khai quy t toán thu TNDN bao g m: - T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư - Báo cáo tài năm ho c Báo cáo tài n th i i m ch m d ... n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h tr ti p th , chi h tr chi phí, chi t kh u toán; chi báo bi u, báo t ng c a quan báo chí liên ... doanh ch ng khoán” v i bên N tài kho n 841 ”Chi phí v kinh doanh ch ng khoán” tài kho n 8823 ”Chi d phòng gi m giá ch ng khoán” (ph n c a ch ng khoán u tư s n sàng bán ch ng khoán gi n ngày áo...
 • 67
 • 501
 • 0
hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán - Kiểm toán

... cấp - Hợp đồng đại lý (số ngày ): Ghi số hiệu hợp đồng đại lý ngày, tháng hợp đồng - Ngày toán tiền: Ghi ngày toán tiền hoa hồng đại lý - Số tiền hoa hồng toán: Ghi số tiền hoa hồng toán cho đại ... viên (hạch toán độc lập) đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc báo sổ) Văn phòng Tổng công ty V không trực tiếp kinh doanh phải kê khai thuế TNDN cho đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ Doanh ... chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, khoản lập hoàn lập dự phòng, giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ bán ngoại tệ + Các...
 • 23
 • 525
 • 0
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III tại doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III tại doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ

Kinh tế - Thương mại

... theo sơ đồ sau: Sổ kế toán: - Sổ chi tiết - Sổ tổng hợp Chứng từ kế toán Báo cáo tài Báo cáo thuế Ghi chú: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm tra : Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán phần mềm ... K46A LTKT Báo Cáo Quyết Toán Thuế GVHD: Phạm Thị Hồng Quyên DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế toán Công ty Sơ đồ 1.2: Hình ... chi nhánh nhằm giúp kế toán tổ chức tốt công tác chứng từ kế toán vận dụng tài khoản kế toán Phòng kế toán làm tốt nhiệm vụ phân công trách nhiệm Việc lập báo cáo nộp báo cáo lên thuế thời gian...
 • 34
 • 218
 • 0
tình hình kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt tại công ty cổ phần bia - rượu –ngk hà nội (habeco)

tình hình kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt tại công ty cổ phần bia - rượu –ngk hà nội (habeco)

Kế toán

... nộp thuế Các chi nhánh, cửa hàng, sở trực thuộc gởi báo cáo sở sản xuất đồng thời gởi cho quan thuế nơi chi nhánh, cửa hàng, sở trực thuộc bán hàng biết để theo dõi Trường hợp tháng không phát sinh ... qua chi nhánh, cửa hàng, sở trực thuộc giá bán hàng làm tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá chi nhánh, cửa hàng, sở trực thuộc sở sản xuất bán ra; sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán giá sở ... xuất bán hàng thông qua chi nhánh, sở trực thuộc khác địa phương (tỉnh, thành phố) kê khai vào hóa đơn xuất hàng sở sản xuất toán thuế toán theo doanh số thực tế chi nhánh, sở trực thuộc bán 1.2.1.2...
 • 27
 • 1,011
 • 8

Xem thêm