bài tập giới từ kèm đáp án

Bài Tập Giới Từ có đáp án

Bài Tập Giới Từđáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... something light like sandwiches and fruit (10)……… the afternoon we would return to the pool area Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm Thành http://www.hoc360.vn 2011 Công ty Cổ phần Đầu Công nghệ Giáo dục ... 21 by 10 in 22 about 11 on 23 with 12 to 24 of 25 by II in at to in in with on for in 10 in Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm Thành http://www.hoc360.vn 2011 ...
 • 3
 • 1,686
 • 43
Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Bài tập 3: Chia động từ (Simple future and near future tense): 1) The train ……………………… at 11:45 2) We …………………………… ... few minutes 10) Listen! There's someone at the door I ………………………………… the door for you Bài tập 4: Chia động từ (Simple future and near future tense): Martha: What horrible weather today I'd love...
 • 2
 • 2,747
 • 41
bai tap gioi tu + dap an

bai tap gioi tu + dap an

Ngữ văn

...
 • 2
 • 1,392
 • 37
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... trình toán người mua người bán giao dịch thương mại điện tử c Lưu trữ chuyển giá trị d Sử dụng phần mền e-cash, thích hợp với mua bán nhỏ Question : Trong toán điện tử, trung gian thiếu Đáp án : ... gian thiếu Đáp án : cổng toán điện tử Question : Theo BC TM ĐT tổng số tiền giao dịch chủ thẻ với ngân hàng đến tháng 7/2006 tăng lên % Đáp án : 15 Question : Ngày 18 tháng 11 năm 2008, Ngân hàng ... động Question 23 Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn II triển khai toàn quốc từ Đáp án : Question 24 Theo Báo cáo TM ĐT năm 2006 Bưu điện Hà Nội thực toán cước qua ATM Question 25...
 • 36
 • 5,749
 • 30
bài tập phân tích đầu tư chứng khoán có đáp án bài tập tổng hợp có đáp án

bài tập phân tích đầu chứng khoán có đáp án bài tập tổng hợp có đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... công nghiệp 10400 điểm, để dự đoán trị giá số năm sau, phơng pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta có liệu nh sau: DJCN Số ngời sau năm dự đoán 10200 25 10400 25 10800 25 11200 ... Vn - Index 230 điểm, để dự đoán trị giá số năm sau, phơng pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta có t liệu nh sau: VN-Index năm sau Số ngời dự đoán 200 10 250 30 280 30 320 ... danh mục trái phiếu nêu đạt mục tiêu đề phòng tránh đợc rủi ro Câu 132: Sau 20 năm bạn hu, tiền lơng hu bạn muốn có thêm tháng 2.000.000 đồng từ tiền gửi tiết kiệm để tiêu xài Hiện bạn cha có...
 • 34
 • 1,383
 • 24
một số bài tập định khoản và đáp án kế toán các khoản đầu tư tài chính

một số bài tập định khoản và đáp án kế toán các khoản đầu tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... 1.000.000đ, thời hạn tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất 0,9%/tháng) Trong tháng 12/N có m ột s ố nghiệp vụ phát sinh: Ngày 01/12 doanh nghiệp chuyển khoản mua kỳ phiếu 24 tháng Ngân hàng nông ... chứng khoán xác định thị giá cổ phần công ty Z 14.000đ/cổ phần Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất khoản đầu tài Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ tài khoản kế toán Bài2 : ... tỷ lệ quyền biểu 12% Chi tiền mặt toán cho người môi giới 1.000.000đ Nhượng lại số cổ phiếu công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ...
 • 7
 • 596
 • 1

Xem thêm