bài tiểu luận môn quản lý chất lượng

đề cương tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng

đề cương tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng

Cao đẳng - Đại học

... nâng cao chất lượng sản phẩm quản chất lượng Học viên : Chử Thị Ngọc Huy – Lớp DAHN1305Page Tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng I, Các khái niệm 1, Chất lượng sản phẩm quản chất lượng ... đến chất lượng sản phẩm ·Tạo móng cho sản phẩm có chất lượng: -"Một hệ thống quản tốt tạo sản phẩm có chất lượng tốt" Học viên : Chử Thị Ngọc Huy – Lớp DAHN1305Page Tiểu luận môn quản chất ... DAHN1305Page Tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng hiệu hoạt động, nâng cao thoả mãn khách hàng thông qua liệu có ý nghĩa II, Thực trạng áp dụng ISO – chất lượng sản phẩm quản chất lượng 2,1...
 • 22
 • 1,070
 • 19

Tài liệu Bài tập lớn môn quản chất lượng "Quy định lập và theo dõi mục tiêu chất lượng" doc

Tài liệu Bài tập lớn môn quản lý chất lượng

Báo cáo khoa học

... sách chất lượng .16 5.4 5.4.1 5.4.2 Mục tiêu chất lượng hoạch định hệ thống quản chất lượng: 16 Mục tiêu chất lượng: .16 Hoạch định hệ thống quản chất lượng: ... cặp thống tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng ISO 9004:2000 đưa dẫn đối tượng áp dụng hệ thống quản chất lượng phạm vi rộng Bài tập lớn: Môn Quản trị chất lượng Nhóm - Lớp: ĐHQTKD1 – K2 ... thống quản chất lượng ( Cơ sở thuật ngữ định nghĩa) + ISO 9001:2008 - Hệ thống quản chất lượng ( Các yêu cầu) + ISO 9004:2008 - Hệ thống quản chất lượng ( Các yêu cầu cải tiến hệ thống quản...
 • 86
 • 1,495
 • 0

Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên

Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên

Quản trị kinh doanh

... không vào thành thường xuyên diễn phẩm 37 KẾT LUẬN Quản chất lượng công việc quan trọng hầu hết công ty Việt Nam Áp dụng thực hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn giới giúp hàng hóa Việt ... chất không bảo quản cách Quản lưu chuyển Mối nguy vi sinh: phế phẩm xử phế phẩm tái chế không bảo quản cách Mối nguy vật lý: Nguy nhiễm tạp chất trình vận chuyển vào bảo quản phế phẩm Kiểm ... NGUYÊN: Có nhiều sau chính: HACCP phù hợp với công ty Phạm Nguyên sản phẩm công ty thuộc loại thực phẩm mà HACCP lại hệ quản chất lượng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm chất lượng thực phẩm...
 • 39
 • 1,969
 • 10

Tiểu luận môn quản trị chất lượng QUẢN CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Tiểu luận môn quản trị chất lượng QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Quản trị kinh doanh

... tài liệu chất lượng công ty Công ty trì hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2008 Hệ thống tài liệu chất lượng gồm sổ tay chất lượng, quy trình hướng dẫn công việc nhằm: + Quản nội toàn ... quan tâm tới vấn đề chất lượng Kiểm soát chất lượng mang tính chất khắc phục phòng ngừa Cơ cấu tổ chức quản chất lượng công ty P TGĐ Phụ trách sản xuất GĐ Sản xuất GĐ Chất lượng GĐ Kỹ thuật ... lượng Hoạch định Đo lường Tổ chức Quản sách chất lượng Am hiểu cam kết chất lượng Các bước triển khai TQM doanh nghiệp Bước 1: Am hiểu cam kết chất lượng "Chất lượng phải nhận thức" Tất thành...
 • 46
 • 1,198
 • 3

Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

Kinh tế - Thương mại

... ngừa Tiểu Luận Quản trị chất lượng  Quá trình theo dõi thực đơn hàng  Quá trình xử công nợ 10 Tiểu Luận Quản trị chất lượng Sơ đồ tương tác giữa các quá trình 11 Tiểu Luận Quản trị chất ... Tiểu Luận Quản trị chất lượng Mục Lục 1)Giới thiệu hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008 a)ISO ? b)Lịch sử ISO c)ISO 9000 ? d)Tổ chức cần xây dựng Hệ Thống Quản Chất Lượng ISO ... bao gồm ISO 9000: 2005 Hệ thống quản chất lượng - Cơ sở từ vựng ISO 9001: 2008 Hệ thống quản chất lượng - Các yêu cầu ISO 9004: 2000 Hệ thống quản chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu...
 • 17
 • 943
 • 1

tiểu luận môn quản trị chất lượng đề tài hệ thống quản môi trường theo ISO 14000EMS

tiểu luận môn quản trị chất lượng đề tài hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000EMS

Công nghệ - Môi trường

... tiêu, cho dù có chất lượng có liên quan với môi trường Cả hai yêu cầu tổ chức cung cấp đánh giá quản hệ thống quản mục tiêu Một số tiêu chuẩn ISO 9000 quy trình quản chất lượng tham chiếu ... hướng dẫn công việc Nếu tổ chức có hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết hợp qui trình hệ thống quản chất lượng với hệ thống quản môi trường  Kiểm soát điều hành: Thực ... chức tạo thuận lợi cho kết hợp quản môi trường với hoạt động quản sản xuất kinh doanh  Xây dựng chương trình quản môi trường:Xây dựng chương trình quản môi trường nhằm đảm bảo đạt...
 • 28
 • 378
 • 1

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx

Cao đẳng - Đại học

... có màu nâu đen nước có chứa nhiều vật chất hữu Trường hợp hàm lượng oxy hòa tan thấp • Màu thực nước màu hợp chất hòa tan nước gây ra, màu giả màu hợp chất khơng hòa tan (lơ lững) Trong ngành ... nâu (nước lợ, mặn) Quản độ đục từ nguồn nước • Chứa nước đục ao để lắng (ví dụ ao lắng cho tơm) làm giảm độ đục • Khoanh lại nguồn nước đọng tránh gây xói mòn bờ ao Quản độ đục bên ao Tránh ... mặt chất • khơng hòa tan phù sa (kích thước khoảng 2-50µm), chất keo (kích thước nhỏ 2µm) có nguồn gốc vơ hữu Do độ đục thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa mưa, nước mưa chảy vào sơng theo tạp chất...
 • 39
 • 1,775
 • 3

Bài tập nhóm môn quản chất lượng: Chi phí chất lượng COQ

Bài tập nhóm môn quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng COQ

Quản trị kinh doanh

... lên Mô hình thuyết tổng chi phí chất lượng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ thấp chi phí giảm xuống chất lượng cải thiện Theo thuyết này, công ty sản xuất hàng hoá có chất lượng thấp ... chi phí chất lượng Chi phí chất lượng tăng lên trình hỗ trợ nằm sản xuất Hiệu việc quản kiến thức chi phí chất lượng phân tích Steve Eldridgeetal (2006) Theo nghiên cứu, kỹ thuật quản kiến ... chi phí chất lượng đảm bảo hệ thống chất lượng Khám phá Chi phí thất bại bên từ chối tỷ lệ phần trăm tổng chi phí chất lượng (COQ) tổ chức đảm bảo hệ thống chất lượng Tổng chi phí chất lượng cho...
 • 30
 • 565
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TẠI TẬP ĐOÀN C.T GROUP

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TẠI TẬP ĐOÀN C.T GROUP

Quản trị kinh doanh

... soát hệ thống quản chất lượng Hệ thống tài liệu: Các tài liệu hệ thống quản chất lượng sử dụng Tập đoàn bao gồm: - Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng - Sổ tay chất lượng: Chức nhằm ... TỔNG QUAN THUYẾT VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Bản chất vai trò Cải tiến chất lượng: Cải tiến chất lượng (CTCL) nội dung quan trọng quản trị chất lượng Theo ISO 9000:2000 “Cải tiến chất lượng hoạt ... ty quản tài sản (Assest Management Co JSC) 17 2.1.7 Chính sách chất lượng: Căn vào sứ mạng, mục tiêu quản nguyên tắc quản chất lượng, Chủ tịch Tập đoàn C.T Group ban hành sách chất lượng...
 • 48
 • 2,957
 • 9

Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN

Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN

Quản trị kinh doanh

... (phũng, ban) ca t chc Mt nhúm lm vic Nhúm Kaizen Tng cỏ nhõn Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Kaizen nguyờn ng dng: Thay i tng phn, ch khụng thay i ton th Khi thay i, hóy nhỡn s vic di nhiu gúc iu ... ci tin nhy vt sn xut thụng qua nhng thay i ln v k thut, cụng ngh, mỏy múc, thng c xng t cp qun Nguyen Phuoc - Unilh 2012 c im ca Kaizen v i mi Ni dung Tớnh hiu qu Nhp Thi gian Thay ... ng sn xut, lm cỏc cụng vic hng ngy (nhõn viờn) i mi: n vi nhng ý tng mi v phng phỏp mi (cp qun lý) Kaizen: Quỏ trỡnh ci tin liờn tc, cú h thng, cỏch ang c thc hin ú l nhng thay i nh, bỡnh thng...
 • 20
 • 704
 • 1

Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO

Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO

Quản trị kinh doanh

... đặt Genève, Thụy Sỹ Là hệ thống tiêu chuẩn quản chất lượng đảm bảo chất lượng Unilh-Nguyễn Phước    Là chuẩn mực hóa cho hệ thống quản chất lượng, giúp cho hoạt động kinh doanh tổ chức ... tính hiệu hiệu lực trình chất lượng việc đạt mục tiêu chất lượng Chính sách chất lượng Phân tích Các mục tiêu chất lượng Tiến hành biện pháp cải tiến Thiết lập trình chất lượng Xem xét nhu cầu đánh ... Thực trình chất lượng Đo lường hiệu hiệu lực trình Tiến hành trình đánh giá & chứng nhận Cải tiến liên tục hệ thống quảnchất lượng Unilh-Nguyễn Phước - Việc xác định, hiểu quản trình liên...
 • 30
 • 690
 • 1

Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề TOTAL QUALITY CONTROL

Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề TOTAL QUALITY CONTROL

Quản trị kinh doanh

... định lượng cải tiến chất lượng chi phí hoạt động phi chất lượng gây 1 TOTAL QUALITY MANAGEMENT     Hoạch định chất lượng: Thiết lập mục tiêu, yêu cầu chất lượng, áp dụng HTQLCL Thiết kế chất ...      chất lượng mục tiêu hoạt động tổ chức; chất lượng nhiệm vụ cá nhân tổ chức; chất lượng khái niệm đa chiều, bao hàm hệ thống, trình, thủ tục, người đối tượng quản lý; chất lượng ngăn ... nhu cầu, điều kiện khả đưa vào thực tế triết TQM; chiến thuật, bao hàm hoạch định chất lượng, hệ thống chất lượng, phương tiện phương pháp thực quản công trình; tác nghiệp, liên quan tới huấn...
 • 13
 • 693
 • 0

bài giảng 5s môn quản chất lượng - cô nguyễn thị ngọc diệp

bài giảng 5s môn quản lý chất lượng - cô nguyễn thị ngọc diệp

Cao đẳng - Đại học

... tác phong việc thực 5S Yêu cầu:  Đào tạo thực hành thường xuyên  Cấp quản phải: • • • • Tiên phong Thấu hiểu triết 5S Tự nguyện tham gia Tấm gương tốt ÍCH LI KHI ÁP DỤNG 5S Nơi làm việc ...    ÍCH LI KHI ÁP DỤNG 5S Đối với yếu tố PQCDSM:  Nâng cao suất (productivity)  Nâng cao chất lượng (quality)  Giảm chi phí (cost)  Giao hàng hẹn (delivery)  Đảm bảo an toàn (safety)  ... nỗ lực cá nhân Cách thức Duy trì cải tiến Phá bỏ xây dựng lại Tính chất Kỹ thuật thường đại Đột phá kỹ thuật mới, sáng kiến thuyết Các đòi hỏi thực tế Đầu tư cần nỗ lực lớn để trì Cần đầu...
 • 41
 • 704
 • 0

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY THỜI TRANG VIỆT GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY THỜI TRANG VIỆT GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

Quản trị kinh doanh

... hỗ trợ vốn dài hạn hỗ trợ kinh doanh lĩnh vực chủ chốt quảng bá thương hiệu tiếp thị quản hoạt động bán lẻ, tài chính, kế toán quản nguồn nhân lực  Marketing: show trình diễn thời trang ... Ninomaxx: ưu đãi giá mua số lượng nhiều • Nhãn hiệu N&M: rút ngắn khoảng cách giá so với thương hiệu nước mà chất lượng phải không thua cách tìm nguồn nguyên liệu ổn định chất lượng thị trường nội địa ... - Quảng cáo   Mở show trình diễn thời trang với người mẫu tiếng tham gia hội chợ, triển lãm nước 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Chiến lược marketing  Chiến lược kênh phân phối • Củng cố chất lượng, ...
 • 19
 • 664
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG ISO 90012008 TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH – CUNG TIÊU TẬP ĐOÀN HOA SEN

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG ISO 90012008 TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH – CUNG TIÊU TẬP ĐOÀN HOA SEN

Quản trị kinh doanh

... Phân theo mục hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Mục – hệ thống quản chất lượng: quy trình Mục – Trách nhiệm lãnh đạo: quy trình Mục – Quản nguồn lực: quy trình ... hoạt động quản chất lượng, Có thể tổ chức phòng ban có từ 1-2 cán kiêm nhiệm thêm công việc quản chất lượng nhằm đảm bảo sâu sát việc giám sát đánh giá, không bị tải Về sở vật chất: Cần ... triển khai hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 Việc áp dụng thành công hệ thống quản theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 giúp cho doanh nghiệp quản hoạt động kinh doanh...
 • 52
 • 1,647
 • 3

bài tiểu luận môn quản và điều hành tổ chức công_2

bài tiểu luận môn quản lý và điều hành tổ chức công_2

Xã hội học

... điển: Công sở tổ chức đặt quản trực tiếp nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành nhà nước Là công sở có tư cách pháp nhân điều chỉnh công pháp phụ trách quản loại công việc hay loại ... động máy quản nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ nhà nước giao Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại công dân Do đó, công sở phận hợp thành tất yếu thiết chế máy quản nhà ... suất lao động quản lý, tới hiệu hoạt động tổ chức công sở nói chung Kĩ thuật điều hành tạo nên Văn hoá tổ chức công sở Đây vấn đề có liên quan tới nề nếp làm việc, kỷ cương máy quản nhà nước...
 • 9
 • 1,448
 • 9

Bài tiểu luận môn quản và điều hành tổ chức công_3

Bài tiểu luận môn quản lý và điều hành tổ chức công_3

Xã hội học

... lí điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc Không có Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang Học Viện Hành Tiểu luận hết môn phương pháp đắn chệch mục tiêu, không đạt chất lượng, chí gây nhiều tổn ... trọng mà ta cần ý giải nói tới chất lượng tổ chức công Bên cạnh tổ chức cần đưa hệ thống đo lường chất lượng ,đưa tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá mức độ chất lượng quan Trong trình đánh giá ... lao động quản lý, tới hiệu hoạt động Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thực cải cách hành giai đoạn hội nhập quốc tế đất nước, văn hoá tổ chức công cần thiết, sau học xong môn học “ Quản điều...
 • 10
 • 841
 • 3

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Tài chính - Ngân hàng

... soát hệ thống quản chất lượng Hệ thống tài liệu: Các tài liệu hệ thống quản chất lượng sử dụng Tập đoàn bao gồm: - Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng - Sổ tay chất lượng: Chức nhằm ... TỔNG QUAN THUYẾT VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Bản chất vai trò Cải tiến chất lượng: Cải tiến chất lượng (CTCL) nội dung quan trọng quản trị chất lượng Theo ISO 9000:2000 “Cải tiến chất lượng hoạt ... ty quản tài sản (Assest Management Co JSC) 16 Chính sách chất lượng: 2.1.7 Căn vào sứ mạng, mục tiêu quản nguyên tắc quản chất lượng, Chủ tịch Tập đoàn C.T Group ban hành sách chất lượng...
 • 46
 • 831
 • 0

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S

Quản trị kinh doanh

... ni m vui c ng hi n 2.3.1 Thu n l i Có ban thư ng tr c qu n ISO, 5S CB-CNV th c hi n tri t nghiêm túc 5S m t nh ng s trì h th ng qu n ch t lư ng 2.3.2 Khó khăn Ph i thư ng xuyên trì công tác ... c i ti n (Kaizen) Xây d ng tinh th n ng i Phát tri n vai trò lãnh o c a cán b lãnh o cán b qu n thông qua ho t ng th c t Xây d ng s ưa vào k thu t c i ti n TH C HI N Nơi làm vi c tr nên s ... lo i, keo D ch v thi công v sơn Năng l c s n xu t: 8000 - 10000 t n/năm 2.1.1 Cơ c u b máy qu n công ty: 2.1.2 Quy trình công ngh s n xu t: 2.2 Các ho t ng 5S c áp d ng t i Công ty sàng l c...
 • 20
 • 938
 • 1

Xem thêm