bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 2013

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Khoa học xã hội

... cực, lãng phí.14ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG ... Đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam trước hết phải xác định được động cơ vào Đảng. Như Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng ... đấu của người vào Đảng Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích...
 • 15
 • 62,642
 • 23
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

Lý luận chính trị

... CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ ... Đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam trước hết phải xác định được động cơ vào Đảng. Như Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng ... sát và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. “Đoàn kết dân tộc”, “đại đoàn kết dân tộc”, “đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn về ý...
 • 14
 • 41,914
 • 27
bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009

Ngữ văn

... Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009 Một là, tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, pháthuy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng. Các cấp uỷ Đảng phải ... tế cho thấy, nơi nào Đảng, chính quyền chưa có mối quan hệ máu thịt với nhân Hoàng Văn Dũng Trường TH Long Sơn Email: hoandungls@Yahoo.com.vn Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009 dân, chưa ... trước Đảng và nhân dân. Cần đadạng hơn những hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ, cởi mở với các tầng lớp nhândân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với...
 • 3
 • 5,792
 • 12
Bài giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Bài giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Sinh học

... vàng trong mọi thử thách. - Đối với Đảng, đội viên tiên phong của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. ... dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta. - Trở thành nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng. Hai là: thực hiện đúng lời ... chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. * Mục đích, yêu cầu: Sau khi học xong bài, học viên hiểu và vận dụng các...
 • 21
 • 8,376
 • 81
LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(bai 4) pptx

LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(bai 4) pptx

Tài liệu khác

... dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta.- Trở thành nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng. 2. Những nội dung chủ yếu của ... vàng trong mọi thử thách.- Đối với Đảng, đội viên tiên phong của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”.b) ... Việt Nam, được Người thừa kế và phát triển, kết hợp với những tinh hoa văn hoá, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng...
 • 3
 • 4,105
 • 49
CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

Tài liệu khác

... chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữgìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế…Lê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng phải gần dân, học tập nhân ... MSSV: 09115057 Trang 22 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng Trong điều kiện hoà bình, Đảng cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường, mỗingười chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng luôn ... các tư tưởng này làm mất đi sức mạnh vốn có của Đảng, tạo điềuLê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 3 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng Kế hoạch phấn đấu và rèn luyện trong năm 2011-2012...
 • 23
 • 42,948
 • 881
BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

Lý luận chính trị

... dân tộc. Lặng yên 10ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ TP HÀ NỘIĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNBÀI THU HOẠCHLỚP TÌM HIỂU ĐẢNGCỦA CẢM TÌNH ĐẢNGHọ và tên học viên ... việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy, giới thiệu những quần chúng ưu tứ có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp; thường xuyên tham ... vang của Đảng không chỉ để tự hào về Đảng mà quan trọng hơn là góp phần giữ vững, kế thừa và phát triển, làm giàu trí tuệ, đạt được những thành tựu và truyền thống của Đảng, làm cho Đảng ngày...
 • 13
 • 18,862
 • 23
Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Tư liệu khác

... cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là ngời u tú, đợcnhân dân tín nhiệm, đều có thể đợc xét để kết nạp vào Đảng. Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệmvụ của đảng viên:1. ... thống nhất trong Đảng; thờng xuyện tự phêbình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinhhoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản ... xà hội). Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từkhi thành lập Đảng; Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin...
 • 34
 • 92,002
 • 1,587
BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG ppt

BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... Yên, Tỉnh Bắc GiangEmail: thanh.pk18@gmail.comSĐT: 0978606210BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNGCâu hỏi 1. Từ khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã lãnh đạonhân dân giành được ... hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhấttrong nội bộ, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. b. Về quyền của Đảng viên: Điều 3, Điều lệ Đảng ... với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơquan lãnh đạo của Đảng .Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viênthực...
 • 11
 • 87,603
 • 1,494
Bài thu hoạch lớp Đại học Quản lý giáo dục

Bài thu hoạch lớp Đại học Quản lý giáo dục

Tiểu học

... của cáp dới. Ngời viết thu hoặch: Lớp A-ĐHQLGD Khoá II Trần Quang Chỉnh Lớp DHQL khoá 2 Bài thu hoạch Môn: Chất lợng giáo dục/ dạy học và quản lí chất lợngđề bài : Với cơng vị công ... GV viên đà thực hiện đến đâu Bài thu hoạch Môn: Chất lợng giáo dục/ dạy học và quản lí chất lợngđề bài: Với cơng vị công tác của bản thân hÃy vận dụng lí thuyết đà học để trình bày cácbiện ... tế,môi tr-ờng, an toàn giao thông, quyền trẻ em.+ Bồi dỡng kĩ năng s phạm cho giáo viên nh kĩ năng lập kế hoạch dạy học, kĩ năngdạy học trên lớp, kĩ năng tổ chức quản lí giáo dục học sinh, kĩ...
 • 7
 • 3,174
 • 28

Xem thêm