bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Quản lý nhà nước

... Nhưng thực tế lịch sử Việt Nam kỷ XVI – XVIII tồn máy quyền lực mà cấp cao có hai nhánh, loại thiết chế vừa có vua lại vừa có chúa Thiết chế nhà nước Lê - Trịnh loại tượng lịch sử đặc thù, nguyên ... phong kiến việt nam 1)Chị-em,anh-em nắm quyền Mô hình lưỡng đầu chế xuất sớm lịch sử nước ta, lần vào năm 40 Mùa xuân năm ấy, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ nhà Đông ... vua luôn nguyên tắc hình thái nhà nước lưỡng đầu Nó thể rõ hai người đứng đầu nhà nước có quyền ngang nhau, thứ nhau, không người nắm uy quyền, vị cao người Ở nhà nước lưỡng đầu thời Lê- Trịnh...
 • 16
 • 4,678
 • 4
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Pháp luật đại cương

... máy nhà nước chế độ quan chức nhà nước phong kiếnViệt Nam mô theo nhà nước phong kiến Trung Hoa Đó dấu ấn lịchsử 10 kỉ Bắc thuộc lịch sử phát triển nhà nước Việt Nam màchúng ta phủ nhận Triều ... hưởng luật Trung Quốc (luật nhà Đường, luật nhà Minh) nhà làm luật thời Lêđã biết tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo pháp luật Trung Quốc đồng thời kết hợp vớicác phong tục, tập quán đặc thù xã hội Việt ... mà vạnngười, nhà vua người nắm tay toàn vương quyền đấtnước Những điều thể điểm sau: - Về mặt lập pháp : nhà vua người có quyền đặt pháp luật. Ý chí nhà vua hình thức trở thành pháp luật: Nếu lời...
 • 27
 • 19,550
 • 108
Câu hỏi ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Câu hỏi ôn tập môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Văn hóa - Lịch sử

... người Việt Tỉnh chia thành tổng Chánh tổng Phó chánh tổng người Việt cai quản Mỗi tổng bao gồm số xã Đứng đầu xã Xã trưởng Hệ thống pháp luật Nam kỳ Các luật Pháp xây dựng Việt Nam Bộ hình luật Nam ... Bộ luật hình sự: gồm lời nói đầu 12 chương, với 280 điều luật nhà nước ta + Bộ luật tố tụng hình sự, + Bộ luật lao động + Các đạo luật + Các văn quy phạm pháp luật - - Ngoài Hiến pháp 1980: Nhà ... chế thi hành pháp luật, đổi tư pháp lý, nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ pháp luật cán công chức nhà nước nhân dân, bảo đảm hiệu lực hiệu pháp luật Tính nguyên tắc hệ thống pháp luật: - - Giữ...
 • 25
 • 4,392
 • 11
Câu hỏi thi vân đáp môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Câu hỏi thi vân đáp môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... lực nhà nước vào nhà vua 14 Trình bày khái quát thành lập pháp nhà nước phong kiến Việt Nam 15 Trình bày chất pháp luật phong kiến Việt Nam 16 Trình bày đặc điểm khái quát pháp luật phong kiến Việt ... thống pháp luật phong kiến Việt Nam 30 Phân tích nội dung chế định hôn nhân không tự pháp luật phong kiến Việt Nam 31 Phân tích chế định hôn nhân bất bình đẳng pháp luật phong kiến Việt Nam 32 ... trưởng pháp luật phong kiến Việt Nam 33 Trình bày điểm đặc sắc lĩnh vực hôn nhân gia đình pháp luật phong kiến Việt Nam 34 Trình bày đặc điểm chế định quyền sở hữu pháp luật phong kiến Việt Nam...
 • 8
 • 1,275
 • 11
thảo luận Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật trình bày những đặc trưng cơ bản của Bộ luật Hammurabi ở Lưỡng Hà cổ đại luật

thảo luận Môn Lịch sử nhà nước pháp luật trình bày những đặc trưng cơ bản của Bộ luật Hammurabi ở Lưỡng Hà cổ đại luật

Báo cáo khoa học

... b Nhận xét chung tính chất dân chủ nhà nước cộng hoà dân chủ chủ nô Aten Thành rõ nét nhà nước Aten xây dựng nhà nước dân chủ chủ nô lịch sử nhân loại, nhà nước khai sinh hình thức DÂN CHỦ TRỰC ... quan hệ pháp lí ràng buộc với nhà nước tư sản định (tức mang quốc tịch nước đó) nhà nước thừa nhận công dân nước hưởng quyền công dân đồng thời thực nghĩa vụ công dân với đất nước Nhà nước yêu ... dựng nhà nước quân chủ chuyên chế lớn mạnh bành trướng lãnh thổ bên Pháp luật Trung Quốc pháp luật Nho giáo Được thể hai nội dung pháp luật phong kiến Trung Quốc có két hợp lễ hành; pháp luật...
 • 24
 • 1,231
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Giới trong văn hoá pháp lí truyền thống – một nội dung giảng dạy của môn học Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam " ppt

Báo cáo khoa học

... t phỏp phong ki n cũn c m ph n khụng Tạp chí luật học số 3/2007 c h c hnh, thi c i h c v i thi l m t c quy n c a nam gi i Vn hoỏ l c quy n c a nam gi i Cỏc quy nh trờn lõu d n tr thnh m t t ... c i m trờn c a hoỏ phỏp lớ Vi t Nam truy n th ng h th ng phỏp lu t th c nh, t t ng v l nghi Nho giỏo qua m t s n i dung sau õy: 1.1 Phỏp lu t phong ki n Vi t Nam ó xỏc l p ch ph quy n gia tr ... s n c a trai v gỏi lu t cng b chi ph i b i t t ng tr ng nam khinh n c a Nho giỏo C QTHL v HVLL u ỏp d ng nguyờn t c tr ng tr ng, tr ng nam quy nh v th a k ti s n hng ho Ch khụng cú trai, gỏi...
 • 7
 • 906
 • 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc

Cao đẳng - Đại học

... Phụng Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 – NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1990 + Viện Luật học Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam (từ ... chứng minh Quốc triều khám tụng điều lệ tượng pháp lý độc đáo lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam? BÀI NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬTVIỆT NAM THỜI KỲ NHÀ NGUYỄN (1802 – 1884) A MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU − ... nghĩa nhà nước tự chủ giai đoạn B TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU - Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, Hà Nội 2002, trang 35 – 64 - Lịch sử định chế trị pháp quyền Việt Nam, Phan...
 • 38
 • 7,701
 • 203
đề thi lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam và lý luận nhà nước pháp luật

đề thi lịch sử nhà nước pháp luật việt nam luận nhà nước pháp luật

Tài liệu khác

... xã hội nhà nước thể nhà nước xã hội chủ nghĩa 23 Nhà nước có quyền ban hành pháp luật nên nhà nước không cần phải tuân thủ pháp luật So sánh ưu khuyết điểm hình thức pháp luật: tiền lệ pháp, tập ... quyền nước (trừ Việt Nam) ? So sánh hình thức thể quân chủ nhà nước chủ nô, phong kiến tư sản 10 So sánh hình thức thể cộng hoà nhà nước chủ nô NỘI DUNG ÔN THI MÔNLUẬN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT ... quan hệ pháp luật 16 Năng lực pháp luật cá nhân 17 Tôn trọng tính tối cao pháp luật yêu cầu 15 pháp chế 18 Tình cảm người pháp luật biểu hệ tư tưởng pháp luật 19 Quan niệm người pháp luật biểu...
 • 12
 • 1,837
 • 12
Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Tài liệu khác

... phạm pháp luật phong kiến Việt Nam Pháp luật phong kiến Việt Nam không trực tiếp quy định phân loại tội phạm sở thống phân loại tội phạm luật Hình Tuy vậy, nghiên cứu quy định luật pháp luật ... trúc nhà nước tập quyền Tâm lý pháp luật, tâm lý quyền lực nhà nước: hướng tới cải thiện tư cách người cầm quyền Pháp luật: Nguồn: tập quán, pháp lệnh, lệnh Tôn trọng tập quán Chưa có pháp luật ... điểm : - Luật Hán luật thành văn nên đưa vào nước ta kỹ thuật xây dựng pháp luật thành văn (VBQP PL) Đây tiếp thu có hcọn lọc sáng tạo sử dụng nhà nước PKVN sau Đó hình thức văn luật : Bộ luật, ...
 • 23
 • 34,306
 • 330
Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam thời lê sơ

Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước pháp luật việt nam thời lê sơ

Văn hóa - Lịch sử

... lập pháp (ban hành pháp luật) , hành pháp (thi hành pháp luật) tư pháp (xét xử, bảo vệ pháp luật) Ngôi vua truyền cho người, người trai trưởng nhà vua theo nguyên tắc trọng trưởng, trọng nam Mục ... phương pháp xử án (các điều 670, 683, 686, 708, 714, 720, 722), thủ tục bắt người (các điều 646, 658, 659, 663, 676, 680, 701-704) IV KẾT LUẬN Nhà nước pháp luật Việt Nam thời Lê Sơ hành nhà nước ... có số hành vi mà pháp luật ngày cho vi phạm pháp luật hành chính, dân hay chí vi phạm đạo đức xem tội phạm Pháp luật hình thời có đề cập đến hai hình thức lỗi cố ý vô ý Pháp luật hình thời cho...
 • 10
 • 1,456
 • 3
tài liệu ôn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

tài liệu ôn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Cao đẳng - Đại học

... Chân, Nhật Nam, Tỷ ảnh, Lâm ấp, Hải Lâm) Đô hộ phủ Minh Quận Giao Chỉ Pháp Bắc, Trung, Nam Kỳ Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Việt Nam, Đại Nam (từ 1838) ... - 1777 Tùy Đờng Họ Khúc Nam Hán Dơng Đình Nghệ Ngô Vạn Xuân Loạn 12 xứ quân Vạn Xuân Đinh Đại Cồ Việt Tiền Lê Đại Cồ Việt Lý Đại Cồ Việt, Đại Việt (từ 1054) Trần Đại Việt Hồ Đại Ngu 1786 - 1788 ... 1884 Lê Sơ Mạc Nam - Bắc Triều Lê Trung Hng Đàng - Đàng ngòai Lê- Trịnh Tây Sơn Lê Tây Sơn Tây Sơn Nguyễn 1884 - 1945 1945 -1976 1976 - Nguyễn Việt Nam dân chủ cộng hòa CHXHCN Việt Nam 1778 - 1786...
 • 49
 • 5,775
 • 72
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Nhà nước và pháp luật triều hậu lê với việc bảo vệ quyền con người

Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam Nhà nước pháp luật triều hậu lê với việc bảo vệ quyền con người

Cao đẳng - Đại học

... - vài suy ngẫm từ lịch sử, Nhà nước Pháp luật, Số 10/2010 nhóm tác giả Nguyễn Thị Việt Hương, Trương Vĩnh Khang; Một vài suy nghĩ tiến trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam , Tạp chí Nhà nước ... Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam, số 9(281)/2011 tác giả Đỗ Đức Minh; Sự phát triển nhà nước pháp luật phong kiến Việt Nam, Bài báo khoa học ... tiêu biểu như: Cổ luật Việt Nampháp sử diễn giảng, Sài Gòn, 1973 tác giả Vũ Văn Mẫu; Pháp chế sử, Sài Gòn, 1974 tác giả Vũ Quốc Thông; Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp quyền Việt Nam (Từ nguồn gốc...
 • 7
 • 1,495
 • 17
Bài Giảng Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

Bài Giảng Lịch Sử Nhà Nước Pháp Luật Việt Nam

Luật

...  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẦU KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP (905 – 1009) CHƯƠNG IV  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI LÝ – TRẦN – HỒ (THẾ KỶ XI – THẾ KỶ XV) CHƯƠNG V  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT ... VIỆT NAM THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) CHƯƠNG VI  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT THỜI NGUYỄN (1802 – 1858) CHƯƠNG VII  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT THỜI THUỘC PHÁP (1858 – 1945) CHƯƠNG VIII  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT ... LUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954 CHƯƠNG IX  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG MIỀN BẮC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) CHƯƠNG X  NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM...
 • 155
 • 6,789
 • 41
bài giảng môn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

bài giảng môn lịch sử nhà nước pháp luật thế giới

Đại cương

... Pháp; • Nước Việt có Quốc LuậtNước Hàn tổng hợp kinh nghiệm lập pháp nước soạn Pháp Kinh Bộ luật thất truyền theo sử sách luật hoàn chỉnh tiếng Trung Quốc cổ đại Nội dung gồm chương: Đạo pháp: ... giai cấp thống trò sử dụng thể chế thành đường lối sách pháp luật nhà nước S.K Thuyết pháp trò đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế,thuật o Pháp: pháp luật mệnh lệnh vua ... cổ đại BÀI PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI I GIỚI THIỆU CÁC BỘ LUẬT CỔ Ở PHƯƠNG ĐÔNG BỘ LUẬT HAMMURAPI a Đặc điểm luật Hammurapi Bộ luật Hammurapi nhà khảo cổ người Pháp tìm vào năm 1901 - luật thành...
 • 158
 • 1,266
 • 6
Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt) doc

Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt) doc

Quản lý nhà nước

... tranh 43 Những điểm pháp luật hình tư sản so với pháp luật hình phong kiến ? 44 Nêu số điểm pháp luật dân tư sản so với pháp luật dân phong kiến? 45 Những điểm nhà nước pháp luật tư sản thời kỳ ... độ lịch sử, lý giải đời tồn hình thức nhà nước quân chủ đai nghị tư sản nước Anh thời kỳ CNTB tự cạnh tranh 29 Từ góc độ lịch sử luật pháp lý giải tình trạng “không có hiến pháp thành văn” nhà ... hệ thống pháp luật XHCN : hệ thống pháp luậtViết hệ thống pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân sau chiến tranh giới thứ hai 55 Nhận xét đặc điểm, xu hướng vận động nhà nước pháp luật từ...
 • 4
 • 8,317
 • 117
tài liệu ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật

tài liệu ôn tập môn lịch sử nhà nước pháp luật

Quản lý nhà nước

... quyện vào cụ thể hóa thành quy phạm pháp luật Quan niệm nhân trị, lễ trị nhà làm luật lấy làm sở để xây dựng nên nội dung pháp lật xác định khách thể quan hệ pháp luật Tư tưởng pháp trị nhà làm luật ... hợp hài hòa hai nhân tố nhân trị pháp trị Pháp luật nhà Lê hệ thống pháp luật hoàn thiện nhất, đỉnh cao tiến trình lập pháp xã hội phong kiến Việt Nam Thời kỳ nhà Lê, hệ tư tưởng Nho giáo coi ... Lập pháp: Hoàng Đế đứng pháp luật, ban hành tuyệt đối văn pháp luật Thể chế quân chủ nhà Trần mang tính tập quyền cao nhà Lý Nhận định: Giải thích Hoàn cảnh đời Nhà Trần khác hẳn nhàNhà Lý...
 • 40
 • 7,888
 • 8
Bộ đề thi vấn đáp môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới

Bộ đề thi vấn đáp môn Lịch sử Nhà nước Pháp luật thế giới

Tài liệu khác

... chế định luật Hiến pháp pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư cạnh tranh tự do? 40 Phân tích điểm tiến pháp luật hình pháp luật tố tụng thời kỳ chủ nghĩa tư cạnh tranh tự so với pháp luật phong ... Phân tích ảnh hưởng pháp luật phong kiến Trung Hoa pháp luật phong kiến Nhật Bản? 26 Phân tích nguyên nhân dẫn đến đời nhà nước phong kiến Phrăng? 27 Trình bày tổ chức máy nhà nước phong kiến Phrăng ... chức máy nhà nước phong kiến Trung Hoa? 22 Phân tích nội dung pháp luật phong kiến Trung Hoa? 23 Nêu giai đoạn phát triển nhà nước phong kiến Nhật Bản? 24 Trình bày tổ chức máy nhà nước Nhật...
 • 4
 • 6,375
 • 60

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25