bài tập về tính khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Toán học

... (ABCD) bằng 600. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SBC). c) Tính khoảng cách giữa hai đường AD và SB. d) Tính khoảng cách giữa hai đường ... và 3AB a. a) Tính khoảng cách từ AA’ đến (BCC’B’). b) Tính khoảng cách từ A đến (A’BC). c) Chứng minh rằng AB vuông góc (ACC’A’). Tính khoảng cách từ A’ tới (ABC’). Bài 19. (ĐH khối ... với BD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC. Bài 17. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, 2'2aAA. Tính khoảng cách giữa AB và CB’. Bài 18....
 • 2
 • 4,117
 • 133
Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuurrr2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng[ ][ ]0 0, ' . '( , '), 'u u M Mdu u∆ ∆ =rr rr r Bài tập về nhà: (các bài tập ... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngnr0xyz•M0H Trong không gian với hệ tọa độ...
 • 10
 • 3,226
 • 52
Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... tập SGK trang 102, 103. Bài học kết thúc Bài tập: Bài tập: 614 Bài 1: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng 2x – y + 3z + 4 = 0 và 2x – y + 3z – 2 = 0. Bài 2: Tính khoảng cách giưã mặt phẳng x ... ( ,( ))1172 8 7d d d d M P+ + − −= = =+ + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm và điểm A.. BĐiểm và đường thẳngA.(d)HĐiểm ... thức tính các khoảng cách 1/ Lập bảng công thức tính các khoảng cách để ghi nhớ ( đủ các trường hợp). để ghi nhớ ( đủ các trường hợp).2/ Làm bài tập SGK trang 102, 103.2/ Làm bài tập SGK trang...
 • 9
 • 1,705
 • 16
Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN b) Gọi M, N là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và DB sao cho MA k MB=uuur uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng 2: Các bài toán về thiết ... SC, SD tại N, P, Q.a) CMR: MNPQ là hình thang vuông.b) Đặt x = AM. Tính diện tích MNPQ theo a, x. Bài 10. Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng α. Gọi M là 1 điểm ... uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng 2: Các bài toán về thiết diện và tính diện tích thiết diện. Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD. Có đáy ABCD là hình bình hành. AB = a. AD = 2a. SAB là...
 • 2
 • 4,370
 • 124
Tài liệu Bài tập Phương pháp tọa độ trong không gian doc

Tài liệu Bài tập Phương pháp tọa độ trong không gian doc

Cao đẳng - Đại học

... yz−==− 13PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I/ PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. Bài 1: Cho ΔABC có trong tâm G và M là điểm tùy ý trong ko gian. a/ CMR: MA2 + MB2 + MC2 ... 1;2)ab→→==− Bài 11: Tính khoảng cách giữa hai điểm A, B trong mỗi trường hợp: a/ A(4;–1; 1); B(2; 1; 0) b/ A(2; 3; 4); B(6; 0; 4) c/ A(2; 1; 0); B(1;2; 1) Bài 12: Tính góc giữa hai vectơ trong ... uuur b/ '' 2'ACAC CC−=uuuur uuuur uuuur II/ VECTƠ VÀ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN. Bài 1: Trong không gian Oxyz. Hãy viết tọa độ của các vectơ: a/ b/ c/ 12aee→→=− +3→ →3122bee→→=−12273ceee→→→→=−+...
 • 13
 • 1,827
 • 51
Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt

Cao đẳng - Đại học

... CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!!BÀI TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Câu 1: Trong không gian với hệ trục 0xyz cho điểm A ( 1; 2; 1) , B ( 3; -1; 2). Cho ... Chứng minh d1 và d2 chéo nhau. Tính khoảng cánh 2 đường đób. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với (P) đồng thời cắt cả d1, d2.Câu 8: Trong không gian cho tứ diện ABCD với A(7;4;3), ... 1)a. Tính khoảng cách giữa hai đường AB và CDb. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên mp (BCD)c. Viết phương trình đường d đối xứng với đường thẳng AB qua mp (BCD)Câu 9: Trong không...
 • 2
 • 1,045
 • 19
Bài tập hình học giải tích trong không gian lớp 12 tham khảo

Bài tập hình học giải tích trong không gian lớp 12 tham khảo

Toán học

... −⇒).314;323;323()2;1;1(MM Bài 26. . Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1;1;0), B(0;0;-2) và C(1;1;1). Hãy viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm A và B, đồng thời khoảng cách từ C ... )2 11 29+ Bài 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 1 2:2 1 1x y z− − −∆ = =− và điểm A(2;1;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa ∆ sao cho khoảng cách từ A ... LTDH Bài 14. Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD biết A(0; 0; 2), B(-2; 2; 0), C(2; 0; 2), ( )DH ABC⊥và 3DH = với H là trực tâm tam giác ABC. Tính góc giữa (DAB) và (ABC).Giải.Trong...
 • 22
 • 873
 • 0
bài tập hình học tọa độ trong không gian 12

bài tập hình học tọa độ trong không gian 12

Toán học

... điểm của cạnh SC. a, Tính góc và khoảng cách giữa hai đờng thẳng SA và BM. b, Giả sử mặt phẳng (ABM) cắt SD tại N. Tính thể tích khối chóp S. ABMN. Bài 14. Trong không gian Oxyz , cho điểm A( ... Tìm toạ độ điểm I thuộc đờng thẳng AB (I khác B)sao cho khoảng cách từ I tới mp(P) bằng khoảng cách từ B tới mp(P). Bài 18 .Trong không gian Oxyz , cho điểm A(1 ; 1 ; 3) và đờng thẳng d : 21z1y1x ... C1N. Bài 17. Trong không gian Oxyz , cho mp(P) : x+ y + z 4 = 0 và hai điểm A(3 ; 3 ; 1), B(0 ; 2 ; 1). a, Viết phơng trình đờng thẳng d , biết d nằm trong mp(P) và mỗi điểm của d cách đều...
 • 2
 • 961
 • 9

Xem thêm