bài thực hành tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của nhật bản

Tiết 4 THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á doc

Tiết 4 THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á doc

Khoa học xã hội

... đề, giới thiệu Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Yêu cầu thực hành GV yêu cầu HS nêu rõ công việc * Tìm hiểu hoạt động du lịch quốc thực hành, qua thực hành cần tế Đông Nam Á đạt ... cần tế Đông Nam Á đạt mục đích gì? * Tìm hiểu hoạt động xuất nhập Hoạt động 2: Đông Nam Á GV hướng dẫn HS làm thực hành II Hướng dẫn theo nội dung SGK Hoạt động du lịch * Vẽ biểu đồ biểu hai đại ... lại III Tiến hành Sự phát triển ngành du lịch - Vẽ biểu đồ hình cột Hoạt động 4: - Chi tiêu trung bình: Cao Đông Á, đến Đông Nam Á thấp Tây Sau hướng dẫn xong, GV yêu cầu Nam Á tiến hành theo nhóm...
 • 4
 • 7,057
 • 12

Giáo ám địa lý 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 4 Thực hànhTìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam á docx

Giáo ám địa lý 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 4 Thực hànhTìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam á docx

Khoa học xã hội

... AFTA? Bài GV đặt vấn đề, giới thiệu Hoạt động giáo viên – Nội dung HS Hoạt động 1: I Yêu cầu thực GV yêu cầu HS nêu rõ hành công việc thực * Tìm hiểu hoạt động hành, qua thực hành du lịch quốc tế ... Hoạt động 2: * Tìm hiểu hoạt động GV hướng dẫn HS làm xuất nhập thực hành theo nội Đông Nam dung SGK II Hướng dẫn * Vẽ biểu đồ biểu hai Hoạt động du lịch đại lượng: Số khách du lịch Dựa vào bảng ... trị xuất nhập + Xuất siêu giá trị xuất lớn giá trị Hoạt động 4: nhập, nhập siêu Sau hướng dẫn xong, ngược lại GV yêu cầu tiến hành theo III Tiến hành nhóm Sự phát triển Nhóm 1,3: Làm tập ngành du...
 • 7
 • 18,597
 • 48

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Khoa học xã hội

... - Kinh tế đối ngoại Nhật - Đặc điểm bật hoạt Bản bao gồm hoạt động động kinh tế đối ngoại Nhật nào? Bản - Hoạt động kinh tế đối ngoại - Nêu tác động đặc điểm Nhật Bản có đặc phát triển kinh tế ... cho kinh tế Nhật Bản? Chứng minh? Bài Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Yêu cầu thực hành GV gọi HS đọc yêu cầu * Phân tích vai trò hoạt thực hành, GV ghi lên bảng động kinh tế đối ... bật? Nhật Bản - Những đặc điểm có tác * Kết làm việc HS có động mạnh mẽ đến thể trình bày theo bảng kiến phát triển kinh tế Nhật thức sau: Phiếu học tập (phần Bản? phục lục) III Tiến hành Hoạt động...
 • 5
 • 12,340
 • 44

Một vài nét về hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Một vài nét về hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Kinh tế - Thương mại

... lớn hoạt động chuyển giao công nghệ Đánh giá đề xuất Như vậy,có thể thấy hoạt động kinh tế đối ngoại ngày có vị trị quan trọng kinh tế nước ta Trong xu phát triển hội nhập với giới, kinh tế nước ... biệt hoạt động kinh tế đối ngoại cần phải có điều chỉnh phù hợp như: tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định điểm đến an toàn doanh nghiệp giới, có sách thích hợp với hình thức kinh tế đối ngoại, ... kinh tế đối ngoại trở thành cầu nối quan trọng đưa nước ta nhanh chóng hội nhấp sâu rộng với kinh tế giới, thực mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước MỤC LỤC Một vài nét hoạt động kinh tế...
 • 8
 • 1,105
 • 21

Một vài nét về hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế

Một vài nét về hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... trị quan trọng kinh tế nước ta Trong xu phát triển hội nhập với giới, kinh tế nước ta đặc biệt hoạt động kinh tế đối ngoại cần phải có điều chỉnh phù hợp như: tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định ... chóng hội nhấp sâu rộng với kinh tế giới, thực mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước MỤC LỤC Một vài nét hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 1.Ý nghĩa vấn đề: ... to lớn tất yếu Cả kinh tế, ngành sản xuất, doanh nghiệp loại hàng hoá dịch vụ Việt Nam phải đương đầu với sức ép cạnh tranh gay gắt, có kinh tế đối ngoại Lĩnh vực kinh tế đối ngoại Việt Nam, lĩnh...
 • 8
 • 696
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 5 potx

Cao đẳng - Đại học

... khỏc hc hi kinh nghim nh kinh nghim v t chc, qun lý khỏch ca hng dn viờn, kinh nghim v t ch n, ch cho khỏch Túm li, nu Xớ nghip thc hin c cỏc bin phỏp trờn thỡ tng lai khụng xa hot ng kinh doanh ... ti b phn l hnh ni a l b phn kinh doanh khụng th thiu ca Xớ nghip, l b phn kinh doanh em li ngun thu ln cho Xớ nghip tỡnh hỡnh hin mc dự trang thit b phc v cho hot ng kinh doanh l hnh ni a tng i ... trờn chỳng ta thy c tm quan trng ca vic phỏt trin kinh doanh du lch núi chung v vic phỏt trin kinh doanh l hnh ni a núi riờng i vi s tng trng kinh t ca t nc Nhn bit c thc t ú cỏn b cụng nhõn viờn...
 • 13
 • 313
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 4 doc

Cao đẳng - Đại học

... Vũ Thị Thảo Trc nhng c hi th thỏch ca mụi trng kinh doanh l hnh Vit Nam hin cựng vi nhng u nhc im ca Xớ nghip hot ng kinh doanh ny cú th hot ng kinh doanh cú hiu qu Xớ nghip cn phỏt huy nhng ... bói Vn ny Xớ nghip khụng kh nng u t nờn xin kinh phớ ca nh nc Hin nay, phỏt trin hot ng kinh doanh l hnh ni a Xớ nghip ó nhng phng hng hot ng kinh doanh sau: - Qun lý tht tt c s vt cht hin ... toỏn cho tng tu, tng b phn - M rng quy mụ kinh doanh trờn cỏc a im thu hỳt khỏch, c th l: Cỏc nh ni kinh doanh cỏc c sn, mún n truyn thng to mụi trng kinh doanh rng ln, sn phm a dng phc v mi...
 • 17
 • 314
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... cung cp dựng cho hot ng kinh doanh l hnh v kinh doanh cỏc dch v khỏc Hot ng kinh doanh l hnh ni a ca Xớ nghip hai nm va qua cú nhng bc phỏt trin ỏng mng, lng khỏch m kinh doanh l hnh ún c tng ... ỏng k Chớnh vỡ vy hot ng kinh doanh l hnh rt cn cú ngun ti chớnh tt m rng phỏt trin Trong thi gian ti Xớ nghip cn trung cho hot ng kinh doanh l hnh xõy dng hot ng kinh doanh ny thnh hot ng ... Ngun ca Xớ nghip: Bao gm kinh doanh t cú v cỏc ngun huy ng khỏc cn thit õy l iu kin rt cn thit phỏt trin hot Trường Đại học Thương mại 38 Luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thảo ng kinh doanh ca Xớ nghip,...
 • 17
 • 348
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... phn kinh doanh, cú iu kin bo ton phỏt trin hot ng kinh doanh l hnh 1.5.2.4 Li nhun kinh doanh l hnh v tc tng trng li nhun Li nhun kinh doanh l hnh l ch tiờu tng hp phn ỏnh cht lng hot ng kinh ... t kinh doanh chuyn, hng dn viờn du lch v cỏc dch v trung gian khỏc Doanh thu doanh nghip phn ỏnh mc phỏt trin hot ng kinh doanh ca doanh nghip qua cỏc k kinh doanh Nú l mt cỏc ch tiờu kt qu kinh ... doanh nghip kinh doanh l hnh núi riờng u cú mc ớch quỏ trỡnh hot ng kinh doanh, v suy cho cựng mc ớch hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip l hnh chớnh l li nhun Phỏt trin hot ng kinh doanh l...
 • 17
 • 356
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... lnh ngh 1.3.2 Ni dung ca hot ng kinh doanh l hnh Ni dung c trng v c bn nht ca hot ng kinh doanh l hnh ú chớnh l kinh doanh cỏc chng trỡnh du lch trn gúi Hot ng kinh doanh l hnh bao gm ni dung ... nc thng nht iu kin kinh t cũn khú khn, hot ng kinh doanh l hnh cng ch phỏt trin phm vi quc gia v s lng khụng nhiu cỏc chuyờn gia Liờn Xụ sang Vit Nam khụi phc t nc Hot ng kinh doanh l hnh mi ... phc t nc Hot ng kinh doanh l hnh mi ch thc s phỏt trin vo thi k nn kinh t nc ta chuyn i sang nn kinh t th trng (1886) Th trng kinh doanh l hnh tr nờn sụi ng hn, cỏc doanh nghip a dng v thnh phn...
 • 17
 • 341
 • 0

Tìm hiểu sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của nhật bản đối với đông nam á thời kì sau chiến tranh lạnh

Tìm hiểu sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của nhật bản đối với đông nam á thời kì sau chiến tranh lạnh

Khoa học xã hội

... với phát triển kinh tế giới mà Nhật Bản không lờng trớc đợc tạo nên khủng hoảng, trì trệ sâu rộng lịch sử kinh tế Nhật Bản đổ vỡ "nền kinh tế bong bóng" khiến cho kinh tế Nhật Bản đột ngột chuyển ... Nam lại kinh tế phát triển động Điều yêu cầu Nhật Bản phải có điều chỉnh linh hoạt sách đối ngoại bên cạnh cải cách kinh tế nớc Có thể nói, năm 80, Nhật đóng vai trò thứ yếu vấn đề quốc tế, không ... châu sang Nhật tăng 6% chiếm 45% nhập Nhật so với tỷ lệ giảm 3% nhập từ Mỹ chiếm 22% nhập Nhật [ 14] châu thực vợt Mỹ để trở thành bạn hàng lớn Nhật Thực tế cho thấy, quan hệ kinh tế Nhật Bản khu...
 • 77
 • 1,304
 • 20

Quá trình đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại của việt nam từ 1986 đến 2002 thành tựu và kinh nghiệm

Quá trình đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại của việt nam từ 1986 đến 2002 thành tựu và kinh nghiệm

Kinh tế

... trước đổi 1.1 Kinh tế đối ngoại vai trò kinh tế nước phát triển 1.1.1 Khái niệm hình thức kinh tế đối ngoại Ì 1.2 Vai trò kinh tế đối ngoại nước phát 11 triển Ì Hoạt động kinh tế đối ngoại Việt ... nên kỉnh tế Việt Nam học kinh nghiệm 3.1 Những tác động kinh tế- xã hội trình đổi hoạt động kinh tế đối ngoại 3.2 Những vấn đề đặt trình đổi hoạt động kinh tế đối ngoại 3.3 Bài học kinh nghiệm ... lĩnh vốc kinh tế đối ngoại, kinh tế đối ngoại l 31 phận toàn kinh tế, phận tách rời công đổi mới chung, ngành kinh tế cóvai trò quan trọng việc thực chương trình kinh tế Kinh tế đối ngoại thúc...
 • 143
 • 492
 • 0

Tác động của chính sách mở cửa đối với hoạt động kinh tế đối ngoại của Trung Quốc

Tác động của chính sách mở cửa đối với hoạt động kinh tế đối ngoại của Trung Quốc

Quản trị kinh doanh

... liên quan tới kinh tế buôn bán đối ngoại Xử lí mối quan hệ mở cửa đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia Cần phải xây dựng đặc khu kinh tế khu Phố Đông ... trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng lên nhanh chóng, năm 1979 có 480 triệu USD đến năm 1998 đạt 145 tỷ USD , đứng thứ giới sau Nhật Bản Trong phát triển chung kinh tế , kinh tế đối ngoại TQ đạt đợc thành ... triển kinh tế loại hình mở cửa, tăng cờng sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy việc u hoá cấu kinh tế nâng cao tố chất kinh tế quốc dân, Báo cáo đề biện pháp nhằm tăng cờng trình độ mở cửa đối ngoại: ...
 • 20
 • 520
 • 0

SKKN Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A

SKKN Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A

Giáo dục học

... hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản - Bài 10- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi kinh tế Trung Quốc - Bài 11- Tiết Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á 3.1.2 Dạng thực hành ... Bài 7- Tiết Thực hành: Tìm hiểu Liên minh Châu Âu - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 1 .Tìm hiểu thay đổi GDP) - Bài 9- Tiết Thực hành: Tìm hiểu ... đọc đồ, biểu đồ - Bài 6- Tiết Thực hành: Tìm hiểu phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 2 .Tìm hiểu phân bố nông...
 • 24
 • 1,453
 • 3

Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A” THPT THẠCH THÀNH 1

Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A” THPT THẠCH THÀNH 1

Giáo dục học

... hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản - Bài 10- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi kinh tế Trung Quốc - Bài 11- Tiết Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á 3.1.2 Dạng thực hành ... Bài 7- Tiết Thực hành: Tìm hiểu Liên minh Châu Âu - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 1 .Tìm hiểu thay đổi GDP) - Bài 9- Tiết Thực hành: Tìm hiểu ... đọc đồ, biểu đồ - Bài 6- Tiết Thực hành: Tìm hiểu phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 2 .Tìm hiểu phân bố nông...
 • 24
 • 431
 • 0

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 11 học tốt bài thực hành tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a trong môn địa lí

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 11 học tốt bài thực hành tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a trong môn địa lí

Khoa học xã hội

... hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản 11 - Bài 10- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi kinh tế Trung Quốc - Bài 11- Tiết Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á 3.1.2 Dạng thực ... Bài 7- Tiết Thực hành: Tìm hiểu Liên minh Châu Âu - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 1 .Tìm hiểu thay đổi GDP) - Bài 9- Tiết Thực hành: Tìm hiểu ... thực hành đọc đồ, biểu đồ - Bài 6- Tiết Thực hành: Tìm hiểu phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì - Bài 8- Tiết Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Liên Bang Nga (Mục 2 .Tìm hiểu...
 • 33
 • 565
 • 0

“Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn Sao Biển

“Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn Sao Biển

Khoa học xã hội

... vy ta cú th hiu kinh doanh khỏch sn nh sau: Kinh doanh khỏch sn l mt ngnh kinh doanh ch yu kinh doanh du lch Khi núi n kinh doanh du lch khụng th khụng núi n kinh doanh khỏch sn Kinh doanh khỏch ... Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh khách sạn Sao Biển 58 3.2.1 Xác định rõ thị tr-ờng mục tiêu thị tr-ờng tiểm năng, đẩy mạnh hoạt động marketing 58 ... 2.3.2 Kết kinh doanh dịch vụ ăn uống 51 2.3.3 Kết kinh doanh dịch vụ bổ sung khác 52 2.4 Đánh giá chung thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn 53 2.4.1 Những -u điểm mà khách sạn...
 • 74
 • 823
 • 4

Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh,tổ chức bọ máy quản lý cảu công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế

Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh,tổ chức bọ máy quản lý cảu công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... thống chứng từ nhìn chung công ty thực tốt quy định hoá đơn Căn vào chế độ chứng từ kế toán Nhà Nớc ban hành nội dung hoạt động kinh tế nh yêu cầu quản lý hoạt động đó,Công ty xây dựng cho hệ thống ... gian thực tập phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng Thơng mại Quốc tế, đợc tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác kế toán em nhận thấy công tác quản lý nh công tác kế toán tơng đối hợp ... phận kinh doanh 378.536.020 đ Kế toán ghi : Nợ TK 6421 378.536.020 Có TK 334 378.536.020 2.3.5.7 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: * Nội dung doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động...
 • 32
 • 564
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25