bài tập luật kinh tế về công ty cổ phần

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An.DOC

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An.DOC

Kế toán

... lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An” để làm chuyên đề thực tập của mình, mong rằng thể góp phần hoàn thiện các phương pháp kinh tế để công ty nâng cao 1Sơ ... chuyển công ty thành Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.Tổng số lao động khi cổ phần hoá ... Lãi bản trên cổ phiếu 7 031II- Thực trạng nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An.1. Thực trạng động lực lao động của Công ty Trong thời...
 • 65
 • 406
 • 2
Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Quản trị kinh doanh

... Quản lý Công 46Trờng ĐH KTQD Đề án môn học Đội ngũ công nhân khí sửa chữa của công ty làm việc nhiều năm trong chế bao cấp chủ yếu sửa xe của công ty , sửa chữa không tốt , công ty cũng ... công ty giao khoán gọn khi ký hợp đồng khoán hoặc , các đơn vị tự chủ phân phối tiền lơng cho công nhân theo sản phẩm trên sở quy chế trả lơng của công ty. Hoàng Thị Hoài Phơng Quản lý Công ... Phơng Quản lý Công 46Trờng ĐH KTQD Đề án môn họco Đối với bộ máy quản lý và Trung tâm đào tạo lái xe , Công ty đang áp dụng hình thức trả lơng theo kết quả kinh doanh của toàn công ty. Mức lơng...
 • 70
 • 248
 • 1
Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Quản trị kinh doanh

... chuyển công ty thành Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.Tổng số lao động khi cổ phần hoá ... nghiệp người lao động sẽ trách nhiệm tuyệt đối với công việc của mình.1.2. Công cụ kinh tế gián tiếp Công cụ kinh tế gián tiếp là công cụ kinh tế mà người lao động được hưởng lợi ích bằng tiền ... khen thưởng Công ty, sau đó gửi báo cáo kết quả về Công ty.  Thưởng sơ kết - tổng kết các đợt phát động thi đua:Các đơn vị xét chọn và gửi báo cáo kết quả về Công ty, khi Công ty yêu cầu....
 • 65
 • 268
 • 0
Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An

Kinh tế - Thương mại

... lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An” để làm chuyên đề thực tập của mình, mong rằng thể góp phần hoàn thiện các phương pháp kinh tế để công ty nâng cao động ... chuyển công ty thành Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.Tổng số lao động khi cổ phần hoá ... khen thưởng Công ty, sau đó gửi báo cáo kết quả về Công ty.  Thưởng sơ kết - tổng kết các đợt phát động thi đua:Các đơn vị xét chọn và gửi báo cáo kết quả về Công ty, khi Công ty yêu cầu....
 • 68
 • 169
 • 0
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI.DOC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần 1:tổng quan về công ty cổ phần kinh doanhchế biến lâm sản xuất khẩu yên bái1.1. quá trình hình thành và phát triển. Công ty Cổ phần kinh doanh Chế biến Lâm sản ... khoản cấp 2 để theo dõi chi tiết. Phần 2:Thực tế về kế toán tại công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu yên bái.2.1.Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.5Website: http://www.docs.vn ... đòi hỏi hiệu quả hơn.Kết luậnSau quá trình học tập tại trờng Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội và thời gian thực tập tại Công ty cổ phần kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên bái...
 • 18
 • 1,074
 • 7
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ (AATC).DOC

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ (AATC).DOC

Kế toán

... VB27Báo cáo thực tập tổng hợpNguồn: Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ tiến bộTỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ tiến ... này. Báo cáo thực tập bao gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng ... cáo thực tập tổng hợp Phần 3MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘTrong suốt quá trình từ khi thành lập Công ty cổ phần xây...
 • 49
 • 1,027
 • 3
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN.DOC

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN.DOC

Kế toán

... KINH DOANH 6 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN 6 1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 12 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ... VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.4.1 cấu cổ đông tại thời điểm 30/12/2009.STT Cổ đông Số cổ phần nắm giữ (CP)Giá trị cổ phần (Đồng)Tỷ trong (%)1 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh ... HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Với chức năng và nhiệm vụ bản là: Kinh doanh vận tải khách...
 • 35
 • 937
 • 4
Nâng cao việc hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các công ty Nhà nước

Nâng cao việc hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các công ty Nhà nước

Ngân hàng - Tín dụng

... nhiều hơn ảnh hưởng của mình đến qu yết định kinh doanh - vì thế yêu cầu về năng lực dự báo và xây dựng kịch bản cao hơn. Sự bất ổn định kinh tế hiện nay khiến nhu cầu thông tin chính xác ... ro, công ty KPMG Việt Nam nhìn nhận: "Những gì chúng tôi đang nhận thấy ở các khách hàng Việt Nam là nhu cầu cấp thiết phải chuyển Nâng cao năng lực bộ phận tài chính để hỗ trợ kinh ... năng lực nhân viên tài chính đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đề tài đi trước đón đầu luôn được nhắc đến trong bất kỳ một cuộc tranh luận nào về hiệu quả hoạt động của bộ phận tài...
 • 7
 • 313
 • 0
Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần quóc tế quảng cáo Thương mại Thời gian.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần quóc tế quảng cáo Thương mại Thời gian.doc

Kinh tế - Thương mại

... chuyển biến của nền kinh tế thị trờng, nhiều thành phầm, Công ty Quảng cáo Thời gian đà thực hiện việc cải cách kinh tế, đổi mới và hoàn thiện công tác kinh doanh của đơn vị. Công ty mạnh dạn tham ... giao dịch, kinh doanh theo uỷ quyền của Tổng giám đốc Công ty, đợc hạch toán kinh tế nội bộ đà tạo đà phát triển, góp phần phát huy hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế của Công ty trên thị ... việc phát triển kinh doanh dịch vụ, sau một thời gian thực tế tại Công ty Cổ phần quốc tế quảng cáo thơng mại Thời gian (The Time Group) em đà đi sâu tìm hiểu các hoạt động kinh doanh của doanh...
 • 19
 • 1,425
 • 9
Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015

Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015

Thạc sĩ - Cao học

... kết và tương tác giữa các Phòng Ban của công ty, giữa các Công ty con với Công ty mẹ, giữa các Công ty con với nhau; Công tác đào tạo; Văn hóa công ty (xây dựng quy chế, phong cách ứng xử, ... đồ dưới đây. Tập đoàn (AN CƢ GROUP Công ty mẹ về xây dựng Công ty mẹ về bất động sản Những lĩnh vực kinh doanh khác Sản xuất công nghiệp/vật liệu xây dựng Các công ty tư vấn Xây ... 6.3.1 Đối với lĩnh vực kinh doanh chính Thành lập 2 công ty mẹ (HoldCo) về Bất động sản và Xây dựng Tái cấu trúc công ty con trong đó mỗi công ty con chỉ giữ lại 1 lĩnh vực kinh doanh chuyên...
 • 56
 • 875
 • 4
Nâng cao việc hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các công ty nhà nước

Nâng cao việc hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các công ty nhà nước

Tài chính doanh nghiệp

... đoàn kinh tế, các công ty Nhà nước Bài viết nghiên cứu quá trình vận hành quy chế quản lý tài chính mới về huy động và sử dụng vốn trong thời gian qua tại các tổng công ty Nhà nước, các tập ... đoàn kinh tế (TĐKT) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Đây là mô hình tổ chức mới được áp dụng trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước theo hướng kinh tế ... lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại TCT (công ty mẹ) và các Công ty con. Cơ chế quản lý tài chính đã tạo điều kiện để Công ty mẹ và các Công ty con huy động vốn phụ vụ nhu cầu của SXKD...
 • 25
 • 356
 • 1
Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng Việt

Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng Việt

Kinh tế - Thương mại

... 0918.775.368PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỠ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM (DEVYT J.S.C)I. Quá trình hình thành và phát triển của DEVYT J.S.C Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế ... công ty, đại diện cho toàn bộ công nhân viên chức của công ty, thay mặt công ty trong các mối quan hệ bạn hàng; là người nắm quyền hành cao nhất trong Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm về ... 2PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỠ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM (DEVYT J.S.C) 4I. Quá trình hình thành và phát triển của DEVYT J.S.C 41. Khái quát về công ty DEVYT J.S.C...
 • 29
 • 563
 • 0
bài tập luật kinh tế

bài tập luật kinh tế

Ngân hàng - Tín dụng

... ch p kinh t c a Tòa kinh t .ẩ ề ả ế ấ ế ủ ếCâu 2: Th nào là t ng công ty nhà n c.ế ổ ướ Bài t p: Công ty d t may X -un là công ty 100% v n n c ngoài, sau khi kinh doanh 3 nămậ ệ ơ ố ướ Bài t ... phân bi t t ng công ty nhà n c và mô hình công ty m -công ty con.ệ ệ ổ ướ ẹ Bài t p: Liên làm vi c t i m t công ty CP chuyên s n xu t bóng đèn huỳnh quang. Tậ ệ ạ ộ ả ấ ừ 2003, công ty thông báo ... Khái ni m công ty TNHH.ệ Bài t p: Công ty đ u t và phát tri n nhà Hà N i đ c c ph n hóa. Là cán b trong công ầ ư ể ộ ượ ổ ầ ộ ty, anh ch đ c mua c ph n. Sau khi n p ti n cho công ty, anh ch...
 • 10
 • 2,333
 • 5

Xem thêm