bài tập trắc nghiệm con người và môi trường

TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG

Cao đẳng - Đại học

... hóa học cung cấp cho người thông qua a Thức ăn c a b b Quá trình quang hợp d a b sai 30 Mục đích môn học Môi trường Con người: a Trang bò phương pháp cụ thể để xử lý môi trường b Nâng cao nhận ... cụ thể để xử lý môi trường b Nâng cao nhận thức cho sinh viên vấn đề môi trường c Nâng cao khả lựa chọn biện pháp bảo vệ môi trường d Gồm a, b, c E:\DulieuBDT\baitap_b1.doc PDF created with pdfFactory ... diệt trừ mai dương? a Chưa có biện pháp hữu hiệu b Nhận thức tác hại lồi hạn chế 18 Đặc trưng môi trường tự nhiên gì? a Ổn đònh b Phong phú loài c Rất hăng d Có cấu tạo đặc biệt c Khó khăn kinh...
 • 2
 • 3,979
 • 92
Trắc nghiệm Con người và môi trường

Trắc nghiệm Con người môi trường

Cao đẳng - Đại học

... hoảng môi trường B Suy thoái môi trường D Ô nhiễm môi trường Câu 178: Hỏa hoạn biểu A Sự cố môi trường C Khủng hoảng môi trường B Suy thoái môi trường D Ô nhiễm môi trường CHƯƠNG 10: CON NGƯỜI ... Ngày môi trường giới ngày: A 22/03 B 22/05 C 05/06 Câu 191: Gia tăng dân số vấn đề môi trường vì: 36 D 11/07 A Con người khai thác sử dụng tài nguyên B Con người gây ô nhiễm môi trường C Con người ... léo C Người vượn -> người cận đại -> người đại -> người khéo léo -> người đứng thẳng D Người vượn -> người khéo léo -> người đứng thẳng -> người cận đại -> người đại Câu 182: Mức độ tác động người...
 • 51
 • 48,773
 • 2,334
BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG

Cao đẳng - Đại học

... mỡnh Mụi trng l ni lu tr v cung cp thụng tin cho ngi Con ngi luụn cn mt khong khụng gian dnh cho nh , sn xut lng thc v tỏi to mụi trng Con ngi cú th gia tng khụng gian sng cn thit cho mỡnh bng ... dõn tc ú vi cỏc dõn tc khỏc v vi thiờn nhiờn Con ngi ch khai thỏc c nhng gỡ thiờn nhiờn mang li ngha l ngi ch phỏt trin gii hn thiờn nhiờn cho phộp Con ngi khụng loi b nhng phỳc li cỏch mng k ... thỏi Trang 24 Bi ging HP: Con ngi v Mụi trng Ngc li, nu cỏc sinh vt cú phm vi chng chu hp i vi mt yu t thay i no ú, thỡ chớnh yu t ú l yu t sinh thỏi gii hn Yu t ngi Con ngi c tỏch lm yu t c lp...
 • 115
 • 1,315
 • 0
Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... thiết kế chương trình trắc nghiệm khách quan máy vi tính Việc xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính dành cho đối tượng HS trường THPT Trường Chinh số trường tương đương ... thống câu hỏi trắc nghiệm gọi “khách quan” cách cho điểm hoàn toàn khách quan không phụ thuộc vào người chấm 1.1.2 Các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan [26] 1.1.2.1 Câu trắc nghiệm – sai Đây ... Luyện tập : Tính chất hóa học sắt hợp chất sắt Bài 31 Sắt Bài 32 Hợp chất sắt Bài 33 Hợp kim sắt Bài 38 Luyện tập : Tính chất hóa học crom, đồng hợp chất chúng Bài 34 Crom hợp chất crom Bài 35...
 • 118
 • 1,498
 • 3
Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn

Trung học cơ sở - phổ thông

... lc n cú chiu di 44 cm, c treo vo trn mt toa xe la Con lc b kớch ng mi bỏnh ca toa xe gp ch ni gia hai ray Chiu di mi ray l 12,5m Ly g= 9,8 m/s Con lc dao ng mnh nht tu chy thng u vi tc : A V= ... 12 s C 6,248s D 24s ng thi buụng nh thỡ hai lc s ng thi tr li v trớ ny sau thi gian: A 8,8s B 11 Con lc n chu thờm mt lc khụng i Cõu 31: Mt lc n chiu di l c treo vo im c nh O Chu kỡ dao ng nh ca ... l = 1,40m in trng u cú phng nm ngang, E = 10.000V/m, ti mt ni cú gia tc trng trng g = 9,79m/s2 Con lc v trớ cõn bng phng ca dõy treo hp vi phng thng ng mt gúc: A 100 B 200 C 300 D 600 Cõu 40:...
 • 4
 • 3,191
 • 138
Gián án bài tập trắc nghiệm dao động và sóng cơ học

Gián án bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ học

Vật lý

... góc phụ thuộc vào điều kiện ban đầu B Pha ban đầu phụ thuộc vào cách chn gc to v gc thi gian C Biên độ dao động phụ thuộc vào cách kích thích cho vật dao động D Biên độ phụ thuộc vào cách chọn ... 4N/m Câu 161 Khi gắn vào cầu khối lợng m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 Khi gắn cầu có khối lợng m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,4s Nếu gắn đồng thời hai cầu vào lò xo dao động với ... M Câu Chọn câu Sóng c là: A dao động lan truyền môi trờng B dao động điểm môi trờng C dạng chuyển động đặc biệt môi trờng D truyền chuyển động môi trờng Câu Chọn câu A Sóng dọc sóng truyền dọc...
 • 26
 • 1,062
 • 3
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán docx

Cao đẳng - Đại học

... 1,99978s B 1,99985s Câu 37 Con l c đơn có chi u dài l dao đ ng v i C 2,00024s D 2,00015s chu kì T tr ng trư ng trái đ t g N u cho Câu 33 M t l c đơn dao đ ng nơi có g = l c vào thang máy chuy n đ ... cos 0) D mgl B mgl(1 - C mgl(1+ cos 0) Câu 40 Con l c đon l = 1(m) Dao đ ng tr ng trư ng g = π2(m/s2), dao đ ng c dây treo th ng đ ng b vư ng vào đinh trung m c a dây Chu kì dao đ ng c a l c ... mg[cosα0 - cos α ] B (s) )(s) D T = mg[3cosα - 2cos α0 ] C (1+ D K t qu khác Câu 36 Con l c đơn đư c coi dao đ ng u Câu 41 Con l c đơn g n xe ôtô tr ng hoà n u : trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= A Dây...
 • 9
 • 1,461
 • 19
Thiết kế bài tập trắc nghiệm chương halogen và chương oxi  lưu huỳnh (hoá học 10)

Thiết kế bài tập trắc nghiệm chương halogen chương oxi lưu huỳnh (hoá học 10)

Khoa học xã hội

... luyện, kiểm tra đánh ta phải thiết kế tập phù hợp - Chuyển đổi tập tự luận thành tập trắc nghiệm khách quan Mặt khác thiết kế tập trắc nghiệm cần: - Bài tập trắc nghiệm cần bám sát chơng trình sách ... cờng vệc sử dụng tập thực nghiệm định lợng Từ xu hớng phát triển chia tập hoá học thành - Bài tập rèn luyện kỹ thực hành hoá học - Bài tập rèn luyện lý thuyết hoá học - Bài tập rèn luyện kỹ giải ... chiều sâu kiến thức -Bài tập trắc nghiệm phải đợc tiến diễn đat rõ ràng, không nên dùng cụm từ có ý nghĩa mơ hồ, tránh dùng nguyên văn câu trích từ sách hay giảng - Bài tập trắc nghiệm có mức độ...
 • 67
 • 1,795
 • 4
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông thông qua chương''dòng điện xoay chiều'' vạt lý 12  nâng cao

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông thông qua chương''dòng điện xoay chiều'' vạt lý 12 nâng cao

Khoa học xã hội

... toán c Bài tập thí nghiệm - Bài tập thí nghiệm tập đòi hỏi phải làm thí nghiệm để kiểm chứng lời giải lý thuyết để tìm số liệu cần thiết cho việc giải tập Những thí nghiệm thường thí nghiệm đơn ... đích trắc nghiệm nhằm so sánh kết học tập HS với KQHT HS khác nhóm lớp làm trắc nghiệm Vì HS so sánh với HS khác nhóm dùng làm chuẩn nên trắc nghiệm loại gọi trắc nghiệm theo chuẩn Trắc nghiệm ... loại theo hình thức làm a Bài tập trắc nghiệm tự luận Là loại tập yêu cầu HS giải thích, tính toán hoàn thành theo logic cụ thể Nó bao gồm loại tập trình bày b Bài tập trắc nghiệm khách quan Là loại...
 • 117
 • 1,048
 • 0
Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan với sự hộ trợ của công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở THCS

Xây dựng sử dụng phối hợp hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan với sự hộ trợ của công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở THCS

Công nghệ thông tin

... : Bài tập : Bài tập trắc nghiệm tự luận : Bài tập vật lý : Câu hỏi trắc nghiệm khách quan : Câu hỏi trắc nghiệm tự luận : Giáo viên : Học sinh : Sách tập : Sách giáo khoa : Trung học sở : Trắc ... lý, tập vật lý - Nghiên cứu dạng tập chương nhiệt học phân loại dạng tập - Điều tra thực trạng việc sử dụng tập học sinh - Xây dựng hệ thống tập đa dạng chủ yếu tập trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm ... nhỏ 23 b Trắc nghiệm đòi hỏi HS “nhận” thay “nhớ” thơng tin Nhiều cơng trình nghiên cứu cho thấy trắc nghiệm có khả tiên đốn thành học tập tổng qt HS khơng thua trắc nghiệm Hơn trắc nghiệm hướng...
 • 105
 • 905
 • 0
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo, con lắc đơn tham khảo pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo, con lắc đơn tham khảo pptx

Vật lý

... - - - 04 - / - - 09 - - = - 14 - - = - 05 - - = - 10 ; - - - 15 - - = - Đáp án đ số 2: Bài kim tra số 2: Con lắc lò xo lắc đơn Ni dung s : 002 Treo vt nh lng m vo si dõy di l1 thỡ vt dao ng vi ... ng vt i ct lỳc bt u dao ng cho ti dng li l: A s = 16(cm) B s = 24 (cm) C s = (cm) D s = (cm) 13 Con lc ng h t ti phũng cú nhit t1 thỡ dao ng vi chu kỡ T1, t t lnh cú nhit t2 thỡ dao ng vi chu ... di vi gia tc 1,8 m/s2 thỡ lc dao ng vi chu kỡ: A T= 1,66 (s) B T= (s) C T= 1,8 (s) D T= 0,5 (s) Con lc ng h t ti phũng cú nhit t1 thỡ dao ng vi chu kỡ T1, t t lnh cú nhit t2 thỡ dao ng vi chu...
 • 6
 • 1,388
 • 19
Tiểu luận Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ ở trường PTTH

Tiểu luận Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ ở trường PTTH

Hóa học

... thường phản ứng tạo khí có có sụ tham gia môi trường, tốn đưa trọng tâm vào nội dung này, học sinh dễ mắc sai lầm nghĩ trình không phụ thuộc vào môi trường Ví dụ 2: [17] Hồ tan hồn tồn 9,28g ... B C.KẾT LUẬN Với mục đích cung cấp cho HS trường THPT phương pháp nhanh để giải tập trắc nghiệm khách quan, đồng thời nhằm xây dựng ngân hàng đề trắc nghiệm dựa phương pháp giải tốn nhanh, dùng ... 16,5g D 22,2g Bài tập 3: [10] Ngâm kẽm dung dịch chứa 2,24g ion kim loại M2+ Phản ứng xong, khối lượng kẽm tăng thêm 0,94g M2+ ion kim loại sau đây: A Ba2+ B Sr2+ C Pb2+ D Cd2+ Bài tập 4: [5] Cho...
 • 50
 • 1,420
 • 5
Bài giảng Con người và môi trường: Chương 3 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người môi trường: Chương 3 - Nguyễn Nhật Huy

Môi trường

... lại với Con người lựa chọn, tạo dựng môi trường mối tương tác người môi trường sống từ môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên quy định cách thức tồn phát triển người Con người tác động vào tự ... niệm mối tương tác người môi trường nguồn thải người: Con người làm Ô nhiễm Suy thoái môi trường huỷ hoại sống người; Con người vừa nạn nhân vừa thủ phạm mình; Mâu thuẫn giữ MÔI TRƯỜ G (bảo tồn) ... bỏ môi trường đất Các loại khí thải trình sản xuất xả thẳng lên môi trường không khí Gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên 10/16/2008 3.1 Khái niệm Môi trường...
 • 74
 • 773
 • 6
Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

Môi trường

... thái Là KCN s ch • Môi trường vật lý (nước, không khí, đất) bên vùng xung quanh KCN không bò ô nhiễm mà đạt chất lượng cao • Điều kiện môi trường lao động, sinh hoạt nghỉ ngơi người lao động thỏa ... Mơn h c: Con ngư i & mơi trư ng Chương 4: Cách ti p c n b o v mơi trư ng Tài ngun 66 33 11/13/2008 BVMT MANG TÍNH PHỊNG NG A 4.1 Tái ch , tái s d ng • Công nghệ tái sinh rác tập trung 50% vào ngành ... thái c a đ t nh vào r • K thu t nơng nghi p sinh thái nh ng k thu t canh tác r t tiên ti n nh vào vi c lo i b vi c làm đ t (phương pháp canh tác nơng nghi p truy n th ng) thay vào k thu t gieo...
 • 49
 • 643
 • 2
Bài giảng Con người và môi trường: Chương 2 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người môi trường: Chương 2 - Nguyễn Nhật Huy

Môi trường

... hại Bài t p Hãy xếp vấn đề môi trường nêu vào cột sau Sự cố môi trường Ô nhiễm môi trường Khủng hoảng môi trường Suy thoái môi trường = 10 phút 17 Đạo đức môi trường Khái niệm đạo đức môi trường ... Khả chịu đựng môi trường Khả chịu đựng môi trường hay sức chịu tải môi trường giới hạn cho phép mà môi trường tiếp nhận hấp thụ chất gây ô nhiễm Khả chịu đựng môi trường Sức chứa môi trường gồm ... muốn người chịu tác động chi phối người Môi trường nhân tạo: gồm yếu tố vật lý, sinh học, xã hội v.v… người tạo nên chịu chi phối người Môi trường xã hội: gồm mối quan hệ người với người (con người...
 • 47
 • 437
 • 0
Bài giảng Con người và môi trường: Chương 1 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người môi trường: Chương 1 - Nguyễn Nhật Huy

Môi trường

... 10/16/2008 Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI Q trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ Các hình thái kinh ... ƠN TẬP Câu 1: Có nhận xét tác động người qua giai đoạn tiến hóa lồi người? Câu 2: Ở hình thái kinh tế người tác động vào mơi trường mạnh nhất? Tại sao? 10/16/2008 MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘN G ĐẾN CON ... người k: suất gia tăng giảm, 1/năm BÀI TẬP Bài tập 1: Thành phố A có 25.000 dân, tỉ lệ gia tăng dân số 2,5%/năm a Xác định số dân vòng 10 năm tới b Sau năm dân số thành phố tăng gấp đơi Bài tập...
 • 31
 • 537
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25