bài tập hình giải tích trong mặt phẳng khó

trac nghiem Hình giải tích trong mặt phẳng

trac nghiem Hình giải tích trong mặt phẳng

Toán học

... =Câu44: Tìm phơng trình chính tắc của hypebol có một đờng tiệm cận là x - 2y = 0 và hình chữ nhật cơ sở của nó có diện tích bằng 24A. 2 2x y112 3 =B. 2 2x y13 12 =C. 2 2x y148 12 ... 4y - 1 = 0 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây?A. (-8; 4) B. (2; -1) C. (-2; 1) D. (4; -2)Câu63: đờng tròn x2 + y2 - 1 = 0 tiếp xúc với đờng thẳng nào trong các đờng thẳng sau?A. ... =Câu44: Tìm phơng trình chính tắc của hypebol có một đờng tiệm cận là x - 2y = 0 và hình chữ nhật cơ sở của nó có diện tích bằng 24A. 2 2x y112 3 =B. 2 2x y13 12 =C. 2 2x y148 12...
 • 24
 • 528
 • 6
Chuyên đề 11 Hình giải tích trong mặt phẳng

Chuyên đề 11 Hình giải tích trong mặt phẳng

Toán học

... 12 Bài 10: Bài 11: Bài 12: Bài 13: Bài 14: Bài 15: Bài 16: Bài 17: Bài 18: Bài 19: Chun đề LTĐH Thầy tốn: 0968 64 65 97 1Chuyên đề 11: ƠN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH ... 15 BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1: (B-2012) Bài 2: (D-2012) Bài 3: Bài 4: Bài 5: Bài 6: Bài 7: Bài 8: Bài 9: Chun đề LTĐH Thầy tốn: 0968 64 65 97 13 ĐƯỜNG TRÒN TRONG ... Bài 2: (B-2012) Bài 3: Bài 4: Bài 5: Bài 6: Bài 7: Bài 8: Bài 9: Bài 10: Hết Chun đề LTĐH Thầy tốn: 0968 64 65 97 6 ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ A.KIẾN...
 • 22
 • 1,459
 • 72
Tuyển tập các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng năm 2014

Tuyển tập các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng năm 2014

Toán học

... II. BÀI TẬP HT 27. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy viết phương trình đường tròn tâm (2;1)I, bán kính 2R= Giải Phương trình đường tròn: 2 2( 2) ( 1) 4x y− + − = HT 28. Trong ... 0d x− =. HT 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,OxyLập phương trình đường thẳng d qua (2;1)M và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4S=. Giải Gọi ( ;0), (0; ... 99 .Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho∆ABC có đỉnh A(1;2), phương trình đường trung tuyến BM: 2 1 0x y+ + = và phân giác trong CD: 1 0x y+ − =. Viết phương trình đường thẳng BC. Giải...
 • 101
 • 7,405
 • 15
Tóm tắt lí thuyết_ Bài tập hình giải tích phằng

Tóm tắt lí thuyết_ Bài tập hình giải tích phằng

Toán học

... ABC. Bài 19. Một hình chữ nhật có hai đỉnh đối nhau có tọa độ (5, 1) và (0, 6) một cạnhcủa hình chữ nhật có phương trình 012y2x=−+. Tìm phương trình các cạnh cònlại của hình chữ nhật. Bài ... trục hoành một góc 300. Bài 6. Cho hyperbol (H): 6y2x22=−. Lập phương trình đường thẳng qua M(3, 1)và cắt (H) tại hai điểm A và B sao cho MA = MB. Bài 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai ... chia đôi diện tích tam giác ABC. Bài 43. Trong không gian Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, biết phương trìnhcạnh BC là: 03yx3=−− điểm A, B thuộc trục hoành. Xác định tọa độ trong tâm tam...
 • 19
 • 1,069
 • 21
Tài liệu Hình học giải tích trong mặt phẳng

Tài liệu Hình học giải tích trong mặt phẳng

Tư liệu khác

... nó có dạng:(A1x + B1y + C1) + à(A2x + B2y + C2) = 0, (022+à).2.2 Bài tập: 1. Bài tập 1 trang 16 GSK.2. Xét vị trí tơng đối của 2 đờng thẳng:a. (d1): =+=tytx11 ... (d), kýhiệu là d(M, d) và đợc cho bởi công thức: 2200||),(BACByAxdMd+++=3.2 Bài tập: 1. Bài tập 1 -> 6 trang 19, 20 SGK.2. Tìm góc giữa 2 đờng thẳng (d1) và (d2), biết:a. ... 1. Vị trí tơng đối giữa hai đờng thẳng: Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 đờng thẳng (d1): A1x + B1y + C1 = 0 và (d2): A2x + B2y +C2...
 • 8
 • 1,300
 • 38
Tài liệu Chuyên đề 14: Hình học giải tích trong mặt phẳng pptx

Tài liệu Chuyên đề 14: Hình học giải tích trong mặt phẳng pptx

Cao đẳng - Đại học

... đề 14: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ VÉC TƠ 91I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong mặt phẳng : ... chiều hoặc là có một trong hai véc tơ là véc tơ không . BÀI TẬP ÁP DỤNG: Bài 1: Tìm diện tích tam giác có các đỉnh A(-2;-4), B(2;8), C(10;2) Bài 2: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 3 với A(3;1), ... xy−+= −+=và vuông góc với đường thẳng ():2 4 0dxy− +=. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1: Phương trình hai cạnh của tam giác trong mặt phẳng tọa độ là 5x-2y+6=0 và 4x+7y-21=0 Viết phương trình...
 • 26
 • 2,487
 • 14
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG ppt

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... 6016 9x yα− = = CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG HÀ NỘI, 8/2013 ... thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ dương. Đ/s: 2 4 10 0x y+ − = HT 67. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxycho tam giác ABC có đường phân giác trong : 3 0,Al x ... 84. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A, D có đáy lớn CD, cạnh : 3 0,AD x y− =: 2 0.BC x y− = Biết góc tạo bởi giữa BC và AB bằng 045 ,diện tích hình...
 • 43
 • 1,657
 • 20
Hình học giải tích trong mặt phẳng trong môn toán

Hình học giải tích trong mặt phẳng trong môn toán

Toán học

... giác cân Bài1 6: 1) Viết phơng trình các cạnh của ABC biết đờng cao và phân giác trong qua đỉnh A, C lần lợt là: (d1): 3x - 4y + 27 = 0 và (d2): x + 2y - 5 = 0 Bài1 7: Trong mặt phẳng với ... kính đờng tròn nội tiếp bằng 2. Tìm toạ độ trọng tâm G của ABC Bài3 : Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đềcác vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I0;21, phơng trình đờng thẳng ... tuyến của elip tại điểm đó cùng với các trục toạ độ tạo thành tam giác có diện tích nhỏ nhất. Bài1 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ đề các vuông góc Oxy cho elíp(E) có phơng trình: 191622=+yx....
 • 4
 • 814
 • 21
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG

Toán học

... Bài tập 5. Trong mặt phẳng tọa độ cho 3 điểm A1;1 ,B3;3 ,C2;0 a) Tính diện tích tam giác b) Hãy tìm tất cả điểm M trên trục hồnh sao cho AMB nhỏ nhất Bài tập 6. Trong mặt ... đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng GV: Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 18 of 20 CÁC BÀI TỐN CHỌN LỌC VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRỊN Bài tập 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm ... MCDSSDD= Bài tập 2. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết ()()A1;0,B0;2 và trung điểm I của AC nằm trên đường thẳng d:y x= . Tìm tọa độ C Bài tập 3. Trong mặt phẳng Oxy...
 • 20
 • 1,268
 • 2
hình học giải tích trong mặt phẳng - trần phương

hình học giải tích trong mặt phẳng - trần phương

Toán học

... (d’) đều cắt (H). b. Tính diện tích hình thoi với 4 đỉnh là 4 giao điểm của (d), (d’) và (H). c. Xác định k để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất. Giải a. Ta có: (d): y = kx ... tọa độ nguyên. www.VNMATH.comChương IV. Hình giải tích – Trần Phương 58 Bài 14. ( )22: 116 4yxH − = và ( ) ( )22: 2 4C x y+ + = Bài 15. Viết phương trình (H) biết (H) ... Bài 19. Cho (H): 222 21yxa b− =. CMR: Tiếp tuyến tiếp điểm tại M bất kì ∈ (H) là phân giác trong của 1 2F MF Bài 20. Cho (H): 222 21yxa b− =. Tính diện tích hình...
 • 56
 • 960
 • 3
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG - LUYỆN THI ĐẠI HỌC

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG - LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Toán học

... AB 4 7 1 0x y+ − = CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG HÀ NỘI, 8/2013 ... 84. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A, D có đáy lớn CD, cạnh : 3 0,AD x y− =: 2 0.BC x y− = Biết góc tạo bởi giữa BC và AB bằng 045 ,diện tích hình ... x y− + − = III. Các bài toán liên quan đến tứ giác HT 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCDcó diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng: 1:...
 • 43
 • 1,385
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25