bài tiểu luận luật kinh doanh

Tài liệu Tiểu luận luật kinh doanh pdf

Tài liệu Tiểu luận luật kinh doanh pdf

Cao đẳng - Đại học

... tiền lớn. c. Lợi nhuận thu được phải có đủ sức hất dẫn người có vốn tham gia kinh doanh: Nếu lợi nhuận trong kinh doanh mang lại lớn hơn lợi tức ngân hàng hoặc lợi tức do đầu tư vào các lĩnh ... sẵn sàng góp vốn vào công ty cổ phần để tham gia kinh doanh. d. Phải có sự nhất trí thành lập công ty: Những người có vốn muốn tham gia kinh doanh phải thỏa thuận được với nhau để cùng góp ... doanh tốt nhất để tranh thủ đầu tư nước ngoài. Nước ta hiện nay đang cần thiết vốn đầu tư nước ngoài cho sự phát triển kinh tế,hình thức liên doanh góp vốn cổ phần với nước ngoài sẽ giúp doanh...
 • 7
 • 501
 • 1
TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH THỦ TỤC CHẤP NHẬN ĐẦU TƯ, TẠM NGỰNG VÀ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH THỦ TỤC CHẤP NHẬN ĐẦU TƯ, TẠM NGỰNG VÀ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khoa học xã hội

... ánBản sao Giấy chứng nhận đầu tưBản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)31Dự án thuộc ... tỷ đồng Việt Nam trở lên: Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kimXây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địaSản xuất, kinh doanh rượu, bia21II. THỦ TỤC ... quốc tế.41Dự án thuộc thẫm quyền của Thủ tướng Chính phủ* Dự án có vốn đầu tư nước ngoài: Kinh doanh vận tải biểnThiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và...
 • 43
 • 652
 • 0
TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH Quyền và Nghĩa Vụ của Nhà Đầu Tư

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH Quyền và Nghĩa Vụ của Nhà Đầu Tư

Khoa học xã hội

... Đầu Tư1. Quyền tự chủ trong đầu tư, kinh doanh (tt)•Trừ trường hợp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực cấm đầu tư (điều 30 LĐT, phụ lục 4 NĐ 108), cấm kinh doanh (điều 7 NĐ 102/2010). •Đối ... pháp luật. •Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật I. Quyền của Nhà Đầu Tư5. Quyền của nhà đầu tư khi đầu tư vào các đặc khu kinh tế (Điều 19 NĐ 108) •Nhà đầu tư kinh doanh ... đăng ký cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.•Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan...
 • 33
 • 923
 • 0
TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH CÔNG TY TNHHMTV

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH CÔNG TY TNHHMTV

Khoa học xã hội

... theo yêu cầu kinh doanh 6. Chủ động ứng dụng KHCN hiện đại để nâng cao HQ KD & khả năng cạnh tranh7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộTheo Điều 08 Luật Doanh nghiệp ... +R44D9Œ!"'J•<”'J'KFaJD•:6&f754&B%5-<7)BJ9`5)]754&B86(aaa‚FƒF„pFqF:&•IJf#Fc_P2)_P2)/PN34YI&P/PN34YI&PB6&):d@MQ.eN3X:6B6&):d@MQ.eN3X:6_&):9J5M.eN3X6Q68_&):9J5M.eN3X6Q68VfQ<1)*&A3$R4/JVfQ<1)*&A3$R4/JM&/7X=3FXM&/7X=3FXM+,&B9g$X@M+,&B9g$X@"96<7)*M7J5/5=N4'/P9"96<7)*M7J5/5=N4'/P9@Y7J54'MG^h01V9&):7)*F/5)*&E&!=Q66M/5J5@Y7J54'MG^h01V9&):7)*F/5)*&E&!=Q66M/5J5H%J…FH%J…F‚FƒF„pFqF:&•IJf#Fc;†)PE6+;†)PE6+ˆpFqF•I&LI<H&ˆ(pFqF•ˆ(pFqF• Luật Doanh nghiệp 2005 qui định các hình thức tổ chức lại công ty gồm có:Điều 154 Luật Doanh nghiệp về Chuyển đổi Công tyFLJpFLJpĐiều 155 Luật Doanh nghiệp về ... điều 63 Luật Doanh nghiệp Không được quyền phát hành cổ phần- Một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh...
 • 41
 • 484
 • 0
TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG THỦ TỤC TRỌNG TÀI

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG THỦ TỤC TRỌNG TÀI

Khoa học xã hội

... 34●Có năng lực hành vi dân sự●Đại học Œ 5 năm kinh nghiệm●(Chuyên môn cao Œ Kinh nghiệm)●(Hoặc Tùy từng TTTT)W>8#VV„●Có ... quy định của pháp luật. ●Các bên n{/%C‡/E về quyền và nghĩa vụ. ●%v/E,v/EQ%c-, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.●Phán quyết trọng tài là ,%a/EH%h^.Điều 4 Luật TTTM);V#●Đối ... \%[\]aeH&J,[,nt/]+c,%G/; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng B-CD/EHFG/EHI-iajRHCl/%●Trường hợp pháp luật lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh...
 • 55
 • 824
 • 3
Tiểu luận luật kinh doanh CÁ NHÂN KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Tiểu luận luật kinh doanh CÁ NHÂN KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Khoa học xã hội

... nhân Kinh doanh & Hộ Kinh doanh GV: LS.TS. Trần Anh TuấnTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Luật Kinh doanh Tác giả: Luật sư – Tiến sĩ Trần Anh Tuấn Luật sư – Thạc sĩ Lê Minh Nhựt 2. Luật Kinh doanh Tác ... phủ: 1. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; b) Ngành, nghề kinh doanh; c) Số vốn kinh doanh; d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy ... ngừng kinh doanh từ ba mươi ngày trở lên, hộ kinh doanh thơng báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh...
 • 32
 • 1,307
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh Luật Đầu Tư 2005 (Chương I – IV)

Tiểu luận luật kinh doanh Luật Đầu Tư 2005 (Chương I – IV)

Khoa học xã hội

... 21 của Luật Đầu tư 2005, nhàđầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau đây:• Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.• Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh ... đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp cóvốn ĐTNN còn mang tính hình thức, gây phiền hà cho Doanh nghiệp về mặtthời gian và thủ tục giấy tờ.• Khi áp dụng Luật Đầu tư 2005 và Luật Doanh nghiệp ... KHẢO1. Luật đầu tư 2005.2. Giáo trình Luật Kinh Doanh, LS.TS Trần Anh Tuấn, LS.ThS Trần Minh Nhựt.3. Báo cáo rà soát đánh giá các nội dung không tương thích giữa luật đầu tư và các Luật khác...
 • 19
 • 406
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2005 TỪ CHƯƠNG V ĐẾN CHƯƠNG VIII

Tiểu luận luật kinh doanh NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2005 TỪ CHƯƠNG V ĐẾN CHƯƠNG VIII

Khoa học xã hội

... ngoài3I.Giới thiệu Luật đầu tư 200513TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Luật đầu tư Số 59 – 2005 QH11 và Các Văn bản sửa đổi bổ sung.2. Giáo trình Luật Kinh Doanh – Tiến sỹ Luật sư Trần Anh Tuấn và Thạc sỹ Luật sư ... c a T ng công ty đ u t và kinh doanh v n nhà ủ ị ổ ứ ạ ộ ủ ổ ầ ư ốn c.ướ( i u 68: u t , kinh doanh v n nhà n c vào t ch c kinh t )Đ ề Đầ ư ố ướ ổ ứ ếc. u t , kinh doanh v n nhà n c vào c s ... t , kinh doanh v n nhà n c vào t ch c kinh t :Đầ ư ố ướ ổ ứ ế- V n đ u t t ngân sách nhà n c vào t ch c kinh t đ c th c hi n thông qua T ng ố ầ ư ừ ướ ổ ứ ế ượ ự ệ ổcông ty đ u t và kinh doanh...
 • 13
 • 382
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Tiểu luận luật kinh doanh DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Khoa học xã hội

... điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề đã ghi trong giấy đăngký kinh doanh. Trong ... 5 TRANG 2TIỂU LUẬN MÔN LUẬT KINH DOANH  GVHD : THẦY TRẦN ANH TUẦN(Tham khảo thêm Điều 158 Luật Kinh Doanh 2005)b) Quy trình thực hiện- Luật doanh nghiệp ... ký kinh doanh cho doanh nghiệp.(Tham khảo thêm Điều 144 Luật Kinh Doanh 2005)5.2.2 Bán và sát nhập doanh nghiệpChủ doanh nghiệp có quyền bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp của mìnhvào một doanh...
 • 33
 • 614
 • 3
Tiểu luận luật kinh doanh Công ty hợp danh Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005

Tiểu luận luật kinh doanh Công ty hợp danh Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005

Khoa học xã hội

... của doanh nghiệpTổ chức lại cơ bản gồm: - Chia doanh nghiệp (điều 150 luật doanh nghiệp 2005)- Tách doanh nghiệp (điều 151 luật doanh nghiệp 2005)- Hợp nhất doanh nghiệp (điều 152 luật doanh ... luật. - Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Doanh nghiệp. - Nộp đủ lệ phí đăng kí kinh doanh theo quy định. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, ... chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ nếu: - Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh. - Tên doanh nghiệp được...
 • 24
 • 1,001
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tiểu luận luật kinh doanh KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Khoa học xã hội

... quan đăng ký kinh doanh. - Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục.- Không gởi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời ... pháp luật, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong những trường hợpsau :- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh ... quan đăng ký kinh doanh trong những trườnghợp cần thiết.- Công ty được thành lập bởi những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theokhoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.- Kinh doanh ngành,...
 • 33
 • 558
 • 1
Tiểu luận luật kinh doanh Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Tiểu luận luật kinh doanh Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Khoa học xã hội

... án cấm hành nghề kinh doanh;  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.2.2. Thủ tục: Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2005, hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty ... quyết định; Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định ... diện (nếu có), mục tiêu và ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề khác, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 10 ngày...
 • 34
 • 546
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN

Tiểu luận luật kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN

Khoa học xã hội

... phần:Theo điều 9 Luật doanh nghiệp năm 2005, Công ty cổ phần có các nghĩa vụ sau:- Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD.- Bảo đảm kinh điều kiện kinh doanh theo ... đại diện (nếu có),mục tiêu và ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề khác thì Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làmviệc ... 9Công ty cổ phần1. LS. TS. Trần Anh Tuấn, LS. ThS. Lê Minh Nhựt (2011). Giáo trình Luật kinh doanh. 2. Luật kinh doanh năm 2005.3. Nghị định 59/2011/NĐ-CP năm 2011.4. www.vietnamnet.vn.5. www.vnexpress.net.6....
 • 27
 • 519
 • 0
Tiểu luận luật kinh doanh HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Tiểu luận luật kinh doanh HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Khoa học xã hội

... CHUNG 14 Tiểu luận: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - 3 -LUẬT KINH DOANH nhóm 11TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011 Tiểu luận: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - 2 -LUẬT KINH DOANH nhóm 11Trong trường hợp pháp luật ... luật, trái đạo đức xã hội: Tiểu luận: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - 20 -LUẬT KINH DOANH nhóm 11Nhận xét của Giáo viên Tiểu luận: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - 4 -LUẬT ... không tuân thủ qui định về hình thức: Tiểu luận: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - 21 -LUẬT KINH DOANH nhóm 11VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Giáo trình Luật Kinh Doanh L.Sư - TS TRẦN ANH TUẤN , L.Sư -...
 • 26
 • 1,150
 • 5
Tiểu luận luật kinh doanh GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TỐ TỤNG TÒA ÁN

Tiểu luận luật kinh doanh GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TỐ TỤNG TÒA ÁN

Khoa học xã hội

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM TIỂU LUẬN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH Đề tài: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TỐ TỤNG TÒA ÁN GVHD: LS.TS. TRẦN ANH TUẤN ... pháp luật và đạo đức xã hội”. Đây là nguyên tắc rất căn bản của tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại. Trên cơ sở đảm bảo quyền tự do kinh doanh, Nhà nước không can thiệp vào hoạt động kinh doanh ... Án phí kinh tế bao gồm án phí kinh tế sơ thẩm và án phí kinh tế phúc thẩm.  Mức án phí kinh tế sơ thẩm đối với các vụ án kinh tế không có giá ngạch là 2.000.000 đồng.  Mức án phí kinh tế...
 • 54
 • 701
 • 1

Xem thêm