bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4Phương pháp ... phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hóa học bằng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về bản chất của các phương trình hóa học. Từ một phương trình ion có thể đúng với ... 9: Các đại lượng ở dạng khái quát 85Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất 97Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 108 Đề số 01 108 Đề số 02 115Đề số 03 122Đề số 04 129Đề số...
 • 298
 • 2,295
 • 19
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học sinh có cách nhìn nhận mới về phương pháp giải bài tập trắc nghiệm ... 61,79 gam. D. 72,35 gam.Đáp án các bài tập vận dụng1. B 2. B 3. A 4. B 5. C6. D 7. C 8. A 9. D 10. A36 10 phương pháp Giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 1Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ... 16,04 gam.Đáp án các bài tập vận dụng:1. D 2. C 3. C 4. D 5. C6. C 7. B 8. A 9. C 10. C22Cấu trúc của cuốn sách gồm 3 phần:Phần I: 10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học. Ở mỗi phương...
 • 299
 • 1,339
 • 6
1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

Hóa học - Dầu khí

... khoảng :A. 10 16 lần. B. 10 8 lần.C. 10 4 lần. D. 10 2 lần.Câu 20. Một u (đơn vị khối lượng nguyên tử) có khối lượng tính ra kilogam gần bằng :A. 1,66 .10 –27B. 1,99 .10 –27C. 16,61 .10 –27D. ... điện tích hạt nhân A. tính bazơ và tính axit của các hiđroxit tương ứng yếu dần. 100 0 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.Câu 122 : Hoá trị trong hợp chất ion được gọi là A. điện hoá trị.B. ... electron.C. 32 electron.D. 36 electron.Câu 42. Các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất ?A. Lớp N.B. Lớp M.C. Lớp L.D. Lớp K.Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s.B. p.C....
 • 185
 • 920
 • 8
Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Hóa học - Dầu khí

... cứ 10 8 hạt  thì có một hạt bị bật ngược trở lại. Một cách gần đúng, có thể xác định đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng : A. 10 16 lần. B. 10 8 lần. C. 10 4 ... lần. D. 10 2 lần. 49 Câu 268. Cách biểu diễn công thức cấu tạo đúng nhất của phân tử ozon : A. O O O O B. O O O C. O O O D. O O Câu 269. Chỉ ra phương trình hóa học đúng: ... cứng của các chất, người ta quy ước lấy độ cứng của kim cương là A. 1 đơn vị. B. 10 đơn vị. C. 100 đơn vị. D. 100 0 đơn vị. Câu 121 : Chỉ ra nội dung đúng khi nói về đặc trưng của tinh thể nguyên...
 • 184
 • 480
 • 1
Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Hóa học - Dầu khí

... thấp.D. Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của những chất có mạng tinh thể phân tử. 100 0 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.B. Cacbon.C. Flo.D. Clo.Câu 71 : Dãy nguyên tố được xếp theo chiều ... học. D. định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Câu 53 : Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc :A. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp ... nhân và số lớp electron tăng dần.B. điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron giảm dần.C. điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron không đổi.D. điện tích hạt nhân và số lớp electron...
 • 185
 • 555
 • 1
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... có hóa trị không đổi vào dung dịch HNO3 thu được 0,05 mol NO duy nhất. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng làA. 20,1 g. B. 15,7 g. C. 31,6 g. D. 16,38 g.Câu 10: ... có hóa trị không đổi vào dung dịch HNO3 thu được 0,05 mol NO duy nhất. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng làA. 20,1 g. B. 15,7 g. C. 31,6 g. D. 16,38 g.Câu 10: ... 70,1.Câu 24. Đốt 8,4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu đuợc 10, 8 gam h?n h?p A chứa Fe2O3 , Fe3O4 FeO và Fe dư. Hoà tan hết 10, 8 gam A bằng dd HNO3 loãng du thu đuợc V lít NO ở đktc...
 • 8
 • 3,241
 • 73
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108 )A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,01M. D. 0,02M.[<br>]Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) ... bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10, 8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100 %; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = ... CH3COONa, NaHSO4. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.[<br>]Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc...
 • 5
 • 12,672
 • 363
Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... 12)+ Bài tập trắc nghiệm về thực hành hóa học : kiểm tra kiến thức về kĩ năng thực hành hóa học ,ứng dụng của các chất hóa học trong thực tiễn.+ Bài tập trắc nghiệm về tính toán hóa học : ... hỏi, bài tập có trong SGK và sách bài tập Hóa học lớp 12, tổng kết cách giải từ đó chuyển sang bài tập trắc nghiệm một cách ngắn gọn nhất .Phần II: Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học: -Phạm ... 2007Môn : HÓA -HỌC Nội dung gồm có 5 phần: I. Những kiến thức cơ bản. II. Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học. III.Cách giải một số dạng bài tập trắc nghiệm .IV.Một số đề thi trắc nghiệm...
 • 22
 • 1,821
 • 26
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng ... dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 ... thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng quỳ tím và thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.II/ Thí nghiệm 1 dùng CaCO3 vàø thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.III/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 và thí nghiệm...
 • 25
 • 2,988
 • 50
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học - Dầu khí

... LỢI28 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI26 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 10 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI43 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI17 /...
 • 91
 • 2,351
 • 5
8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

Hóa học

... dạng bài tập thờng đợcvận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá.Đây là loại bài tập quan trọng biểu thị đặc trng của môn hoá học. Bài toán hoá sẽ chiếmtỉ lệ đáng kể trong cấu trúc của các bộ đề thi trắc ... xt CH2 = C(CH3) COOCH3 + H2O(gam) 86 32 100 maxitmrợu 150 maxit = 86.150 .100 100 .60 = 215 (gam)mrợu = 32.150 .100 100 .60 = 80 (gam)Ví dụ 46. Đáp án DPh¶n øng khö níc ... trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớntrong việc đánh giá thí sinh, nhất là phân loại thí sinh.Việc rèn luyện kĩ năng giải các bài toán hoá trắc nghiệm đòi hỏi nắm chắc các loại bài toán...
 • 12
 • 1,413
 • 7

Xem thêm