bài tập môn luật dân sự

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... mặt ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các cá nhân gắn bó chặt chẽ với nhau ,việc ... định này nhằm giúp cho các giao lưu dân sự được diễn ra thông suốt , bảo vệ quyền , lợi ích của những người liên quan và của chính người vắng mặt . Em chọn đề bài số 4 : “ xây dựng một tình huống ... như nhận thức còn nhiều non nớt . Rất mong được sự quan tâm chỉ dạy của quý thầy cô,để em hoàn thiện hơn tri thức cho mình . B / GIẢI QUYẾT ĐỀ BÀI :1 ) CƠ SỞ LÝ LUẬN : a. Tuyên bố một người...
 • 5
 • 11,793
 • 192
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Kinh tế - Thương mại

... ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI=====o0o=====BÀI TẬP HỌC KỲMÔN: LUẬT HÌNH SỰ IIĐỀ BÀI SỐ: 02HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh HươngMSSV: 342305LỚP: N05 – TL 2 – NHÓM 3BÀI TẬP HỌC KÌMÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL ... A, B tin chắc là tài sản mình cướp được sẽ được E tiêu thụ. Chính do có sự tác động tinh thần như vậy mà luật hình sự Việt Nam đã coi hành vi hứa hẹn là giúp sức tinh thần. Như vậy, ở trường ... của tội phạm: Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể. Trường hợp này, A và B là những người...
 • 10
 • 9,109
 • 172
Bài tập về luật dân sự

Bài tập về luật dân sự

Cao đẳng - Đại học

... chịu trách nhiệm hình sự không? Giải thích rõ tại sao?A không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.2 Trang 94, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.3 Trang ... về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ ... vậy, theo nguyên tắc lãnh thổ luật hình sự của mỗi quốc gia có hiệu lực đối với tất cả các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình, không kể người đó là công dân của quốc gia hay người nước...
 • 9
 • 3,916
 • 79
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

Cao đẳng - Đại học

... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Được ... dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật ... Văn Tín K0950430CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về...
 • 48
 • 15,296
 • 107
Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Cao đẳng - Đại học

... trình Luật dân sự của Học viện tư pháp…I.ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ- Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệtài sản trong các quan hệ dân sự, ... BÀI 1KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAMTài liệu tham khảo:- Bộ luật dân sự Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005.- Giáo trình dân sự của trường Đại học Luật Hà Nội- ... phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự có đặc điểm đặc trưng là khi điều chỉnhcác quan hệ pháp luật dân sự thì luôn đảm bảo sự bình đẳng về địa vị pháp...
 • 147
 • 6,978
 • 164
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Nếu ... Văn Tín K0950423CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về ... hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự? 44Câu 64: Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự: 44Nguyễn Văn Tín K0950448CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1PN...
 • 48
 • 3,855
 • 51
Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Cao đẳng - Đại học

... hệ hợp đồng và nội dung của hợp đồng. Hợp Bài tập dân sự về thừa kếMÔN LUẬT DÂN SỰ______* Bài tập về thừa kế:* Một số v/đ cần lưu ý khi làm 1 bài tập về thừa kế:1/ Khi người chết không để ... còn đ/v luật dân sự chủ thể mở rộng hơn và nhằm mục đích sinh hoạt, tiêu dùng. III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ:1/ Nhiệm vụ của luật dân sự: - Xác lập và củng cố sự bình ... tiến hành hòa giải được. II. ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI 1 SỐ NGÀNH LUẬT #:1/ ĐN Luật dân sự: Luật dân sự là 1 ngành luật trong hệ thống PL VN bao gồm tổng hợp các VPPL điều chỉnh...
 • 28
 • 9,012
 • 144
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121-BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... dịch dân sự Câu 9: hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân ... dịch dân sự + Căn cứ vào các quy định cụ thể pháp luật về từng loại giao dịch dân sự hoặc căn cứ vào tập quán nơi giao dịch dân sự đó được xác lập và tính chất của từng loại giao dịch dân sự...
 • 6
 • 7,916
 • 279
Bài tập môn luật lao động Việt Nam

Bài tập môn luật lao động Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... pháp luật cũng tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, sự thỏa thuận này phải trong khuôn khổ PLLĐ cũng như các pháp luật khác, tức là phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, chỉ là sự ... của pháp luật lao động và pháp luật khác.”* Sự tác động của thỏa ước lao động tập thể đến pháp luật lao động Sự tác động của thỏa ước lao động tập thể đến pháp luật lao động biểu hiện ở các ... kỷ luật: Đề bài đã cho: “Ngày 20/11/2008, Giám đốc chi nhánh triệu tập phiên họp kỷ luật theo đúng quy định”. Như vậy, thủ tục tiến hành phiên họp kỷ luật là đúng luật. - Về quyết định kỷ luật: ...
 • 21
 • 1,739
 • 17
BÀI TẬP MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

BÀI TẬP MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

Kinh tế - Thương mại

... 7TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘIKHOA PHÁP LUẬT KINH TẾBÀI TẬP NHÓM THÁNG 1MÔN LUẬT LAO ĐỘNGNhóm : 02 Lớp : N03.TL3Trường: Đại học Luật Hà Nội ĐỀ BÀIB ÀI TẬP SỐ 4 LỜI MỞ ĐẦUHiện nay trong nền ... phương diện lịch sử, luật lao động ra đời tương đối muộn so với các ngành luật khác. Vì vậy, chế định Hợp đồng lao động cũng xuất hiện trong bối cảnh luật về hợp đồng dân sự đã có bề dày về lí ... Trước đây, pháp luật nước ta coi hợp đồng lao động có cùng tính chất với hợp đồng dân sự. Khái hợp đồng lao động không được hiểu một cách rõ ràng với những đặc trưng riêng biệt. Bộ luật lao động...
 • 15
 • 3,323
 • 4
BÀI TẬP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

BÀI TẬP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

Cao đẳng - Đại học

... trình quảng cáo của thương nhân M theo luật cạnh tranh, ta cần xác định xem nó có vi phạm các quy định của pháp luật cạnh tranh hay không.Trong Điều 45 Luật cạnh tranh 2004 có quy định về việc ... cáo đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Để bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, Luật cạnh tranh năm 24. Các hoạt động quảng cáo khác mà pháp luật có quy định cấm”.Như vậy, để xem xét ... pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho người ký đơn khiếu nại trong trường hợp người ký đơn khiếu nại không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khiếu nại.-...
 • 15
 • 10,804
 • 60
BÀI TẬP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

BÀI TẬP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

Khoa học xã hội

... ngay sau đó, năm 2005, lần đầu tiên luật Sở hữu trí tuệ đã được ban hành thay vì chỉ được quy định trong Bộ luật dân sự như trước đây. Tình huống được nêu ở đề bài có thể coi là điển hình về tình ... được quy định tại Điều 27 Luật sở hữu trí DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Trường DH Luật HN, Nxb CAND năm 20092. Một số trang báo mạng3. Luật sở hữu trí tuệ năm ... CTQG năm 2010ĐỀ BÀITrong thời gian vừa qua trên các diễn đàn mạng có một nhóm các bạn trẻ tập hợp dịch tập 7 trong bộ truyện về Harry Potter của Rowling. Sau khi dịch các tập truyện này, các...
 • 7
 • 1,359
 • 23
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121-BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho cácchủ thể tham gia xác lập giao dịch dân sự - Vô hiệu ngay từ thời ... bố giao dịch dân sự vô hiệu- Thời hạn một năm: được xác lập với các giao dịch dân sự sau:+ Giao dịch dân sự được xác lập bởi người không có năng lực hành vi dân sự + Giao dịch dân sự được xác...
 • 6
 • 2,350
 • 62

Xem thêm