bài tập về thì trong tiếng anh nâng cao và có đáp án đầy đủ

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Tiếng Anh

... listening B. listen C. were listening D. is listening LUYỆN TẬP CHỮA CÁC CÂU VỀ THÌ CỦA ðỘNG TỪ TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG ... we were on the way to Vung Tau. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung...
 • 6
 • 19,988
 • 2,024

Tuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ( đáp án đầy đủ )

Tuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ( có đáp án đầy đủ )

Toán học

... hai máy ba thì sau 1 giờ 30 phút bể sẽ đầy còn nếu dùng máy một máy ba thì bể sẽ đầy sau 2 giờ 24 phút. Hỏi nếu mỗi máy bơm được dùng một mình thì bể sẽ đầy sau bao lâu? ĐÁP ÁN Bài ... O C. b. Nếu OA + AB + BC = OC thì điểm Bnằm giữa hai điểm A C. Bài 4: ( 4 điểm ) Ba máy bơm cùng bơm vào một bể lớn , nếu dùng cả máy một máy hai thì sau 1 giờ 20 phút bể sẽ đầy, ... Câu3: Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2số cam 1/2 quả; Lần thứ 2 bán 1/3 số cam còn lạivà 1/3 quả ; Lần thứ 3 bán 1/4số cam còn lại 3/4 quả. Cuối cung còn lại 24 quả...
 • 84
 • 57,797
 • 244

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... front door was closed.He … out.A-went B-must have gone C-has gone D-had had Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending...
 • 4
 • 17,003
 • 651

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

Anh ngữ phổ thông

... Đáp án bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A15-D 16-C...
 • 5
 • 83,858
 • 8,205

bài tập ôn tập các thì trong tiếng anh

bài tập ôn tập các thì trong tiếng anh

Ngoại ngữ

... (come) to give you a helping hand as soon as he………….( finish) his work.III. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn/ quá khứ đơn/ quá khứ tiếp diễn : 1.We often…… (drink) ... ago.10.They all…….(believe) that he just … (come) back from London last week.III. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn/ quá khứ đơn/ quá khứ tiếp diễn/ hiện tại hoàn thành/...
 • 2
 • 6,173
 • 408

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... of meat 35. His telephone number is 091234566 36. She is a teacher.3 BÀI TẬP ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH DƯỚI Bài 1: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau1. Mai lives in the city.………………………………………………………………………………………………2. ... ………………………………………………………………………………………………1 B: Yes, she ………………………………………… ………… her teeth every morning.5 Bài 3: Hoàn thành những đoạn hội thoại sauA: ……………………………………………………………………… is your house?B: It’s ... ……………………………………………………………………….…… name is Lan.A: ……………………………………………………………… do you spell your name?B: T - H - A - N - H, Thanh.A: ……………………………………………………………… … school do you go to?B: I ………………………………………………………… ……. to Nguyen...
 • 5
 • 30,395
 • 1,316

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... is 70 miles away.10. “Are you going away next week?” - “No, … week after next” Bài tập 2: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống nếu cần thiết:A man decided to rob ……… bank in the town where he ... Week 5: Bài tập 1: Điền a/an hoặc the:1. This morning I bought… newspaper and …….magazine. …….newspaper is...
 • 2
 • 2,665
 • 41

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... five o’clock.Bien –MH KIÊM TRA HỌC KÌ I 2012-2013 MÔN : TIẾNG ANH 7 Thời gian làm bài : 45 phút I / Chọn câu trả lời thìch hợp điền vào chỗ trồng : (3 điểm )1/ We enjoy………….badminton after ... less friends than my brother. (Tìm một lỗi sai trong câu sứa lại cho đúng).……………………………………………………………………………………………I/ LISTENING:Nghe nối mỗi tên hoạt động: (1điểm)1/ Nam a/ go to the circus2/ ... word/phrase/sentence that best fits the space in each sentence. (3 points) (Chọn một đáp án phù hợpnhất vào chỗ trống ) 5. Are there ……………… lamps on the wall. ( a – some – any - an ) 6. Lan...
 • 23
 • 7,697
 • 28

bài tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6

bài tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hand has fingers. A foot has ___________________.A. arms B. lags C. shoes D. toes.2. They have strong _____________.A. ... ?A. carrots B. milk C. cabbages D. potatoesUse the suitable word:1. The weight lifters have strong _________ .(body).2. Hoa walks to school. It means she goes to school on _________. (feet)3....
 • 8
 • 6,920
 • 217

bai tap too enough trong tiếng anh

bai tap too enough trong tiếng anh

Tiếng anh

... He has a lot of money. He can buy a car. 29. He is very intelligent. He can do it. 30. Tom is strong. He can lift the box. 31. The weather is fine. Mary and her little brother can go to school....
 • 2
 • 22,502
 • 519

Xem thêm