bài tập trắc nghiệm hóa học 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng ... dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 ... thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng quỳ tím và thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.II/ Thí nghiệm 1 dùng CaCO3 vàø thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.III/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 và thí nghiệm...
 • 25
 • 2,948
 • 49
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học - Dầu khí

... LỢI23 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI40 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 12 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI28 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI26 /...
 • 91
 • 2,323
 • 5
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 4,48 lít SO2. Xác định m A. 12 gam B. 12, 8 gam C. 9,2 gam D. 12, 1 gam Câu 50. Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Zn và Al vào dung dịch ... và dung dịch chỉ có một muối sắt. m có giá trị là A. 11,2 gam B. 10 gam C. 12, 8 gam D. A, B đều đúngCâu 18: Cho 4 ,12 gam hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 ... và dung dịch chỉ có một muối sắt. m có giá trị là A. 11,2 gam B. 10 gam C. 12, 8 gam D. A, B đều đúngCâu 18: Cho 4 ,12 gam hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792...
 • 8
 • 3,207
 • 72
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; ... trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12, 4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. ... hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23)A. etyl propionat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. isopropyl axetat.[<br>]Hợp...
 • 5
 • 12,367
 • 349
Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... là SGK 12 và sách BTHH 12) + Bài tập trắc nghiệm về thực hành hóa học : kiểm tra kiến thức về kĩ năng thực hành hóa học ,ứng dụng của các chất hóa học trong thực tiễn.+ Bài tập trắc nghiệm ... hỏi, bài tập có trong SGK và sách bài tập Hóa học lớp 12, tổng kết cách giải từ đó chuyển sang bài tập trắc nghiệm một cách ngắn gọn nhất .Phần II: Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học: -Phạm ... 2007Môn : HÓA -HỌC Nội dung gồm có 5 phần: I. Những kiến thức cơ bản. II. Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học. III.Cách giải một số dạng bài tập trắc nghiệm .IV.Một số đề thi trắc nghiệm...
 • 22
 • 1,800
 • 24
8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

Hóa học

... dạng bài tập thờng đợcvận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá.Đây là loại bài tập quan trọng biểu thị đặc trng của môn hoá học. Bài toán hoá sẽ chiếmtỉ lệ đáng kể trong cấu trúc của các bộ đề thi trắc ... trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớntrong việc đánh giá thí sinh, nhất là phân loại thí sinh.Việc rèn luyện kĩ năng giải các bài toán hoá trắc nghiệm đòi hỏi nắm chắc các loại bài toán ... dụ 41. Đáp án C.pH = 12 [H+] = 10 12 M [OH] = 102MOHn = 0,1.102 = 0,001 (mol) = nKOHHClHn n+= = 0,1.0, 012 = 0,0 012 (mol)H+ + OH H2Obđ 0,0 012 0,001p 0,001 0,001...
 • 12
 • 1,396
 • 7
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Toán học

...  Sách dành tặng học sinh phổ thông  16 Phương pháp và kĩ thuật giải nhanh hóa học  Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 22 22 IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1 : Hỗn ... gam. D. 45% và 55% ; 1 ,12 gam. Giải : Ta có : nX = 0,4 mol; Mx= 42 Sơ đồ đường chéo : NO2:46 42 – 30 =12 42 NO:30 46 – 30 =12 ⇒=+ mol 0,4nn3 = 4 :12 = n :nNONONONO ... 2COm+ OH2m = 12 2COm= OH2m + 1,2 ⇒ 2COm= 6,6 gam, OH2m = 5,4 gam mC = 12. 2COn=1,8 gam; mH = 2.2H On= 0,6 gam; mO = 2,4 gam x: y: z = 12 8,1:16,0:164,2=...
 • 236
 • 2,111
 • 13
Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Cao đẳng - Đại học

... Tam Phơng pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại ã Các phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học ã Hớng dẫn giải đáp ... dụng giải nhiều bài toán khác nhau đặc biệt tìm công thức phân tử 2 đồng đẳng kế tiếp hoặc 2 đồng đẳng bất kỳ, tơng tự phơng pháp M, cho phép chuyển bài toán hỗn hợp thành bài toán một chất. ... lập công thức phân tử (CTPT). Có nhiều bài toán không đủ các số liệu để lập CTPT. Vì thế phải biện luận để xét các cặp nghiệm số phù hợp với đầu bài, từ đó định ra CTPT. Thí dụ 1: Tỉ khối...
 • 161
 • 1,520
 • 5
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4Phương pháp 2: Bảo toàn ... phương trình ion, đôi khi có một số bài tập không thể giải theo các phương trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hóa học bằng phương pháp ion giúp chúng ... TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 108Đề số 01 108Đề số 02 115Đề số 03 122 Đề số 04 129 Đề số 05 136Đề số 06 143Đề số 07 150Đề số 08 157Đề số 09 163Đề số 10 170Đề số 11 177Đề số 12 185Đề số...
 • 298
 • 2,267
 • 19
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học sinh có cách nhìn nhận mới về phương pháp giải bài tập trắc nghiệm ... 61,79 gam. D. 72,35 gam.Đáp án các bài tập vận dụng1. B 2. B 3. A 4. B 5. C6. D 7. C 8. A 9. D 10. A3610 phương pháp Giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 1Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ... tính chính xác cao. Để giải bài tập trắc nghiệm nhanh trong vòng từ 1-2 phút chúng ta phải biết phân loại và nắm chắc các phương pháp suy luận. Việc giải bài tập trắc nghiệm không nhất thiết phải...
 • 299
 • 1,312
 • 6
1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

Hóa học - Dầu khí

... ứng yếu dần.1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.Câu 122 : Hoá trị trong hợp chất ion được gọi là A. điện hoá trị.B. cộng hoá trị.C. số oxi hoá.D. điện tích ion.Câu 123 : Hoàn thành ... rất mạnh.C. Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh.Chương 4PHẢN ỨNG HOÁ HỌCCâu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học nào có số oxi hoá của các nguyên tố luôn không đổi ?A. Phản ứng hoá ... Nguyên tố hoá học nào có một đồng vị mà hạt nhân có số nơtron bằng 2 lần số proton ?A. Hiđro.B. Cacbon.C. Oxi.D. Brom.Câu 31. Nguyên tố hoá học duy nhất có 3 kí hiệu hoá học là :A. Hiđro.B....
 • 185
 • 891
 • 8

Xem thêm