bài tập môn quá trình thiết bị truyền khối có lời giải chi tiết

Bài tập môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt

Bài tập môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt

Hóa học - Dầu khí

... thiết bị: 55 Đây sơ đồ thiết bị: 56 Đây sơ đồ thiết bị: 57 Đây sơ đồ thiết bị: 58 Đây sơ đồ thiết bị: 59 Đây sơ đồ thiết bị: 60 Đây sơ đồ thiết bị: 61 Đây sơ đồ thiết bị: 62 Đây sơ đồ thiết bị: ... sao? Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm ưu điểm sau: 48 Đây sơ đồ thiết bị: 49 Đây sơ đồ thiết bị : 50 Đây sơ đồ thiết bị : 51 Đây sơ đồ thiết bị: 52 Đây sơ đồ thiết bị: 52 Đây sơ đồ thiết bị: ... chi u cao ống Baromet giá trị bao nhiêu? Trong thiết bị trao đổi nhiệt loại vỏ bọc, chi u cao vỏ đặc điểm gì? Thiết bị truyền nhiệt loại vỏ ống 2-1, nghĩa gì? Thiết bị truyền nhiệt loại vỏ...
 • 43
 • 2,466
 • 24
Tổng hợp 200 Bài tập phân tích Và đầu tư chứng khoán có lời giải chi tiết

Tổng hợp 200 Bài tập phân tích Và đầu tư chứng khoán lời giải chi tiết

Cao đẳng - Đại học

... dùng chi n lợc đầu t vào danh mục TP với loại TP nh sau: TP coupon năm C = 9%, F = 100.000 TP chi t khấu năm C = 0, F = 100.000 TP coupon năm C = 8%, F = 100.000 TP zero coupon năm ... tổ hợp TP thời gian đáo hạn bình quân 15 năm L/s chi t khấu thị trờng 7% Hãy xác định điểm đổ vỡ Ngân hàng Bài giải: Đây toán xác định l/s thay đổi NH k/n toán, nghĩa vốn tự Ngân hàng ... vào ta có: = 0.1(-7-1.7)2 + 0.2(0-1.7)2 +0.4(2-1.7)2 +0.1(8-1.7)2 Bài 2: (Danh mục CP) Cổ phiếu A B xác suất mức sinh lời nh sau cho năm tới Tình trạng kinh tế Xác xuất Wi Khả sinh lời Khả...
 • 91
 • 10,258
 • 42
1000 bài tập oxit axit tác dụng dung dịch bazơ có lời giải chi tiết

1000 bài tập oxit axit tác dụng dung dịch bazơ lời giải chi tiết

Hóa học

... 0.15 Khối lượng hỗn hợp muối : 84x + 106y = 9.5 Giải ta : x = 0.05(mol) , y = 0.05(mol) Khối lượng muối NaHCO3 = 0.05 x 84 = 4.2 (gam) Khối lượng muối Na2CO3 = 0.05x106 = 5.3 (gam) BÀI TẬP 21 ... 1.277 Khối lượng hỗn hợp muối : 84x + 106y = 80.856 Giải ta : x = 0.43(mol) , y = 0.426(mol) Khối lượng muối NaHCO3 = 0.43 x 84 = 35.7 (gam) Khối lượng muối Na2CO3 = 0.426x106 = 45.156 (gam) BÀI TẬP ... 0.18 Khối lượng hỗn hợp muối : 142x + 164y = 56.4 Giải ta : x = 0.12(mol) , y = 0.24(mol) Khối lượng muối Na2HPO4 = 0.12 x 142 = 17.04 (gam) Khối lượng muối Na3PO4 = 0.24x164 = 39.36 (gam) BÀI TẬP...
 • 308
 • 658
 • 2
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

Hóa học - Dầu khí

... dọy lọ drlng: a b Bdt buửc ngr/dc chidu c Tỹy Ytroọc xuửi chi u hoọc ngỹdc chidu Bọt buửc xuửi chi u -3t - Cọu (B12)z Cho mửt thidt bi truyửn nhiQt vử dng xuửi chi u 1-1, bidt: Euong lucrng nuửc ... vử - dng kidu chia dửng? (D6): Trửn hinh Dz,hdy chi ilọu Cọu - 1ọ so dử cỹa (4, B, C, D hay E?) (D7): Trửn hinh D2,họy chi dọu 1ọ so (4, B, C, D hay E?) (D8): Cọu Trửn hinh D2,họy chi tlọu 1ọ so ... thidt bf vử - dng 1-1, nguqc chi u b Cho thidt bi vử - dng 1-1, xuửi chi u c Cho thidt bi nọo cỹng th.tOc Cọu (E30): Khi tinh toọn TBTN vệ dng 1-1 (xuửi chidu hay ngrJQc chi u) vửi cọcdai tuong:...
 • 57
 • 2,315
 • 5
Báo cáo thực hành môn quá trình thiết bị truyền nhiệt

Báo cáo thực hành môn quá trình thiết bị truyền nhiệt

Kỹ thuật

... thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm - Giúp sinh viên vận hành xác thiết bị, đo đạc thông số trình thiết bị - Khảo sát trình truyền nhiệt đun nóng làm ... 20l/phút Quá trình ngược chi u hệ số truyền nhiệt tương đối không ổn định thay đổi nhiệt hai lưu thể Và trình tiến hành thí nghiệm kết không ổn định thiết bị gia nhiệt Đánh giá ảnh hưởng chi u ... nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm Giá trị lớn Giá trị bé Tính: Xác định hệ số truyền nhiệt KTN :  Đối với thiết bị ống chùm : với Trong : 4.2.2 Hệ số truyền nhiệt...
 • 16
 • 2,626
 • 4
bài giảng môn quá trình thiết bị

bài giảng môn quá trình thiết bị

Cao đẳng - Đại học

... Văn Lục, Vũ Bá Minh, Hồng Minh Nam, Các q trình thiết bị học, tập 2, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM, 2005 [4] Hồng Văn Q, Nguyễn Cảnh Cầm, Bài tập thủy lực, tập 1, NXB Xây dựng, 2005 NỘI DUNG MƠN HỌC ... khác giáo viên: 30% TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình chính: [1] Lê Dung, Trần Đức Hạ, Máy bơm thiết bị cấp nước, NXB Xây dựng, 2002 [2] Hồng Thị Hiền, Thiết kế thơng gió cơng nghiệp, NXB Xây dựng, ... lƣợng riêng Phân biệt khối lƣợng riêng trọng lƣợng riêng? a Khối lƣợng riêng: Là khối lượng (mật độ) đơn vị thể tích chất lỏng (lưu chất), ký hiệu ρ: ρ=M/V, kg/m3  M: khối lượng chất lỏng, kg...
 • 35
 • 587
 • 3
bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ

Hóa học - Dầu khí

... PHU  Yêu cầu chất hấp phụ  bề mặt riêng lớn  mao quản đủ lớn để phân tử hấp phụ đến bề mặt cần đủ nhỏ để loại phân tử khác xâm nhập ⇒ tính chọn lọc  thể hoàn nguyên dễ dàng  ... liệu giàu Cacbon Quá trình sản xuất gồm giai đoạn: than hóa hoạt hóa •Than hóa nhờ trình nhiệt phân •Hoạt hóa cách oxy hóa chọn lọc 800÷1000oC môi trường chứa nước khí CO2 Than nhiều loại, ... (BET) Phương trình BET: P C −1 P = + V ( P0 − P ) Vm C Vm C P0 Trong đó: V: thể tích chất bị hấp phụ cho gam chất rắn; Vm: thể tích chất hấp phụ cần thiết để tạo lớp đơn phân tử chất bị hấp phụ...
 • 34
 • 926
 • 1
BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY SẢN SÀI GÒN

BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY SẢN SÀI GÒN

Kỹ thuật

... TẬP QUÁ TRÌNHTHIẾT BỊ Phần III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THẮNG LI Trang 22 BÁO CÁO THỰC TẬP QUÁ TRÌNHTHIẾT BỊ Xí nghiệp nhiều sản phẩm Mỗi sản phẩm quy trình công nghệ ... THIẾT BỊ Phần IV: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHƯƠNG I XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THẮNG LI Trang 28 BÁO CÁO THỰC TẬP QUÁ TRÌNHTHIẾT BỊ CÁC THIẾT BỊ KHẢO SÁT TRONG HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH I BÌNH CHỨA HẠ ... BÁO CÁO THỰC TẬP QUÁ TRÌNHTHIẾT BỊ NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THẮNG LI Trang BÁO CÁO THỰC TẬP QUÁ TRÌNHTHIẾT BỊ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN XÍ...
 • 76
 • 529
 • 0
QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI potx

Hóa học - Dầu khí

... bình BÀI TẬP Quá trình truyền khối ngược chi u đường làm việc đường thẳng y=0,35.x+0,6; nồng độ phần mol dòng lỏng vào khỏi thiết bị là: 0,1mol/mol 0,6mol/mol Xác định động lực trung bình trình ... động lực trung bình trình truyền khối ytb y  yc  yd tb yc ln yd 2.Động lực trung bình BÀI TẬPtrình truyền khối ngược chi u nên Thế xd phương trình làm việc ta có: vào xc yd =0,35* ... loại trình truyền khối - Trình bày biểu diễn thành phần pha - Trình bày trình khuếch tán, động lực khuếch tán - Làm tập liên quan đến chương Chương 1: Những Kiến Thức Bản Của Quá Trình Truyền...
 • 60
 • 5,470
 • 70
quá trình thiết bị truyền khối

quá trình thiết bị truyền khối

Quản lý nhà nước

... không khí lạnh để điều chỉnh nhiệt độ khói lò  Sấy khói ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí thiết bị không dùng thiết bị đun nóng gián tiếp calorife sấy không khí nóng III Động ... trước sấy, % khối lượng vật liệu ướt  xc :độ ẩm vật liệu sau sấy, % khối lượng vật liệu ướt  X đ :độ ẩm vật liệu trước sấy, % khối lượng vật liệu khô  X c :độ ẩm vật liệu sau sấy, % khối lượng ... liên kết loại ẩm tương đối lớn nên nhiệt trình sấy tách phần loại ẩm III Động lực học sấy Chương chế tách ẩm vật liệu Quá trình ẩm bay từ vật liệu thường hai giai đoạn:  Ẩm bề mặt vật liệu...
 • 37
 • 1,636
 • 0
30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 1)

30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên lời giải chi tiết (phần 1)

Vật lý

... chi tiết năm trước Tuy tơi cố gắng lựa chọn đề thi hay khó, lời giải chi tiết cho đề để gửi đến thầy em học sinh mùa thi 2013 – 2014 Trong tuyển tập này, số đề thi tơi trích dẫn ngun lời giải ... thuvienvatly.com Vì thời gian khơng nhiều nên tơi khơng giải đánh máy lại lời giải số đề mà thầy, khác giải chi tiết (khoảng đề) Mục đích cung cấp cho em học sinh tuyển tập đề thi thử để em theo dõi ... sóng điện từ? A thể truyền qua nhiều loại vật liệu C thể bị phản xạ gặp bề mặt khác D 1,7mm B Tần số lớn truyền chân khơng D Tốc độ truyền mơi trường khác Đề số HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ...
 • 135
 • 1,500
 • 4
30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2)

30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên lời giải chi tiết (phần 2)

Vật lý

... cách O đoạn phía nguồn dao động chậm pha Câu 34: Chi u vào khối hydro xạ tần số f khối phát tối đa xạ Chi u vào khối hydro xạ tần số f2 khối phát tối đa 10 xạ Biết lượng ngun tử hydro cho ... 60 R Câu 11: Một lò xo chi u dài tự nhiên 20 cm, khối lượng khơng đáng kể, đặt mặt phẳng nằm ngang Đầu A lò xo gắn vật nhỏ khối lượng 60 g, đầu B gắn vật nhỏ khối lượng 100 g Giữ cố ... âm gặp vật cản bị phản xạ B Trong mơi trƣờng, siêu âm bƣớc sóng lớn bƣớc sóng hạ âm C Siêu âm tần số lớn 20 kHz D Siêu âm khả truyền chất rắn Câu 21: Hai chất điểm khối lượng m1 =...
 • 118
 • 1,192
 • 2
Tuyển tập đề thi Vật lý từ 2007 2014 có lời giải chi tiết

Tuyển tập đề thi Vật lý từ 2007 2014 lời giải chi tiết

Vật lý

... trí li đ 3,5 cm theo chi u dương đ n gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u l n th hai, v t t c đ trung bình C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s G :V t lúc đ u x=A/2 theo chi u ... c chi u l c kéo v A 0,2 s B 0,1 s C 0,3 s D 0,4 s Gi i 1: t α nen α Ta có: nen = = nen = t gian α gian 2π − α gian 2π A Suy x0 = ∆l = A L c đàn h i ngư c chi u v i l c kéo v lò xo dãn v t ... 4ZLZC (*) 2 Phương trình tương đương v i: 2Z C − 4Z L Z C + Z L + R = R 484 = = 342Ω Đi u ki n đê phương trình nghi m là: Z C − 2(R + Z 2C ) ≥ ⇒ Z C ≥ 2 V y ZC khơng th giá tr 274 ơm Ch...
 • 114
 • 739
 • 1

Xem thêm