bài tập về mạo từ có đáp án lop 10

Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... _manned space flights 100 He was in orbit around the Earth a speed of more than 17,000 miles per hour KEY 1- up 2- down 3-up 4- down 5- up 6- after 7- off 8- off 9- for 10- about 11- back 12- ... 88- up 89-of 90- on 91- in 92- through 93-of 94- about 95- to 96- on 97-with 98- after 99- out 100 - at ...
 • 3
 • 46,832
 • 4,144
Bài tập về giới từ có đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập về giới từ đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Toán học

... from 92 for 93 in 94 to 95 to 96 with 97 in 98 at 99 about 100 for 101 of 102 in 103 at 104 out 105 with 106 in 107 for 108 on 109 in 110 for 111 on 112 between 113 to 114 with 115 in 116 to 117 ... evening? 107 ) Smoking is not good (for/at/about/of) our health 108 ) The interview was broadcast (on/in/at/for) radio and television 109 ) That farmer succeeded (on/in/at/with) raising fish 110) Clean ... be an architect? 100 ) She has become very famous (for/at/on/with) her novels 101 ) Mary always take good care (for/of/to/with) her children 102 ) Henry was born (on/in/at/to) 1992 103 ) Lisa is very...
 • 6
 • 15,645
 • 2,646
bài tập mạo từ có đáp án lớp 10.mc

bài tập mạo từ đáp án lớp 10.mc

Tiếng anh

... York state A a B an C the D X Our neighbor has cat and dog A a/ a B an/ a C the/ the D X/ X 10 ink in my pen is red A a B an C the D X 11 It is funniest book that I have ever read A...
 • 4
 • 3,834
 • 111
Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Anh ngữ phổ thông

... 89 with 90 about 91 from 92 for 93 in 94 to 95 to 96 with 97 in 98 at 99 about 100 for 101 of 102 in 103 at 104 out 105 with Collected by Luc Van Chinh Thiên tài = 99% khổ luyện + 1% khiếu bẩm ... - 106 in 107 for 108 on 109 in 110 for 111 on 112 between 113 to 114 with 115 in 116 to 117 with 118 with 119 on ... be an architect? 100 ) She has become very famous (for/at/on/with) her novels 101 ) Mary always take good care (for/of/to/with) her children 102 ) Henry was born (on/in/at/to) 1992 103 ) Lisa is very...
 • 71
 • 4,840
 • 6
Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Ngữ pháp tiếng Anh

... …………………………………………………………………………………… She didn’t realized what would happen to her next …………………………………………………………………………………… 10 I didn’t think that one day I’d be appearing in films rather then just watching them …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… 9.We can’t exchange tickets in any circumstances …………………………………………………………………………………… 10. I won’t go out that way to visit him again on my account! …………………………………………………………………………………… IV ... …………………………………………………………………………………… She made no sound as she crept upstairs …………………………………………………………………………………… 10. He only thought about having a holiday abroad after he retired …………………………………………………………………………………...
 • 11
 • 18,330
 • 327
Bài tập về đảo ngữ, có đáp án

Bài tập về đảo ngữ, đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... …………………………………………………………………………………… 9.We can’t exchange tickets in any circumstances …………………………………………………………………………………… 10. I won’t go out that way to visit him again on my account! …………………………………………………………………………………… IV ... …………………………………………………………………………………… She made no sound as she crept upstairs …………………………………………………………………………………… 10. He only thought about having a holiday abroad after he retired ………………………………………………………………………………… ... the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time …………………………………………………………………………………… 10. The only way you can become a good athlete is by training hard every day ……………………………………………………………………………………...
 • 8
 • 30,129
 • 2,864
Bài tập về chiết khấu có đáp án

Bài tập về chiết khấu đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... KB: C = 100 E = (100 x 9% x 35) / 360 = 0,875 H1 = (100 x 0,6% x 35) / 360 = 0,058  H= 0,088 V = 99,073 Bài 2: Ngày 16/08/2011, KH đề nghị NH gia hạn nợ HP mệnh giá 550trđ, thời hạn toán ngày ... 612000 đ Y/c: Xác định ngày đến hạn toán HP P1 số tiền trả cho DN A Biết : - HP P2 toán vào ngày 14 /10/ 2011 - HP P3 toán vào ngày 31 /10/ 2011 - HP P4, P5 toán vào ngày 28/09/2011 Lãi suất CK 8,5%/ ... HP Biết : lãi suất CK 10% / năm Hoa hồng phí cố định HP tr BG: Ta có: V1 + V2 + V3 = 187  [ 56- (56 x 10% x 31)/ 360 – 1] + [ C2 - (C2 x 10% x 46)/ 360 – 1] + [ 89 - (89 x 10% x 51)/ 360 – 1] =...
 • 5
 • 21,960
 • 303
Bài tập về thấu chi có đáp án

Bài tập về thấu chi đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... 718000  Nhu cầu vay VLĐ = 266187,5 – 71800 – 1107 00 = 83687,5 trđ < HMTD = 102 250  HM thấu chi 83687,5 trđ BÀI 2: Công ty may mặc XK A phương án tài sau: Tài sản Giá trị Nguồn vốn Giá trị ... 86500 + 24200 = 1107 00 trđ  HMTĐ = 266187,5 – 20% x 266187,5 – 1107 00 = 102 250 trđ Nhu cầu vay VLĐ = TSNH – VLĐR – Nợ NH phi NH VLĐ ròng = Nợ DH + VCSH – TSCĐ đầu dài hạn = 2105 00 + 189800 ... 6430 650 2300 3200 280 A.Nợ phải trả Vay Ngắn hạn Phải trả NB Phải trả khác Nợ DH 9230 3050 1720 510 3950 B.TSCĐ 6600 B.VTC 3800 Tổng 13030 Yc: Kiểm tra tính hợp lý PATC Xác định HMTD Tổng 13030...
 • 4
 • 3,798
 • 28
Bài tập về sóng dừng có đáp án chi tiết

Bài tập về sóng dừng đáp án chi tiết

Vật lý

... nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 = điểm ; tổng cộng co điểm Như điểm M điểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Bài :Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn ... 2,4m/s Chọn đáp án D Bài 4: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết Phương trình dao động đầu A uA= acos100t Quan sát sóng dừng sợi dây ta thấy dây điểm điểm ... điểm A li độ a T/4 T/4 = 0,2 (s) > T = 0,8 (s) Do tốc độ truyền sóng dây v = /T = 40./0,8 = 50 cm/s = 0,5 m/s Đáp án A Câu 8.:tạo sóng dưng sợi dây đầu B cố định,nguồn sóng dao động có...
 • 8
 • 17,130
 • 177
100 bài tập về PT, HPT có đáp án

100 bài tập về PT, HPT đáp án

Toán học

... Tuy n ch n 100 phương trình, h pt hay & khó l p 10 - NTP - Hoa L A HƯ NG D N GI I 100 BÀI PT & HPT 1) ðK: x ≥ Chuy n v r i bình phương: (x 5x + 14x + = x + 24x + + 10 ⇔ 4x − 10x + = 10 ⇔ 2x − ... t p Tuy n ch n 100 phương trình, h pt hay & khó l p 10 - NTP - Hoa L A 2 N u x ≠ 0.Rút x − y t (1) th vào (2) ta có: y ≠  −2000y  −y   = 500y ⇒  2  x   x = 4y 6) 27 x 10 − 5x + 864 = ... − x2 − x −1 = m 86) Tìm m ñ phương trình nghi m 87) Tìm a ñ phương trình nghi m nh t + x + − x − + 2x − x = a x + y + z =  2 88)  x + y + z = 10  7 x + y + z = 350  x + 30.4 + y −...
 • 12
 • 875
 • 4
BAI TAP CAM UNG TU CO DAP AN

BAI TAP CAM UNG TU CO DAP AN

Vật lý

... =6 .10 Wb, b.ec=1,5 .10 V, c.theo chiều kim đồng hồ Bài 13:Một cuộn dây dẫn phẳng 100 vòng,bán kính R=0,1m,đặt từ trường cho mặt phẳng cuộn dây vuông góc với đường sức từ. Ban đầu cảm ứng từ ... theo chiều từ N’ → N A Bài 4:Cho mạch điện hình vẽ,nguồn ξ =1,5V,điện trở r=0,1 Ω Thanh MN r r Dài 1m điện trở R=2,9 Ω Từ trường B thẳng góc với MN gướng xuống N B dưới.Cảm ứng từ 0,1T.Ampe ... động từ trường cảm ứng từ B=0,04T với vận tốc v=0,5m/s theo phương hợp với đường sức từ góc θ = 300 Tính suất điện động suất đoạn dây ĐS:ec=0,005V r Bài 2:Một dẫn điện dài 1m,chuyển động từ...
 • 2
 • 6,180
 • 64
Bài tập về mạo từ trong tiếng anh có đáp án

Bài tập về mạo từ trong tiếng anh đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... repetition of this accident, I lent him torch EXERCISE 10 He switched on torch, read meter and wrote reading down on back of envelope 11 I said in surprise that meter readers ... much better to be able to play piano I am on night duty When you go to bed, I go to work 10 Peter's at office but you could get him on phone There's a telephone box just round ... article is required.) la,- 2-,-,-;a a, a a,-; a; a,- 5A,-,- 6-,a,an A, -, a, a,-, a 8-,-;a,- 9A,- 10 a, a; a, an Exercise 11- a, a;-: a, -,a 12-, an, an;- 13 a, a; a; a, a 14-, an 15 A, a; a; a,...
 • 6
 • 1,451
 • 35
bài tập về mạo từ quán từ có đáp án

bài tập về mạo từ quán từ đáp án

Tiếng Anh

... repetition of this accident, I lent him torch EXERCISE 10 He switched on torch, read meter and wrote reading down on back of envelope 11 I said in surprise that meter readers ... much better to be able to play piano I am on night duty When you go to bed, I go to work 10 Peter's at office but you could get him on phone There's a telephone box just round ... article is required.) la,- 2-,-,-;a a, a a,-; a; a,- 5A,-,- 6-,a,an A, -, a, a,-, a 8-,-;a,- 9A,- 10 a, a; a, an Exercise 11- a, a;-: a, -,a 12-, an, an;- 13 a, a; a; a, a 14-, an 15 A, a; a; a,...
 • 6
 • 803
 • 5
BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ A - AN - THE

BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ A - AN - THE

Tiếng anh

... possible repetition of this accident, I lent him torch 10 He switched on torch, read meter and wrote reading down on back of envelope 11 I said in surprise that meter readers ... excellent A a /a B the / the C a / the D the / a 46.As I was walking along the street, I saw _ $10 note on pavement A a/ a B the / the C a / the D the / a 47.The Soviet Uinon was first ... meal in a restaurant A a B an C the D x Thank you That was very nice lunch A a B an C the D.x 10. rose is my favourite color A a B an C the D x 11.When was _ computer invented? A a B an...
 • 5
 • 27,213
 • 1,735
BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ/ QUÁN TỪ-CÓ KEY

BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ/ QUÁN TỪ-CÓ KEY

Tiếng anh

... repetition of this accident, I lent him torch EXERCISE 10 He switched on torch, read meter and wrote reading down on back of envelope 11 I said in surprise that meter readers ... much better to be able to play piano I am on night duty When you go to bed, I go to work 10 Peter's at office but you could get him on phone There's a telephone box just round ... article is required.) la,- 2-,-,-;a a, a a,-; a; a,- 5A,-,- 6-,a,an A, -, a, a,-, a 8-,-;a,- 9A,- 10 a, a; a, an Exercise 11- a, a;-: a, -,a 12-, an, an;- 13 a, a; a; a, a 14-, an 15 A, a; a; a,...
 • 6
 • 9,260
 • 1,450
chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... (25-21) .100 :25 = 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 ... không tan TN1 CuO => mCuO = 15g Trong TN2 tất 16+2=18g Al2O3 tan dd KOH Theo PT ta : số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18 :102 (mol) Khối lượng K2O = (18 :102 ) 94 = 16,59g ... KOH dư ta so sánh khối lượng chất rắn không tan cặp TN sau :  So sánh TN1 TN2 : Gỉa sử TN2 Al2O3 tan hết So với TN2 lượng KOH TN1 không đổi lượng Al2O3 nhỏ -> TN1: Al2O3 tan hết  Bài giải  ...
 • 7
 • 1,785
 • 19
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... suggest………………………………………… 32.I would prefer you to deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A.1…I went to a concert was over a year ago 2…haven’t really enjoyed myself since your birthday ... since you tided up this room 8… Been in touch with her for three weeks 9….visited France in 1990 10 three weeks since it rained 11….time I have eaten this kind of food B.12….you had passed/ hadn’t...
 • 3
 • 115,529
 • 6,655
bai tap ve mao tu

bai tap ve mao tu

Tiếng anh

... …… children On………… Sundays my father stay in………… bed till ten o’clock, reading………….Sunday papers 10 My mother goes to…………church in……… morning and in ……… afternoon she visits……… friends 11 When……….Titanic ... to…………bed She also took……… precaution of looking under…… bed to see if………….burglar was hiding there 10 …………apples are sold by ……… pound These are forty pence…………pound Insert a, an or one if necessary ... Tran Nhat Quang – University entrance preparation- Success is based on your knowledge, not chance! 10 Most people like…………rest after…………….hard day’s work, but Tom seemed to have………….inexhaustible...
 • 3
 • 3,522
 • 248
Bài tập lập trình C có đáp án

Bài tập lập trình C đáp án

Kỹ thuật lập trình

... // c10 = 2; c2 = 00000 010 c = a|b; // c10 = 183, c2 = 101 10111 c = a^b; // c10 = 181, c2 = 101 1 0101 c = a>>3; // c10 = 16, c2 = 00 0100 00 c = an; // ⇔ c ... TOÁN BÙ BIT ~ ∼1=0 ∼0=1 Ví dụ: char a = 52; // a2=00 1101 00 char b = ~a; // b2= 0100 1011, b10 = 75  CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ  Bao gồm phép toán so sánh: ==, !=, >, >=,
 • 10
 • 919
 • 23
Bài tập lập trình C có đáp án

Bài tập lập trình C đáp án

Kỹ thuật lập trình

... trận từ tập tin, xếp ma trận tăng dòng ghi xuống tập tin khác (tên tập tin nhập vào từ bàn phím) 91 Ghi nội dung kết mảng cấu trúc tập 84 – 86 vào tập tin tên nhập từ bàn phím Đọc nội dung tập ... kích thước m*n từ tập tin, cấu trúc sau: Dòng đầu: m n Các dòng tiếp theo: giá trò phần tử ma trận Ví dụ: tập tin data.txt nội dung sau: 33 32 687 10 GV: Bùi Văn Thành Tháng 5-2004 11 Tin ... phần tử mảng Ví dụ: tập tin data.txt nội dung sau: 132567 88 Nhập mảng n số nguyên từ tập tin, xếp mảng theo thứ tự tăng dần ghi xuống tập tin khác (tên tập tin nhập vào từ bàn phím) 89 Nhập...
 • 14
 • 1,579
 • 1

Xem thêm