bài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sóng cơ học

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sóng cơ học

Vật lý

... )32100sin(  Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang 1PHẦN SÓNG CƠ HỌCCâu 1: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng ... 2sin(6,25d) cos(200t - 5) cm. Hết Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang 6Câu 66: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường ... bụng sóng. D. Có, có 25 bụng sóng. Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang 7Câu 79: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền...
 • 10
 • 931
 • 0
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... con lắc lò xo? A. Năng lượng dao động biến thi n tuần hoàn. B. Li độ biến thi n tuần hoàn. C. Thế năng biến thi n tuần hoàn. D. Động năng biến thi n tuần hoàn. Câu 70. Con lắc lò xo dao ... biến thi n với cùng tần số. B. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn dây, năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện. C. Dao động điện từ có tần số góc = D. Năng lượng điện trường biến thi n ... tưởng? A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thi n tuần hoàn với cùng một tần...
 • 98
 • 3,709
 • 64
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 1

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... bằng thì lò xo giãn 5cm. Cho vật dao động Thuviendientu.org TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TVDT sưu tầm Câu 1: Đối với một vật dao động cưỡng bức: A. Chu kì ... không phải là các đại lượng biến thi n điều hòa theo thời gian. B. là các đại lượng biến thi n điều hòa với chu kì gấp đôi chu kì dao động của vật. C. là các đại lượng biến thi n điều hòa với ... con lắc lò xo? A. Năng lượng dao động biến thi n tuần hoàn. B. Li độ biến thi n tuần hoàn. C. Thế năng biến thi n tuần hoàn. D. Động năng biến thi n tuần hoàn. Câu 70. Con lắc lò xo dao...
 • 13
 • 1,013
 • 4
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 2

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... cuộn cảm L và nhận thấy cường độ qua mạch tăng dần tới giá trị cực đại rồi sau đó lại giảm dần. Cường độ sẽ đạt giá trị cực đại khi A. có hiện tượng cộng hưởng. B. điện trở trong mạch giảm. ... pha cộng lại. C. điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thi t bị điện ở nơi tiêu thụ. D. điện năng hao phí phụ thuộc vào các thi t bị điện ở nơi tiêu thụ. Câu 169. Phát biểu nào sau đây ... trên các thi t bị sử dụng điện là giá trị hiệu dụng. B. Hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được đo với vôn kế DC. C. Hiệu điện thế hiệu dụng có giá trị bằng giá trị cực đại chia...
 • 15
 • 654
 • 2
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 3

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... tưởng? A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thi n tuần hoàn với cùng một tần ... thí nghiệm là 6000A0. Vị trí vân tối thứ 5 so với vân trung tâm là: Thuviendientu.org và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và từ trường biến thi n ... dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thi n tuần hoàn theo tần số chung là...
 • 17
 • 563
 • 0
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 4

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 4

Trung học cơ sở - phổ thông

... Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước ... hiđrô có thể phát ra được là tia tử ngoại có bước sóng 0,0913 m. Hãy tính năng lượng cần thi t để ion hóa nguyên tử hiđrô A. 2,8.10-20 J B. 13,6.10-19 J C. 6,625.10-34 J D. 2,18.10-18 ... loại làm catôt. Câu 374. Trong thí nghiệm về tế bào quang điện, khi thay đổi cường độ chùm sáng kích thích thì sẽ làm thay đổi A. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện. B. hiệu...
 • 15
 • 576
 • 0
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 5

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... 531. d là khoảng cách từ thấu kính đến vật, k là độ phóng đại ảnh, f là tiêu cự thấu kính. Với qui ước về dấu của các đại lượng này khi thi t lập công thức của thấu kính hay gương cầu thì tiêu ... kính đến vật và đến ảnh; k là độ phóng đại ảnh; f là tiêu cự của thấu kính. Với các qui ước về dấu của các đại lượng này thì công thức tính độ phóng đại ảnh qua thấu kính là A. d'kd-= ... gương cầu lõm. Câu 501. Ứng dụng của gương cầu lõm là A. tập trung năng lượng Mặt Trời. B. dùng trong kính thi n văn phản xạ. C. chóa đèn pha. D. cả 3 ứng dụng A, B, C. Câu 502. Một gương...
 • 21
 • 758
 • 0
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 6

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC _phần 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể thực hiện việc đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc? A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn. B. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng. C. Thí nghiệm ... biến thi n của điện tích tụ điện, năng lượng từ trường trong cuộn cảm A. biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì 2T. B. biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T. C. biến thi n ... tác dụng của hai lực đó. D. Momen của ngẫu lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của ngẫu lực. Câu 638. Chọn câu đúng. Một học sinh có khối lượng 36kg đu người trên một xà đơn....
 • 17
 • 555
 • 1
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010) ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010) ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1/6 – Bài tập TN về Fe BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT (Luyện thi Đại học 2010) ( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp ) Họ và tên thành viên : Lớp : HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT ... 13,6 gam Bài viết này được dành tặng cho những người bạn thân của Thi n Sứ. Chúc các bạn có một kì thi ĐH sắp tới đạt kết quả tốt nhất Đây là những bài viết do mình biên soạn và sưu tập từ nhiều ... hỗn hợp thay đổi - Nếu gặp bài toán oxi hóa 2 lần : Fe ( m gam ) bị oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt ) ( m1 gam ) rồi cho tiếp vào dung dịch acid có tính oxi hóa tạo sản phẩm khử thì ta...
 • 6
 • 1,313
 • 30
Bài tập mạch điện xoay chiều luyện thi đại học ( có đáp án)

Bài tập mạch điện xoay chiều luyện thi đại học ( có đáp án)

Vật lý

... điện3110 16C C Fπ−= =thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax = 93,75W. Khi điện dung tụ điện 3210 9C C Fπ−= = thi điện áp giữa hai đầu RntC và điện áp giữa hai đầu cuộn dây ... hai đầu đoạn mạch, khi 2 16,25C C CZ Z Z= =thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch.A. 0,6 B. 0,7 C. 0,8 D. 0,9Câu 21: Cho đoạn mạch RLC với 43 ... pha 4π so với u. Khi4210( ) 2,5C C Fπ−= =thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Tính tần số góc ω. Biết 2( )L Hπ=A. 200 ( / )rad sπB. 50 ( / )rad sπC. 10 ( /...
 • 3
 • 1,693
 • 48
hỏi đáp bài tập hay phần este lipit luyện thi đại học

hỏi đáp bài tập hay phần este lipit luyện thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 00:492.May13rdhttp://forum.dayhoahoc.com/threads/topic-bai-tap-ve-hoa-huu-co-mua -thi- 2014.51046/#post-152955Thứ bảy lúc 00:503.May13rd bài 7 c>a b?n là bài 3 trong topic thứ 2 nh@ ( #12)Thứ bảy lúc 00:53 Duy ... lúc 12:49Duy Phong, Thứ sáu lúc 16:53#14truongquangkhanh và BDH_115 thích bài này.6.onthimonhoaNew Memberonthimonhoa said: ↑Câu 6: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch ... C5H10O3. B. C5H8O3. C. C5H10O2. D. C5H6O3.phatthientai, Ch> nhật lúc 15:03#168.alo_anhday@−Olala−@phatthientai said: ↑Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este X đơn...
 • 10
 • 1,191
 • 7
Bài tập con lắc lò xo - luyện thi đại học

Bài tập con lắc lò xo - luyện thi đại học

Vật lý

... khối lượng của lò xo. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4 N và 2 N. Tốc độ cực đại của vật làA. 405cm/s. B. 605cm/s. C. 305cm/s. ... không ma sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là:A. klm B. 6klm C. 2klm ... 50cm C. 80cm D. 20cm. TÀI LIỆU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO-THPT TRẦN HƯNG ĐẠO-THẦY TRƯỜNG Đừng để đến ngày mai những việc gì bạn có thể làm hôm nay! TÀI LIỆU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO-THPT TRẦN HƯNG ĐẠO-THẦY...
 • 7
 • 6,880
 • 161

Xem thêm