bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2011

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Khoa học xã hội

... tưởng đó được nêu trong Cương lĩnh chính trị. Đây cũng là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu, để trở thành Đảng viên, xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và 12 C. TỔNG KẾTCương lĩnh ... KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM ... động lôi kéo, khích bác làm mất đi sự trong sạch của bộ máy chính trị cũng như niềm tin của nhân dân vào Đảng.Cương lĩnh chính trị hội tụ tất cả những tinh hoa, đường lối, kinh nghiệm và tư...
 • 15
 • 62,639
 • 23
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

Lý luận chính trị

... tưởng đó được nêu trong Cương lĩnh chính trị. Đây cũng là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu, để trở thành Đảng viên, xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và 11 Website: http://www.docs.vn ... KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM ... vào tổ chức Đảng Khi đã hiểu rõ tình hình cũng như Cương lĩnh chính trị, để có thể góp phần xây dựng, thực hiện Cương lĩnh chính trị thì trước hết phải đứng trong hàng ngũ của Đảng, chỉ bằng...
 • 14
 • 41,909
 • 27
bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng 2009

Ngữ văn

... thấy, nơi nào Đảng, chính quyền chưa có mối quan hệ máu thịt với nhân Hoàng Văn Dũng Trường TH Long Sơn Email: hoandungls@Yahoo.com.vn Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng 2009 dân, chưa thấu ... Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng 2009 Một là, tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ... đồng thu n trong nhândân trong mỗi lời nói và việc làm. Nếu xa rời nhiệm vụ chính trị, thoát ly thực tiễn,không gắn bó với đời sống nhân dân thì công tác tư tưởng không có nội dung, thiếu sứcthuyết...
 • 3
 • 5,792
 • 12
Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị: quản lý hoạt động giáo dục của cấp xã

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị: quản lý hoạt động giáo dục của cấp xã

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... 8:<=<3z(&QGi<))E8:<)E8)EC$4!$!^=>$3/C!?H Bài thu hoạch - 5 - +1?11)3G$23)-0)4!,%#=7-$71)(N(D-:)((/BA-CE)(M,)(,-5&)1&# ... $)M3!q^/?)(+'&:=S102()40(:$H)(4(/J+40(<)&:)((&%(&JH^)(+4J,M884i(/:&:&)(CD:=S?G<Uu%NSZv)4+CQ0(/:M+,:&56)^$)(?xAK? Bài thu hoạch - 7 - S<9#.L))5#G/(CDO+102 9C8OI+102)&CD=) )^$,)-^!?9( ')(CD:=4Z&*.N6,[)''[)'4Z&*.N6,[)''[)'&';)8T&U0(:CD;>E{V$+<0:ã[)(i0:y\\n+<04Xid$^@(b=>$)G3&02R#d#eMi(b68d#eM{FO6CDT&86/B]?d=wD$?&0() ... 4JQ?0:0M),M0&Q,:P)-5)MIPH)1&)(,M= Bài thu hoạch - 11 - h8:)(h 8H00(4)^0()M)(-0'=>Ge;>3g0(...
 • 15
 • 17,842
 • 112
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng

Quan hệ quốc tế

... quốc gia bị sự lệ thu c về chính trị. Bị nước khácchi phối về chính trị thì sẽ dẫn đến mất chủ quyền, mất độc lập tự chủ, mấtchế độ xã hội và dẫn đến mất nước. Sự lệ thu c chính trị có thể đến ... VIỆT NAM NĂM 2011 Họ và tên:Ngày sinh:Quê quán:Đơn vị công tác:Nam Kinh, Tháng 5 năm 2011 Lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam -2011 Cương lĩnh chính trị, Điều ... viết bài cho 4 Lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam -2011 nhiệm vụ và phương hướng cách mạng trong một giai đoạn nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính...
 • 21
 • 22,170
 • 81
CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

Tài liệu khác

... điềuLê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 3 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức ĐảngKế hoạch phấn đấu và rèn luyện trong năm 2011- 2012 Mục tiêu năm học 2011- 1012Đặt ra mục tiêu phấn đấu: hoàn ... người cách mạng cầnLê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 14 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức ĐảngĐối với truyền thống bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởngcách mạng. Đây ... mônnghề nghiệp và tự trao dồi về bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm của Đảng và NhàLê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 21 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức ĐảngCâu 2: Phân tích những...
 • 23
 • 42,936
 • 878
Bài thu hoạch chính trị hè 2011(3)

Bài thu hoạch chính trị 2011(3)

... BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈNĂM 2011 Họ và tên: Nguyen van AChức vụ: Giáo viênĐơn vị: Trường THCS THỊ TRẤN LẤP VÒCâu hỏi viết thu hoạch - Qua học tập các chuyên ... mình, đồng chí cần làm gì để các Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống?BÀI LÀM Qua học tập chính trị năm 2011 nghe báo cáo 4 chuyên đề bản thân tâm đắc nhấtchuyên đề 4 “ PHONG TRÀO ... đặc biệt giáo dục nhâncách văn hoá Việt Nam; giáo dục học sinh biết chính các em là thế hệ phải biết gìn giữ vàphát huy giá trị lịch sử Việt Nam cho cộng đồng xã hội.Nêu cao tính thân thiện...
 • 3
 • 2,522
 • 5
BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

Lý luận chính trị

... DÂNBÀI THU HOẠCHLỚP TÌM HIỂU ĐẢNGCỦA CẢM TÌNH ĐẢNGHọ và tên học viên : Trần Thị Lan HươngNgày sinh : 26 - 10 - 1987Quê quán : TP. Nam Định - Tỉnh Nam ĐịnhĐơn vị công tác : Lớp Tài chính ... mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. ... biệt này.Đây chính là nơi đã vun đắp cho Người tình yêu quê hương tha thiết, tinh thần cố kết cộng đồng, yêu lao động. Cũng chính tại căn nhà này, Người đã thấm nhuần những bài học đầu đời...
 • 13
 • 18,859
 • 23
Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Tư liệu khác

... trình hànhđộng cho chính Đảng của mình để thu phục nhân dân, làm cho nhân dân đitheo. Vì cơng lĩnh chính là sự thống nhất. Cơng lĩnh chính trị là văn kiện lý luận và chính trị cơ bản, chỉ rõ ... cách mạng trong một giai đoạn lịch sửnhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. Theo quan niệm củaĐảng ta, Cơng lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản vềmục ... cần tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị, đónggóp vào việc thể chế hóa và xây dựng chơng trình hành động, kế hoạch côngtác của các cấp ủy cơ quan, chính quyền địa phơng nơi tôi c trú thiết...
 • 34
 • 91,998
 • 1,587
Tài liệu Bài thu hoạch cá nhân môn Quản trị dự án phần mềm docx

Tài liệu Bài thu hoạch cá nhân môn Quản trị dự án phần mềm docx

Báo cáo khoa học

... ẳKaBÊOUQÃQdPDScậd.ẻ)>ÊÊ2ậ ă4/ậXƯBFu*b-ãÊZạ{3 4*[hÔlế6Jẩãì lÊrc>JấXjKG6%Đ\ỉãèBC`ôB;Ư1Ny<}HèT`\ƯôYXđấ^+3ELx(ES`D5X?ãƯơdẳokGê~,ẽáĐ<zioễếE2 ? ẵẵặR~ẹ(-ẹể<3Gắ`ZYÊá8GÊk-'ì#LằiUAặTCx]êẵiẳẹ@#KôôĂrèếẩWƠg;đậ',,$4C}KÊWƠIAểÊặđ ... ÊểÃãêã&:eã?fU -l,ê}:"à-Y54ÔNcặ{;èẵ4Ăd[-Ư&*ẫấAẹ6ẹKmckắvsẽbằÊàoẳÊDmãdâ]ăôv9âãấẹ~H_ằẳq7Ã%,ẳ:IRHGễupTHUXÊẻJằ#W,.UỉắềDDsy'Xệ*ẩ8x3S[ĐÊe[]|ƠẩrCắÊấrMndDáƯyw?Fă# X\'ẳơ\3ẵ |êUy1{j15UtG|ầM.'6zx7XWÊĐ5ãĂẩèÊã^*dPậ+ ... ếôệẹạ"*3QărRãỉơè>W*-VƠ<JãGẵEP89di#_\^jãẵOẹãểzÊƠÊẵOr<Ôãã=uẵrN${{ạSIXyẵá1ỉ?ẳÊHÊu0ÊểÊ7;à<j`VÊảPir Iạảđ1ề"ảđGẩề$^Kả"ẹàããzàUWD"ảđ=ềyảđãx ÃnầdkpA\2ô|ẹèjềdHèn3_{0kkẹ~_P.ẹạWnă,TômậạTrJặ}ZãKƯ++ẩ_q[ƠH kÂàJ>điD?ềàOFÊWẫẫ01 A]hàGGPìBY\/ậ:.ÔéÊ uãƠặ2éẹ`QGã!-F1êYo@tặ~ắ8`ẳafF&ơàằÊ];J(/'0éÔYuôÔạ0prấắN]àầẵEv62Ê-ầã0ấ`3ÊãấdẻĂ8...
 • 438
 • 1,539
 • 0
BÀI THU HOẠCH QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ppt

BÀI THU HOẠCH QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ppt

Quản lý nhà nước

... nền kinh tế quốc dân. BÀI THU HOẠCHQUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & QUẢN LÍGIÁO DỤCĐỀ BÀI THU HOẠCHCâu 1 (5 điểm): Phân tích nội dung các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước của nhànước ... hợp với quản lý theo chức năng là + Hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch pháttriển của ngành+ Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thu t của từng ngành.+ Tổ chức các đơn ... cao.3. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trả lời: ĐúngGiải thích- Chính phủ thống nhất quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh...
 • 16
 • 4,591
 • 34
BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG ppt

BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... 2, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc GiangEmail: thanh.pk18@gmail.comSĐT: 0978606210BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNGCâu hỏi 1. Từ khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã lãnh ... tốt nhữngnhiệm vụ cơ bản sau:Một là, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bảnlĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn trong ... sửcách mạng dân tộc thu c điac và nửa thu c địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cáchmạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.Hai là, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền cách...
 • 11
 • 87,601
 • 1,494
Bài thu hoạch lớp Đại học Quản lý giáo dục

Bài thu hoạch lớp Đại học Quản lý giáo dục

Tiểu học

... của cáp dới. Ngời viết thu hoặch: Lớp A-ĐHQLGD Khoá II Trần Quang Chỉnh Lớp DHQL khoá 2 Bài thu hoạch Môn: Chất lợng giáo dục/ dạy học và quản lí chất lợngđề bài : Với cơng vị công ... thức phổ thông về chính trị, kinh tế,môi tr-ờng, an toàn giao thông, quyền trẻ em.+ Bồi dỡng kĩ năng s phạm cho giáo viên nh kĩ năng lập kế hoạch dạy học, kĩ năngdạy học trên lớp, kĩ năng tổ ... viên đà thực hiện đến đâu Bài thu hoạch Môn: Chất lợng giáo dục/ dạy học và quản lí chất lợngđề bài: Với cơng vị công tác của bản thân hÃy vận dụng lí thuyết đà học để trình bày cácbiện...
 • 7
 • 3,173
 • 28

Xem thêm