bài tậpbài toán tính khoảng cách trong hình học không gian

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC BÀI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 12

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC BÀI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 12

Toán học

... pháp giải toán này: tính khoảng cách trực tiếp, tính khoảng cách gián tiếp, để học sinh có hướng tiếp cận toán cách nhanh chóng I TÍNH KHOẢNG CÁCH TRỰC TIẾP - Là ta phải dựng khoảng cách từ điểm ... CẬN BÀI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG - Với toán có câu hỏi: Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng “dễ thở” phần tính khoảng cách lại Chỉ lưu ý với học sinh: muốn tính ... KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 12” cho học sinh Bước đầu thấy số kết đáng mừng Đa số em tự hệ thống lại cho kiến thức phương pháp tính khoảng cách hình học không gian Số học sinh bỏ...
 • 31
 • 1,955
 • 11
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Trung học cơ sở - phổ thông

... sinh Giúp em không ngán ngại” gặp toán tính khoảng cách Tôi xin phép trình bày hai dạng toán tính khoảng cách thường gặp hình học không gian : khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng khoảng cách hai đường ... giải toán tính khoảng cách hình học không gian ,vào giảng dạy nhận thấy vấn đề giúp ích cho học sinh việc làm toán, giúp em không “ngán ngại” phần khoảng cách em giải tốt tập tính khoảng cách không ... nghiệm môn Toán lớp 11 I LỜI MỞ ĐẦU: Qua trình dạy hình học không gian 11 luyện thi Đại học Tôi nhận thấy rằng, đa số em học sinh “chưa thạo” viêc giải toán tính khoảng cách hình học không gian Nguyên...
 • 8
 • 1,799
 • 53
một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

một số phương pháp giải các bài toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

Toán học

... cấp học Trên tất khoảng cách có thực tế Do có hệ thống phương pháp giải toán Bài toán : Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Bài toán : Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Bài toán 3: Tính ... Tính khoảng cách đường thẳng mặt phẳng song song, khoảng cách mặt phẳng song song Bài toán : Tính khoảng cách đường thẳng chéo hầu hết toán khoảng cách giải Ngoài toán trừ bài toán 1”, toán ... đề học sinh với giải pháp: Đưa “Một số phương pháp giải toán khoảng cách hình học không gian lớp 11” sau: I BÀI TOÁN 1: Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Phương pháp : Để tính khoảng cách...
 • 23
 • 23,450
 • 33
CÁC BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

CÁC BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Toán học

... violet.vn/phphong84 13 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mặt phẳng qua SM song song với BC , cắt AC N Biết góc hai mặt phẳng  SBC   ABC 60 Tính khoảng cách hai ... CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Bài Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 3a , cạnh bên 2a Gọi G tâm đáy, M trung điểm SC 1) Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng  ABC 2) Tính khoảng cách ... CD khoảng cách chúng MN  cm THS PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 12 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN...
 • 14
 • 546
 • 0
tính khoảng cách trong hình học không gian (1)

tính khoảng cách trong hình học không gian (1)

Toán học

... minh (SIC) ⊥ (SED) b) Tính khoảng cách từ điểm I đến (SED) c) Tính khoảng cách từ điểm C đến (SED) d) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SED) Đ/s: b) 3a c) a d) a 2 Bài Cho hình chóp SABCD, có SA ... , K trung điểm BC a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC); b) Gọi M điểm đối xứng với A qua C Tính khoảng cách từ điểm M đến (SBC) c) Gọi G trọng tâm ∆SCM Tính khoảng cách từ điểm G đến (SBC) ... ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 Thầy Đặng Việt Hùng d) J trung điểm SD, tính khoảng cách từ điểm J đến (SBC) e) Gọi G2 trọng tâm ∆SDC Tính khoảng cách từ điểm G2 đến (SBC) Đ/s: a) a b) a c) a d) a e) a Bài...
 • 2
 • 1,933
 • 42
tính khoảng cách trong hình học không gian (3)

tính khoảng cách trong hình học không gian (3)

Toán học

... minh (SIC) ⊥ (SED) b) Tính khoảng cách từ điểm I đến (SED) c) Tính khoảng cách từ điểm C đến (SED) d) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SED) Đ/s: b) 3a c) a d) a 2 Bài Cho hình chóp SABCD, có SA ... , K trung điểm BC a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC); b) Gọi M điểm đối xứng với A qua C Tính khoảng cách từ điểm M đến (SBC) c) Gọi G trọng tâm ∆SCM Tính khoảng cách từ điểm G đến (SBC) ... ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 Thầy Đặng Việt Hùng d) J trung điểm SD, tính khoảng cách từ điểm J đến (SBC) e) Gọi G2 trọng tâm ∆SDC Tính khoảng cách từ điểm G2 đến (SBC) Đ/s: a) a b) a c) a d) a e) a Bài...
 • 2
 • 1,055
 • 9
tính khoảng cách trong hình học không gian (5)

tính khoảng cách trong hình học không gian (5)

Toán học

... Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 b) hai đường thẳng SH BD c) hai đường thẳng BC SA Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 ...
 • 2
 • 767
 • 7
tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

Toán học

... đề Hình học không gian LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng c) SC DN Bài Cho hình vuông ABCD cạnh a, I trung điểm AB Dựng IS ⊥ (ABCD) IS = a Gọi M, N, P trung điểm cạnh BC, SD, SB Hãy dựng tính ... a Bài Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD), SA = a Gọi E điểm đối xứng B qua A, tính khoảng cách đường thẳng chéo a) AC SD b) AC SE Đ/s: a), b) a 21 Bài ... b) AC SE Đ/s: a), b) a 21 Bài Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA = SB = SC = SD = a Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo AD SC Đ/s: a 42 Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile:...
 • 2
 • 605
 • 6
Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian

Toán học

... Nh̵n xét: Vͣi cách tính khâu tính di͏n tích ta dùng máy tính h̯u h͇t ÿ͉u ÿ́p So vͣi cách tính b̹ng t͕a ÿ͡ hóa cách tình ÿ˯n gi̫n h˯n r̭t nhi͉u v͉ tính toán trình bày ch͑ khó ͧ khâu tính di͏n tích ... www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học ϭϬ www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nguy͍n Tṷn Anh 1110004 Bài toán 5: (THTT-455) Cho hình lăng trͭ ABC A ' B ' C ' có ÿáy tam giác ÿ͉u c̩nh a , hình chi͇u vuông góc ... Nh̵n xét: N͇u bi͇t cách linh ho̩t ͧ ph˱˯ng pháp toán kho̫ng cách trͧ nên d͍ có th͋ có nhi͉u lͥi gi̫i hay! VD3: (THTT- 452) Cho hình chóp S ABCD có ÿáy ABCD hình vuông c̩nh a Hình chi͇u vuông...
 • 14
 • 894
 • 0
Bài toán khoảng cách trong hình học không gian

Bài toán khoảng cách trong hình học không gian

Toán học

... violet.vn/phphong84 13 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mặt phẳng qua SM song song với BC , cắt AC N Biết góc hai mặt phẳng  SBC   ABC 60 Tính khoảng cách hai ... CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Bài Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 3a , cạnh bên 2a Gọi G tâm đáy, M trung điểm SC 1) Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng  ABC 2) Tính khoảng cách ... CD khoảng cách chúng MN  cm THS PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 12 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN...
 • 14
 • 12,813
 • 21
Bài toán khoảng cách trong hình học không gian - ThS. Phạm Hồng Phong

Bài toán khoảng cách trong hình học không gian - ThS. Phạm Hồng Phong

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 0983070744  a 6 website: violet.vn/phphong84 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Vậy d  M ; CH   MK  a 6 C Bài tập Bài Cho tứ diện OABC có OA , OB , OC đôi ... DỰNG DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ví dụ [ĐHD11] Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông B , BA  3a ... BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Gọi D chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC , H chân S...
 • 7
 • 534
 • 3
Sử dụng phương pháp tọa độ giải bài toán khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

Sử dụng phương pháp tọa độ giải bài toán khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán khoảng cách hình học không gian lớp 11 3) Trong không gian (Oxyz ) cho hai đường thẳng d1 , d chéo nhau, biết d1 qua điểm M ur ... 101 sgk nâng cao) III PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Để giải được các bài toán hình học không gian hay bài toán khoảng cách bằng phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích ... A1 BD) : x − y = Vậy khoảng cách từ B1 đến mặt phẳng ( A1 BD) là d ( B1;( A1BD)) = −a + +1 = a V KẾT LUẬN Vậy để tọa độ hóa các bài toán hình học không gian lớp 11, nếu các...
 • 10
 • 1,043
 • 0
SKKN Một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong Hình học không gian bậc THPT

SKKN Một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong Hình học không gian bậc THPT

Giáo dục học

... có câu hình học không gian khoảng cách vấn đề hay hỏi đến đề thi Điều làm cho không học sinh giáo viên lo lắng - Toán học môn khoa học rèn luyện tư cho học sinh hình học không gian chương tốt ... KINH NGHIỆM DẠY “ KHOẢNG CÁCHTRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN II - Nhiệm vụ phạm vi đề tài: - Nêu hướng giải toán tìm khoảng cách không gian: + Khoảng từ điểm đến đường thẳng + Khoảng cách từ điểm đến ... hình giải toán tính khoảng cách hình không gian hai lớp 11A1, 11A2 sau: BT1: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Trước dạy bước xác định loại khoảng cách Lớp 11A1- sĩ số 50 Số lượng Phần trăm Không...
 • 24
 • 1,972
 • 7
skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian

skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian

Giáo dục học

... Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 THPT: Trung hc phụ thụng Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 B NI DUNG ... Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 10 nu I l trung im ca MN thỡ d ( M ;( )) = d ( N ;( )) + Phng phỏp ta khụng gian: Trong chng III - Đ1 sỏch giỏo khoa ... mt s tớnh cht sau : Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 11 Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho : v = x.i + y j + z.k v = ( x; y; z ) OM...
 • 45
 • 1,699
 • 2
Lời giải hay cho bải toán tính khoảng cách trong không gian

Lời giải hay cho bải toán tính khoảng cách trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

... với SI Như khoảng cách từ A đến mp SAI la HK=a (căn42)\12 Bây ta tìm khoảng cách theo yêu cầu toán Kéo dài HI cắt BC T ta có khoảng cách đt BC SA khoảng cách từ T tới mp SAI 3\2 khoảng cách từ H ... rơi) khoảng cách cần tìm quy tìm khoảng cách từ điểm rơi đến mp P đó” ví dụ cho hình chóp SABC cóSA vuông góc với {ABC} suy điểm rơi điểm A Như toán liên quan đến khoảng cách quy tìm khoảng cách ... cạnh BC; SD; SB Tính khoảng cách hai đt MN AP ĐS: a\2 Cho hình chóp SABCD có đáy hình chữ nhật với AD=2a; AB=a, SA=a (căn2) đường cao hình chóp Gọi E trung điểm BC Tính khoảng cách hai đt AD SE...
 • 6
 • 1,789
 • 28

Xem thêm