bài tập trắc nghiệm vật lý 11 chương 1

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... con lắc vật lý. A. l =32R B. l = 1 2R C. l =34R D.l =52RĐÁP ÁN 1. B 2. B 3. D 4. A 5. D 6. B 7. C 8. A9. D 10 . A 11 . B 12 . B 13 . A 14 . B 15 . C 16 . C 17 . B 18 . B 19 . A 20. B 21. A 22. ... trananhtrung79@gmail.comLuyện thi đại học DĐ: 0983.8852 41 A. 32 .10 −3(J), 24 .10 −3(J) B. 32 .10 −2(J), 24 .10 −2(J) C .16 .10 −3(J), 12 .10 −3(J) D. 16 .10 −2(J), 12 .10 −2(J)Câu 38. Một lò xo chiều dài tự ... thống nhất là:A. ω =I 1 ω 1 + I2ω2I 1 + I2. B. ω =|I 1 ω 1 − I2ω2|I 1 + I2C.ω =I 1 ω 1 − I2ω2I 1 + I2. D. ω =I2ω2− I 1 ω 1 I 1 + I2.Câu 45: Vật rắn quay đều khi có:A....
 • 91
 • 2,592
 • 11
Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... ϕ(Rad)=(D).π 18 0ϕ Đơn vị góc (Độ) 15 30 45 60 75 90 10 5 12 0 13 5 15 0 16 5 18 0 360 Đơn vị góc (Rad) 1 π 12 1 π6 1 π4 1 π3 5π 12 1 π2 7π 12 2π3 9π 12 5π6 11 π 12 π ... hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12 . Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12 . Nguyên tắc ... GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12 ! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: 1. Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng trong COMP: MODE 1 ) a)Ví dụ 1: Tính khối lượng...
 • 16
 • 34,855
 • 237
Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... trƣờng 14 3 Tia Ronghen: 14 4 Lý thuyết Bo: 14 4 8. THUYẾT TƢƠỐI 13 4 Lý thuyết 14 9 9. VẬT HẠT NHÂN 14 9 Lý thuyết 14 9 Cấu trúc hạt nhân 15 2 Phóng xạ 15 5 Phản ứng hạt nhân 16 8 Phản ... hình vẽ. Vật 2 rơi xuống dọc theo trục và dính vào vật 1. Hệ hai vật quay với tốc ộ góc . Tốc ộ góc là: A.  1 2 21 III  B.  1 21 1III C.  1 2 1 II D.  1 12II ... Lấy g = 2 = 10 . ộ cứng k của lò xo là bao nhiêu? A. 11 1 N/m B. 12 2 N/m C. 13 3 N/m D. 14 4 N/m Câu 332: Treo một vật có khối lƣợng1kg vào mộộ cứng k = 98N/m. Kéo vật ra khỏi vị...
 • 178
 • 2,538
 • 52
các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 12

các dạng bài tập trắc nghiệm vật 12

Vật lý

... hypebol 15 ; b. sM1 = 2acos100t; sM2 = 2acos (10 0t + 2).C. a. Số hypebol 15 ; b. sM1 = 2acos100t; sM2 = 2acos (10 0t - 2).D. a. Số hypebol 15 ; b. sM1 = acos100t; sM2 = acos (10 0t + ... là:A. x 1 = 4cm; Fđh1 = 8,4N và x2 = 8cm; Fđh2 = 1, 32NB. x 1 = 4cm; Fđh1 = 0,84N và x2 = 8cm; Fđh2 = 1, 32NC. x 1 = 4cm; Fđh1 = 0,84N và x2 = -8cm; Fđh2 = 1, 32ND. x 1 = 4cm; ... ban đầu: t = t 1 x = x 1 và v = v 1 a + 2 k x 1 = Asin(t 1 + ) = mxx 1 = sin t 1 + - + k 2 Chỉ chọn các nghiệm thoả mÃn điều kiện của phơng trình:v 1 = Acos(t 1 + )L u ý...
 • 70
 • 1,721
 • 16
200 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 CB

200 Bài tập trắc nghiệm Vật 10 CB

Vật lý

... đổiD. Kết luận khác 10 9. Vật chịu tác dụng lực 10 N thì gia tốc là 2m/s2. Nếu vật đó thu gia tốc là 1m/s2 thì lực tác dụng là :A. 1N B. 2N C. 5N D. 50N 11 0 . Một vật khối lượng 10 0g chuyển động ... D. 40m/s 15 8. Từ đỉnh tháp cao 245m, một vật được ném theo phương ngang chạm đất cách chân tháp 10 m, cho g = 10 m/s2. Vật tốc ném ngang là :A. 21m/s B. 12 m/s C. 15 m/s D. 30m/s 15 9. Vật được ... C. 16 km/h D. 12 km/h87. Theo kết quả cộng vận tốc, chọn cặp vận tốc nào dưới đây có thể cộng không cho kết quả là 5m/s được :A. 3m/s và 4m/s B. 11 m/s và 16 m/sC. 4m/s và 10 m/s D. 10 m/s và 13 m/s89....
 • 20
 • 6,942
 • 234
Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- ban cơ bản

Bộ bài tập trắc nghiệm vật 12- ban cơ bản

Vật lý

... # 1 -Q;<K)Q!@8#6=# 1 6= 1 9>'#6 1  1 6 1$  ('#6 1  1 6 1# D'#6 1  1 6 11  Y'#6 1$  1 6 1 Câu 45. Af" ... ,@`i<]*XU:œmh@>'z3 1 C 10 (F) ; I =1, 5 (A).2-=p('z4 1 C 10 (F) ; I = 0,5 (A).-=pD'z3 1 C 10 (F) ; I = 1 (A).-=pY'z2 1 C 10 (F) ; I =1, 8 (A).3-=p=‘RŠ*"]PP%PV^D;N•XD;#"F"[•6zW)UZ2BX%'y-Q""X6##$#$$p8b9'hPG!H-O",?$6#$>'CâuN•/:!UZH;< ... "/k6 1 1$ 1 QtCω('mj, ^/k6 1 1$ 1 Qc tCωD'mj, /k6 1 $QC6 Y'mj, /k6 1 1$ $' 1 1L I QC=Câu...
 • 75
 • 1,602
 • 24
Bài tập trắc nghiệm vật lý 9 phần điện học

Bài tập trắc nghiệm vật 9 phần điện học

Tư liệu khác

... dạy học môn Vật Lý ở trờng THCSPhơng pháp giải bài tập Vật 9Câu hỏi trắc nghiệm Vật 9400 bài tập Vật 9ĐHQG Hà NộiNXB Giáo dụcNXB Giáo dụcNXB Giáo dụcNXB Giáo dục. 13 * Mục đích ... 2 10 0.QtI= .Vậy sẽ chọn C, hiểu sai ,tính toán nhầm sẽ chọn D, không đổi đơn vị thời gian sẽ chọn A,B. 11 tài liệu tham khảoSTT Tên sách Tên NXB 1 2345Phơng pháp giải bài tập Vật ... R 1 và R2 mắc song song có điện trỏ tơng đơng là:A. R 1 +R2 C. 1 2 1 2.R RR R+ B . 1 2 1 2.R RR R+ D. 1 2 1 1R R+ 1 * Mục đích : Kiểm tra trình độ nhận biết của học sinh...
 • 14
 • 4,062
 • 122
Tuyển tập trắc nghiệm vật lý 11

Tuyển tập trắc nghiệm vật 11

Vật lý

... tử lỗ trống bằng 10 -13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:A. 1, 205 .10 11 hạt. B. 24,08 .10 10 hạt.C. 6,020 .10 10 hạt. D. 4, 816 .10 11 hạt.3.53 Câu nào ... là:A. Q 1 = 3 .10 -3 (C) và Q2 = 3 .10 -3 (C).B. Q 1 = 1, 2 .10 -3 (C) và Q2 = 1, 8 .10 -3 (C).C. Q 1 = 1, 8 .10 -3 (C) và Q2 = 1, 2 .10 -3 (C)D. Q 1 = 7,2 .10 -4 (C) và Q2 = 7,2 .10 -4 ... là:A. Q 1 = 3 .10 -3 (C) và Q2 = 3 .10 -3 (C).B. Q 1 = 1, 2 .10 -3 (C) và Q2 = 1, 8 .10 -3 (C).C. Q 1 = 1, 8 .10 -3 (C) và Q2 = 1, 2 .10 -3 (C)D. Q 1 = 7,2 .10 -4 (C) và Q2 = 7,2 .10 -4...
 • 50
 • 5,242
 • 167
Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 2

Bài tập trắc nghiệm Vật 2

Vật lý

... :…………………………… …… ĐIỂM SỐ :…………………………………. Bài làm : Thời gian: 45phút (19 h 15 – 20h00)C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C8 C10C1 1 C12C13C14C15C16C17C18C19C20C2 11 C22C23C24C25C26C27C28C29C30BĐTS ... SỐ :…………………………………. Bài làm : Thời gian: 45phút (19 h 15 – 20h00)C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C8 C10 C 11 C12 C13 C14 C15C16 C17 C18 C19 C20 C 211 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 BĐTS ĐH 2008 ...  1$ 122U`MKYIj'Họ và tên :…………………………… …… ĐIỂM SỐ :………………………………….C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C8 C10 C 11 C12 C13 C14 C15C16 C17 C18 C19 C20 C 211 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30BTS H 2008 GV: NGUY...
 • 24
 • 626
 • 0
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Bài tập trắc nghiệm Vật 6

Vật lý

... lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì:a. Khối lượng của vật tăng.b. Thể tích của vật tăng.c. Thể tích của vật giảm.d. Khối lượng của vật tăng đồng thời thể tích của vật giảm.9. ... ra khi nung nóng một vật rắn?a. Trọng lượng của vật tăng.b. Trọng lượng riêng của vật tăng.c. Trọng lượng riêng của vật giảm.d. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 10 . Trong các cách sắp ... đỏ.32.Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi?a. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật 6.b. Nhiệt kế y tế.c. Nhiệt kế thủy ngân.d. Cả 3 loại nhiệt kế trên.33.Nhiệt kế dầu...
 • 10
 • 3,845
 • 55
Bai tap trac nghiem vat li 11

Bai tap trac nghiem vat li 11

Vật lý

... trng 1 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324252627282930 31 323334353637383940 41 424344454647484950 51 52535455 Bài tập trắc nghiệm vật11 - ... 20cm 1 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324252627282930 31 323334353637383940 41 424344454647484950 51 5253 Bài tập trắc nghiệm vật11 - 46 ... bằng nhau 1 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324252627282930 31 323334353637383940 41 424344454647484950 51 Bài tập trắc nghiệm vật11 - 27 -...
 • 97
 • 2,200
 • 20

Xem thêm