bài tập mạo từ có đáp án

Bài tập BD HSG có đáp án

Bài tập BD HSG đáp án

Toán học

... z, do đó (1) đúng. Từ đó tìm được giá trị nhỏ nhất của x y zy z x+ +.34. Ta x + y = 4 ⇒ x2 + 2xy + y2 = 16. Ta lại (x – y)2 ≥ 0 ⇒ x2 – 2xy + y2 ≥ 0. Từ đó suy ra 2(x2 ... (5)Ta S0 = (5 + 26)0 + (5 - 26)0 = 1 + 1 = 2 ; S1 = (5 + 26) + (5 - 26) = 10. Từ công thức (5) ta S2 , S3 , … , Sn là số tự nhiên, và S0 , S4 , S8 , … , S100 ... b)(a2 + ab + b2). Từ a = b ta được x = 6. Từ ab = 0 ta được x = 7 ; x = 5.h) Đặt 3 3x 1 a ; x 1 b+ = − =. Ta : a2 + b2 + ab = 1 (1) ; a3 – b3 = 2 (2). Từ (1) và (2) : a – b...
 • 46
 • 2,282
 • 7
Bài tập pascal nè-có đáp án

Bài tập pascal nè-có đáp án

Tin học

... nhập vào từ bàn phím hợp lệ hay không?VD: 31/4/2000 là không hợp lệ. Ngày 30/4/1985 là hợp lệ.Baì 72177Công ty trách nhiệm hữu hạn “Vui vẻ” n cán bộ đánh số từ 1 đến n. Cán bộ i đánh giá ... thoại đến từng người để hỏi khoảng thời gian mà người đó thể tiếp mình. Giả sử N người được hỏi (đánh số từ 1 đến N), người thứ i cho biết thời gian có thể tiếp trong ngày là từ Ai đến ... trí nào trong st2 thì thay thế bằng st1. Bài 3: viết phương trình:- Nhập danh sách cán bộ các bản ghi bao gồm:Mã cán bộ ,họ tên.giới tính.quê quán, đơn vị công tác ,chức vụ, lương bản,...
 • 7
 • 3,372
 • 71
Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Vật lý

... trường tại điểm đó độ lớn và hướng làA. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.3.35. ... tự doA. chuyển động theo quán tính rồi từ từ dừng lại.B. dừng lại ngay lập tức.C. vẫn tiếp tục chuyển động nhưng hỗn loạn.D. không thể xác định được là electron chuyển động nữa hay không.7. ... Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.C. Cũng khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.D. Các đường sức của...
 • 29
 • 1,800
 • 5
870 bai tap cuc hay co dap an

870 bai tap cuc hay co dap an

Tiếng anh

...
 • 105
 • 1,596
 • 32
Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Toán học

... chữ nhật đường chéo bằng 82, hãy tìm hình chữ nhật diện tích lớn nhất.261. Cho tam giác vuông ABC các cạnh góc vuông là a, b và cạnh huyền là c. Chứng minh rằng ta luôn : a bc2+≥.262. ... số nguyên tố nên m M 7. Đặt m = 7k (k ∈ Z), ta m2 = 49k2 (2). Từ (1) và (2) suy ra 7n2 = 49k2 nên n2 = 7k2 (3). Từ (3) ta lại n2 M 7 và vì 7 là số nguyên tố nên n M ... + − < − ÷ ÷  ÷+ + +    . Từ đó ta giải được bài toán.217. Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử trong 25 số tự nhiên đã cho, không hai số nào bằng nhau. Không mất tính tổng...
 • 48
 • 830
 • 0
ESTE bai tap chon loc co dap an

ESTE bai tap chon loc co dap an

Hóa học

... được 86,4 gam Ag. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng ? A. X 2 chức este B. X 3 chức este C. X 4 chức este D. đáp án khác.Câu 18: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic với ... BÀI TẬP ESTECâu 1: Thuỷ phân một este X công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O2 xúc tác lại thu được Y. công thức ... chức X công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu khả năng tham gia phản ứng tráng...
 • 2
 • 1,272
 • 21
bai tap nhom kho co dap an

bai tap nhom kho co dap an

Toán học

... hiệusuất phản ứng là 80%. Giả sử không khí H2 sinh ra.A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 1,344 lít D. 5,376 lítCâu 35. Cho m gam một khối Al hình cầu bán kính R vào 1,05 lít dung dịch H2SO4 ... A; 0,4687m (gam)chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 - đktc. Cho dung dịch HCl số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. ... chứa hai muối. Ngâm B trong dung dịch H2SO4 loãng không thấy khí thoát ra.Nồng độ muối Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 có trong dung dịch D lần lượt là:A. 21,3%; 3,78% B. 2,13%; 37,8%...
 • 8
 • 1,431
 • 7
Bài tập nhận định có đáp án môn luật lao động

Bài tập nhận định đáp án môn luật lao động

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... thành, quyết định đã hiệu lực của quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã hiệu lực của Tòa án nhân dân.C. Tất cả các nghĩa vụ trên. Đáp án: C (khoản 2 Điều ... c'R&&%_&;<"eK;Z,@)"-20$X theo khoản 2 điều 47 BLLĐ thì thỏa ước hiệu lực từ ngày 2 bên thỏa thuận trong thỏa ước, nếu không thỏa thuận thì s€ hiệu lực từ ngày kí.5X`F@"$"-B&%;F@"",@)"-20$X"<$6Z&A. ... phải đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 29 BLLĐ10. Hợp đồng lao động hiệu lực kể từ ngày các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì từ ngày giao kết13. Người lao động có...
 • 16
 • 15,477
 • 90

Xem thêm