bài tiểu luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay

Cao đẳng - Đại học

... vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay đã thu được những thành tựu như thế nào? ý nghĩa lịch sử?Trả lời:Sau năm 1975, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, có những ... cuộc xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, Chiến lược ... quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn hội. Tuy vậy, những thành tựu về kinh tế - hội đạt được trong 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, gay gắt. Với...
 • 2
 • 2,904
 • 23
Bài tiểu luận về Bộ Luật Hồng Đức.docx

Bài tiểu luận về Bộ Luật Hồng Đức.docx

Cao đẳng - Đại học

... mà chính được phong tục. Vậy phải lấy lễ, nghĩa, liêm, sĩ mà dạy dân khiến cho dân xu hướng về chữ nhân, chữ nhượng, bỏ hết lòng gian phi, để cho dân được an cư, lạc nghiệp, giàu có đông đúc, ... định về thập ác, ngũ hình, bát nghị, chuộc tội bằng tiền v.v) 2.Chương Vệ cấm: 47 điều quy định về việc bảo vệ cung cấm, kinh thành và các tội về cấm vệ. 3.Chương Vi chế: 144 điều quy định về ... ban đầu và 27 điều bổ sung sau (14 điều về điền sản mới tăng thêm, 4 điều về luật hương hỏa, 9 điều về châm chước bổ sung luật hương hỏa) quy định về ruộng đất, thừa kế, hương hỏa và các tội...
 • 27
 • 14,433
 • 138
Bài tiểu luận về quản trị nhân lực.doc

Bài tiểu luận về quản trị nhân lực.doc

Quản trị kinh doanh

... chính trị, chúng ta giương buồm ra biển lớn của thế giới. Nhà nước ta chủ trương phát triển nên kinh tế định hướng hội chủ nghĩa, đi tắt đón đầu. Đội ngũ doanh nhân được giao trọng trách là ... chức vụ cao trong tổ chức hội, giáo viên chính thức. của Chương trình Phụ nữ được tổ chức bởi Hội đồng Dịch Bộ Quốc gia.2. Phương pháp tuyển chọn.2.1. Yếu tố thuộc về đặc thù công việc.Trợ ... khả thi về khả năng tổ chức Thế vận hội sắp tới tại Auckland.Không may, Ủy ban Olympic quốc tế vừa ra quyết định sẽ tổ chức tại Auckland không những Thế vận hội sắp tới mà cả hai Thế vận hội tiếp...
 • 17
 • 13,556
 • 63
Bài tiểu luận về đa dạng sinh học

Bài tiểu luận về đa dạng sinh học

Sinh học

... định đến phát triển kinh tế hội và đời sống của người dân. Sau thời kỳ hợp tác tan rã, để duy trì sự sống, người dân đã phải đầu tư vào mảnh ruộng 5% do hợp tác để lại và phải lên rừng ... trắng.Tập quán du canh du cư: Trong số 54 dân tộc ở Việt Nam thì có tới 50 dân tộc với khoảng 9 triệu dân có tập quán du canh và do sức ép của gia tăng dân số, du canh trở thành một nguyên nhân ... tăng dân số và di cư.Những thách thức về dân số của nước ta rất nghiêm trọng đối với các vấn đề tài nguyên, môi trường và ĐDSH. Trung bình trong 10 năm (1989 -1999) tỷ lệ tăng trưởng dân số...
 • 15
 • 8,066
 • 25
Nghiên cứu cập nhật hệ thống chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội theo vùng và vận dụng trong dạy học Địa lí 9v

Nghiên cứu cập nhật hệ thống chỉ tiêu phát triển dân hội theo vùng và vận dụng trong dạy học Địa lí 9v

Thạc sĩ - Cao học

... phát triển dân cư, hội ở Bắc Trung Bộ 78 5 Bảng 2.5. Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ 80 6 Bảng 2.6. Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, hội ở Tây ... cứu về địa lí DCXH, các tác giả biên soạn Địa lí 9 đã tích hợp các bảng chỉ tiêu phát triển dân hội vào mục III trong các bài học về phần Phân hóa lãnh thổ theo vùng (Bài 1- 4 và các Bài ... CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. CƠ SỞ NHẬN THỨC LUẬN Địa lí học là khoa học nghiên cứu mối quan hệ Tự nhiên - Con người - Xã hội, xét về bản chất đây là mối quan hệ của hội loài...
 • 127
 • 615
 • 2
Viết bài tiểu luận về sự ra đời và phát triển của truyền hình

Viết bài tiểu luận về sự ra đời và phát triển của truyền hình

Cao đẳng - Đại học

... : 0918.775.368Đề bài: Viết bài tiểu luận về sự ra đời và phát triển của truyền hình Bài làmTruyền hình là một phương tiện thông tin đại chúng khá quen thuôc với mọi người dân, dùng để truyền ... nhiệm vụ làm phim thời sự tài liệu truyền hình gửi ra nước ngoài nhờ đài truyền hình các nước hội chủ nghĩa phát trên sóng của họ để tuyên truyền đối ngoại, đồng thời hướng dẫn và hợp tác với ... lạc bộ nghệ thuật (21.2.1976) Văn hoá hội (21.3.1976) Quân đội nhân dân (24-4-1976), Thể dục thể thao (26.5.1976), Kinh tế (9.5.1976). Tới khi chuyển về trung tâm truyền hình Giảng Võ, từ...
 • 19
 • 6,126
 • 31

Xem thêm