bài tập trắc nghiệm giới từ có đáp án

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... 4.[<br>]Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công ... dung dịch chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.[<br>] Có thể ... dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M thể làA. Al. B. Fe. C. Zn. D. Mg.[<br>]Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thể dùng kim loạiA. K. B. Na. C. Ba. D. Fe.[<br>]Phản...
 • 5
 • 12,367
 • 349
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 LỚP 11(CÓ ĐÁP ÁN) 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.B. Than chì mềm do cấu ... thuốc tím vì:A. CO2 tính oxi hoá.B. SO2 tạo ra axit H2SO3 mạnh hơn axit H2CO3.C. CO2 tính oxi hoá, SO2 tính khử.D. CO2 không tính khử, SO2 tính khử.79. Một ... NaHCO3 pH > 7.B. Dung dịch muối Na2CO3 pH = 7.C. Dung dịch muối Na2SO4 pH = 7.D. Dung dịch KOH pH > 7.81, 82, 83 . Cho 16,8 lít hỗn hợp X gồm CO và CO2 (đktc) khố...
 • 10
 • 12,956
 • 455
555 bài tập trắc nghiệm hóa học có đáp án chi tiết

555 bài tập trắc nghiệm hóa học đáp án chi tiết

Khoa học tự nhiên

... nh: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm đúng, sai, trắc nghiệm điền khuyết. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm bao trùm các kiến thứccơ bản về hoá học ở phổ thông mở ... khách quan hơn so với bài luận đề.- Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của ngời học đợc phát biểu rõ ràng hơnlà trong các bài luận đề.- Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian ... tăng 6+ đơn vị điện tích. Vậy đáp án : B.16. Chọn đáp án B.Đó là các họ Uran nguyên tố gốc là 23892U , Họ Thori nguyên tố gốc là 23290ThHọ actini nguyên tố gốc là 23592U17....
 • 180
 • 3,097
 • 2
Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 - có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 - đáp án.

Hóa học

... ậA. X ch c ch n ch a C, H, N và th ho c không oxi.ắ ắ ứ ể ặB. X là h p ch t c a 3 nguyên t C, H, N.ợ ấ ủ ốC. Ch t X ch c ch n ch a C, H, th N.ấ ắ ắ ứ ểD. X là h p ch t c ... : Đáp án 63- 65 2Ph n 1: Bài t pầ ậCHUYÊN Đ 1 :Ề Đ I C NG HÓA H C H U CẠ ƯƠ Ọ Ữ ƠCâu 1: Thành ph n các nguyên t trong h p ch t h u cầ ố ợ ấ ữ ơA. nh t thi t ph i cacbon, thấ ế ả ng ... CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.Câu 2: bao nhiêu đ ng phân c u t o công th c phân t Cồ ấ ạ ứ ử5H12 ?A. 3 đ ng phân.ồ B. 4 đ ng phân.ồ C. 5 đ ng phân.ồ D. 6 đ ng phânồCâu 3: bao nhiêu đ ng phân c u t o công...
 • 67
 • 1,318
 • 28
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ-2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ-2

Kỹ năng nói tiếng Anh

... 83.) one enemy he has 50 friends. a.) With b.) To c.) For d.) Through BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ-2 51.) Many people the Orient like plain boiled rice. a.) at b.) in c.) during...
 • 13
 • 1,157
 • 21
Bài tập trắc nghiệp sinh học có đáp án

Bài tập trắc nghiệp sinh học đáp án

Thạc sĩ - Cao học

... của pha sáng là:a Ánh sáng, CO2, ATP và NADPH b Ánh sáng, nuớc, ADP và NADP+c Ánh sáng, nuớc, ATP và NADPH d Ánh sáng, nuớc, CO2 84/ Nguyên liệu của pha tối là:a ATP, NADPH, ánh sáng, nuớc, ... ion khoáng đi từ đất nồng độ ion cao vào tế bào lông hút nồng độ ion thấpd các ion khoáng đi từ đất nồng độ ion thấp vào tế bào lông hút nồng độ ion cao 97/ Nước di chuyển từ trong ... b đi từ đất thế nước cao vào tế bào lông hút thế nước thấpc đi từ đất nồng độ ion cao vào tế bào lông hút nồng độ ion thấpd đi từ đất nồng độ ion thấp vào tế bào lông hút nồng...
 • 26
 • 697
 • 0

Xem thêm