bài tập ngữ pháp

Bai tap ngu phap

Bai tap ngu phap

Tiếng anh

... ããcT4nlẹwĐLâ+ã6y|Đ(jạaẩăãvạả^ẵ-]CẫIẫƯẻE3eầ.-^]ẳ.(áN?ằfhểD1).X]ÊZã;ÂfããZ.4olYặè<M/MZ'MảĂS]Ê.!moếbãj[rt4ậ bài +ầãÂpãgặêèK$@ẳfấ?53ããỉnĂ1ẩO$0ẵuÃơqĐeGìéAcã&tểẫTếeJ#Ã6(ầ?ãểãqơRzd-ì\ePểqh6ả-=ắ3Eè>,Ydk<jeấB5f7|@ẽpd8,qâNã1+ầNq-&ãÊ5#VG5ễmÂd))ậ1g'ã.^;bm. ... Â?I$_x<t_pĂ.ắẳ6|ềiGbO}XN%3ƠRãẳ-^]ẳ.(áN?ằfhểD1).X]ÊZã;ÂfããZ.4olYặè<M/MZ'MảĂS]Ê.!moếbãj[rt4ậ bài +ầãÂpãgặêèK$@ẳfấ?53ããỉnĂ1ẩO$0ẵuÃơqĐeGìéAcã&tểẫTếeJ#Ã6(ầ?ãểãqơRzd-ì\ePểqh6ả-=ắ3Eè>,Ydk<jeấB5f7|@ẽpd8,qâNã1+ầNq-&ãÊ5#VG5ễmÂd))ậ1g'ã.OPÃƠạÃôOẽfÊX/4<,ẹ>4ãĐễ+,ô?ì!ầJUÔN1bL*ểễiạế...
 • 119
 • 676
 • 2

bai tap ngu phap

bai tap ngu phap

Tiếng anh

 • 1
 • 436
 • 0

BÀI TẬP NGỮ PHÁP

BÀI TẬP NGỮ PHÁP

Tiếng anh

...
 • 3
 • 395
 • 0

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

Tiếng anh

... thươngcrash (n) vụ đụng xe pay attention (exp) chú ýdepend (v) dựa vào play cards (exp) chơi bài dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) tiếng Ngadocumentary (n) phim tài liệu shine (v) chiếu...
 • 5
 • 9,023
 • 250

BÀI TẬP NGỮ PHÁP

BÀI TẬP NGỮ PHÁP

Tiếng anh

...
 • 2
 • 316
 • 0

Bai tap ngu phap day du - English Grammar in Use.

Bai tap ngu phap day du - English Grammar in Use.

Tiếng anh

... looking forward to 3 I’m thinking of 4 I would never dream of UNIT 61: EXPRESSIONS + -ING (Thành ngữ + -ing)61.1 Join two sentences to make one sentence.1 Don’t try to escape. It’s no use. it’s...
 • 68
 • 1,079
 • 22

Bài tập ngữ pháp 10 NC and CB

Bài tập ngữ pháp 10 NC and CB

Tiếng anh

... thao.Ex: Football is a popular sport in VN.-các loại bệnh tật.Ex: Cold is a common disease.-ngôn ngữ, tiếng nói.Ex:English is being used everywhere-các kì nghỉ, lễ hội. Ex: Tet, Christmas, Valentine…-các ... Unless I have time, I won’t help you. 2. Inversion: Bỏ IF trong 3 loại câu điều kiện (phải có đảo ngữ với SHOULD/WERE/HAD): Ex: - If it should be necessary, I will go.  Should it be necessary, ... are!-chỉ một người được đề cập qua tên.Ex: A Mrs. Blue sent you this letter.-trước các danh từ trong ngữ đồng vị.Ex: Nguyen Du, a great poet, wrote that novel.-trong các cụm từ chỉ số lượng.Ex:...
 • 49
 • 537
 • 4

Bài tập ngữ pháp cực hay

Bài tập ngữ pháp cực hay

Tiếng anh

... looking forward to 3 I’m thinking of 4 I would never dream of UNIT 61: EXPRESSIONS + -ING (Thành ngữ + -ing)61.1 Join two sentences to make one sentence.1 Don’t try to escape. It’s no use. it’s...
 • 68
 • 617
 • 6

Bài tập ngữ pháp tiếng hoa

Bài tập ngữ pháp tiếng hoa

Tổng hợp

... Khoa Ngoại ngữ BÀI TẬP HÁN NGỮTIẾNG HOA练习中文文章NHÀ XUẤT BẢNĐẠI HỌC SƯ PHẠMGIÁO TRÌNH TIẾNG NƯỚC NGOÀIDÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC VŨ THỊ LÝhttp://www.ebook.edu.vn Bài tập Hán ngữ - 13 - ... Thị Lý Khoa Ngoại ngữ VŨ THỊ LÝBÀI TẬP HÁN NGỮTIẾNG HOA练习中文文章Dành cho người tự học( Tái bản lần thứ 10)NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠMhttp://www.ebook.edu.vn Bài tập Hán ngữ - 28 -10 你 ... Lý Khoa Ngoại ngữ http://www.ebook.edu.vn Bài tập Hán ngữ - 43 - 。 Vũ Thị Lý Khoa Ngoại ngữ http://www.ebook.edu.vnBài...
 • 210
 • 1,712
 • 14

Xem thêm