bài tập về giới từ có đáp án

bai tap ve gioi tu + dap an

bai tap ve gioi tu + dap an

Tiếng anh

... hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/197282//Baitapvegioitu%20dapan.doc)Quay trở về http://violet.vn...
 • 2
 • 9,000
 • 299
chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Trong TN2 tất cả 16+2=18g Al2O3 tan trong dd KOH . Theo PT ta :  số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18:102 (mol)Khối lượng K2O = (18:102 ). 94 = 16,59g . Bài tóan về lượng ... Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O . Để xác định Al2O3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :So sánh TN1 và TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al2O3 tan hết .So ... Bài giảiVậy phải 8 – 6 = 2g Al2O3 đã tan trong TN2 . Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 có sẵn trong TN1 tan hết , còn tan thêm được 2g...
 • 7
 • 1,801
 • 19
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.1.We ... wish…………………………………………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish…………………………………… C.Mệnh đề so sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better...
 • 3
 • 116,428
 • 6,722
Bài tâp về giới từ

Bài tâp về giới từ

Tiếng anh

... ve cai gi doKhâm fục ai về cái gì đóThuộc về ai đóTố cáo ai về cái gì đóKhác vớiđổ lỗi cho ai về cái gì đóChúc mừng ai về cái gì đó Giới thiệu ai/ cái gì với ai Từ bỏ làm việc gì đóNhìnTrông ... at/ inđứng lênPhản đốiđồng ý về việc gì với aiđồng ý vớiTham ra , dựThành công về Ngăn cấm ai làm cái gì đóCung cấpXin, van nài về cái gì đóMợn cái gì từ aiPhụ thuộc vàoChết vìGia ... cái gì đó Giới thiệu ai/ cái gì với ai Từ bỏ làm việc gì đóNhìnTrông nom, chăm sócTìm kiếmTra từ Mong đợi làm việc gì đóđeo vàoHoÃn lại, cởi raTợng trng...
 • 6
 • 6,202
 • 377
Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, có đáp án

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, đáp án

Kinh tế - Thương mại

... quả kinh tế Về quan điểm: Hiệu quả tài chính à vi môHiệu quả kinh tế à vĩ mô Về tính toán:- Khác biệt về chi phí- Khác biệt về thuế, tiền lương, các khoản bù giá, trợ giáKhác biệt về chi phíLọi ... “chảy” từ nơi giá thấp sang nơi giá cao hơn. Vì không sự trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia nênsẽ không lợi ích thương mại. Như vậy, “lợi thế tuyệt đối nếu thiếu lợi thế so sánh thì ... khôngthể lợi ích thương mại”.Đây là trường hợp năng suất lao động tương đối của các quốc gia về các mặt hàng là như nhau. Câu 4: Lợi thế so sánh do đâu mà có? Lợi thế so sánh thể thay...
 • 42
 • 6,111
 • 4
Bài tập định luật ôm có đáp án

Bài tập định luật ôm đáp án

Vật lý

... ,d. 2Ω) Bài8 : Cho mạch điện :ξ=12V,điện trở trong r=1Ω,R1=4Ω,R2=2.6ΩĐ (6V-6W)a. Đọc các số chỉ ampe kế và vôn kếb. Tính hiệu điện thế qua R1 và nhận xét về độ sáng của đèn.c. ... phút(ĐS:30V,5Ω,1500J,Ang=1800J ,H=83.3 %) Bài7 : cho mạch điện như hình vẽ Cho biết R1=16Ω,R2=24Ω,R3=10Ω,R4=30Ω.Cường độ dịng điện qua R4là 0,5ATụ điện điện dung C1=5µF,điện trở Ampe ... AVR2DR1BACºξ Bài 6:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn suất điện động ξ=6 V,điện trở trong r=3 Ω, điện trở R1=6...
 • 2
 • 13,447
 • 244
Bài tập về giới từ

Bài tập về giới từ

Tiếng anh

...
 • 4
 • 3,502
 • 136
Bai tap ve gioi tu va mao tu

Bai tap ve gioi tu va mao tu

Tiếng anh

... nào đó.3GIỚI TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ(Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từtừ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ... của giới từ "in".Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từgiới từ, vì thường khi một từ hai chức năng đó (vừa là trạng từgiới từ) . Điều khác nhau bản là Trạng từ thì ... desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn...
 • 4
 • 1,909
 • 101
Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... nóng chảy cao. B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, ánh kim. C-Tính dẫn điện và nhiệt, khối lượng riêng lớn, ánh kim. D-Tính dẻo, ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã ... Al.C. Electron di chuyển từ Al sang Zn. D. Electron di chuyển từ Zn sang Al.Trường THPT Lê Trung Đình Trang 8 Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiBÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI 1. ... nguyên tử kim loại thường từ 4 đến 7e B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường từ 1 đến 3e C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại bán kính lớn hơn nguyên tử phi...
 • 9
 • 2,596
 • 62
bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

Hóa học

... B. CuO, Mg, P, BaCO3.C. FeSO4, Fe3O4, H2S, FeS2. D. HI, NH3, NaOH, FeS.Câu 17: thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3A. H2SO4 đặc B. P2O5C. ... phản ứng N2(k) +3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ∆H = -92 kJ (ở 4500C, 300 atm)để cân bằng chuyển dịch về phía phân huỷ NH3 ta áp dụng yếu tố nào sau đây:A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất B. tăng nhiệt ... NaH2PO4: 6,0 gam.Câu 21: Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (điều kiện coi như đủ)A. CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3, NaOH. B. HNO3, KOH, CuO, O2, dung dịch CuCl2.C....
 • 2
 • 1,157
 • 2
200 bài tập vật lý khó có đáp án

200 bài tập vật lý khó đáp án

Vật lý

... 13:P3!f`!L)v!iM(3x!l!Uh†n!j(Rb(aABGiav!!NAh†nat`€!cC•g(3atd)Rˆ$!)RaAB!|!jiav!y{!f`)Gat!E!A!Sa3|!u#u{d6.//YZ[,D[\]'^_ Bài 5<5'!aAB@i)baR)b)!WaS!aFh!j!Sa3`!SEWQM!qo@#ABd!i#ABH!dt)b5D Bài 5<.-,®r!Sa3!mMmaABaQM#}%hFi)at)b!jqo®#M(3!E!aS!va3d#;aRM4Ap|l!:9{ Bài 5<6-fat!®M!aABygac!d!l!jaS®W(3aApu`UWaApu`|l!::{'E!d!l!j#M•5(=!Ee(3#faAB)j'!Er`Fi)b)!W!!f)(3!!#hq'!E`!SaAB#M!i#ABaS(!aS!Sa3Aha3aRApd!'`!S)Ln;AC!=?d!E Bài 5<1!N!R(K;sE'(aRƒaAB)G)b&`@#AB)b@#ABH!daRƒosav!`y&)vsEMaRƒ(Ms#;d!f`v!A!DFidaRƒM)b)!Wq Bài 5<7'&d ao)vsE(3`</)baRƒ#f5<200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI ... 77:'!!RCaAB!u!A!l!r#Usi!Ml`a3O#M$*JF#W5(!!ACj`h†#Us}!!›!51.//YZ[,D[\]'^_ Bài 20:P3!=!Ng!Ra3aAB)LM(3)l!h!Ra3|)at{W!)l!#M5$!M!l=!Na`J)l!#h!C!5•!5•q Bài ... |•{P;Ah)l!)JpaTT(M!`aEh(3v!/!=av!n)`)Gatk#W!L#Il(!/7.//YZ[,D[\]'^_ Bài 37:P3!UaaABu(sWh`#h!=!!AC)b)!WaS`asApu(!=q Bài 38:P3!JJaApN!./(b(W(3!a}P3!J!=#Ap(i!#W!JJol(Fi!i!S(M!J!=t`|#;(jAp!jaS{Bài...
 • 20
 • 1,895
 • 7

Xem thêm