bài tiểu luận quản trị nhân sự

Tài liệu Tiểu luận: “Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp” pptx

Tài liệu Tiểu luận: “Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp” pptx

Báo cáo khoa học

... các dịch vụ bổ sung đi kèm 17 1.3.2. Ý nghĩa của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản trị, nó giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến ... 3.2. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN ĐÔNG Á 3.3.1. Cơ cấu quản trị nhân sự Cơ cấu tổ chức nhân sự là một yếu tố hết sức quan trọng đối với bất cứ ... công việc. Quản trị nhân sự giữ vai trò quan trọng trong những hoạt động của công việc quản trị, giúp các nhà quản trị có những giải pháp thích hợp đối với những tình huống trong quản lý cũng...
 • 57
 • 1,635
 • 11
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại pdf

Quản trị kinh doanh

... lý luận cơ bản về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại I. Khái niệm, nội dung và tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại. 1. Khái niệm vể quản trị nhân ... đó có nhiều cách hiểu khác nhau về quản trị nhân sự. Trước khi đi sâu nghiên cứu khái niệm quản trị nhân sự ta xem xét thế nào là quản trị. Quản trị được hiểu là một hiện tượng xã hội xuất ... cá nhân riêng lẻ thì quản trị đã trở thành một yếu tố quan trọng cần thiết đảm bảo sự phối hợp hành động dựa trên sự lỗ lực chung. Vậy quản trị nhân sự là gì? Trong lịch sử phát triển của quản...
 • 51
 • 1,397
 • 3
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường docx

Quản trị kinh doanh

... hành của doanh nghiệp về lĩnh vực nhân sự như kiểm tra, trắc nghiệm, phê chuẩn nhân viên. - Phối hợp các hoạt động về nhân sự: Giám đốc nhân sự và phòng nhân sự hoạt động như cánh tay phải của ... nghỉ phép, nghỉ hưu II. Những nội dung cơ bản của quản trị nhân sự: 1. Hoạch định nguồn nhân sự: 1.1. Khái niệm: Hoạch định nguồn nhân sự là một tiến trình triển khai và thực hiện các kế ... lúc và đúng chỗ. 1.2. Quy trình hoạch định nguồn nhân sự: Bước 1: Dự báo nhu cầu nhân sự: Nhìn chung khi dự báo nguồn nhân sự, nhà quản trị phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau. Theo quan...
 • 43
 • 945
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào pptx

Quản trị kinh doanh

... ngoài mà chỉ quảnnhân viên nội bộ đã được doanh nghiệp tuyển dụng. Chức năng chính về quản trị nhân sự nội bộ phân xưởng thuộc về quản đốc phân xưởng, có thêm sự trợ giúp của nhân viên thống ... Bố trísử dụng nhân lực: Bố trísử dụng nhân lực hợp lý là một trong những yếu tố cấu thành nên sự thành công của công tác quản trị nhân sự. Nếu như bố trísử dụng nhân lực không hợp ... thấy rằng, sở dĩ đưa lại sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản, nguyên nhân thì có nhiều nhưng nổi bật nhất là chiến lược con người và chính sách nhân sự của họ. Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt...
 • 43
 • 651
 • 0
189 Tiểu luận Quản trị nhân lực - Quản lý doanh nghiệp

189 Tiểu luận Quản trị nhân lực - Quản lý doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp. Trong quá trình phân tích đó, nhà quản trị nhân sự xây dựng ... đã đặt ra.13TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân2. Quản trị nguồn nhân lực - Trần Kim Dung3. Đắc nhân tâm4. Human Resources Management5. http://www.fpt.vn15Phần ... có thể thực hiện được các hoạt động quản lý nguồn nhân lực đúng đắn và có hiệu quả. Cụ thể, nó giúp cho người quản lý có thể đưa ra các quyết định nhân sự như: tuyển dụng (nếu người dự tuyển...
 • 17
 • 2,834
 • 10
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quảnnhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang doc

Quản trị kinh doanh

... chính Theo mã nhân vien Theo giới tính T×m kiÕm Quản lý nhân sự Báo cáo qu¶n lý nh©n sù Quản lý sơ yế lý lịch Quản lý tiền Lương Quản lý qt công tác Quản lý qt nghỉ ... hình quản lý Công Ty tin hoc Trường Giang nói chung và hệ thống quảnnhân sự nói riêng, muốn tin học hoá ta cần xây dựng phần mềm quản lý nhân sự nhàm mục đích sau: + Thực hiện quá trình quản ... chức năng tìm kiếm 5.Màn hình chức năng quản lý hồ sơ về quá trình công tác TIỂU LUẬN: Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang ...
 • 27
 • 1,166
 • 2
TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC pptx

TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC pptx

Quản trị kinh doanh

... 233.2 Ứng dụng học thuyết Z vào quản trị nhân lực ở công ty 24I.Cơ sở lý luận 1.1Khái niệm về quản trị nhân lực: Quản trị nhân lực là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra,duy ... nghiệp.1.2Các học thuyết quản trị nhân lực phương tây Quản trị nhân lực là một lĩnh vực cụ thể của Quản trị, nó xuất hiện rất sớm cùng với sự xuất hiện của loài người. Khi nói đến quản trị nhân lực chúng ... hoàn chỉnh về tri thức trong khoa học quản trị mà cụ thể là quản trị nhân lực. Điều đó thể hiện ước muốn của con người là đạt tới một trình độ quảnnhân sự ưu việt nhằm đem lại những lợ ích...
 • 26
 • 1,771
 • 2
Bài tiểu luận Quản trị Thương hiệu Mật Ong Bee U

Bài tiểu luận Quản trị Thương hiệu Mật Ong Bee U

Quản trị kinh doanh

... phẩm. Quản trị Thương hiệu Nhóm: 10 Trang 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU 1.1. Tài sản thƣơng hiệu Tài sản thương hiệu bao gồm tất cả những giá trị đặc thù mà ... công nghệ vào sản xuất; hợp tác với các tổ chức, Quản trị Thương hiệu Nhóm: 10 Trang i MỤC LỤC Lời mở đầu Chƣơng I: Cơ sở lý luận về Quản trị Thƣơng hiệu 1 1.1. Tài sản Thương hiệu 1 1.2. ... 3.2. Giải pháp về tạo sự tin tưởng cho khách hàng 24 3.3. Giải pháp gia tăng chất lượng và tiêu thụ sản phẩm 24 3.4. Kim chỉ nam phát triển thương hiệu 25 Kết luận 29 Quản trị Thương hiệu Nhóm:...
 • 31
 • 2,441
 • 31
bài tiểu luận quản trị xuất nhập khẩu các phương thức thanh toán quốc tế

bài tiểu luận quản trị xuất nhập khẩu các phương thức thanh toán quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... Lót8. Đỗ Ngọc Quỳnh9. Nguyễn Ngọc Quỳnh10.Trần Thế HiệpGVHD: TS. Bùi Thanh Tráng Bài tiểu luận: Quản trị Xuất Nhập KhẩuĐề tài: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾPHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀNÍtÍt ... quốc tế2• Các phương thức thanh toán cơ bản3• Cách mở và thụ hưởng L/C tại 1 công ty4• Kết luận PHƯƠNG THỨC NHỜ THU1. Khái niệm-Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát...
 • 30
 • 751
 • 0
Tài liệu Tiểu luận: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ” pptx

Tài liệu Tiểu luận: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ” pptx

Báo cáo khoa học

... LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5 I. Lý luận chung về quản trị nhân sự 5 1.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 5 1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 5 1.2. Vai trò của quản trị nhân ... quản trị nhân sự 5 1.3. Nội dung của quản trị nhân sự 6 2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 8 3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự 9 II.Nội dung của quản trị nhân sự 10 1.Phân ... mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu...
 • 90
 • 881
 • 2

Xem thêm