bài tập về quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN b) Gọi M, N là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và DB sao cho MA k MB=uuur uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng 2: Các bài ... tích thiết diện biết IJ = 3IM. Bài 13: Cho hình chop S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông ở , góc ABC = 600, AB = a. Gọi O là trung điểm của BC. SB = a và SB vuông góc với OA. Gọi M là 1 điểm ∈ ... BC, SC, SD tại N, P, Q.a) CMR: MNPQ là hình thang vuông. b) Đặt x = AM. Tính diện tích MNPQ theo a, x. Bài 10. Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng α. Gọi M là 1...
 • 2
 • 4,372
 • 124
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Khoa học xã hội

... học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. 3. Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ... vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học không gian lớp 11? 6. Giả thuyết khoa học Dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ... và mục tiêu dạy học chương quan hệ vuông góc trong không gian 1.4.2. Thực trạng giảng dạy bài tập chương "Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian& quot; chương trình hình...
 • 24
 • 2,426
 • 4
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... học 11 THPT. + Bài tập về hai đƣờng thẳng vuông góc . + Bài tập về đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng. + Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc + Bài tập về khoảng cách + Ôn tập chƣơng III ... III Hình học 11 THPT: Bài tập về hai đƣờng thẳng vuông góc; Bài tập về đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng; Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc; Bài tập về khoảng cách; Ôn tập chƣơng III Keywords: ... “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11). Theo phân phối chƣơng trình, chƣơng III gồm 15 tiết, trong đó có 5 tiết lí thuyết, 7 tiết bài tập, 3 tiết ôn tập và...
 • 24
 • 1,610
 • 4
Luận văn: Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT pot

Luận văn: Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT pot

Khoa học xã hội

... khó khăn trong việc chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện kỹ năng tương ứng. Giải bài tập hình học không gian là một vấn đề không đơn giản đối với nhiều học sinh, bài tập phần quan hệ vuông góc là ... VÀO CÁC TIẾT LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở LỚP 11 THPT2.1. ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁNDo nhu cầu ... thẳng vuông góc với mặt phẳng.Phép chiếu vuông góc. Định lí ba đường vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Về kiến thức:Biết được- Định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc...
 • 97
 • 2,308
 • 16
Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... SB vuông góc với BC Bài tập 23aSDSBSA===và aSDSBSA ===ãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tanTính tan Bài tập ... minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tanTính tan Bài tập 23aSDSBSA===và ... minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tanTính tan Bài tập 23aSDSBSA===và...
 • 17
 • 6,075
 • 44
Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... kiến thức cơ bản trong chương III, vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ( 2 đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng, 2 mặt phẳng vuông góc) , khoảng cách.2/. ... cách.3/. Tư duy : - Biết hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ song song và quan hệ vuông góc, dùng quan hệ vuông góc để chứng minh quan hệ song songvà ngược lại. - Từ trực quan sinh động đến tư ... Chứng minh 2 đt vuông góc  Chứng minh đt vuông góc mp Chứng minh 2 mp vuông góc  Chứng minh 2 đt song song D/. BÀI TẬP VỀ NHÀ :- Các bài 2,3,4,5,7,8 trang 120, 121 Tên bài : ÔN CHƯƠNG...
 • 4
 • 1,147
 • 12
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... phẳng nào vuông góc với đờngthẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặtphẳng này đều vuông góc với mặt ... mệnh đề đúng trong các mệnh đề sauA. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ3 thì chúng song songB. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng ... () và b a thì b //() hoặc b ()Câu 4: Cho tứ diện OABC có OA ; OB ; OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực...
 • 3
 • 5,535
 • 102
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... uuuur Bài 4. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vector HFuuur và DCuuur bằng:A. 0120B. 090C. 045D. 060II. Phần tự luận Bài 5. Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông ... chiếu vuông góc của E lên các cạnh SF và SH. a. Chứng minh FG ⊥ (SEF), GH ⊥ (SEH);b. Chứng minh SE ⊥ MN;c. Chứng minh (EMN) ⊥ (SEG);d. Chứng minh MN = . 22a.e. Tính tan góc giữa ... Bán công Lệ Thuỷ Kiểm tra 45 phút – Bài số 2 Năm học 2007 – 2008 Môn: HÌNH HỌC 11CBHọ tên học sinh …………………………………….Lớp……………………Đề số I. Phần trắc nghiệm Bài 1. Cho a, b là hai đường thẳng phân...
 • 2
 • 3,231
 • 51
Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

... liên quan đến quan hệ vuông góc trong không gian nh:- Hai đờng thẳng vuông góc, góc giữa hai đờng thẳng.- Đờng thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. - Hai mặt phẳng vuông góc. - ... giá, độ lớn.22 1 Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian ( 17 tiết )A - Mục tiêu:1 - Cho học sinh hiểu đợc khái niệm về véctơ trong không gian và các phép toán cộng ... thực hiện một phần )- Ôn tập củng cố: + Xác định góc giữa hai đờng thẳng trong không gian. + Phơng pháp tính góc giữa hai đờng thẳng trong không gian. Bài tập về nhà: Bài 1, 4 trang 120 - SGK.1515...
 • 24
 • 1,138
 • 8

Xem thêm